Документ v0139737-18, текущая редакция — Принятие от 03.05.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.05.2018  № 139

Про затвердження Положення про гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Козероги"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Козероги", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полуйка В.Ю.

Міністр

О. СемеракЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
03.05.2018  № 139

ПОЛОЖЕННЯ
про гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Козероги"

1. Загальні положення

1.1. Гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення "Козероги" (далі - Пам'ятка природи) створена Указом Президента України від 20.08.96 року № 715/96.

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Пам'ятка природи загальною площею 2 га розташована в селі Козероги Чернігівського району Чернігівської області, землекористувач - Гончарівська селищна рада.

1.4. Пам'ятка природи являє собою реліктове озеро у межах надзаплавної тераси р. Десни з угрупованням сальвінії плаваючої та водяного горіха плаваючого, занесених до Червоної книги України.

1.5. Територія оголошена гідрологічною пам'яткою природи загальнодержавного значення "Козероги", не вилучається у землекористувача, який здійснює на ній своє господарювання у відповідності з цим Положенням, іншими нормативними документами і несе відповідальність за належне її утримання з дотриманням встановленого режиму території Пам'ятки природи.

1.6. Землекористувач на території Заказника у своїй діяльності керується Конституцією України, Лісовим, Земельним та Водним кодексами України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про тваринний світ", "Про рослинний світ", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.7. Межі Пам'ятки природи встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами в порядку, визначеному законодавством. Відомості про обмеження у використанні таких земельних ділянок, що встановлені законом та нормативно-правовими актами, в частині додержання природоохоронних вимог, вносяться до Державного земельного кадастру в установленому законом порядку та обов'язково враховуються у схемі планування території області, містобудівній документації, схемі землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

1.8. Адреса землекористувача: вул. Танкістів, буд. 11, смт Гончарівське, Чернігівський район, Чернігівська область, 15558.

2. Мета створення

2.1. Пам'ятка природи створена з метою охорони та збереження в природному стані озера, де зростають рідкісні реліктові та занесені до Червоної книги України види рослин.

2.2. Основним завданням Пам'ятки природи є:

охорона місць зростання горіха плаваючого, плавуна щитолистого, сальвінії плаваючої, занесених до Червоної книги України;

проведення наукових досліджень і спостережень на території Пам'ятки природи;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань тощо.

3. Режим території

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" та інших законів на території Пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

діяльність, що суперечить цілям і завданням Пам'ятки природи;

суцільні, поступові, лісовідновні та прохідні рубки, видалення захаращеності, полювання та будь-яка інша діяльність, що загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни первісного стану Пам'ятки природи;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

проведення меліоративних та будь-яких інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язане з охороною території Пам'ятки природи;

турбування, знищення та відлов всіх видів тварин, що мешкають на території Пам'ятки природи, пошкодження їхніх жител, нір, гнізд, інших сховищ і гніздівок;

забір поверхневих вод для потреб промислових та сільськогосподарських підприємств, комунальних потреб тощо;

всі види діяльності, що можуть привести до погіршення водного режиму;

будь-яке засмічення та забруднення території;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

знищення (спалювання) рослинності та її решток;

полювання;

у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах);

зберігання на території Пам'ятки природи пестицидів та агрохімікатів;

інтродукція нових видів рослин (без відповідних, узгоджених в установленому порядку обґрунтувань наукових закладів);

проїзд усіх видів механізованого транспорту поза межами доріг загального користування, крім службового транспорту Землекористувача, державних природоохоронних та інспекційних служб, пожежних машин при виконанні ними своїх службових обов'язків;

надання земельних ділянок під забудову та у господарське використання;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової, природоохоронної та естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Пам'ятки природи, в установленому порядку, дозволяється:

обмежена господарська, природоохоронна, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям і завданням Пам'ятки природи, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

використання її в природоохоронних, естетичних, освітньо-виховних, науково-дослідних, рекреаційних та оздоровчих цілях;

виконання відновлювальних робіт та здійснення заходів по запобіганню змінам природних комплексів Пам'ятки природи внаслідок негативного антропогенного впливу або стихійного лиха;

здійснення протипожежних заходів, що не порушують режиму Пам'ятки природи.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих відповідно до чинного законодавства.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Пам'ятки природи здійснюється Землекористувачем.

3.5. У разі зміни форми власності на землю, на якій знаходиться Пам'ятка природи, Землекористувача або його назви, Землекористувач зобов'язаний повідомити про це орган виконавчої влади в сфері охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.6. Режим охорони території Пам'ятки природи враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядної документації тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України та іншими спеціально уповноваженими державними органами.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Пам'ятки природи здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. Відповідальність за порушення чинного законодавства

4.1. Порушення режиму охорони навколишнього природного середовища у межах Пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. Зміна меж, категорії та скасування статусу

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам'ятки природи проводяться відповідно до чинного законодавства України.

Заступник директора
департаменту -
начальник відділуС.Р. Матвєєв

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua}вверх