Документ v0163555-08, текущая редакция — Принятие от 18.03.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.03.2008 N 163

Про підготовку, складання та подання квартальної
фінансової і статистичної звітності у 2008 році
державними підприємствами, установами
та організаціями, що належать до сфери
управління Міністерства аграрної
політики України

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 28.02.2000 N 419 ( 419-2000-п ) "Про
затвердження Порядку подання фінансової звітності", Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.03.1999 N 87 ( z0391-99 ), інших положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та з метою забезпечення
якісного і своєчасного складання консолідованої квартальної
звітності Міністерством аграрної політики України за результатами
роботи у 2008 році Н А К А З У Ю:
1. Керівникам державних підприємств, установ і організацій,
що належать до сфери управління міністерства:
1.1. Забезпечити подання до Управління бухгалтерського
обліку, звітності та ревізійної роботи (Гаврилюк В.М.) квартальної
фінансової і статистичної звітності в повному обсязі, за
встановленими формами (додаток 1) та у визначені терміни (додаток
2).
1.2. Пояснювальну записку до квартальної фінансової і
статистичної звітності скласти згідно з пунктами 20-25 Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.03.1999 N 87 ( z0391-99 ), за розділами: виробнича діяльність; незавершене виробництво; елементи операційних витрат; використання основних засобів; праця і заробітна плата; капітальні вкладення, інвестиції; утримання об'єктів соціальної сфери; зовнішньоекономічна діяльність; фінансова діяльність (опис основної діяльності підприємства,
організації; принципи оцінки статей звітності; облікова політика
підприємства; середня чисельність персоналу підприємства протягом
звітного періоду; інформація, яка не наведена безпосередньо у
фінансовому звіті, але є обов'язковою за вимогами відповідних
положень (стандартів); заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи
підприємства у 2008 році.
2. Керівникам самостійних структурних підрозділів
міністерства які координують діяльність державних підприємств,
перелік яких визначений наказом Мінагрополітики від 19.02.2007
N 100 ( v0100555-07, va100555-07 ) "Про повноваження щодо
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
управління Міністерства аграрної політики України", забезпечити
своєчасне подання квартальної фінансової і статистичної звітності
у 2008 році державними підприємствами, установами та організаціями
до Управління бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної
роботи.
3. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної
роботи:
3.1. Забезпечити своєчасне та якісне прийняття квартальної
фінансової і статистичної звітності у 2008 році від державних
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління міністерства.
3.2. Забезпечити підготовку зведеної квартальної фінансової і
статистичної звітності Міністерства аграрної політики України у
2008 році та подання її до Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 28.02.2000 N 419 ( 419-2000-п ) "Про
затвердження Порядку подання фінансової звітності" не пізніше
45 днів після закінчення звітного кварталу.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Супіханова Б.К.
Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток 1
до наказу Міністерства
аграрної політики України
18.03.2008 N 163

ПЕРЕЛІК ФОРМ
квартальної фінансової і статистичної звітності
у 2008 році

------------------------------------------------------------------ | N | Назва форми | N форми |Відмітка про наявність| |п/п| | | | |----------------------------------------------------------------| | Фінансова звітність | |----------------------------------------------------------------| |1 |Баланс ( z0396-99 ) |1 | | |---+-------------------------+-----------+----------------------| |2 |Звіт про фінансові |2 | | | |результати ( z0397-99 ) | | | |----------------------------------------------------------------| | Форми статистичних спостережень | |----------------------------------------------------------------| |3 |"Звіт про фінансові |форма N 1-Б| | | |результати та дебіторську| | | | |і кредиторську | | | | |заборгованість" | | | | |( va187202-07 ) | | | |---+-------------------------+-----------+----------------------| |4 |Статистична звітність, що| | | | |подається підприємством | | | | |до органів статистика | | | | |(вказати яка) | | | |----------------------------------------------------------------| | Окремо додаються | |----------------------------------------------------------------| |5 |Пояснювальна записка до | | | | |квартального звіту | | | |---+-------------------------+-----------+----------------------| |6 |Загальна інформація про | | | | |суб'єкт господарювання, | | | | |який належить до сфери | | | | |управління Міністерства | | | | |аграрної політики України| | | |---+-------------------------+-----------+----------------------| |7 |Некомерційні показники | | | | |діяльності суб'єктів | | | | |господарювання, які | | | | |належать до сфери | | | | |управління Міністерства | | | | |аграрної політики України| | | |---+-------------------------+-----------+----------------------| |8 |Показники стану активів | | | | |та | | | | |інвестиційно-інноваційної| | | | |діяльності суб'єктів | | | | |господарювання, які | | | | |належать до сфери | | | | |управління Міністерства | | | | |аграрної політики України| | | |---+-------------------------+-----------+----------------------| |9 |Показники фінансової | | | | |діяльності суб'єктів | | | | |господарювання, які | | | | |належать до сфери | | | | |управління Міністерства | | | | |аграрної політики України| | | |---+-------------------------+-----------+----------------------| |10 |Довідкові показники | | | | |діяльності суб'єктів | | | | |господарювання, які | | | | |належать до сфери | | | | |управління Міністерства | | | | |аграрної політики України| | | ------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________/ (П.І.Б.) ____________________
(підпис)
Головний бухгалтер __________________/ (П.І.Б.) _________________
(підпис)
МП
"____" ___________________ 2008 рік
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи В.М.Гаврилюк

Додаток 2
до наказу Міністерства
аграрної політики України
18.03.2008 N 163

ГРАФІК
подання квартальної фінансової і статистичної
звітності у 2008 році державними підприємствами,
установами та організаціями, що належать до сфери
управління Міністерства аграрної політики України

------------------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Дата подання звітності | |п/п| підприємства, |-----------------------------| | | установи, | За I | За II | За III | | | організації | квартал | квартал | квартал | | | |2008 року|2008 року|2008 року| |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |1. |Головні управління агропромислового | 18.04 | 18.07 | 17.10 | | |розвитку ОДА до яких звітують державні | | | | | |підприємства, що належать до сфери | | | | | |управління Мінагрополітики України | | | | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |2. |ДАК "Хліб України" | 30.04 | 31.07 | 31.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |3. |НАК "Украгролізинг" | 30.04 | 31.07 | 31.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |4. |Украгропромбуд | 30.04 | 31.07 | 31.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |5. |Украгротехсервіс | 30.04 | 31.07 | 31.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |6. |Агроосвіта | 29.04 | 29.07 | 29.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |7. |ДП "Агроспецсервіс" | 29.04 | 29.07 | 29.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |8. |Концерн "Селекція" | 29.04 | 29.07 | 29.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |9. |НВАО "Масандра" | 28.04 | 28.07 | 28.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |10.|Тваринпром | 21.04 | 21.07 | 21.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |11.|Укрветсанзавод | 29.04 | 29.07 | 29.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |12.|УкрНДІагропроект | 28.04 | 28.07 | 28.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |13.|Укрплемоб'єднання | 28.04 | 28.07 | 28.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |14.|Укрпродспілка | 25.04 | 25.07 | 27.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |15.|Укрсіль | 25.04 | 25.07 | 27.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |16.|Укрсільгоспохоронпраці | 21.04 | 21.07 | 21.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |17.|Укрспирт | 29.04 | 29.07 | 29.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |18.|Укрцукор | 25.04 | 25.07 | 27.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |19.|Український Шовк | 28.04 | 28.07 | 28.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |20.|Лісогосподарські підприємства | 21.04 | 21.07 | 21.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |21.|Виноробні, цукрові заводи, заводи | 22.04 | 22.07 | 22.10 | | |продтоварів | | | | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |22.|Льононасіннєві станції | 15.04 | 15.07 | 15.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |23.|Машинно-технологічні станції | 15.04 | 15.07 | 15.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |24.|Фумігаційні загони | 15.04 | 15.07 | 15.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |25.|Виробничо-технічні центри стандартизації і| 15.04 | 15.07 | 15.10 | | |метрології (облагростандарти) | | | | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |26.|Спеціалізовані контрольно-насіннєві | 16.04 | 16.07 | 16.10 | | |лабораторії по цукрових буряках | | | | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |27.|Сільськогосподарські підприємства | 18.04 | 18.07 | 20.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |28.|Науково-дослідні установи та заклади з | 16.04 | 16.07 | 16.10 | | |підвищення кваліфікації | | | | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |29.|Оптові ринки | 16.04 | 16.07 | 16.10 | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |30.|Воєнізовані служби з активних впливів на | 16.04 | 16.07 | 16.10 | | |гідрометеорологічні процеси | | | | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |31.|Пересувні механізовані колони, залізничні | 16.04 | 16.07 | 16.10 | | |під'їзні колії | | | | |---+------------------------------------------+---------+---------+---------| |32.|Інші підприємства, установи та організації| 18.04 | 18.07 | 20.10 | | |що належать до сфери управління | | | | | |Мінагрополітики України | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи В.М.Гаврилюк

Додаток 1
до Переліку форм квартальної
фінансової і статистичної
звітності у 2008 році

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
про суб'єкт господарювання, який належить
до сфери управління Міністерства аграрної
політики України
по ___________________________________________
за _______ квартал 2008 року

--------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Повне |Місцезна-| Код |Органі- |Статус |Перебу-|Кіль- |Розмір земельної|Пріз-|Призна-| | за | найме- |ходження |терито- |заційно-|підпри-|вання в|кість | ділянки щодо |вище,| чення | |ЄДРПОУ|нування |(адреса) | рії |правова |ємства |стадії |філій,| суб'єкта |ім'я,|керів- | | |суб'єкта|суб'єкта |(КОАТУУ)| форма |(позна-|банкру-|відді-|господарювання, |по | ника | | |господа-|господа- | |підпри- |чення) | тства |лень, | га |бать-| за | | |рювання |рювання | |ємства | (*) | (**) |пред- |----------------|кові |конкур-| | | | | |(згідно | | |ста- |Всьо-| В тому |кері-| сом | | | | | |з КОПФГ)| | |вництв|го | числі |вника| (так | | | | | | | | |та | |сільсько- | | /ні) | | | | | | | | |інших | |господар- | | | | | | | | | | |відо- | | ські | | | | | | | | | | |крем- | | угіддя | | | | | | | | | | |лених | | | | | | | | | | | | |підро-| | | | | | | | | | | | |зділів| | | | | |------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+------+-----+----------+-----+-------| | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________
(*) С - стратегічно важливі підприємства, СМ - стратегічно
важливі підприємства-монополісти, М - підприємства-монополісти,
МП - природні монополісти, 50 - підприємства, плановий
розрахунковий розмір чистого прибутку яких перевищує
50 млн. гривень, ЕН - потенційно екологічно небезпечні
підприємства, НЕП - підприємства, що не підлягають приватизації,
МУ - містоутворюючі підприємства. Характеристики статусу
підприємства наводяться через кому. (**) РМ - розпорядження майном, С - санація, Л - ліквідація
Керівник підприємства
Головний бухгалтер
М.П.
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи В.М.Гаврилюк

Додаток 2
до Переліку форм квартальної
фінансової і статистичної
звітності у 2008 році

НЕКОМЕРЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
суб'єктів господарювання, які належать до сфери
управління Міністерства аграрної політики України
по __________________________________________
за _______ квартал 2008 року

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Повне |Середньооблікова кількість | Середня заробітна плата(*) | Сума заборгованості | Витрати на соціальні | | найме- | штатних працівників(*) | | із заробітної плати | заходи | |нування |-----------------------------+------------------------------+------------------------------+-------------------------| |суб'єкта|за звітний | за попе- |темп |за звітний | за попе- | темп |за звітний | за попе- | темп | за | за | темп | |господа-| період | редній |зміни| період | редній |зміни | період | редній |зміни |звітний|попередній|зміни | |рювання | (форма | період |графа| форма | період |(графа| (форма | період |(графа|період | період |(графа| | | N 1-ПВ | (форма | 2 х | N 1-ПВ | форма | 5 х | N 1-ПВ | (форма | 8 х |(форма |(форма N 2| 11 х | | |(термінова-| N 1-ПВ |100/ |(термінова-| N 1-ПВ | 100/ |(термінова-| N 1-ПВ | 100/ | N 2, |рядок 250 | 100/ | | |місячна за |(термінова-|графа| місячна) |(термінова-|графа |місячна за |(термінова-|графа | рядок | графа 4) |графа | | | останній | місячна | 3 |рядок 1070,| місячна) | 6) | останній | місячна | 9) | 250, | | 12) | | | місяць |за останній| | графа 2/ |рядок 1070,| | місяць |за останній| | графа | | | | | звітного | місяць | |рядок 1040,| графа 2/ | | звітного | місяць | | 3) | | | | | кварталу | відповід- | | графа 2 |рядок 1040,| | кварталу | відповід- | | | | | | | поточного | ного | | | графа 2 | | поточного | ного | | | | | | | року), | кварталу | | | | | року), | кварталу | | | | | | |рядок 1040,| поперед- | | | | |рядок 2010,| поперед- | | | | | | | графа 2) |нього року)| | | | | графа 1 |нього року)| | | | | | | |рядок 1040,| | | | | |рядок 2010,| | | | | | | | графа 2) | | | | | | графа 1 | | | | | |--------+-----------+-----------+-----+-----------+-----------+------+-----------+-----------+------+-------+----------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |--------+-----------+-----------+-----+-----------+-----------+------+-----------+-----------+------+-------+----------+------| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________
(*) У рядках "Усього" наводиться загальне значення показників
відповідної групи підприємств, а також середньозважений розмір
середньої заробітної плати.
Керівник підприємства
Головний бухгалтер
М.П.
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи В.М.Гаврилюк

Додаток 3
до Переліку форм квартальної
фінансової і статистичної
звітності у 2008 році

ПОКАЗНИКИ
стану активів та інвестиційно-інноваційної
діяльності суб'єктів господарювання,
які належать до сфери управління Міністерства
аграрної політики України
по _____________________________
за _______ квартал 2008 року

------------------------------------------------------------------------------------- | N |Повне | Активи |Первісна вартість| Знос основних | Власний капітал | |п/п|найме- | |основних засобів | засобів | | | |нування|-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| | |підпри-| на | на | на | на | на | на | на | на | | |ємства |початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець | | | |звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного| | | | року |періоду | року |періоду | року |періоду | року |періоду | | | |(форма N|(форма N|(форма N|(форма N|(форма N|(форма N|(форма N|(форма N| | | |1, рядок|1, рядок|1, рядок|1, рядок|1, рядок|1, рядок|1, рядок|1, рядок| | | | 280, | 280, | 031, | 031, | 032, | 032, | 380, | 380, | | | | графа | графа | графа | графа | графа | графа | графа | графа | | | | 3) | 4) | 3) | 4) | 3) | 4) | 3) | 4) | |---+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість |Капітальні інвестиції| Оборотні активи | |-----------------------------------+-----------------------------------+---------------------+-----------------| | усього |з неї прострочена| усього |з неї прострочена| план | факт |вико-| на | на | | | | | | | |нання|початок | кінець | |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-------+-------+-----|звітного|звітного| | на | на | на | на | на | на | на | на | фінан-|фінан- |графа| року |періоду | |початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець | совий |совий |20 х |(форма N|(форма N| |звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного|звітного| план | план |100/ |1, рядок|1, рядок| | року | періоду| року | періоду| року | періоду| року | періоду|підпри-|підпри-|графа| 260, | 260, | | (форма | (форма | (форма | (форма | (форма | (форма | (форма | (форма |ємства,|ємства,|21 | графа |графа | | N 1-Б | N 1-Б | N 1-Б | N 1-Б | N 1-Б | N 1-Б | N 1-Б | N 1-Б |таблиця|таблиця| | 3) | 4) | | (річна | (річна,| (річна | (річна,| (річна | (річна,| (річна | (річна,|2, сума|2, сума| | | | |кварта- | кварта-|кварта- | кварта-|кварта- | кварта-|кварта- | кварта-|рядків | рядків| | | | | льна) | льна) | льна) | льна) | льна) | льна) | льна) | льна) | 002 - | 002 - | | | | | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | рядок | 006; | 006; | | | | | 010, | 010, | 010, | 010, | 010, | 010, | 010, | 010, | 008 | 008 | | | | | графа | графа | графа | графа | графа | графа | графа | графа | | | | | | | 2) | 2) | 3) | 3) | 5) | 5) | 6) | 6) | | | | | | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-----+--------+--------| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+-----+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства
Головний бухгалтер
М.П.
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи В.М.Гаврилюк

Додаток 4
до Переліку форм квартальної
фінансової і статистичної
звітності у 2008 році

ПОКАЗНИКИ
фінансової діяльності суб'єктів господарювання,
які належать до сфери управління Міністерства
аграрної політики України
по_____________________________________
за _______ квартал 2008 року

---------------------------------------------------------------------------- | N | Повне |Коефі- |Коефі-|Коефі- |Коефі-|Коефі- |Коефі- | Коефі- | Коефі-| |п/п|найме- | цієнт | цієнт| цієнт | цієнт| цієнт | цієнт | цієнт | цієнт | | |нування|рента- |рента-|фінан- |покри-|загаль-|абсолю-| забез- | зносу | | |підпри-| бель- | бель-| сової | ття | ної | тної |печення |основ- | | |ємства | ності | ності| стій- | форма|ліквід-|ліквід-|власними| них | | | |активів|діяль-| кості | N 1, | ності | ності |коштами |засобів| | | | форма | ності| форма | рядок| форма | форма | форма |(відсо-| | | | N 2, | форма| N 1, | 260 | N 1, | N 1, | N 1, | тків) | | | | рядок | N 2, | рядок | графа| рядок | графа |графа 4 | форма | | | | 220 | рядок| 380 | 4/ | 260/ | 4, | (рядок | N 1, | | | |(225), | 220 | графа | форма|(форма | рядок | 260 - | рядок | | | |графа3/| (225)| 4/ | N 1, | N 1, | 230 + | рядок | 032 * | | | |((форма| * 100|(форма | рядок| рядок | рядок | 620)/ | 100/ | | | | N 1, |/форма| N 1, | 620 | 480 + | 240/ | форма | форма | | | | рядок | N 2, | рядок |графа | рядок | форма | N 1, | N 1, | | | | 280, | рядок| 480 | 4 | 620) | N 1, | рядок | рядок | | | |графа 3| 035 |графа 4| | | рядок | 260, | 031 | | | |+ форма| |+ форма| | | 620, |графа 4 | | | | | N 1, | | N 1, | | |графа 4| | | | | | рядок | | рядок | | | | | | | | | 280, | | 620 | | | | | | | | | графа | | графа | | | | | | | | |4) / 2)| | 4) | | | | | | |---+-------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства
Головний бухгалтер
М.П.
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи В.М.Гаврилюк

Додаток 5
до Переліку форм звітності
за 2007 рік

ДОВІДКОВІ ПОКАЗНИКИ
діяльності суб'єктів господарювання, які належать
до сфери управління Міністерства аграрної
політики України
по_____________________________________
за 2007 рік

----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Повне | Дохід (виручка) | Чистий дохід | Собівартість | Валовий прибуток | |п/п|найме- | від реалізації | (виручка) від | реалізованої | | | |нування|продукції (товарів| реалізації |продукції (товарів| | | |підпри-| робіт, послуг) |продукції (товарів| робіт, послуг) | | | |ємства | | робіт, послуг) | | | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | | за | за | за | за | за | за | за | за | | | |звітний|попередній|звітний|попередній|звітний|попередній|звітний|попередній| | | |період | період |період | період |період | період |період | період | | | |(форма |(форма N 2|(форма |(форма N 2|(форма |(форма N 2|(форма |(форма N 2| | | | N 2, |рядок 010 | N 2, |рядок 035 | N 2, |рядок 040 | N 2, |рядок 050 | | | | рядок | графа 4) | рядок | графа 4) | рядок | графа 4) | рядок | графа 4) | | | | 010, | | 035, | | 040, | | 050, | | | | | графа | | графа | | графа | | графа | | | | | 3) | | 3) | | 3) | | 3) | | |---+-------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------| | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | Фінансові | Чистий прибуток | Використання частки прибутку на: | | результати від | (збиток) | | | звичайної | | | | діяльності до | | | | оподаткування | | | |------------------+------------------+-----------------------------------------------------------| | за | за | за | за | виплату | розвиток | соціальні | інші напрями | |звітний|попередній|звітний|попередній| дивідендів | виробництва | потреби | | |період | період |період | період |--------------+--------------+--------------+--------------| |(форма |(форма N 2|(форма |(форма N 2| за | за | за | за | за | за | за | за | | N 2, | рядок 170| N 2, | рядок 220|звітний| попе-|звітний| попе-|звітний| попе-|звітний| попе-| | рядок | (175), | рядок | (225), |період |редній|період |редній|період |редній|період |редній| | 170 | графа 4) | 220 | графа 4) | |період| |період| |період| |період| |(175), | |(225), | | | | | | | | | | | графа | | графа | | | | | | | | | | | 3) | | 3) | | | | | | | | | | |-------+----------+-------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |-------+----------+-------+----------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------| | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи В.М.Гаврилюквверх