Документ v0163555-07, текущая редакция — Редакция от 16.08.2007, основание - v0604555-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.03.2007 N 163

Про затвердження форм документів та надання
інформації для здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу через
механізм здешевлення короткострокових
та середньострокових кредитів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики
N 604 ( v0604555-07 ) від 16.08.2007 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
21 лютого 2007 р. N 259 ( 259-2007-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення короткострокових та
середньострокових кредитів" та з метою аналізу ефективності
використання бюджетних коштів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми такі, що додаються:
1.1. Форму заявки на участь у конкурсі для надання часткової
компенсації відсоткової ставки за залученими короткостроковими та
середньостроковими кредитами (Додаток 1).
1.2. Форму довідки щодо отримання права на часткову
компенсацію відсоткової ставки за залученими короткостроковими та
середньостроковими кредитами за рахунок коштів державного бюджету
(Додаток 2). Форму довідки щодо отримання права на часткову
компенсацію відсоткової ставки за залученими короткостроковими та
середньостроковими кредитами за рахунок коштів державного бюджету
підприємствами-позичальниками, що постраждали внаслідок посухи у
поточному році (Додаток 2.1). { Підпункт 1.2 пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 604
( v0604555-07 ) від 16.08.2007 }
1.3. Форми реєстрів підприємств-позичальників на право
компенсації відсоткової ставки за короткостроковими та
середньостроковими кредитами (Додатки 3-4). Форми реєстрів
підприємств-позичальників, що постраждали внаслідок посухи у
поточному році, на право компенсації відсоткової ставки за
короткостроковими та середньостроковими кредитами (Додатки 3.1,
4.1). { Підпункт 1.3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики N 604 ( v0604555-07 ) від
16.08.2007 }
1.4. Форму журналу обліку реєстрації документів учасників
конкурсу щодо визначення переліку підприємств-позичальників
агропромислового комплексу (Додаток 5).
2. Затвердити форми надання інформації, що додаються:
2.1. Форми інформації про використання бюджетних коштів для
здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими
короткостроковими кредитами для подання їх щомісяця до 5 числа
наступного періоду управліннями агропромислового розвитку
райдержадміністрацій АР Крим, управліннями агропромислового
розвитку райдержадміністрацій до Міністерства аграрної політики
Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового
розвитку облдержадміністрацій (Додатки 6, 6.1-6.4, 7). { Підпункт
2.1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 604 ( v0604555-07 ) від 16.08.2007 }
2.2. Форми інформації про використання бюджетних коштів для
здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими
короткостроковими та середньостроковими кредитами для подання її
щомісяця до 10 числа наступного місяця Міністерством аграрної
політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями
агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій,
управлінням промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської державної адміністрації Міністерству
аграрної політики України (Додатки 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 9, 10).
{ Підпункт 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 604 ( v0604555-07 ) від
16.08.2007 }
3. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.) щокварталу до 20-го числа
наступного місяця, що настає за звітним періодом, та в місячний
термін після закінчення бюджетного року подавати до Міністерства
фінансів України звіт про стан виконання результативних показників
з аналізом, поясненнями, висновками щодо їх виконання.
4. Департаменту фінансів в установленому порядку довести
наказ до відома керівників структурних підрозділів Міністерства
аграрної політики України, Міністерства аграрної політики
Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового
розвитку обласних державних адміністрацій, Управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лузана Ю.Я.
Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
07.03.2007 N 163

Заява надається в друкованому
та електронному вигляді
Голові
конкурсної комісії
------------------------------------------------ Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
головного управління агропромислового розвитку
обласної держадміністрації,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим, управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації ------------------------------------------------

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі для надання часткової
компенсації відсоткової ставки за залученим
____________________________________ кредитом в банку (короткостроковим чи середньостроковим)
за рахунок коштів державного бюджету
у 2007 році

Прошу допустити _________________________________________________
повна назва підприємства _________________________________________________________________
до участі в конкурсі для надання часткової компенсації
відсоткової ставки за залученим кредитом в банку.
Відомості про юридичну особу:
-------------------------------------------------------------------------------- | 1.|Номер поточного рахунку позичальника: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------------+-+-+-+-+-+-+------------------------ | 2.|МФО банку | | | | | | | |---+--------------------------------------+-+-+-+-+-+-+---- | 3.|Ідентифікаційний код: | | | | | | | | | |---+------------------------------------------------------- | 4.|Повна назва підприємства-позичальника: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 5.|Скорочена назва підприємства: |---+--------------------------------------------------------------------------- | 6.|Місце проведення державної реєстрації: -------------------------------------------------------------------------------- ----- ----------------- | 7.|Дата державної реєстрації: | | | | | | | | | |---+--------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-------------------- | 8.|Номер державної реєстрації: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------------------------------| | 9.|Місцезнаходження юридичної особи: | -------------------------------------------------------------------------------- індекс: | | | | | | ------------------------------------------------- область: --------------------------------------------------------------------------- район: --------------------------------------------------------------------------- населений пункт, вулиця, будинок: -------------------------------------------------------------------------------- |10.|Телефон контактної особи, ПІБ: | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------- |11.|E-mail: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------------+-+-+-+-+-+-+------------------------ |12.|Вид діяльності за КВЕД | | | | | | | | |(перший-основний): | | | | | | | -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- |13.|Назва банку, який надав кредит: |---+--------------------------------------------------------------------------- |14.|Дата та номер кредитної угоди: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------------------------------------------------------------- |15.|Сума кредиту: ------------------------------------------------------------ в національній валюті, грн | | | | | | | | | --------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-| в іноземній валюті (ЄВРО, долар) | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------ |16.|Відсоткова ставка банку за користування кредитом, %: -------------------------------------------------------------------------------- в національній валюті | | | | --------------------------------------+-+-+-| в іноземній валюті | | | | -------------------------------------------------- |17.|Відсоткова ставка банку за додатковими угодами, %: -------------------------------------------------------------------------------- в національній валюті | | | | --------------------------------------+-+-+-| в іноземній валюті | | | | -------------------------------------------+-+-+-+------------------------------- |18.|Термін дії кредитної угоди: з | | | | | | | | |по| | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------- |19.|Нарахована банком сума відсотків ----| -------------------- |плати за кредит, грн: | | | | | | | | | | ----+---------------------------------------------------------- |20.|Цільове призначення кредиту: -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
З вимогами Порядку використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової
підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм
здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого
2007 р. N 259, та з умовами проведення конкурсу ознайомлений(а) і
зобов'язуюсь їх виконувати.
Керівник __________________ _________________
(підпис) (ПІБ)
Головний бухгалтер __________________ _________________
(підпис) (ПІБ)
М.П. ------------------------------------------------------------------ Заповнюється секретарем конкурсної комісії
Реєстраційний N заяви ____________________
відповідно журналу обліку
та реєстрації позичальників
від "___" "______________________" 2007 р.
Розрахункова сума компенсації за кредит
(грн) ----------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------
Секретар комісії _________________________
(ПІБ)

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
07.03.2007 N 163

ДОВІДКА
щодо отримання права на часткову
компенсацію відсоткової ставки за залученим
___________________________________________
(короткостроковим чи середньостроковим)
кредитом за рахунок коштів державного
бюджету у 2007 році

Надана __________________________________________________________
(назва підприємства-позичальника)
_________________________________________________________________
(юридична адреса)
про те, що дане підприємство за результатами конкурсу ___________ _________________________________________________________________
(Ради Міністрів АР Крим, облдержадміністрацій,
райдержадміністрацій, Управління промисловості
та агропромислового розвитку Севастопольської
міськдержадміністрації)
_________________________________________________________________
(протокол N, дата проведення)
_________________________________________________________________
(визнане, не визнане)
отримувачем часткової компенсації відсоткової ставки за кредит _________________________________________________________________
(сума кредиту в національній або іноземній валюті)
_________________________________________________________________
(дата і номер кредитної угоди, назва банку)
за рахунок державного бюджету на умовах Порядку використання у
2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення короткострокових та
середньострокових кредитів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21.02.07 N 259 в розмірі _________________________________________________________________
(облікової ставки Національного банку України, що діє на дату
нарахування відсотків за користування кредитом, або відсоток
відшкодування для кредитів в іноземній валюті).
Розрахунковий розмір компенсації на 2007 бюджетний рік в
межах доведеного річного обсягу бюджетних коштів для здешевлення
за _____________________________________________________ кредитом
складає: _________________________________________
(короткостроковим чи середньостроковим)
_________________________________________________________________
(сума компенсації цифрами та прописом в гривнях)
Причини відмови в наданні фінансової підтримки
підприємству-позичальнику _______________________________________ _________________________________________________________________
Голова комісії ____________ _______________________
(підпис) П.І.Б.
Секретар комісії ____________ _______________________
(підпис) П.І.Б.
М.П.
Реєстраційний N довідки _________
"___" "_________________" 2007 р.

Додаток 2.1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
16.08.2007 N 604
( v0604555-07 )

ДОВІДКА
щодо отримання права на часткову
компенсацію відсоткової ставки за залученим
_______________________________________________
(короткостроковим чи середньостроковим)
кредитом за рахунок коштів державного бюджету
у 2007 році

Надана __________________________________________________________
(назва підприємства-позичальника, що постраждало
внаслідок посухи у поточному році) _________________________________________________________________
(юридична адреса)
про те, що дане підприємство за результатами конкурсу ___________ _________________________________________________________________
(Ради Міністрів АР Крим, облдержадміністрацій,
райдержадміністрацій, Управління промисловості
та агропромислового розвитку Севастопольської
міськдержадміністрації) _________________________________________________________________
(протокол N, дата проведення) _________________________________________________________________
(визнане, не визнане)
отримувачем часткової компенсації відсоткової ставки за кредит _________________________________________________________________
(сума кредиту в національній або іноземній валюті) _________________________________________________________________
(дата і номер кредитної угоди, назва банку)
за рахунок державного бюджету на умовах Порядку використання у
2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення короткострокових та
середньострокових кредитів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21.02.07 N 259, в розмірах, передбачених
кредитними договорами, але не вище подвійної облікової ставки НБУ
та суми фактично понесених збитків, за вирахуванням їх часткового
відшкодування, згідно з рішенням Уряду (з 1 травня 2007 року) _________________________________________________________________
Розрахунковий розмір компенсації на 2007 бюджетний рік в
межах доведеного річного обсягу бюджетних коштів для здешевлення
за ____________________________________________ кредитом складає:
(короткостроковим чи середньостроковим) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(сума компенсації цифрами та прописом в гривнях)
Причини відмови в наданні фінансової підтримки
підприємству-позичальнику _______________________________________ _________________________________________________________________
Голова комісії ______________ _________________________
(підпис) П.І.Б.
Секретар комісії ______________ _________________________
(підпис) П.І.Б. М.П.
Реєстраційний N довідки ___________
"___"______________ 2007 р.
{ Наказ доповнено Додатком 2.1 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 604 ( v0604555-07 ) від 16.08.2007 }
Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
07.03.2007 N 163

РЕЄСТР
підприємств-позичальників на право компенсації
відсоткової ставки за короткостроковими кредитами
на умовах Порядку використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 21.02.07 N 259
__________________________________________________
(Управлінь агропромислового розвитку
райдержадміністрацій АР Крим, управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації)
за ______________ 2007 року
(місяць)

гривень ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Номер | МФО |Ідентифі-|Назва |Відсот-|Кредитна| Сума кредиту | Термін |Облікова| Дата | Нарахована сума | З належної | |з/п|підпри-|поточного|банку|каційний |банку,| кова |угода N |---------------| корис- | ставка | нараху-| плати за кредит | компенсації | | |ємства-| рахунку | | код | кре- |ставка |та дата |в націо-|в іно-|тування |НБУ, на | вання |-----------------+------------------| | | пози- |позичаль-| | підпри- |дитної| за ко-|її зак- |нальній |земній|кредитом| дату | відсот-|усьо-|Сума,|Сума,|сплачено|підлягає | | | чаль- | ника | | ємства- |спілки| ристу-|лючення | валюті |валюті| |нараху- | ків за | го | яку | яка |згідно з| сплаті | | | ника | | | пози- | | вання | | | | | вання | корис- | |спла-|під- |поперед-|за даним | | | | | |чальника | |кредиту| | | | |відсот- | тування| | чує |лягає| нім |реєстром,| | | | | | | | | | | | |ків/від-|кредитом| |пози-|від- |реєстром| всього | | | | | | | | | | | | | соток |(зазна- | |чаль-|шко- | | | | | | | | | | | | | | |відшко- | чена в | | ник | ду- | | | | | | | | | | | | | | |дування | кредит-| | |ванню| | | | | | | | | | | | | | | | ній | | | | | | | | | | | | | | | | | | | угоді) | | | | | | |---+-------+---------+-----+---------+------+-------+--------+--------+------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |---+-------+---------+-----+---------+------+-------+--------+--------+------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+--------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+---------+-----+---------+------+-------+--------+--------+------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+--------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+---------+-----+---------+------+-------+--------+--------+------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+--------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+---------+-----+---------+------+-------+--------+--------+------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+--------+---------| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим
Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації/
міськдержадміністрації
Начальник управління промисловості
та агропромислового розвитку
Севастопольської
міськадміністрації __________________ П.І.Б.
(підпис)
М.П. Головний бухгалтер __________________ П.І.Б.
(підпис)

Додаток 3.1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
16.08.2007 N 604
( v0604555-07 )

РЕЄСТР
підприємств-позичальників, що постраждали
внаслідок посухи у поточному році, на право
компенсації відсоткової ставки за короткостроковими
кредитами на умовах Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.02.07 N 259
__________________________________________________
(Управлінь агропромислового розвитку
райдержадміністрацій АР Крим, управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій,
управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації)
за ______________ 2007 року
(місяць)

гривень ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Реквізити |Відсоткова| Кредитна | Сума кредиту | Термін | Облікова | Дата | Нарахована сума плати | З належної компенсації | |з/п|підпри-| підприємства |ставка за |угода N та| | корис- | ставка НБУ,|нарахування | за кредит | | | |ємства-|(номер потоного | корис- | дата її |--------------|тування | на дату |відсотків за|-------------------------+-------------------------------| | | пози- | рахунку, | тування |заключення| в |в іно-|кредитом|нарахування |користування|усьо-|Сума, яку|Сума, яка| сплачено |підлягає| сплачено | | | чаль- |ідентифікаційний| кредитом | | націо-|земній| |відсотків / | кредитом | го | сплачує |підлягає | згідно з | сплаті | банкам з | | | ника | код | | |нальній|валюті| | відсоток |(зазначена в| | пози- | відшко- |попереднім|за даним| отриманої | | | | позичальника, | | | валюті| | | відшкоду- | кредитній | | чальник | дуванню | реєстром |реєстром|компенсації| | | | МФО та назва | | | | | | вання | угоді) | | | | | | | | | | банку) | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+-------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-----------| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим Начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації/міськдержадміністрації Начальник управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації __________ П.І.Б.
(підпис)
М.П. Головний бухгалтер __________ П.І.Б.
(підпис)
{ Наказ доповнено Додатком 3.1 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 604 ( v0604555-07 ) від 16.08.2007 }
Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
07.03.2007 N 163

РЕЄСТР
підприємств-позичальників на право компенсації
відсоткової ставки за середньостроковими кредитами
на умовах Порядку використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 21.02.07 N 259
_____________________________________________________ (Міністерства аграрної політики Автономної Республіки
Крим, Головні управління агропромислового розвитку
облдержадміністрацій, Управління промисловості
та агропромислового розвитку Севастопольської
міськдержадміністрації)
за ________________ 2007 року
(місяць)

гривень --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Номер | МФО |Ідентифі-|Назва |Відсот-|Кредитна| Сума кредиту | Термін |Облікова| Дата | Нарахована сума | З належної компенсації | |з/п|підпри-|поточного|банку|каційний |банку,| кова |угода N |---------------| корис- | ставка | нараху-| плати за кредит | | | |ємства-| рахунку | | код | кре- |ставка |та дата |в націо-|в іно-|тування |НБУ, на | вання |-----------------+----------------------------| | | пози- |позичаль-| | підпри- |дитної| за ко-|її зак- |нальній |земній|кредитом| дату | відсот-|усьо-|Сума,|Сума,|сплачено|підлягає | у тому | | | чаль- | ника | | ємства- |спілки| ристу-|лючення | валюті |валюті| |нараху- | ків за | го | яку | яка |згідно з| сплаті | числі: | | | ника | | | пози- | | вання | | | | | вання | корис- | |спла-|під- |поперед-|за даним |---------| | | | | |чальника | |кредиту| | | | |відсот- | тування| | чує |лягає| нім |реєстром,| за | за | | | | | | | | | | | | |ків/від-|кредитом| |пози-|від- |реєстром| всього |кре-|кре-| | | | | | | | | | | | | соток |(зазна- | |чаль-|шко- | | |дити|дити| | | | | | | | | | | | |відшко- | чена в | | ник | ду- | | |2005|2006| | | | | | | | | | | | |дування | кредит-| | |ванню| | |року|року| | | | | | | | | | | | | | ній | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | угоді) | | | | | | | | |---+-------+---------+-----+---------+------+-------+--------+--------+------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+--------+---------+----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |---+-------+---------+-----+---------+------+-------+--------+--------+------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+--------+---------+----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+---------+-----+---------+------+-------+--------+--------+------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+--------+---------+----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+---------+-----+---------+------+-------+--------+--------+------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+--------+---------+----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+---------+-----+---------+------+-------+--------+--------+------+--------+--------+--------+-----+-----+-----+--------+---------+----+----| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Міністр аграрної політики
Автономної Республіки Крим
Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
облдержадміністрації
Начальник управління
агропромислового розвитку
Севастопольської
міськдержадміністрації __________________ П.І.Б.
(підпис)
М.П. Головний бухгалтер __________________ П.І.Б.
(підпис)

Додаток 4.1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
16.08.2007 N 604
( v0604555-07 )

РЕЄСТР
підприємств-позичальників, що постраждали
внаслідок посухи у поточному році, на право
компенсації відсоткової ставки за середньостроковими
кредитами на умовах Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.02.07 N 259
_____________________________________________________ (Міністерства аграрної політики Автономної Республіки
Крим, Головні управління агропромислового розвитку
облдержадміністрацій, управління промисловості
та агропромислового розвитку Севастопольської
міськдержадміністрації)
за ______________ 2007 року
(місяць)

гривень ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Реквізити |Відсоткова| Кредитна | Сума кредиту | Термін | Облікова | Дата | Нарахована сума плати | З належної компенсації | |з/п|підпри-| підприємства | ставка за|угода N та| | корис- | ставка НБУ,|нарахування | за кредит | | | |ємства-|(номер потоного | користу- | дата її |--------------|тування | на дату |відсотків за|-------------------------+---------------------------------------------| | | пози- | рахунку, | вання |заключення| в |в іно-|кредитом|нарахування |користування|усьо-|Сума, яку|Сума, яка| сплачено |підлягає| у тому числі: | | | чаль- |ідентифікаційний| кредитом | | націо-|земній| |відсотків / | кредитом | го | сплачує |підлягає | згідно з | сплаті |-------------------------| | | ника | код | | |нальній|валюті| | відсоток |(зазначена в| | пози- | відшко- |попереднім|за даним| за | за | сплачено| | | | позичальника, | | | валюті| | | відшко- | кредитній | | чальник | дуванню | реєстром |реєстром|кредити|кредити| банкам з| | | | МФО та назва | | | | | | дування | угоді) | | | | | | 2005 | 2006 |отриманої| | | | банку) | | | | | | | | | | | | | року | року | компен- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | сації | |---+-------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |---+-------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-------+-------+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------------+----------+----------+-------+------+--------+------------+------------+-----+---------+---------+----------+--------+-------+-------+---------| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністр аграрної політики Автономної Республіки Крим Начальник Головного управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації Начальник управління агропромислового розвитку
Севастопольської міськдержадміністрації ____________ П.І.Б.
(підпис)
М.П. Головний бухгалтер ____________ П.І.Б.
(підпис)
{ Наказ доповнено Додатком 4.1 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 604 ( v0604555-07 ) від 16.08.2007 }
Додаток 5
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
07.03.2007 N 163

ЖУРНАЛ
обліку реєстрації документів учасників конкурсу
щодо визначення переліку підприємств-позичальників
агропромислового комплексу для здійснення фінансової
підтримки через механізм здешевлення
__________________________________________________
(короткострокових чи середньострокових кредитів)
за рахунок коштів державного бюджету у 2007 році __________________________________________________
(Рада міністрів АР Крим, облдержадміністрації,
райдержадміністрації, управління промисловості
та агропромислового розвитку Севастопольської
міськдержадміністрації)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наявність відповідних документів | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Реєстра-| Назва |Іденти-|Довідка| Копія | Сума |Відсоток|Копії | Копія | Фінансова звітність позичальника | ПІБ та |Номер і| |ційний |підпри-| фіка- | з |кредит-|кредиту| банку, |додат-| сві- |------------------------------------------------------------------------------------------------| посада | дата | | номер |ємства-|ційний |ЄДРПОУ,| ного | (грн, | під | ково |доцтва |Виписка |Графік|Довідка |Виписка |Довідка |Довідка|Баланс| Звіт | Звіт | Звіт |Приміт-| Форма |уповно- |Довідки| |заявки | пози- | код |N, дата| дого- |інозем-| який |укла- | про | банку | пога-|про бан-| банку | відпо- | з Пен-|(форма| про | про | про | ки до |N 50-сг|важеної | щодо | |підпри- | чаль- |підпри-| |вору та|на ва- |отримано|дених | дер- | про | шення|ківські | про |відних |сійного| N 1) |фінан- | рух |власний|річної | | особи | отри- | |ємства- | ника, |ємства | |номер, | люта) | кредит |дого- | жавну | отри- |та оп-| рекві- | отри- |органів | фонду,| | сові |грошо-|капітал|фінан- | | для | мання | | пози- | ПІБ | | | дата | | |ворів,|реєст- | мання | лати,| зіти | мання |держав- |N, дата| |резуль-| вих |(форма | сової | |передачі| права | | чаль- |керів- | | | кре- | | | % |рацію, | пози- | % | пози- |кредиту,|ної по- | | | тати |коштів| N 4) | звіт- | | доку- | на | | ника, | ника, | | |дитної | | | |N, дата| чаль- | |чальника|N, дата |даткової| | |(форма |(форма| | ності | | ментів | част- | |N з/п, | теле- | | | угоди | | | | | ником | |(поточ- | |служби, | | | N 2) | N 3) | |(форма | | | кову | | дата | фон | | | | | | | |кредиту,| | ний | |N, дата | | | | | | N 5) | | |компен-| | | | | | | | | | |N, дата | |рахунок | | | | | | | | | | | сацію | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+--------+--------+--------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+--------+--------+--------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+--------+--------+--------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+-------+--------+------+--------+--------+--------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+--------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 6
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
07.03.2007 N 163

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів
сільськогосподарськими підприємствами
для здійснення компенсації відсоткової ставки
за залученими короткостроковими кредитами у 2007 році
в розрізі одержувачів
за ______________________________ 2007 року
(місяць) _____________________________________________________ (Мінагрополітики АР Крим, Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації АР Крим, Управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Іденти-| Сума |Термін| Від-|Наз- | Цільове використання кредитів, спрямованих на |Облі-| Дата | Нарахована сума | З належної | |з/п|підпри-| фіка- | кредиту |корис-| сот-| ва | кредитування виробничих витрат поточного року: |кова |нараху-| плати за кредит | компенсації | | |ємства-|ційний |-----------|туван-|кова |бан- |------------------------------------------------------------------------------------|став-| вання |------------------+-------------| | | одер- | код | в | в | ня |став-| ку, |заку-|кор-| вете-|мін-|засо- | на |мо- |пти-|яйця |с/г |зап-|опла-|енер-|пла- |стра-| ка |відсот-|усьо-|Сума,|Сума, | спла-| під- | | |жувача | |наці- |іно-|креди-| ка |кре- |півля| ми |ринар-|доб-|би за-|сін-|лод-| ця | для |ін- |час-| та |гоно-|тежі |хові |НБУ, |ків за | го | яку | яка | чено |лягає | | | | |ональ-|зем-| том |банку|дит- | ПММ | | ні |рива|хисту | ня |няк | |інку-|вен-|тини|пос- | сії | фі- |пла- | на |корис- | |спла-|підля-| згід-|сплаті| | | | | ній |ній | | | ної | | |мате- | |рослин| |с/г | |бації|тар | для|луг | |нан- |тежі |дату |тування| | чує | гає | но з | за | | | | |валю- | ва-| | |спіл-| | |ріали | | | |тва-| | | | ре-| за | |сово-| |нара-|креди- | |пози-| від- | попе-|даним | | | | | ті |люті| | | ки | | | | | | |рин | | | |мон-|вико-| | го | | ху- | том | |чаль-|шкоду-| ред- |реєст-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ту |нані | | лі- | |вання|(зазна-| | ник |ванню | нім | ром, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ре- | |зингу| |від- |чена в | | | |реєст-|всього| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |монт-| | | |сот- |кредит-| | | | ром | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ні | | | |ків | ній | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |робо-| | | | чи |угоді) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ти | | | |від- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |соток| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |від- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |шко- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ду- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вання| | | | | | | |---+-------+-------+------+----+------+-----+-----+-----+----+------+----+------+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+-----+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |---+-------+-------+------+----+------+-----+-----+-----+----+------+----+------+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+-----+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим
Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Начальник Управління промисловості
та агропромислового розвитку
Севастопольської
міськдержадміністрації __________________ П.І.Б.
(підпис)
М.П. Головний бухгалтер __________________ П.І.Б.
(підпис)

Додаток 6.1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
07.03.2007 N 163

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів
підприємствами споживчої кооперації
для здійснення компенсації відсоткової ставки
за залученими короткостроковими кредитами
у 2007 році в розрізі одержувачів
за _______________________________ 2007 року
(місяць) _________________________________________________
(Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим, Управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Іденти-| Сума кредиту |Термін| Від-|Назва | Цільове |Облікова| Дата | Нарахована сума | З належної | |з/п|підпри-| фіка- |---------------|корис-| сот-|банку,| викорис- | ставка |нараху-| плати за кредит, | компенсації, | | |ємства-|ційний |в націо-|в іно-|туван-| кова| кре- | тання за |НБУ, на | вання | грн | грн | | | одер- | код |нальній |земній| ня |став-| дит- |залученими | дату |відсот-|------------------+----------------| | |жувача | | валюті |валюті|креди-| ка | ної |кредитами, |нараху- |ків за |Усьо-|Сума,|Сума, | спла- |підлягає| | | | | | | том |банку|спілки| пов'яза- | вання |корис- | го | яку | яка | чено | сплаті | | | | | | | | | | ними із |відсот- |тування| |спла-| під- |згідно |за даним| | | | | | | | | |закупівлею |ків чи |креди- | | чує |лягає |з попе-|реєстром| | | | | | | | | |у сільгосп-|відсоток| том | |пози-| від- |реднім | | | | | | | | | | | товарови- |відшко- |(зазна-| |чаль-| шко- | реєст-| | | | | | | | | | | робників |дування |чена в | | ник |дуван-| ром | | | | | | | | | | |виробленої | |кредит-| | | ню | | | | | | | | | | | | ними с/г | | ній | | | | | | | | | | | | | | |продукції: | |угоді) | | | | | | |---+-------+-------+--------+------+------+-----+------+-----------+--------+-------+-----+-----+------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+-------+-------+--------+------+------+-----+------+-----------+--------+-------+-----+-----+------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Начальник управління промисловості
та агропромислового розвитку
Севастопольської
міськдержадміністрації __________________ П.І.Б.
(підпис)
М.П. Головний бухгалтер __________________ П.І.Б.
(підпис)

Додаток 6.2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
07.03.2007 N 163

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів
цукровими заводами для здійснення
компенсації відсоткової ставки за залученими
короткостроковими кредитами у 2007 році
в розрізі одержувачів
за _____________________________ 2007 року
(місяць) _________________________________________________
(Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим, Управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації)

гривень ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Іденти-| Сума кредиту |Термін| Від-|Назва | Цільове |Облікова| Дата | Нарахована сума | З належної | |з/п|підпри-| фіка- |---------------|корис-| сот-|банку,| використання | ставка |нараху- | плати за кредит | компенсації | | |ємства-|ційний |в націо-|в іно-|туван-| кова| кре- | кредитів |НБУ, на | вання |------------------+-------------| | | одер- | код |нальній |земній| ня |став-| дит- |---------------| дату |відсот- |Усьо-|Сума,| Сума,| спла-| під- | | |жувача | | валюті |валюті|креди-| ка | ної | вироб-| заку- |нараху- |ків за | го | яку | яка | чено |лягає | | | | | | | том |банку|спілки| ничі | півля | вання | корис- | |спла-| під- |згідно|сплаті| | | | | | | | | |витрати| у с/г |відсот- |тування | | чує |лягає | з по-| за | | | | | | | | | |поточ- |товаро-| ків чи | креди- | |пози-| від- |перед-|даним | | | | | | | | | | ного |вироб- | відсо- |том (за-| |чаль-|шкоду-| нім |реєст-| | | | | | | | | | року | ників |ток від-|значена | |ник |ванню |реєст-| ром | | | | | | | | | |пов'я- |цукро- | шкоду- | в кре- | | | | ром | | | | | | | | | | |зані з | вого | вання | дитній | | | | | | | | | | | | | | |підго- |буряка | | угоді) | | | | | | | | | | | | | | |товкою | | | | | | | | | | | | | | | | | | до | | | | | | | | | | | | | | | | | |сезону | | | | | | | | | | | | | | | | | |вироб- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ництва | | | | | | | | | | | | | | | | | |цукру | | | | | | | | | |---+-------+-------+--------+------+------+-----+------+-------+-------+--------+--------+-----+-----+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |---+-------+-------+--------+------+------+-----+------+---------------+--------+--------+-----+-----+------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим
Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Начальник управління
Севастопольської
міськдержадміністрації __________________ П.І.Б.
(підпис)
М.П. Головний бухгалтер __________________ П.І.Б.
(підпис)

Додаток 6.3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
07.03.2007 N 163

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів
ДАК "Хліб України" та її дочірними підприємствами
для здійснення компенсації відсоткової ставки
за залученими короткостроковими кредитами
у 2007 році в розрізі одержувачів
за _______________________________ 2007 року
(місяць) _________________________________________________
(Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим, Управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації)

гривень ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Іденти-| Сума кредиту |Термін| Від-|Назва | Цільове |Облікова| Дата | Нарахована сума | З належної | |з/п|підпри-| фіка- |---------------|корис-| сот-|банку,|використання | ставка |нараху-| плати за кредит, | компенсації, | | |ємства-|ційний |в націо-|в іно-|туван-| кова| кре- | кредитів |НБУ, на | вання | грн | грн | | | одер- | код |нальній |земній| ня |став-| дит- |спрямованих | дату |відсот-|------------------+----------------| | |жувача | | валюті |валюті|креди-| ка | ної |на кредиту- |нараху- |ків за |Усьо-|Сума,|Сума, | спла- |підлягає| | | | | | | том |банку|спілки|вання вироб- | вання |корис- | го | яку | яка | чено | сплаті | | | | | | | | | |ничих витрат,|відсот- |тування| |спла-| під- |згідно |за даним| | | | | | | | | | пов'язаних |ків чи |креди- | | чує |лягає |з попе-|реєстром| | | | | | | | | | із закупів- |відсоток| том | |пози-| від- |реднім | | | | | | | | | | |лею зерна у |відшко- |(зазна-| |чаль-| шко- | реєст-| | | | | | | | | | | с/г товаро- |дування |чена в | | ник |дуван-| ром | | | | | | | | | | | виробників | |кредит-| | | ню | | | | | | | | | | | | | | ній | | | | | | | | | | | | | | | | |угоді) | | | | | | |---+-------+-------+--------+------+------+-----+------+-------------+--------+-------+-----+-----+------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+-------+-------+--------+------+------+-----+------+-------------+--------+-------+-----+-----+------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим
Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Начальник управління промисловості
та агропромислового розвитку
Севастопольської
міськдержадміністрації __________________ П.І.Б.
(підпис)
М.П. Головний бухгалтер __________________ П.І.Б.
(підпис)

Додаток 6.4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
16.08.2007 N 604
( v0604555-07 )
ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів
іншими підприємствами агропромислового
комплексу для здійснення компенсації відсоткової
ставки за залученими короткостроковими кредитами
у 2007 році в розрізі одержувачів
за __________________ 2007 року
(місяць) _________________________________________________
(Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим, Управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації)

гривень ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Іденти-| Сума кредиту | Термін |Відсот-|Назва | Цільове використання | Облікова | Дата | Нарахована сума плати | З належної | |з/п|підпри-| фіка- | | корис- | кова |банку,| кредитів спрямованих |ставка НБУ,|нарахування | за кредит | компенсації | | |ємства-|ційний |--------------|тування |ставка | кре- | на кредитування | на дату |відсотків за|-------------------------+-------------------| | |одержу-| код | в |в іно-|кредитом| банку |дитної| виробничих витрат, |нарахування|користування|Усьо-|Сума, яку|Сума, яка| сплачено |підлягає| | | вача | | націо-|земній| | |спілки| пов'язаних із | відсотків | кредитом | го | сплачує |підлягає | згідно з | сплаті | | | | |нальній|валюті| | | |-------------------------|чи відсоток| (зазначена | | пози- | відшко- |попереднім|за даним| | | | | валюті| | | | |закупівлею у| закупівлею | відшко- |в кредитній | | чальник |дуванню | реєстром |реєстром| | | | | | | | | |сільськогос-|сировини та | дування | угоді) | | | | | | | | | | | | | | | подарських |інгредієнтів| | | | | | | | | | | | | | | | |товаровироб-| для | | | | | | | | | | | | | | | | | ників |виробництва | | | | | | | | | | | | | | | | | виробленої |комбікормів | | | | | | | | | | | | | | | | | ними | | | | | | | | | | | | | | | | | |сільськогос-| | | | | | | | | | | | | | | | | | подарської | | | | | | | | | | | | | | | | | | продукції | | | | | | | | | |---+-------+-------+-------+------+--------+-------+------+-------------------------+-----------+------------+-----+---------+---------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+-------+-------+-------+------+--------+-------+------+-------------------------+-----------+------------+-----+---------+---------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим Начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації Начальник управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації __________ П.І.Б.
(підпис)
М.П. Головний бухгалтер __________ П.І.Б.
(підпис)
{ Наказ доповнено Додатком 6.4 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 604 ( v0604555-07 ) від 16.08.2007 }

Додаток 6.5
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
16.08.2007 N 604
( v0604555-07 )

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів
хлібопекарськими підприємтсвами,
в тому числі споживчої кооперації
для здійснення компенсації відсоткової
ставки за залученими короткостроковими
кредитами у 2007 році в розрізі одержувачів
за ________________ 2007 року
(місяць) _________________________________________________
(Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим, Управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації)

гривень ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Іденти-| Сума кредиту | Термін |Відсот-|Назва | Цільове | Облікова | Дата | Нарахована сума плати | З належної | |з/п|підпри-| фіка- | | корис- | кова |банку,|використання |ставка НБУ,|нарахування | за кредит | компенсації | | |ємства-|ційний |--------------|тування |ставка | кре- | кредитів | на дату | відсотків |-------------------------+-------------------| | |одержу-| код | в |в іно-|кредитом| банку |дитної| спрямованих |нарахування| за |Усьо-|Сума, яку|Сума, яка| сплачено |підлягає| | | вача | | націо-|земній| | |спілки| на | відсотків |користування| го | сплачує |підлягає | згідно з | сплаті | | | | |нальній|валюті| | | |кредитування | чи | кредитом | | пози- | відшко- |попереднім|за даним| | | | | валюті| | | | | виробничих | відсоток | (зазначена | | чальник | дуванню | реєстром |реєстром| | | | | | | | | | витрат, | відшко- |в кредитній | | | | | | | | | | | | | | | пов'язаних | дування | угоді) | | | | | | | | | | | | | | | із | | | | | | | | | | | | | | | | | закупівлею | | | | | | | | | | | | | | | | | борошна | | | | | | | | | | | | | | | | |безпосередньо| | | | | | | | | | | | | | | | | в | | | | | | | | | | | | | | | | |Держрезерві, | | | | | | | | | | | | | | | | | ДАК "Хліб | | | | | | | | | | | | | | | | | України" та | | | | | | | | | | | | | | | | | її дочірніх | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємтсвах| | | | | | | | | | | | | | | | | закупівлею | | | | | | | | |---+-------+-------+-------+------+--------+-------+------+-------------+-----------+------------+-----+---------+---------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+-------+-------+-------+------+--------+-------+------+-------------+-----------+------------+-----+---------+---------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим Начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації Начальник управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації __________ П.І.Б.
(підпис)
М.П. Головний бухгалтер __________ П.І.Б.
(підпис)
{ Наказ доповнено Додатком 6.5 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 604 ( v0604555-07 ) від 16.08.2007 }

Додаток 7
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
07.03.2007 N 163

ІНФОРМАЦІЯ
щодо ефективності використання бюджетних
коштів підприємствами агропромислового
комплексу за залученими короткостроковими
кредитами у 2007 році в розрізі районів
за ____________________________ 2007 року
(місяць) _________________________________________________
(Мінагрополітики АР Крим, Головні управління
облдержадміністрацій, Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрацій АР Крим, Управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації)

гривень ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Назва|Посівна |Сума залучених|Дове-| Компен-| Залишок| На |На 1 га | На 1 га | Кількість підприємств, | На 1 підприємство залучено | |райо-| площа | кредитів |дена |совано з| компен-|1 гривню |посівної|посівної | які отримали компенсацію | пільгових кредитів | | ну | с/г |--------------|річна| держав-|саційних| компен- | площі | площі |-----------------------------------+-----------------------------------| | |культур,|Всьо-| в тому |сума | ного | коштів | сації | надано |залучено |Всьо-|сільсь- |підпри-|цук-| ДАК |Всьо-|сільсь- |підпри-|цук-| ДАК | | |тис.га | го | числі |бюд- |бюджету | |залучено |компен- |пільгових| го |когоспо-|ємства |рові| "Хліб | го |когоспо-|ємства |рові| "Хліб | | | | |пільгові|жет- | | |пільгових|сації з |кредитів | |дарські |спожив-| за-|України| |дарські |спожив-| за-|України| | | | | |них | | |кредитів,|держбюд-| (4/2) | |підпри- | чої |води| та її | |підпри- | чої |води| та її | | | | | |кош- | | | (4/6) | жету, | | |ємства |коопе- | |дочірні| |ємства |коопе- | |дочірні| | | | | |тів | | | | (6/2) | | | |рації | |підпри-| | |рації | |підпри-| | | | | | | | | | | | | | | |ємства | | | | |ємства | |-----+--------+-----+--------+-----+--------+--------+---------+--------+---------+-----+--------+-------+----+-------+-----+--------+-------+----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |-----+--------+-----+--------+-----+--------+--------+---------+--------+---------+-----+--------+-------+----+-------+-----+--------+-------+----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+--------+-----+--------+--------+---------+--------+---------+-----+--------+-------+----+-------+-----+--------+-------+----+-------| | Всього: | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр аграрної політики АР Крим ____________ П.І.Б.
(підпис)
Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
облдержадміністрації
Начальник управління промисловості
та агропромислового розвитку
Севастопольської
міськдержадміністрації
Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації АР Крим
Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

Додаток 8
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
07.03.2007 N 163

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів
сільськогосподарськими підприємствами
для здійснення компенсації відсоткової ставки
за залученими середньостроковими кредитами
у 2007 році в розрізі одержувачів
за _______________________________ 2007 року
(місяць) _______________________________________________
(Мінагрополітики АР Крим, Головні управління
агропромислового розвитку облдержадміністрацій,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськадміністрації)

гривень ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Іденти-| Сума кредиту |Термін| Від-|Назва | Цільове використання |Облікова| Дата | Нарахована сума | З належної компенсації | |з/п|підпри-| фіка- |---------------|корис-| сот-|банку,|--------------------------------------------------| ставка |нараху-| плати за кредит | | | |ємства-|ційний |в націо-|в іно-|туван-| кова| кре- |прид- | облад-|облад-| облад-| витрат, | витрат, |НБУ, на | вання |------------------+------------------------------| | | одер- | код |нальній |земній| ня |став-| дит- |бання | нання |нання | нання | пов'я- | пов'я- | дату |відсот-|Усьо-|Сума,| Сума,| спла- |підля-| у тому числі: | | |жувача | |валюті |валюті|креди-| ка | ної |основ-| для | для | для | заних з | заних з |нараху- | ків за| го |яку | яка | чено | гає |---------------| | | | | | | том |банку|спілки| них |заводів|заво- |тварин-| будів- | будів- | вання | корис-| |спла-| під- |згідно |сплаті|за кре-|за кре-| | | | | | | | | |засо- | з ви- |дів по|ницьких|ництвом | ництвом |відсот- |тування| |чує |лягає |з попе-| за |дитами |дитами | | | | | | | | | | бів |робниц-|пере- | комп- |і рекон- | і рекон- | ків чи |креди- | |пози-| від- |реднім |даним | 2005 | 2005 | | | | | | | | | | с/г | тва |робці |лексів |струкцією|струкцією |відсоток|том (за| |чаль-|шкоду-|реєст- |реєст-| року | року | | | | | | | | | | при- | біопа-|харчо-| |заводів з| тварин- |відшко- |значена| |ник |ванню | ром | ром, | | | | | | | | | | | | зна- | лива | вих | | вироб- | ницьких |дування | в кре-| | | | |всього| | | | | | | | | | | |чення | | про- | | ництва |комплексів| |дитній | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дуктів| |біопалива|та систем | | угоді)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |та пере- | зрошення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | робки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |харчових | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |продуктів| | | | | | | | | | | |---+-------+-------+--------+------+------+-----+------+------+-------+------+-------+---------+----------+--------+-------+-----+-----+------+-------+------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |---+-------+-------+--------+------+------+-----+------+--------------+------+-------+---------+----------+--------+-------+-----+-----+------+-------+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Міністр аграрної політики АР Крим ____________ П.І.Б.
(підпис)
Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
облдержадміністрації
Начальник управління
Севастопольської
міськдержадміністрації
М.П. Головний бухгалтер ____________ П.І.Б.
(підпис)

Додаток 8.1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
07.03.2007 N 163

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів
НАК "Украгролізинг"
для здійснення компенсації відсоткової ставки
за залученими середньостроковими кредитами
у 2007 році в розрізі одержувачів
за _____________________________ 2007 року
(місяць) _______________________________________________
(Мінагрополітики АР Крим, Головні управління
агропромислового розвитку облдержадміністрацій,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськадміністрації)

гривень ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Іденти-| Сума кредиту |Термін |Відсот-| Назва | Закупівля с/г |Облікова| Дата | Нарахована сума | З належної компенсації | |з/п|підпри-| фіка- |---------------|корис- | кова | банку,| техніки для | ставка |нараху- | плати за кредит | | | |ємства-|ційний |в націо-|в іно-|тування|ставка |кредит-| передачі її в |НБУ, на | вання |------------------+------------------------------| | | одер- | код |нальній |земній|креди- |банку | ної | лізинг | дату |відсот- |Усьо-|Сума,| Сума,| спла- |підля-| у тому числі: | | |жувача | |валюті |валюті| том | |спілки |---------------| нараху-| ків за | го |яку | яка | чено | гає |---------------| | | | | | | | | |вітчиз-|інозем-| вання | корис- | |спла-| під- |згідно |сплаті|за кре-|за кре-| | | | | | | | | |няного | ного |відсот- |тування | |чує |лягає |з попе-| за |дитами |дитами | | | | | | | | | |вироб- |вироб- |ків чи |кредитом| |пози-| від- |реднім |даним | 2005 | 2006 | | | | | | | | | |ництва |ництва |відсоток|(зазна- | |чаль-|шкоду-|реєст- |реєст-| року | року | | | | | | | | | | | | відшко-|чена в | |ник |ванню | ром | ром, | | | | | | | | | | | | | | дування|кредит- | | | | |всього| | | | | | | | | | | | | | | ній | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | угоді) | | | | | | | | |---+-------+-------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-----+------+-------+------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |---+-------+-------+--------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-----+-----+------+-------+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Міністр аграрної політики АР Крим ____________ П.І.Б.
(підпис)
Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
облдержадміністрації
Начальник управління
Севастопольської
міськдержадміністрації
М.П. Головний бухгалтер ____________ П.І.Б.
(підпис)

Додаток 8.2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
16.08.2007 N 604
( v0604555-07 )

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів
іншими підприємствами агропромислового комплексу
для здійснення компенсації відсоткової ставки
за залученими середньостроковими кредитами
у 2007 році в розрізі одержувачів
за _________________ 2007 року
(місяць) _______________________________________________
(Мінагрополітики АР Крим, Головні управління
агропромислового розвитку облдержадміністрацій,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськадміністрації)

гривень ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Назва |Іденти-| Сума кредиту | Термін |Відсот-| Назва |Цільове використання кредитів спрямованих на| Облікова | Дата | Нарахована сума плати | З належної компенсації | |з/п|підпри-| фіка- | |користу-| кова |банку, | кредитування виробничих витрат |ставка НБУ,|нарахування | за кредит | | | |ємства-|ційний |--------------| вання |ставка |кредит-|--------------------------------------------| на дату |відсотків за|-------------------------+----------------------------------| | |одержу-| код | в |в іно-| креди- | банку | ної | для | закупівля |закупівля у |закупівля|нарахування|користування|Усьо-|Сума, яку|Сума, яка| сплачено |підлягає |у тому числі:| | | вача | |націо- |земній| том | |спілки | будів- | обладнання |сільськогос-|сировини |відсотків | кредитом | го | сплачує |підлягає | згідно з |сплаті за|-------------| | | | |нальній|валюті| | | |ництва і|вітчизняного| подарських | та |чи відсоток|(зазначена в| | пози- | відшко- |попереднім| даним | за | за | | | | |валюті | | | | |реконст-|виробництва | товаро- |інгреді- | відшко- | кредитній | | чальник | дуванню | реєстром |реєстром,|креди-|креди-| | | | | | | | | | рукції | для | виробників |єнтів для| дування | угоді) | | | | | всього | тами | тами | | | | | | | | | | вироб- | переробки | виробленої | вироб- | | | | | | | | 2005 | 2006 | | | | | | | | | | ничих |сільськогос-| ними | ництва | | | | | | | | року | року | | | | | | | | | |об'єктів| подарської |сільськогос-| комбі- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | продукції | подарської | кормів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | продукції | | | | | | | | | | | |---+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+--------+------------+------------+---------+-----------+------------+-----+---------+---------+----------+---------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |---+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+--------+------------+------------+---------+-----------+------------+-----+---------+---------+----------+---------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністр аграрної політики АР Крим __________ П.І.Б.
(підпис) Начальник Головного управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації Начальник управління Севастопольської міськдержадміністрації
М.П. Головний бухгалтер __________ П.І.Б.
(підпис)
{ Наказ доповнено Додатком 8.2 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 604 ( v0604555-07 ) від 16.08.2007 }

Додаток 8.3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
16.08.2007 N 604
( v0604555-07 )

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів
ремонтними та сервісними підприємствами системи
агропромислового комплексу для здійснення компенсації
відсоткової ставки за залученими середньостроковими
кредитами у 2007 році в розрізі одержувачів
за __________________ 2007 року
(місяць) _______________________________________________
(Мінагрополітики АР Крим, Головні управління
агропромислового розвитку облдержадміністрацій,
Управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міськадміністрації)

гривень ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Іденти-| Сума кредиту | Термін |Відсот-| Назва | Цільове | Облікова | Дата | Нарахована сума плати | З належної компенсації | |з/п|підпри-| фіка- |--------------| корис- | кова |банку, | використання |ставка НБУ,|нарахування | за кредит | | | |ємства-|ційний | в |в іно-|тування |ставка |кредит-| кредитів | на дату | відсотків |-----------------------+----------------------------------| | |одержу-| код | націо-|земній|кредитом| банку | ної |спрямованих на|нарахування| за |Усьо-| Сума, |Сума, яка| сплачено |підлягає |у тому числі:| | | вача | |нальній|валюті| | |спілки | кредитування | відсотків |користування| го | яку |підлягає | згідно з |сплаті за|-------------| | | | | валюті| | | | | виробничих | чи | кредитом | |сплачує| відшко- |попереднім| даним | за | за | | | | | | | | | | витрат, для | відсоток | (зазначена | | пози- | дуванню | реєстром |реєстром,|креди-|креди-| | | | | | | | | | закупівлі | відшко- |в кредитній | | чаль- | | | всього | тами | тами | | | | | | | | | |технологічного| дування | угоді) | | ник | | | | 2005 | 2006 | | | | | | | | | | обладнання | | | | | | | | року | року | | | | | | | | | | вітчизняного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | виробництва | | | | | | | | | | |---+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+--------------+-----------+------------+-----+-------+---------+----------+---------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |---+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+--------------+-----------+------------+-----+-------+---------+----------+---------+------+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністр аграрної політики АР Крим ____________ П.І.Б.
(підпис) Начальник Головного управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації Начальник управління Севастопольської міськдержадміністрації
М.П. Головний бухгалтер ____________ П.І.Б.
(підпис)
{ Наказ доповнено Додатком 8.3 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 604 ( v0604555-07 ) від 16.08.2007 }

Додаток 9
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
07.03.2007 N 163

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів
для здійснення компенсації відсоткової ставки
за залученими середньостроковими кредитами
в розрізі одержувачів на умовах Порядку
використання у 2007 році коштів, передбачених
у державному бюджеті, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21.02.07 N 259
_____________________________________________________ (Міністерства аграрної політики Автономної Республіки
Крим, Головні управління агропромислового розвитку
облдержадміністрацій, Управління промисловості
та агропромислового розвитку Севастопольської
міськдержадміністрації)
за _____________________________ 2007 року
(місяць)

гривень ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назви | Номер | МФО |Іденти- |Назва |Відсот-|Кредитна| Сума кредиту |Термін |Облікова| Нарахована сума | З належної компенсації | |з/п|підпри-| поточ-|банку| фіка- |банку,| кова | угода |---------------|корис- | ставка | плати за кредит | | | |ємств- | ного | |ційний | кре- |ставка | N та |в націо-|в іно-|тування|НБУ, на |------------------+------------------------------| | |одержу-|рахунку| | код |дитної|за ко- |дата її |нальній |земній|креди- | дату |Усьо-|Сума,| Сума,| спла- |підля-| у тому числі: | | | вачів | пози- | |підпри- |спілки|ристу- | заклю- |валюті |валюті| том | нараху-| го |яку | яка | чено | гає |---------------| | | |чальни-| |ємства- | |вання | чення | | | | вання | |спла-| під- |згідно |сплаті|за кре-|за кре-| | | | ка | | пози- | | кре- | | | | |відсот- | |чує |лягає |з попе-| за |дитами |дитами | | | | | |чальника| |дитом | | | | |ків/від-| |пози-| від- |реднім |даним | 2005 | 2006 | | | | | | | | | | | | | соток | |чаль-|шкоду-|реєст- |реєст-| року | року | | | | | | | | | | | | |відшко- | |ник |ванню | ром | ром, | | | | | | | | | | | | | | |дування | | | | |всього| | | |---+-------+-------+-----+--------+------+-------+--------+--------+------+-------+--------+-----+-----+------+-------+------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |---+-------+-------+-----+--------+------+-------+--------+--------+------+-------+--------+-----+-----+------+-------+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-------+-----+--------+------+-------+--------+--------+------+-------+--------+-----+-----+------+-------+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-------+-----+--------+------+-------+--------+--------+------+-------+--------+-----+-----+------+-------+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-------+-----+--------+------+-------+--------+--------+------+-------+--------+-----+-----+------+-------+------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-------+-----+--------+------+-------+--------+--------+------+-------+--------+-----+-----+------+-------+------+-------+-------| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Міністр аграрної політики АР Крим ____________ П.І.Б.
(підпис)
Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
облдержадміністрації
Начальник управління
Севастопольської
міськдержадміністрації
М.П. Головний бухгалтер ____________ П.І.Б.
(підпис)

Додаток 10
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
07.03.2007 N 163

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів
для здійснення компенсації відсоткової ставки
за залученими короткостроковими кредитами
в розрізі одержувачів на умовах Порядку
використання у 2007 році коштів, передбачених
у державному бюджеті, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21.02.07 N 259
_____________________________________________________ (Міністерства аграрної політики Автономної Республіки
Крим, Головні управління агропромислового розвитку
облдержадміністрацій, Управління промисловості
та агропромислового розвитку Севастопольської
міськдержадміністрації)
за __________________________ 2007 року
(місяць)

гривень ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назви | Номер | МФО |Іденти- |Назва |Відсот-|Кредитна| Сума кредиту |Термін |Облікова| Нарахована сума | Річна|Фактично|Залишок | |з/п|районів| поточ-|банку| фіка- |банку,| кова | угода |---------------|корис- | ставка | плати за кредит | сума |компен- |компен- | | | та | ного | |ційний | кре- |ставка | N та |в націо-|в іно-|тування|НБУ, на |------------------| бюд- |совано з|саційних| | |підпри-|рахунку| | код |дитної|за ко- |дата її |нальній |земній|креди- | дату |Усьо-|Сума,| Сума,|жетних|бюджету |коштів | | |ємств- | пози- | |підпри- |спілки|ристу- | заклю- |валюті |валюті| том | нараху-| го |яку | яка |коштів| | | | |одержу-|чальни-| |ємства- | |вання | чення | | | | вання | |спла-| під- | | | | | | вачів | ка | | пози- | | кре- | | | | |відсот- | |чує |лягає | | | | | | | | |чальника| |дитом | | | | |ків/від-| |пози-| від- | | | | | | | | | | | | | | | | соток | |чаль-|шкоду-| | | | | | | | | | | | | | | |відшко- | |ник |ванню | | | | | | | | | | | | | | | |дування | | | | | | | |---+-------+-------+-----+--------+------+-------+--------+--------+------+-------+--------+-----+-----+------+------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |---+-------+-------+-----+--------+------+-------+--------+--------+------+-------+--------+-----+-----+------+------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-------+-----+--------+------+-------+--------+--------+------+-------+--------+-----+-----+------+------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-------+-----+--------+------+-------+--------+--------+------+-------+--------+-----+-----+------+------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-------+-----+--------+------+-------+--------+--------+------+-------+--------+-----+-----+------+------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-------+-----+--------+------+-------+--------+--------+------+-------+--------+-----+-----+------+------+--------+--------| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Міністр аграрної політики АР Крим ____________ П.І.Б.
(підпис)
Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
облдержадміністрації
Начальник управління
Севастопольської
міськдержадміністрації
М.П. Головний бухгалтер ____________ П.І.Б.
(підпис)вверх