Про внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 13.12.2013 № 874
Мінсоцполітики України; Наказ від 20.03.2014143
Документ v0143739-14, поточна редакція — Прийняття від 20.03.2014

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2014  № 143

Про внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 13.12.2013 № 874

З метою виконання статей 7 та 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Мінсоцполітики від 13.12.2013 № 874 "Про регуляторну діяльність Мінсоцполітики у 2014 році" такі зміни:

1.1. доповнити План діяльності Міністерства соціальної політики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік новими пунктами 6 - 9 у редакції згідно з додатком 1.

У зв'язку з цим пункти 6 - 9 вважати відповідно пунктами 10 - 13;

1.2. доповнити План-графік Міністерства соціальної політики України з відстеження результативності регуляторних актів на 2014 рік новими пунктами 15 - 18 у редакції згідно з додатком 2.

У зв'язку з цим пункти 15 - 19 вважати відповідно пунктами 19 - 23.

2. Департаменту громадських комунікацій, контролю соціальної справедливості та зв'язків із засобами масової інформації (Г. Грищенко) розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Іванкевича.

Міністр

Л. Денісова
Додаток 1
до наказу Мінсоцполітики України
20.03.2014 № 143

ЗМІНИ
до Плану діяльності Міністерства соціальної політики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік


з/п

Назва проекту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Регуляторні органи, що розроблятимуть регуляторний акт

Структурний підрозділ, відповідальний за розроблення (супроводження) регуляторного акта

Строк подання регуляторного акта Кабінету Міністрів України/
Міністерству юстиції України

6

Проект наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Змін до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних"

Виконання Указу Президента України від 18.10.2013 № 566 "Про внесення зміни до пункту 7 Положення про Державну службу зайнятості України", оперативне реагування на потреби роботодавців та ринку праці на кваліфіковану робочу силу, забезпечення якісної організації професійного навчання зареєстрованих безробітних у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, або безпосередньо у роботодавців - замовників кадрів з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці

Державний центр зайнятості

Департамент ринку праці та зайнятості
Державний центр зайнятості

I квартал 2014

7

Проект наказу Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання"

Виконання Указу Президента України від 18.10.2013 № 566 "Про внесення зміни до пункту 7 Положення про Державну службу зайнятості України", оперативне реагування на потреби роботодавців та ринку праці регіону на кваліфіковану робочу силу, забезпечення якісної організації професійного навчання зареєстрованих безробітних у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці

Державний центр зайнятості

Департамент ринку праці та зайнятості
Державний центр зайнятості

I квартал 2014

8

Проект наказу Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Порядку перерахування компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів та Форми відомості про виплату компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів"

Затвердження Порядку перерахування компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів та Форми відомості про виплату компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

Державний центр зайнятості

Департамент ринку праці та зайнятості
Державний центр зайнятості

I квартал 2014

9

Проект наказу Міністерства соціальної політики України "Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272"

Затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном у зв'язку з необхідністю приведення їх норм у відповідність до вимог законів України від 05.07.2012 № 5067-VI "Про зайнятість населення", від 01.06.2000 № 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", указів Президента України від 16.01.2013  №19 "Про Державну службу зайнятості України" та від 12.03.2013 № 128 "Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" та пункту 25 постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"

Державний центр зайнятості

Департамент ринку праці та зайнятості
Державний центр зайнятості

II квартал 2014
Додаток 2
до наказу Міністерства
соціальної політики України
20.03.2014 № 143

ЗМІНИ
до Плану-графіка Міністерства соціальної політики України з відстеження результативності регуляторних актів на 2014 рік


з/п

Дата та номер регуляторного акта
(проекту регуляторного акта)

Назва регуляторного акта
(проекту регуляторного акта)

Вид відстеження

Відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних

15

Проект наказу Міністерства соціальної політики України планується розробити в I кварталі 2014 року

"Про затвердження Змін до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних"

Базове

Державний центр зайнятості
Департамент ринку праці та зайнятості

I квартал

статистичні дані

16

Проект наказу Міністерства соціальної політики України планується розробити в I кварталі 2014 року

"Про затвердження Змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання"

Базове

Державний центр зайнятості
Департамент ринку праці та зайнятості

I квартал

статистичні дані

17

Проект наказу Міністерства соціальної політики України планується розробити в I кварталі 2014 року

"Про затвердження Порядку перерахування компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів та Форми відомості про виплату компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів"

Базове

Державний центр зайнятості
Департамент ринку праці та зайнятості

I квартал

статистичні дані

18

Проект наказу Міністерства соціальної політики України планується розробити в II кварталі 2014 року

"Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 272"

Базове

Державний центр зайнятості
Департамент ринку праці та зайнятості

II квартал

статистичні дані
вгору