Документ v0133609-05, текущая редакция — Редакция от 04.07.2006, основание - v0190609-06

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
30.05.2005 N 133

Про затвердження національних стандартів
та скасування нормативних документів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 190 ( v0190609-06 ) від 04.07.2006 }
Відповідно до Закону України "Про стандартизацію"
від 17 травня 2001 р. N 2408 ( 2408-14 ) і на виконання планів
державної стандартизації на 2001 - 2004 роки Н А К А З У Ю:
1. Затвердити національні стандарти України з наданням
чинності: а) з 1 жовтня 2005 р.
------------------------------------------------------------------ |ДСТУ ISO |Інформація та документація. Міжнародний стандартний | |3901:2005|код запису (ISRC) (ISO 3901:2001, IDT) | | |- Вперше | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимі-| |4403:2005|рювання об'ємної та масової витрати рідини й об'єму та| | |маси рідини, що протікає по трубопроводу | | |- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8.510-84 (у частині лі- | | |чильників води) ГОСТ 8.142-75, ГОСТ 8.145-75, | | |ГОСТ 8.374-80) | ------------------------------------------------------------------
б) з 1 липня 2006 р.
------------------------------------------------------------------ |ДСТУ |Гірчиця харчова. Загальні технічні умови | |1052:2005|- На заміну ДСТУ 1052-91 | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Якість грунту. Визначання рухомих сполук фосфору і ка-| |4405:2005|і калію за методом Кірсанова в модифікації ННЦ ІГА | | |- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 26207-91) | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Шини пневматичні. Загальні технічні вимоги безпеки | |4406:2005|- Вперше | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Вітроенергетика. Установки вітронасосні. | |4407:2005|Загальні технічні вимоги | | |- Вперше | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Юхта термостійка. Технічні умови | |4408:2005|- Вперше | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Взуття профілактичне. Технічні умови | |4409:2005|- Вперше | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Обрізь хромова. Технічні умови | |4410:2005|- Вперше | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Куски і шматки шкіряні. Технічні умови | |4411:2005|- Вперше | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Стружка шкіряна. Технічні умови | |4412:2005|- Вперше | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Вирубка шкіряна. Технічні умови | |4413:2005|- Вперше | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Меблі за індивідуальними замовленнями. Загальні тех- | |4414:2005|нічні умови | | |- На заміну РСТ УРСР 1950-84 | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Риби Азовського, Чорного морів та внутрішніх водоймищ | |4415:2005|України. Номенклатура біологічна і товарна | | |- Вперше | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Риби океанів і прибережних морів. Номенклатура біоло- | |4416:2005|гічна | | |- Вперше | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. | |4419:2005|Терміни та визначення понять | | |- Вперше | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Молочна промисловість. Виробництво сиру. | |4420:2005|Терміни та визначення понять | | |- Вперше | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Молочна промисловість. Виробництво масла. | |4422:2005|Терміни та визначення понять | | |- Вперше | ------------------------------------------------------------------
з 1 жовтня 2006 р.
------------------------------------------------------------------ |ДСТУ |Консерви молочні. Молоко згущене стерилізоване в бан- | |4404:2005|ках. Загальні технічні умови | | |- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 1923-78) | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Кефір. Технічні умови | |4417:2005|- Вперше | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Сметана. Технічні умови | |4418:2005|- Вперше | |---------+------------------------------------------------------| |ДСТУ |Сири тверді (український асортимент). Технічні умови | |4421:2005|(CODEX STAN C-1-1966 - C-35-1978, NEQ) | | |- Вперше (зі скасуванням РСТ УРСР 1799-83) | ------------------------------------------------------------------ { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 190 ( v0190609-06 ) від 04.07.2006 }
2. Затвердити зміни до національних стандартів України з
1 вересня 2005 р.:
------------------------------------------------------------------ |зміна N 1 |Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови | |ДСТУ 4179-2003|(ГОСТ 7502-98, MOD) | |--------------+-------------------------------------------------| |зміна N 1 |Бланки цінних паперів і документів суворого облі-| |ДСТУ 4010-2001|ку та звітності. Загальні технічні вимоги | ------------------------------------------------------------------
3. Затвердити зміну до національного класифікатора України з
наданням чинності з 1 вересня 2005 р.:
------------------------------------------------------ |зміна N 1 |Класифікація організаційно-правових форм| |ДК 002:2004|господарювання (КОПФГ) ( v0097609-04 ) | ------------------------------------------------------
4. Надати чинності в Україні міждержавному стандарту,
розробленому Україною і прийнятому на 26 засіданні Міждержавної
Ради, з 1 січня 2006 р.:
------------------------------------------------------------------ |ДСТУ ISO |Шини для рушійних (ведучих) коліс сільськогоспо- | |11795:2004/|дарських тракторів. Метод вимірювання обводу кочення| |ГОСТ ИСО |шини (ISO 11795:1997, IDT) | |11795-2004 |- Вперше | | |(зі зміною позначення ДСТУ ISO 11795:2004 на ДСТУ | | |ISO 11795:2004 / ГОСТ ИСО 11795-2004) | ------------------------------------------------------------------
5. Скасувати в Україні чинність нормативних документів: а) з 1 жовтня 2005 р.
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ |ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная по-| |8.142-75|поверочная схема для средств измерений массового расхо-| | |да жидкости в диапазоне 1 х 10 (в ступ. - 3) - 2 х 10 | | |(в ступ. 3) кг/с | |--------+-------------------------------------------------------| |ГОСТ |ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная по-| |8.145-75|поверочная схема для средств измерений объемного расхо-| | |жидкости в диапазоне 3 х 10 (в ступ. - 6) - 10 м (в | | |ступ. 3) /с | |--------+-------------------------------------------------------| |ГОСТ |ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная | |8.374-80|поверочная схема для средств измерений объемного расхо-| | |да воды в диапазоне 2,8 х 10 (в ступ. - 8) - 2,8 х 10 | | |(в ступ. - 2) м (в ступ. 3) /с | |--------+-------------------------------------------------------| |ГОСТ |ГСИ. Государственная поверочная схема для средств изме-| |8.510-84|рений (счетчиков) объема жидкости у частині лічильників| | |води | ------------------------------------------------------------------
б) з 1 липня 2006 р.
--------------------------------------------------------- |ДСТУ 1052-91|Гірчиця харчова. Технічні умови | |------------+------------------------------------------| |РСТ УРСР |Сири сичужні тверді (український асор- | |1799-83 |тимент). Загальні технічні умови | |------------+------------------------------------------| |РСТ УССР |Меблі побутові за індивідуальними | |1950-84 |замовленнями. Загальні технічні умови | |------------+------------------------------------------| |ГОСТ |Консервы молочные. Молоко сгущенное сте- | |1923-78 |рилизованное в банках. Технические условия| |------------+------------------------------------------| |ГОСТ |Почвы. Определение подвижных соединений | |26207-91 |фосфора и калия по методу Кирсанова | | |в модификации ЦИНАО. | ---------------------------------------------------------
6. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Жарков Ю.В.) забезпечити опублікування інформації щодо
затверджених національних стандартів, зміни до національного
стандарту України, зміни до національного класифікатора України,
надання чинності в Україні міждержавному стандарту і скасування
нормативних документів у черговому виданні щомісячного
інформаційного покажчика "Стандарти".
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова М.Негричвверх