Документ v0119767-16, утратил силу, текущая редакция — Отмена от 02.02.2017, основание - v0012767-17

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

НАКАЗ

13.10.2016  № 119

{Наказ скасовано на підставі Наказу Державного агентства з управління зоною відчуження № 12 від 02.02.2017}

Про затвердження Положення про функціонування в ДАЗВ електронної поштової скриньки "Скринька довіри" та телефонної лінії "Телефон довіри" з питань запобігання та виявлення корупції

Відповідно до Законів України "Про запобігання корупції", "Про звернення громадян", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", підпункту 1 пункту 5 Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 564, з метою забезпечення здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДАЗВ, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про функціонування в Державному агентстві України з управління зоною відчуження електронної поштової скриньки "Скринька довіри" та телефонної лінії "Телефон довіри" з питань запобігання та виявлення корупції, що додається.

2. Директору Державного підприємства "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" Капишону В. Г. забезпечити розміщення інформації про роботу у ДАЗВ електронної поштової скриньки "Скринька довіри" та телефонної лінії "Телефон довіри" з питань запобігання та виявлення корупції на веб-сайті ДАЗВ.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

В.В. ПетрукДодаток

ПОЛОЖЕННЯ
про функціонування в Державному агентстві України з управління зоною відчуження електронної поштової скриньки "Скринька довіри" та телефонної лінії "Телефон довіри" з питань запобігання та виявлення корупції

1. Загальні положення

1.1. Положення про функціонування в ДАЗВ електронної поштової скриньки "Скринька довіри" (далі - "Скринька довіри") та телефонної лінії "Телефон довіри" (далі - "Телефон довіри") з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Положення), визначає єдиний порядок приймання, реєстрації та розгляду інформації про корупційні та пов'язані з корупцією дії у сфері, що належить до компетенції ДАЗВ, яка надійшла за допомогою зазначених у цьому Положенні засобів зв'язку.

1.2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, який забезпечує функціонування "Скринька довіри" та "Телефон довіри" з питань запобігання та виявлення корупції, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про запобігання корупції", "Про звернення громадян", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

2. Порядок функціонування "Скринька довіри" та "Телефон довіри" з питань запобігання та виявлення корупції

2.1. "Скринька довіри" функціонує цілодобово за адресою електронної пошти antikor@dazv.gov.ua.

2.2. "Телефон довіри" функціонує у робочі дні з 10:00 до 12:00 та з 14:00 до 16:00 за стаціонарним номером телефону (044) 594-94-60.

2.3. Інформація, що надходить на "Скринька довіри" та на "Телефон довіри", підлягає реєстрації в "Журналі реєстрації повідомлень про можливі корупційні правопорушення" за формою згідно з додатком.

2.4. Ведення "Журналу реєстрації повідомлень про можливі корупційні правопорушення" забезпечує головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

2.5. Інформація, що міститься у "Журналі реєстрації повідомлень про можливі корупційні правопорушення" є інформацією з обмеженим доступом.

2.6. Приймання, реєстрація та розгляд інформації з питань запобігання та виявлення корупції, що надходить вказаними засобами, повідомлення про випадки вчинення корупційних правопорушень або пов'язаних з корупцією діянь здійснюється в порядку, який визначений Законом України "Про запобігання корупції" та цим Положенням.

3. Порядок розгляду інформації, що надходить на "Скринька довіри" та "Телефон довіри"

3.1. Зареєстрована інформація протягом доби після надходження сортується та передається Голові ДАЗВ або особі, що виконує обов'язки Голови ДАЗВ, для накладення резолюції, після цього - виконавцям для відповідного реагування.

3.2. Інформація, яка надходить вказаними засобами зв'язку і не стосується питань, зазначених в пункті 1 Положення, розглядається у визначеному законом порядку.

3.3. Інформація з питань корупції розглядається в порядку, визначеному у Законі України "Про запобігання корупції". Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" підлягає перевірці у термін не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, Голова ДАЗВ або особа, що виконує обов'язки Голови ДАЗВ, продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" Голова ДАЗВ або особа, що виконує обов'язки Голови ДАЗВ, вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення - також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

4. Порядок зберігання інформації, що надходить на "Скринька довіри" та "Телефон довіри"

4.1. Інформація з питань корупції, що надходить вказаними засобами зв'язку, разом з відповідями на звернення та матеріалами перевірки зберігається у головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.

4.2. "Журнал реєстрації повідомлень про можливі корупційні правопорушення" зберігається у головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.

Головний спеціаліст
з питань запобігання
та виявлення корупціїЄ.Г. КрамаренкоДодаток
до Положення про функціонування
в Державному агентстві України
з управління зоною відчуження
електронної поштової скриньки
"Скринька довіри" та телефонної лінії
"Телефон довіри" з питань запобігання
та виявлення корупції

ЖУРНАЛ
реєстрації повідомлень про можливі корупційні правопорушення

№ п. н.

Дата реєстрації

Прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи тощо

За допомогою якого засобу зв'язку отримано

Порушені питання (короткий зміст)

Зміст резолюції, її дата та автор, виконавець, термін виконання

Дата та номер відповіді, прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

7

{Текст взято з сайту ДАЗВ України http://dazv.gov.ua}вверх