Документ v0127299-01, текущая редакция — Принятие от 21.06.2001

          НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ 
N 127 від 21.06.2001
Затверджено
наказом Національної служби
посередництва і примирення
від 21 червня 2001 року N 127

План
роботи Національної служби посередництва і примирення на
друге півріччя 2001 року

1. Організаційне забезпечення діяльності НСПП та робота з
кадрами
1.2. Надавати практичну допомогу відділенням НСПП у
розв'язанні колективних трудових спорів (конфліктів), які виникли
на виробничому і територіальному рівнях.
Відповідальні: відділ розв'язання колективних
трудових спорів (конфліктів) НСПП, відділи
центрального апарату НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
1.2. Надавати практичну допомогу відділеням НСПП в питаннях
організації взаємодї із місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями профспілок та
роботодавців.
Відповідальні: юридичний відділ НСПП,
відділи центрального апарату НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
1.3. Налагодити дійовий контроль за термінами опрацювання в
НСПП документів та матеріалів колективних трудових спорів
(конфліктів), своєчасним виконанням наказів, розпоряджень,
доручень голови НСПП, доручень заступника голови НСПП, начальників
відділів та відділень НСПП.
Відповідальні: юридичний відділ НСПП,
відділи центрального апарату НСПП,
начальники відділень НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
1.4. Здійснювати забезпечення відділень НСПП
організаційно-методичними матеріалами, нормативно-правовими
актами, іншою інформацією щодо порядку вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів).
Відповідальні: відділи центрального апарату
НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
1.5. Провести нараду-семінар начальників відділень НСПП в
Автономній Республіці Крим і областях, представника НСПП в
м.Севастополі.
Відповідальні: юридичний відділ НСПП,
відділ аналітично-інформаційної роботи НСПП
Термін: грудень 2001 року
1.6. Провести навчальний семінар для начальників відділень
НСПП на базі відділення НСПП в Львівській області.
Відповідальні: юридичний відділ НСПП,
відділ аналітично-інформаційної роботи НСПП,
відділення НСПП в Львівській області
Термін: жовтень 2001 року
1.7. Вивчити роботу з метою надання практичної допомоги:
відділення НСПП в Полтавській області третій
квартал 2001 року
відділення НСПП в Автономній Республіці Крим
четвертий квартал 2001 року
Відповідальні: юридичний відділ НСПП,
відділи центрального апарату НСПП
1.8. Вивчити і узагальнити результати роботи по розгляду і
вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому
та територіальному рівнях:
відділення НСПП в Луганській області
четвертий квартал 2001 року
відділення НСПП в Харківській області
четвертий квартал 2001 року
Відповідальні: відділ розв'язання
колективних трудових спорів (конфліктів)
НСПП,
відділи центрального апарату НСПП
1.9. Провести підвищення кваліфікації начальників відділень
НСПП в Інституті підвищення кваліфікації Української академії
державного управління при Президентові України.
Відповідальні: юридичний відділ НСПП,
відділення НСПП
Термін: грудень 2001 року
1.10. Забезпечити формування списків 80 кандидатур арбітрів.
Відповідальні: юридичний відділ НСПП,
відділення НСПП
Термін: серпень 2001 року
1.11. Провести навчання на базі Національної академії
внутрішніх справ України:
40 арбітрів 17.09. - 29.09.2001 року
40 арбітрів 12.11. - 24.11.2001 року
Відповідальні: юридичний відділ НСПП,
відділення НСПП
2. Запобігання виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів)
2.1. Розробити і затвердити звітність відділу НСПП по роботі
в містах Києві та Севастополі і відділень НСПП в Автономній
Республіці Крим та областях про здійснювані заходи і результати
діяльності по запобіганню виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів).
Відповідальні: відділ розв'язання
колективних трудових спорів
(конфліктів) НСПП, відділ
прогнозуванняі статистики НСПП, відділення
НСПП
Термін: липень 2001 року
2.2. Розробити механізм опрацювання документів та
систематизації матеріалів стосовно заходів, що здійснюються
структурними підрозділами НСПП по запобіганню виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів).
Відповідальні: відділ прогнозування і
статистики НСПП, відділ розв'язання
колективних трудових спорів (конфліктів)
НСПП, відділення НСПП
Термін: третій квартал 2001 року
3. Забезпечення дотримання порядку розгляду матеріалів,
сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів)
3.1. Оперативно і якісно здійснювати реєстрацію та розгляд
поточних матеріалів колективних трудових спорів (конфліктів),
перевірку повноважень сторін та визначення рівнів колективних
трудових спорів (конфліктів).
Відповідальні: відділ розв'язання
колективних трудових спорів (конфліктів)
НСПП, відділення НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
3.2. Забезпечити активну участь працівників НСПП у сприянні
врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів), що
знаходяться на розгляді у центральному апараті НСПП і у
відділеннях НСПП.
Відповідальні: відділ розв'язання
колективних трудових спорів (конфліктів)
НСПП, відділення НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
3.3. Розробити і вдосконалювати систему опрацювання
документів та матеріалів стосовно колективних трудових спорів
(конфліктів), що надходять до НСПП.
Відповідальні: відділ розв'язання
колективних трудових спорів (конфліктів)
НСПП, юридичний відділ НСПП, відділення
НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
3.4. Забезпечити сприяння вирішенню колективних трудових
спорів:
на національному і галузевому рівнях
Відповідальні: відділ розв'язання
колективних трудових спорів (конфліктів)
НСПП на виробничому та територіальному рівнях
Відповідальні: відділення НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
4. Юридичне забезпечення діяльності НСПП та її відділень,
здійснення контролю за дотриманням існуючої та розробка нової
нормативно-правової бази діяльності НСПП та здійснення примирних
процедур
4.1. Готувати і вносити зміни та доповнення до існуючих
нормативних актів НСПП.
Відповідальні: юридичний відділ НСПП,
відділи центрального апарату НСПП
Термін: третій квартал 2001 року
4.2. Продовжити роботу над проектом Закону України "Про
внесення змін та доповнень до Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".
Відповідальні: юридичний відділ НСПП,
відділи центрального апарату НСПП,
відділення НСПП
Термін: друге півріччя 2001 року
4.3. Проводити роботу по розробці та вдосконаленню положень,
інструкцій та інших нормативно-правових актів стосовно діяльності
НСПП та здійснення примирних процедур.
Відповідальні: юридичний відділ НСПП,
відділи центрального апарату НСПП,
відділення НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
4.4 Розробити і затвердити в установленому порядку: - Положення про порядок розгляду структурними підрозділами
Національної служби посередництва і примирення звернень найманих
працівників в разі виникнення розбіжностей між сторонами
соціальнотрудових відносин; - Положення про порядок залучення до участі в примирних
процедурах по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту)
народних депутатів України, представників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування; - Рекомендації про порядок зняття з обліку і контролю
колективних трудових спорів (конфліктів); - Рекомендації щодо форм і методів сприяння НСПП вирішенню
колективних трудових спорів (конфліктів).
Відповідальні: юридичний відділ НСПП,
відділи центрального апарату НСПП,
відділення НСПП
Термін: друге півріччя 2001 року
4.5. Забезпечити постійний контроль за дотриманням норм
чинного законодавства у центральному апараті та у відділеннях НСПП
в питаннях, що належать до компетенції НСПП.
Відповідальні: юридичний відділ НСПП,
відділи центрального апарату НСПП,
відділення НСПП
Термін: друге півріччя 2001 року
4.6. Забезпечити постійне консультування сторін колективних
трудових спорів (конфліктів) з питань: - компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є
предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання
яких сприятиме його вирішенню; - застосування нормативно-правових актів для вирішення
колективного трудового спору (конфлікту).
Відповідальні: юридичний відділ НСПП,
відділ розв'язання колективних
трудових спорів (конфліктів)
НСПП, відділення НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
4.7. Готувати висновки щодо правомірності висунутих
працівниками вимог, дотримання порядку примирних процедур, строків
розгляду рішень та повідомлень власника разом із
соціально-економічним обгрунтуванням вимог та проведення їх
правового аналізу.
Відповідальні: юридичний відділ НСПП,
відділ розв'язання колективних
трудових спорів (конфліктів)
НСПП, відділення НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
4.8. Здійснювати правову експертизу проектів законів та
нормативно-правових актів, які надходять до НСПП для погодження, з
питань, віднесених до компетенції НСПП, готувати проекти письмових
висновків та зауважень до них.
Відповідальні: юридичний відділ НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
4.9. Підготувати і видати збірник законодавчих актів з питань
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
Відповідальні: юридичний відділ НСПП
Термін: друге півріччя 2001 року
4.10. В межах повноважень НСПП готувати на допомогу
працівникам структурних підрозділів НСПП допоміжні інформативні
матеріали, юридичні коментарі актів законодавства з питань
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), надавати
працівникам НСПП консультації з правових питань.
Відповідальні: юридичний відділ НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
4.11. Проводити роботу щодо обліку та зберігання текстів
законодавчих та нормативно-правових актів, підтримання їх у
контрольному стані.
Відповідальні: юридичний відділ НСПП,
відділення НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
5. Прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів)
5.1. Забезпечити систематичне вивчення стану та тенденцій
розвитку соціально-трудових відносин і їх впливу на ймовірність
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), накопичення
матеріалів прогнозного характеру з метою підготовки обгрунтованого
прогнозу стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних
трудових спорів (конфліктів).
Відповідальні: відділ прогнозування і
статистики НСПП, відділ НСПП по роботі
в містах Києві та Севастополі, відділення
НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
5.2. Забезпечити своєчасну підготовку прогнозів стану
соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових
спорів (конфліктів) в розрізі адміністративно-територіальних
одиниць та узагальнюючого прогнозу на перше півріччя 2001 року.
Відповідальні: відділ прогнозування і
статистики НСПП, відділ НСПП по роботі
в містах Києві та Севастополі, відділення
НСПП
Термін: до 20.11.2001 року
5.3. Надавати відділу НСПП по роботі в містах Києві та
Севастополі і відділенням НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях методичні рекомендації і практичну допомогу в здійсненні
прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів).
Відповідальні: Відділ прогнозування і
статистики НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
5.4. Забезпечити вивчення новітніх розробок і сучасних
технологій щодо здійснення прогнозування у сфері вивчення
соціально-трудових відносин.
Відповідальні: Відділ прогнозування і
статистики НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
5.5. Вдосконалити механізм здійснення прогнозування,
продовжити роботу над оптимізацією методики прогнозування стану
соціально-трудових відносин і виникнення колективних трудових
спорів (конфліктів).
Відповідальні: Відділ прогнозування і
статистики НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
6. Забезпечення аналітично-інформаційної діяльності НСПП та
її відділень в Автономній Республіці Крим і областях
6.1. Здійснити заходи щодо оптимізації прийому, опрацювання і
аналізу інформації, матеріалів стосовно колективних трудових
спорів (конфліктів) та їх реєстрації в центральному апараті та
регіональних відділеннях НСПП.
Відповідальні: відділ
аналітично-інформаційної роботи НСПП,
відділ прогнозування і статистики НСПП,
відділення НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
6.2. Забезпечити систематизацію: - висунутих найманими працівниками вимог, уповноважені
представники яких звернулись до НСПП за сприянням у вирішенні
колективних трудових спорів (конфліктів); - причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів); - причин виникнення страйків.
Відповідальні: відділ
аналітично-інформаційної роботи НСПП,
відділення НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
6.3. Здійснювати систематичний аналіз оперативної,
щодекадної, щомісячної інформації, готувати на її основі
узагальнюючі аналітичні довідки, створити банк даних щодо
колективних трудових спорів в розрізі областей, галузей, по роках.
Відповідальні: відділ
аналітично-інформаційної роботи НСПП,
відділення НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
6.4. Готувати щомісячні аналітично-інформаційні довідки про
стан і тенденції в запобіганні виникненню колективних трудових
спорів (конфліктів) та в сприянні розв'язанню колективних трудових
спорів (конфліктів), діяльність НСПП в цьому напрямі.
Відповідальні: відділ
аналітично-інформаційної роботи НСПП,
відділення НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
6.5. Підготувати і направити в центральний апарат звіти про
діяльність відділень НСПП: за 9 місяців 2001 року до 3 жовтня 2001 року за 2001 рік до 10 січня 2002 року
Відповідальні: відділення НСПП
6.6. Підготувати звіти про діяльність НСПП: за 9 місяців 2001 року до 10 жовтня 2001 року за 2001 рік до 20 січня 2002 року
Відповідальні: відділ
аналітично-інформаційної роботи НСПП,
відділи центрального апарату НСПП
6.7. Здійснити комплексний аналіз стану соціально-трудових
відносин на підприємствах, в організаціях і установах та
сформувати прогноз ситуації щодо виникнення колективних трудових
спорів (конфліктів) з метою їх запобігання на підприємствах: - у вугільній промисловості липень-серпень 2001 - в аграрному секторі вересень-жовтень 2001 року
Відповідальні: відділ
аналітично-інформаційної роботи НСПП,
відділення НСПП
6.8. Забезпечити систематичну взаємодію із засобами масової
інформації та підготовку відповідних інформаційних матеріалів.
Відповідальні: відділ
аналітично-інформаційної роботи НСПП,
відділення НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
6.9. Забезпечити постійне інформування громадськості про
діяльність НСПП у засобах масової інформації, для чого: - провести прес-конфренції для представників засобів масової
інформації;
Термін: вересень, листопад 2001 року
- організувати цикл передач по першій програмі Українського
радіо на тему "НСПП і вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)";
Термін: один раз в місяць
- організувати публікації в газетах і журналах матеріалів з
практики вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
Термін: постійно протягом другого півріччя
Відповідальні: відділ
аналітичноінформаційної роботи НСПП,
відділення НСПП
6.10. Забезпечити видання Бюлетеня Національної служби
посередництва і примирення.
Відповідальні: відділ
аналітично-інформаційної роботи НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
6.11. Розробити і здійснити комплекс заходів щодо
інформування громадськості про діяльність відділень НСПП в засобах
масової інформації.
Відповідальні: відділення НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
6.12. Забезпечити вивчення та систематизацію міжнародної
практики розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів).
Відповідальні: відділ
аналітично-інформаційної роботи НСПП,
відділення НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
6.13. Забезпечити своєчасну підготовку статистики колективних
трудових спорів (конфліктів).
Відповідальні: відділ
прогнозування і статистики НСПП,
відділення НСПП
Термін: щомісячно, за 2001 рік
6.14. Вивчити стан дотримання положень Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) в: Чернігівській області вересень-жовтень 2001 року
Відповідальні: юридичний відділ НСПП
Чернівецькій області жовтень-листопад 2001 року
Відповідальні: юридичний відділ НСПП
За результатами вивчення підготувати доповідну записку "Про
стан дотримання положень Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" в Чернігівській і
Чернівецькій областях".
Відповідальні: юридичний відділ НСПП,
відділення НСПП в Чернівецькій і
Чернігівській областях
Термін: грудень 2001 року
7. Забезпечення системи обліку та звітності.
7.1. Забезпечити фінансування витрат центрального апарату та
відділень НСПП.
Відповідальні: відділ фінансів,
бухгалтерського обліку і звітності та
матеріально-технічного забезпечення НСПП,
відділення НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
7.2. Забезпечити ефективне та економне використання коштів
Державного бюджету України, що виділяються на утримання НСПП.
Відповідальні: відділ фінансів,
бухгалтерського обліку і звітності та
матеріально-технічного забезпечення НСПП,
відділення НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
7.3. Здійснити перевірки ефективного та цільового
використання фінансових та матеріальних ресурсів у відділеннях
НСПП: Відділення НСПП в Чернігівській області вересень-жовтень 2001
року Відділення НСПП в Чернівецькій області жовтень-листопад 2001
року
Відповідальні: відділ фінансів,
бухгалтерського обліку і звітності та
матеріально-технічного забезпечення НСПП
7.4. Готувати матеріали звітності щодо
фінансово-господарської діяльності НСПП та направляти їх до
відповідних установ та організацій.
Відповідальні: відділ фінансів,
бухгалтерського обліку і звітності та
матеріально-технічного забезпечення НСПП
Термін: згідно строків подання
7.5. Переглянути і, в разі потреби, переукласти договори
оренди службових приміщень для відділень НСПП в Автономній
Республіці Крим і областях.
Відповідальні: відділ фінансів,
бухгалтерського обліку і звітності та
матеріально-технічного забезпечення НСПП,
відділення НСПП
Термін: протягом другого півріччя 2001 року
7.6. Переглянути, підготувати і направити відділу
бухгалтерського обліку і звітності центрального апарату НСПП дані
про реальну потребу відділень НСПП в оргтехнічному та
матеріально-технічному забезпеченні.
Відповідальні: відділення НСПП
Термін: до 20.07.2001 рокувверх