Про план науково-дослідних робіт Мінекономіки на 2001 рік
Мінекономіки; Приказ, План от 20.06.2001128
Документ v0128557-01, текущая редакция — Редакция от 16.11.2001, основание - v0275569-01

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 128 від 20.06.2001

Про план науково-дослідних робіт Мінекономіки
на 2001 рік
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекономіки
N 162 ( v0162557-01 ) від 02.08.2001
N 182 ( v0182557-01 ) від 17.08.2001
N 194 ( v0194569-01 ) від 31.08.2001
Наказами Мінекономіки, європейської інтеграції
N 217 ( v0217569-01 ) від 26.09.2001
N 275 ( v0275569-01 ) від 16.11.2001 )

З метою наукового забезпечення функцій Мінекономіки у 2001
році Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план науково-дослідних робіт (НДР), що
виконуються за рахунок коштів державного бюджету України,
передбачених Мінекономіки на 2001 рік за кодом бюджетної
класифікації 0040201 "Прикладні наукові та науково-технічні
розробки з пріоритетних напрямів", за результатами проведених
тендерів (протоколи від 16.05.01 N 1, від 05.06.01 N 2, від
19.07.01 N 4, від 01.08.01 N 5), на загальну суму
4509 тис. гривень (додається). ( Пункт 1 в редакції Наказу
Мінекономіки N 162 ( v0162557-01 ) від 02.08.2001, із змінами,
внесеними згідно з Наказами Мінекономіки N 182 ( v0182557-01 ) від
17.08.2001, Наказами Мінекономіки, європейської інтеграції N 217
( v0217569-01 ) від 26.09.2001, N 275 ( v0275569-01 ) від
16.11.2001 ) 2. Заступникам Міністра, керівникам департаментів,
відповідальним за використання результатів наукових досліджень,
разом з науково-дослідними організаціями-виконавцями робіт
забезпечити оформлення договірно-кошторисної документації
відповідно до вимог Порядку планування, фінансування і контролю
виконання науково-дослідних робіт Мінекономіки, затвердженого
наказом Мінекономіки від 02.04.98 N 39 зі змінами і доповненнями,
унесеними наказом Мінекономіки від 26.06.2000 N 132. 3. У розділі 5 договору на створення науково-технічної
продукції "Інші умови договору" передбачити право замовника
вносити корективи в технічне завдання, календарний план і кошторис
витрат залежно від рівня фінансування витрат Мінекономіки за кодом
бюджетної класифікації 040201 "Прикладні наукові та
науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів". 4. Управлінню економічної політики (Тринєєв Г.О.) установити
контроль за виконанням плану НДР, управлінню фінансування,
бухгалтерського обліку та звітності (Решетник М.М.) забезпечити
своєчасне фінансування плану НДР та розрахунків з виконавцями
відповідно до затвердженої договірно-кошторисної документації. Інформувати Міністра про хід виконання плану НДР, виходячи з
фактичного та очікуваного до кінця року фінансування витрат,
щокварталу уносити пропозиції щодо коригування
договірно-кошторисної документації. 5. Скасувати накази Мінекономіки від 05.02.2001 N 26
( v0026557-01 ) "Про виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних
з державною таємницею, у сфері економіки оборони та безпеки", від
23.05.2001 N 113 ( v0113557-01 ) "Про виконання науково-дослідних
робіт, пов'язаних з реалізацією пріоритетних завдань Мінекономіки
на 2001 рік для забезпечення якісного і своєчасного виконання
функцій спеціально уповноваженого органу з питань координації
державних закупівель" та пункт 9 додатка до наказу Мінекономіки
від 09.04.2001 N 73 ( v0073557-01 ) "Про фінансування
науково-дослідних робіт Мінекономіки, термін виконання яких
перенесено на 2001 рік. ( Наказ доповнено пунктом 5 згідно з
Наказом Мінекономіки N 194 ( v0194569-01 ) від 31.08.2001 ) 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шумила І.А., керівника адміністративного департаменту
Непрана М.І.
Виконуючий обов'язки
Міністра І.Шумило
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
від 20 червня 2001 р. N 128
План
науково-дослідних робіт Мінекономіки України
на 2001 рік

Заступник керівника
департаменту - начальник
управління економічної політики Г.Тринєєввверх