Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій
Головавтотрансінспекція, Мінтрансзв'язку України; Приказ, Перечень от 04.08.2009156
Документ v0156642-09, текущая редакция — Редакция от 20.04.2010, основание - v0078642-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ
НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
Н А К А З
04.08.2009 N 156

Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головної
державної інспекції на автомобільному транспорті
N 167 ( v0167642-09 ) від 18.08.2009
N 172 ( v0172642-09 ) від 26.08.2009
N 56 ( v0056642-10 ) від 23.03.2010
N 78 ( v0078642-10 ) від 20.04.2010 }

На виконання вимог статей 20, 21 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
за результатами розгляду матеріалів перевірок додержання
ліцензіатами Ліцензійних умов ( z0140-08 ) та з урахуванням
пропозицій, викладених у службовій записці заступника начальника
Зіневича Є.В. від 04.08.2009 та Протокольному рішенні від
04.08.2009 N 29 Ліцензійної комісії Головної державної інспекції
на автомобільному транспорті, Н А К А З У Ю:
1. Анулювати ліцензії автомобільним перевізникам, згідно з
додатком 1.
2. Анулювати ліцензії на підставі заяви ліцензіата про
анулювання ліцензії, свідоцтва про смерть ліцензіата, рішення про
скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання, згідно з
додатком 2 (не наводиться).
3. Скасувати акти перевірки, які складені з порушенням
законодавства, згідно з додатком 3 (не наводиться).
4. Призупинити дію наказів Головавтотрансінспекції: від 03.02.2009 N 11 у частині анулювання ліцензії серії АБ
N 125080 від 05.01.2005 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів
автомобільним транспортом загального користування, виданої
ФОП Поліковський В.С.; від 02.06.2009 N 112 ( v0112642-09 ) у частині анулювання
ліцензій серій: АВ N 352129 від 26.06.2007 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з міжнародних перевезень вантажів
автомобільним транспортом загального користування, виданої
ТзОВ "Вельт"; АВ N 294313 від 22.11.2006 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів
автомобільним транспортом загального користування, виданої
ВАТ "Вознесенський спецагропромтранс"; від 21.07.2009 N 144 ( v0144642-09 ) у частині анулювання
ліцензій серій: АВ N 465952 від 12.05.2007 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів
автобусами, виданої ВАТ "Автотранспортна акціонерна співдружність
"Славутич - Бориспіль"; АВ N 423500 від 16.07.2008 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів
автомобільним транспортом загального користування, виданої
ПП "Центр Автополтава".
5. Скасувати як такі, що прийняті з порушенням вимог
законодавства у сфері ліцензування, накази
Головавтотрансінспекції: від 04.11.2008 N 228 ( v0228642-08 ) у частині анулювання
ліцензії серії АБ N 150608 від 26.03.2005 на право провадження
господарської діяльності з надання послуг з міжнародних перевезень
вантажів автомобільним транспортом загального користування,
виданої ПП Мигалега П.І.; від 29.12.2008 N 272 у частині анулювання ліцензії серії АВ
N 324179 від 29.03.2007 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів
автомобільним транспортом загального користування, виданої
ФОП Невмержицька Н.М.; від 17.03.2009 N 58 у частині анулювання ліцензії серії АБ
N 153801 від 15.06.2009 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом загального користування,
виданої ФОП Чобан І.М.
6. Рішення про анулювання ліцензій суб'єктам господарювання,
зазначених у додатках 1 та 2 цього наказу, набирає чинності з
15.08.2009.
7. Управлінню ліцензування (Дем'янчук С.О.) довести цей наказ
до відома начальників територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції.
8. Керівникам територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції в областях, АР Крим, містах Києві та
Севастополі у триденний термін довести цей наказ до відома
ліцензіатів у частині, що їх стосується.
9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Ю.Майборода

Додаток 1
до наказу
Головавтотрансінспекції
04.08.2009 N 156

ПЕРЕЛІК ЛІЦЕНЗІАТІВ,
яким Головавтотрансінепекцією прийнято
рішення про анулювання ліцензії

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N за/п| Територіальне | Підстава | Назва | Серія, N, |Дозволений вид | Підстава для | | | управління | проведення | ліцензіата, |термін дії | робіт | анулювання | | | | перевірки | ідентифікаційний | ліцензії | | | | | | | номер | | | | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| { Дію Наказу призупинено у частині анулювання ліцензії серії АВ
N 455902 від 13.06.2007 згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті N 172 ( v0172642-09 ) від
26.08.2009 }
| 1 |ТУГ у АР Крим |позапланова, |ТзОВ "ДЖИ.АЙ.Ті", |АВ N 455902|міжнародні |Акт про |
| | |повідомлення |35003775 | від |перевезення |виявлення | | | |Головного | |13.06.2007 |вантажів |недостовірних | | | |управління по | | до |вантажними |відомостей у | | | |боротьбі з | |12.06.2012 |автомобілями, |документах, | | | |корупцією та | | |причепами та |поданих | | | |організованою | | |напівпричепами |суб'єктом | | | |злочинністю СБУ | | | |господарювання| | | | | | | |для одержання | | | | | | | |ліцензії від | | | | | | | |29.07.2009 | | | | | | | |N 96/1 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| | 2 |ТУГ у |позапланова, |ПП Кашель А.В., | АБ |внутрішні |Акт про | | |Дніпропетровській|вимоги |2354609555 | N 214370, |перевезення |відмову | | |області |Криворізької | |23.11.2004-|пасажирів |ліцензіата в | | | |транспортної | |22.11.2009 | |проведенні | | | |прокуратури | | | |перевірки | | | |Дніпропетровської| | | |органом | | | |області | | | |ліцензування | | | | | | | |N 207 від | | | | | | | |27.07.2009 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| { Дію Наказу призупинено в частині анулювання ліцензії серії АВ
455964 від 18.03.2009 згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті N 78 ( v0078642-10 ) від
20.04.2010 }
| 3 |ТУГ у |позапланова, |ТОВ "Центр | АВ |міжнародні |Акт про |
| |Дніпропетровській|повідомлення |екологічних та | N 455964, |перевезення |виявлення | | |області |Головного |радіаційних |18.03.2009-|вантажів |недостовірних | | | |управління по |технологій |17.03.2014 |вантажними |відомостей у | | | |боротьбі з |"Динаміка Плюс", | |автомобілями, |документах, | | | |корупцією та |35397460 | |причепами та |поданих | | | |організованою | | |напівпричепами |суб'єктом | | | |злочинністю СБУ | | | |господарювання| | | | | | | |для одержання | | | | | | | |N 208/1 від | | | | | | | |29.07.2009 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| { Дію Наказу призупинено у частині анулювання ліцензії серії АВ
N 295693 від 17.01.2007 згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті N 172 ( v0172642-09 ) від
26.08.2009 }
{ Наказ скасовано в частині анулювання ліцензії серії АВ N 295693
від 17.01.2007 згідно з Наказом Головної державної інспекції на
автомобільному транспорті N 56 ( v0056642-10 ) від 23.03.2010 }
| |Житомирській |ВАТ "Житомирське |2491000077 | АБ |перевезення |неможливість |
| |області |АТП 11855" | | N 295693, |вантажів |ліцензіата | | | | | | з | |забезпечити | | | | | |17.01.2007 | |виконання | | | | | | до | |Ліцензійних | | | | | |16.01.2012 | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 122/1 від | | | | | | | |27.07.2009 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| { Дію Наказу призупинено у частині анулювання ліцензії серії АБ
N 153673 від 01.06.2005 згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті N 172 ( v0172642-09 ) від
26.08.2009 }
{ Наказ визнано чинним в частині анулювання ліцензії серії АБ
N 153673 від 01.06.2005 згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті N 56 ( v0056642-10 ) від
23.03.2010 }
| 5 |ТУГ у |позапланова, лист|ФОП Белінська О.Є., | АБ |міжнародні |Акт про |
| |Житомирській |ВАТ "Житомирське |2663815243 | N 153673, |перевезення |відмову | | |області |АТП 11855" | | з |вантажів |ліцензіата в | | | | | |01.06.2005 | |проведенні | | | | | | до | |перевірки | | | | | |31.05.2010 | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 121 від | | | | | | | |24.07.2009 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| | 6 |ТУГ у |позапланова, лист|ПП Дьордяй І.А., | АБ |міжнародні |Акт про | | |Закарпатській |Прокуратури в |1912017697 | N 225316, |перевезення |відмову | | |області |Закарпатській | | від |вантажів |ліцензіата в | | | |області | |07.09.2005 | |проведенні | | | | | | до | |перевірки | | | | | |06.09.2010 | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 127 від | | | | | | | |29.07.2009 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| { Дію Наказу призупинено у частині анулювання ліцензії серії АБ
N 125497 від 29.12.2004 згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті N 167 ( v0167642-09 ) від
18.08.2009 }
{ Наказ скасовано в частині анулювання ліцензії серії АБ N 125497
від 29.12.2004 згідно з Наказом Головної державної інспекції на
автомобільному транспорті N 56 ( v0056642-10 ) від 23.03.2010 }
| 7 |ТУГ у Запорізькій|позапланова, лист|ПП "Дизель - ТД", |АБ N 125497|внутрішні |Акт про |
| |області |повідомлення УДАІ|31670409 | від |перевезення |неможливість | | | |МВС України в | |29.12.2004 |пасажирів |ліцензіата | | | |Запорізькій | | до | |забезпечити | | | |області | |28.12.2009 | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 95/1 від | | | | | | | |27.07.2009 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| | 8 |ТУГ у Львівській |позапланова, |ПП Хитрейко В.В., | АБ |внутрішні |Акт про | | |області |подання УДАІ МВС |1817200118 | N 154793, |перевезення |відмову | | | |України у | | з |пасажирів |ліцензіата в | | | |Львівській | |08.06.2005 | |проведенні | | | |області | | до | |перевірки | | | | | |07.06.2010 | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 143 від | | | | | | | |29.07.2009 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| | 9 |ТУГ у Львівській |позапланова, |ПП Огірко І.І., |АВ N 308671|внутрішні |Акт про | | |області |подання УДАІ МВС |2112319565 | від |перевезення |відмову | | | |України у | |13.01.2007 |пасажирів |ліцензіата в | | | |Львівській | | до | |проведенні | | | |області | |12.01.2012 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 144 від | | | | | | | |31.07.2009 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| | 10 |ТУГ у Одеській |позапланова, |ФОП Терновий О.М., |АВ N 046261|внутрішні |Акт про | | |області |подання ВДАІ |2913006057 | від |перевезення |неможливість | | | |УМВС України у | |05.04.2006 |пасажирів |ліцензіата | | | |Одеській області | | до | |забезпечити | | | | | |04.04.2011 | |виконання | | | | | | | |ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |N 126/16/1 від| | | | | | | |29.07.2009 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| | 11 |ТУГ у Одеській |позапланова, |ФОП Юрченко Ф.І., |АВ N 045801|внутрішні |Акт про | | |області |подання ВДАІ |2286020178 | від |перевезення |неможливість | | | |УМВС України у | |29.03.2006 |пасажирів |ліцензіата | | | |Одеській області | | до | |забезпечити | | | | | |28.03.2011 | |виконання | | | | | | | |ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |N 127/16/1 від| | | | | | | |29.07.2009 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| | 12 |ТУГ у Одеській |позапланова, |ФОП Герасименко Г.І.,|АВ N 110907|внутрішні |Акт про | | |області |подання ВДАІ |1424504967 | від |перевезення |неможливість | | | |УМВС України у | |04.05.2006 |пасажирів |ліцензіата | | | |Одеській області | | до | |забезпечити | | | | | |03.05.2011 | |виконання | | | | | | | |ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |N 128/16/1 від| | | | | | | |29.07.2009 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| | 13 |ТУГ у Рівненській|позапланова, лист|ПП Розмислович І.А., |АВ N 449235|внутрішні |Акт про | | |області |Рівненської |2923613439 | від |перевезення |відмову | | | |транспортної | |10.12.2008 |пасажирів |ліцензіата в | | | |прокуратури | | до |автобусами |проведенні | | | | | |09.12.2013 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 625 від | | | | | | | |24.07.2009 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| | 14 |ТУГ у Рівненській|позапланова, лист|ПП Гайдур А.Л., |АВ N 474766|внутрішні |Акт про | | |області |УДАІ УМВС України|2785718404 | від |перевезення |відмову | | | |в Рівненській | |27.05.2009 |пасажирів |ліцензіата в | | | |області | | до |автобусами |проведенні | | | | | |26.05.2014 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 626 від | | | | | | | |30.07.2009 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| { Дію Наказу призупинено у частині анулювання ліцензії серії АВ
N 455931 від 25.06.2008 згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті N 167 ( v0167642-09 ) від
18.08.2009 }
| 15 |ТУГ у Рівненській|позапланова, |ПП "Західек- |АВ N 455931|міжнародні |Акт про |
| |області |повідомлення |спотранс", | від |перевезення |виявлення | | | |Головного |35612995 |25.06.2008 |вантажів |недостовірних | | | |управління по | | до |вантажними |відомостей у | | | |боротьбі з | |24.06.2013 |автомобілями, |документах, | | | |корупцією та | | |причепами та |поданих | | | |організованою | | |напівпричепами |суб'єктом | | | |злочинністю СБУ | | | |господарювання| | | | | | | |для одержання | | | | | | | |ліцензії | | | | | | | |N 627/1 від | | | | | | | |30.07.2009 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| | 16 |ТУГ у Сумській |позапланова, |ПП Яровий В.В., |АВ N 321677|внутрішні |Акт про | | |області |повідомлення ТОВ |2362412818 | з |перевезення |відмову | | | |"Сумське АТП | |28.02.2007 |пасажирів та їх|ліцензіата в | | | |15927" | | до |багажу на |проведенні | | | | | |27.02.2012 |таксі |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |від 29.07.2009| | | | | | | |N 102/1 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| | 17 |ТУГ у Сумській |позапланова, |ПП Рябовол С.В., |АВ N 450347|внутрішні |Акт про | | |області |повідомлення ТОВ |3019519851 | з |перевезення |відмову | | | |"Сумське АТП | |17.12.2008 |пасажирів на |ліцензіата в | | | |15927" | | до |таксі |проведенні | | | | | |16.12.2013 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |від 29.07.2009| | | | | | | |N 103/1 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| | 18 |ТУГ у Сумській |позапланова, |ПП Приходько С.В., |АВ N 437563|внутрішні |Акт про | | |області |повідомлення ТОВ |2365112015 | з |перевезення |відмову | | | |"Сумське АТП | |10.11.2005 |пасажирів на |ліцензіата в | | | |15927" | | до |таксі, вантажів|проведенні | | | | | |09.11.2010 |вантажними |перевірки | | | | | | |автомобілями, |органом | | | | | | |причепами та |ліцензування | | | | | | |напівпричепами |від 29.07.2009| | | | | | | |N 104/1 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| | 19 |ТУГ у |позапланова, лист|ПП Мельник О.С., |АБ N 227607|перевезення |Акт про | | |Хмельницькій |ЗАТ "Хмельницьке |2192624678 | від |пасажирів та їх|відмову | | |області |таксі" | |06.07.2005 |багажу на |ліцензіата в | | | | | | до |таксі |проведенні | | | | | |05.07.2010 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 115 від | | | | | | | |29.07.2009 | |------+-----------------+-----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------| | 20 |ТУГ у |позапланова, лист|ПП Войналович В.Р., |АБ N 297747|перевезення |Акт про | | |Хмельницькій |ЗАТ "Хмельницьке |2058502639 | від |пасажирів та їх|відмову | | |області |таксі" | |01.12.2005 |багажу на |ліцензіата в | | | | | | до |таксі |проведенні | | | | | |30.11.2010 | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 116 від | | | | | | | |29.07.2009 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Т.в.о. начальника
Управління ліцензування С.Дем'янчуквверх