Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 12.12.2007 N 1048
Держмитслужба України; Приказ, Классификатор от 27.02.2009159
Документ v0159342-09, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 15.02.2011, основание - v0107342-11

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
27.02.2009 N 159
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби
N 107 ( v0107342-11 ) від 15.02.2011 }
Про внесення змін до наказу Держмитслужби
від 12.12.2007 N 1048
{ Щодо змін додатково див. Накази Державної митної служби
N 359 ( v0359342-09 ) від 17.04.2009
N 589 ( v0589342-09 ) від 19.06.2009
N 731 ( v0731342-09 ) від 07.08.2009
N 806 ( v0806342-09 ) від 31.08.2009
N 994 ( v0994342-09 ) від 22.10.2009
N 168 ( v0168342-10 ) від 26.02.2010 }

Відповідно до статті 310 Митного кодексу України ( 92-15 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1876
( 1876-2002-п ) "Про відомчі класифікатори з питань митної
статистики, які використовуються у процесі оформлення митних
декларацій" Н А К А З У Ю:
1. У доповнення до пункту 2 наказу Держмитслужби від
12.12.2007 N 1048 ( v1048342-07 ) затвердити Класифікатор типів
декларацій, що додається.
2. Унести до Порядку ведення відомчих класифікаторів з питань
митної статистики, які використовуються в процесі оформлення
митних декларацій, затвердженого наказом Держмитслужби від
12.12.2007 N 1048 ( v1048342-07 ), такі зміни:
2.1. У пункті 1.2 глави 1 слова "у редакції наказу
Держмитслужби від 07.11.2007 N 933" замінити словами "зі змінами".
2.2. У пункті 2.1 глави 2: 2.2.1. Абзац третій підпункту 2.1.1 викласти в такій
редакції: "Класифікатор особливостей переміщення товарів через митний
кордон України - Департаментом декларування та митних режимів,
Департаментом митної статистики". 2.2.2. В абзаці четвертому підпункту 2.1.1 слова "Управлінням
митної вартості" замінити словами "Департаментом митної вартості". 2.2.3. В абзаці шостому підпункту 2.1.1 слова "Департаментом
організації митного контролю" замінити словами "Департаментом
митного контролю в пунктах пропуску". 2.2.4. Абзац дванадцятий підпункту 2.1.1 викласти в такій
редакції: "Класифікатор документів - Департаментом декларування та
митних режимів, Управлінням заходів торговельної політики". 2.2.5. Доповнити підпункт 2.1.1 новим абзацом такого змісту: "Класифікатор окремих товарів, при декларуванні яких
застосовуються додаткові одиниці виміру, - Департаментом митної
вартості, Центральним митним управлінням лабораторних досліджень
та експертної роботи". 2.2.6. У абзаці другому підпункту 2.1.2 слова "Департаментом
організації митного контролю" замінити словами "Департаментом
митного контролю в пунктах пропуску". 2.2.7. Абзаци третій та четвертий підпункту 2.1.2 викласти в
такій редакції: "Класифікатор видів податків, зборів (обов'язкових платежів)
та інших бюджетних надходжень, затверджений наказом Держмитслужби
від 07.12.2005 N 1201 ( z1552-05 ), зареєстрованим у Мін'юсті
22.12.2005 за N 1552/11832, - Департаментом митних платежів,
Управлінням митно-тарифного регулювання; Класифікатор типів декларацій, затверджений наказом
Держмитслужби від 27.02.2009 N 159, - Департаментом декларування
та митних режимів".
3. Доповнити таблицю "Класифікатори, що використовуються під
час заповнення граф митних декларацій" додатка до Порядку ведення
відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які
використовуються в процесі оформлення митних декларацій,
затвердженого наказом Держмитслужби від 12.12.2007 N 1048
( v1048342-07 ), новим рядком 24 такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 24 |Класифікатор окремих товарів,| 31 | | |при декларуванні яких | | | |застосовуються додаткові | | | |одиниці виміру | | ------------------------------------------------------------------ ".
4. Доповнити главу "K" Класифікатора особливостей переміщення
товарів через митний кордон України, затвердженого наказом
Держмитслужби від 12.12.2007 N 1048 ( v1048342-07 ), такими кодами
і найменуваннями особливостей:
" ------------------------------------------------------------------ |KC |Переміщення монетарного золота | |---+------------------------------------------------------------| |KD |Переміщення банкнот, цінних паперів і монет, які перебувають| | |в обігу | ------------------------------------------------------------------ ".
5. Унести до Класифікатора документів, затвердженого наказом
Держмитслужби від 12.12.2007 N 1048 ( v1048342-07 ), такі зміни:
5.1. Доповнити розділ 1 "Митні документи" після коду й
найменування документа "1203 Уніфікована митна квитанція МД-1"
таким кодом й найменуванням документа:
" ------------------------------------------------------------------ |Код | Найменування | |----+-----------------------------------------------------------| |1300|ВМД, за якою було відмовлено в митному оформленні | ------------------------------------------------------------------ ".
5.2. У розділі 5 "Ліцензії, дозволи, сертифікати та інші
документи, що видаються державними органами України" опис коду
"5122" викласти в такій редакції: "Дозвіл на ввезення на митну територію України
незареєстрованого генетично модифікованого організму для
науково-дослідних цілей або державних апробацій (випробувань) (МОН
України)".
5.3. Доповнити розділ 9 "Інші документи" після коду й
найменування документа "9803 Паспортний документ фізичної особи,
що містить інформацію про місце постійного або тимчасового
проживання за межами України" такими кодами й найменуваннями
документів:
" ------------------------------------------------------------------ |Код | Найменування | |----+-----------------------------------------------------------| |9901|Інформаційний код результатів митного огляду товарів і | | |транспортних засобів | |----+-----------------------------------------------------------| |9902|Інформаційний код нормативно-правового акта | ------------------------------------------------------------------ ".
6. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) у термін
до 01.03.2009 доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням
вимог цього наказу.
7. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.03.2009.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Піковського І.О.
Голова Служби А.В.Макаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби
27.02.2009 N 159

КЛАСИФІКАТОР
типів декларацій

------------------------------------------------------------------ | Митний режим | Особливості | Тип ВМД | | | декларування | | |----------------------+---------------------+-------------------| |Імпорт |Імпорт товарів в |ІМ40, ІМ40Г | | |загальному порядку | | | |---------------------+-------------------| | |Імпорт складової |ІМ40КО | | |комплектного об'єкта | | | |---------------------+-------------------| | |Імпорт товарів як |ІМ40ГД | | |гуманітарної допомоги| | | |---------------------+-------------------| | |Періодична митна |ІМ40ПМД | | |декларація | | | |---------------------+-------------------| | |Тимчасова декларація |ІМ40ТД | | |---------------------+-------------------| | |Неповна декларація |ІМ40НД | | |---------------------+-------------------| | |Окрема митна |ІМ40ВТ | | |декларація на | | | |витрачені товари | | |----------------------+---------------------+-------------------| |Реімпорт |Реімпорт |ІМ41 | |----------------------+---------------------+-------------------| |Експорт |Експорт товарів в |ЕК10, ЕК10Г | | |загальному порядку | | | |---------------------+-------------------| | |Експорт складової |ЕК10КО | | |комплектного об'єкта | | | |---------------------+-------------------| | |Експорт товарів як |ЕК10ГД | | |гуманітарної допомоги| | | |---------------------+-------------------| | |Періодична митна |ЕК10ПМД | | |декларація | | | |---------------------+-------------------| | |Ордерні поставки |ЕК10ОП | | |---------------------+-------------------| | |Загальна декларація |ЕК10З | | |---------------------+-------------------| | |Окрема митна |ЕК10ВТ | | |декларація на | | | |витрачені товари | | | |---------------------+-------------------| | |Експорт запасів |ЕК10ЗС | | |споживання | | |----------------------+---------------------+-------------------| |Реекспорт |Реекспорт |ЕК11 | | |---------------------+-------------------| | |Періодична митна |ЕК11ПМД | | |декларація | | |----------------------+---------------------+-------------------| |Транзит |Транзит |ТР80 | | |---------------------+-------------------| | |Періодична митна |ТР80ПМД | | |декларація | | |----------------------+---------------------+-------------------| |Тимчасове ввезення |Тимчасове ввезення |ІМ31, ІМ31Г, ІМ31КО| |----------------------+---------------------+-------------------| |Тимчасове вивезення |Тимчасове вивезення |ЕК32 | |----------------------+---------------------+-------------------| |Митний склад |Митний склад |ІМ74, ЕК73 | | |---------------------+-------------------| | |Митний склад (ТЕО) |ІМ74ТЕО | |----------------------+---------------------+-------------------| |Спеціальна митна зона |Спеціальна митна зона|ІМ71, ЕК71 | | |---------------------+-------------------| | |Періодична митна |ІМ71ПМД, ЕК71ПМД | | |декларація | | |----------------------+---------------------+-------------------| |Магазин безмитної |Магазин безмитної |ІМ72, ЕК72 | |торгівлі |торгівлі | | |----------------------+---------------------+-------------------| |Переробка на митній |Переробка на митній |ІМ51 | |території України |території України | | |----------------------+---------------------+-------------------| |Переробка за межами |Переробка за межами |ЕК61 | |митної території |митної території | | |України |України | | |----------------------+---------------------+-------------------| |Знищення або |Знищення або |ІМ76 | |руйнування |руйнування | | |----------------------+---------------------+-------------------| |Відмова на користь |Відмова на користь |ІМ75 | |держави |держави | | |----------------------+---------------------+-------------------| |Завершення режиму |Товари, продані в |ЕК00 | | |магазині безмитної | | | |торгівлі протягом | | | |місяця | | | |---------------------+-------------------| | |Повернення товарів |ІМ00, ЕК00, ЕК00Г | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Департаменту декларування
та митних режимів О.П.Москаленко
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвверх