Документ v0161558-07, утратил силу, текущая редакция — Отмена от 01.03.2018, основание - 1022-2017-р

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.03.2007 N 161
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 1022-р ( 1022-2017-р ) від 18.12.2017 }
Про затвердження та введення в дію
нормативного документа "Інструкція з проектування
та експлуатації установок пожежної сигналізації
і систем оповіщення і керування евакуацією
людей при пожежах"

На виконання Закону України від 17 грудня 1993 року "Про
пожежну безпеку" ( 3745-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити нормативний документ "Інструкція з проектування
та експлуатації установок пожежної сигналізації і систем
оповіщення і керування евакуацією людей при пожежах" (далі -
нормативний документ) і ввести його в дію через три місяці після
реєстрації в Державному реєстрі нормативних актів з питань
пожежної безпеки (НАПБ).
2. Державному науково-дослідному, проектно-вишукувальному
технологічному інституту з перспектив розвитку "Енергоперспектива"
(Гончаренко В.П.):
2.1. Подати нормативний документ до Держпожбезпеки МНС
України для включення до Державного реєстру НАПБ.
2.2. У термін до 1 травня 2007 року забезпечити видання
нормативного документа та його розсилання енергетичним компаніям,
підприємствам та організаціям на підставі замовлень і фактичної
оплати.
2.3. Здійснювати моніторинг процесу впровадження нормативного
документа, розроблення змін і доповнень до нього.
2.4. Організувати облік контрольних примірників нормативного
документа та своєчасне інформування про внесення змін до нього.
3. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-дослідний
енергосервісний центр інституту "Укрсільенергопроект"
(Білоусов В.І.) внести нормативний документ до реєстру і
комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів
Мінпаливенерго.
4. Керівникам енергетичних компаній, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, та
щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами
держави:
4.1. Забезпечити персонал підприємств необхідною кількістю
примірників нормативного документа.
4.2. Забезпечити вивчення нормативного документа підлеглим
персоналом та здійснити перевірку знань в установленому порядку.
4.3. Привести стан споруд та технологічного обладнання,
власні нормативні акти з пожежної безпеки у відповідність з
вимогами цього документа.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чупруна В.П.
Міністр Ю.Бойковверх