Документ v0115729-16, текущая редакция — Редакция от 18.05.2016, основание - v0521729-16

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.02.2016  № 115

Про імплементацію Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки
№ 521 від 18.05.2016}

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25.01.2016 № 52073/1/1-15 та з метою забезпечення імплементації положень Закону України від 26 листопада 2015 року № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 26.11.2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність" (далі - План) (додаток 1).

2. Структурним підрозділам, визначеним відповідальними за підготовку проектів актів, передбачених у Плані, відповідно до компетенції забезпечити:

дотримання встановлених Планом строків підготовки проектів актів;

подання департаменту науково-технічного розвитку (Чеберкус Д.В.) у термін до 15 та 30 числа кожного місяця інформації про стан підготовки проектів актів за формою згідно з додатком 2.

3. Утворити робочу групу з питань формування складу Ідентифікаційного комітету з питань науки (далі - робоча група) у складі згідно з додатком 3.

4. Голові робочої групи забезпечити:

проведення першого засідання робочої групи у тижневий строк;

розробити та затвердити план заходів робочої групи з утворення спеціальної конкурсної комісії;

дотримання вимог та строків, визначених статтею 22 та пунктом 13 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

С.М. КвітДодаток 1
до наказу МОН України
12.02.2016  № 115

ПЛАН
організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 26.11.2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність"

№ з/п

Стаття Закону України

Пункт доручення Кабінету Міністрів України

Зміст завдання

Відповідальний підрозділ МОН

Термін виконання

1

2

3

4

5

6

1

Частина друга статті 6

п. 39

Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Кодексу законів про працю України (в частині визначення понять "гнучкий режим робочого часу" та "дистанційний режим праці" та можливості встановлення таких режимів робочого часу для наукових працівників і спеціалістів наукових установ та вищих навчальних закладів)

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент вищої освіти
Департамент персоналу
Департамент економіки та фінансування

До 1 липня 2016 року

2

Абзац другий частини п'ятої статті 6

п. 1

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент персоналу

До 1 липня 2016 року

3

Абзац перший частини другої статті 7

п. 2

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку утворення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент управління справами

До 1 липня 2016 року

4

Частина восьма статті 7

п. 3

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Типового положення про наглядову раду при державній науковій установі

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент персоналу

До 1 липня 2016 року

5

Абзац перший частини третьої статті 8

п. 4

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку зарахування державними науковими установами, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, власних надходжень, отриманих від плати за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійної допомоги, грантів (включаючи кошти, що надходять від вітчизняних та іноземних замовників для реалізації наукових, науково-технічних та інноваційних проектів) на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальних органах Казначейства, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в установах банків державного сектору

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент економіки та фінансування
Департамент вищої освіти
Управління бухгалтерського обліку та звітності

До 1 липня 2016 року

6

Частини шоста та сьома статті 9

п. 5

Розроблення та внесення в установленому порядку проектів актів Кабінету Міністрів України щодо затвердження Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи; типової форми контракту з керівником державної наукової установи; порядку здійснення конкурсного відбору та призначення керівника державного комерційного підприємства та казенного підприємства, які належать до наукових установ

Департамент персоналу
Департамент науково-технічного розвитку

До 1 липня 2016 року

7

Абзац четвертий частини першої статті 11

п. 6

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. № 469 "Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ"

Департамент науково-технічного розвитку

До 1 липня 2016 року

8

Абзац другий частини першої статті 12

п. 7

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 380 "Про затвердження Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави"

Департамент науково-технічного розвитку

До 1 липня 2016 року

9

Частина п'ята статті 13

п. 8

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Примірного положення про Центр колективного користування науковим обладнанням

Департамент науково-технічного розвитку

До 1 липня 2016 року

10

Частина третя статті 14

п. 9

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.94 № 174 "Про затвердження Положення про національний науковий центр" в частині, що стосується визначення критеріїв надання та позбавлення статусу національного наукового центру, умов продовження строку дії такого статусу та особливостей діяльності національних наукових центрів

Департамент науково-технічного розвитку

До 1 липня 2016 року

11

Частини третя-п'ята статті 15

п. 10

Розроблення та внесення в установленому порядку проектів актів Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку надання статусу державної ключової лабораторії з відповідного напряму наукових досліджень і науково-технічних розробок, Порядку продовження строку дії статусу державної ключової лабораторії за результатами звіту про її діяльність", Примірного положення про наукову та наглядову ради державної ключової лабораторії та Типового положення про державну ключову лабораторію

Департамент науково-технічного розвитку

До 1 липня 2016 року

12

Абзац другий частини другої статті 16

п. 11

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 174 "Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне надбання"

Департамент науково-технічного розвитку

До 1 липня 2016 року

13

Пункт 1 частини другої статті 17

п. 12

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про Міжвідомчу раду з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні та її складу

Департамент науково-технічного розвитку

До 1 липня 2016 року

14

Абзац перший частини сьомої статті 18

п. 13

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку створення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у віданні національних галузевих академій наук

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент управління справами

До 1 липня 2016 року

15

Частина третя статті 19

п. 14

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку державної атестації вищих навчальних закладів щодо провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент вищої освіти

До 1 липня 2016 року

16

Частина третя статті 20, абзац дванадцятий пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"

п. 15

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій та її складу

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

До 1 червня 2016 року

17

Частини четверта і дванадцята статті 21, абзац одинадцятий пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"

п. 16

Забезпечення внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження персонального складу наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, а також складу адміністративного комітету зазначеної Ради

Департамент науково-технічного розвитку

До 24 червня 2016 року

18

Частина друга, пункт 1 частини сьомої статті 22, абзац дев'ятий пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"

п. 17

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Департамент науково-технічного розвитку

До 25 квітня 2016 року

19

Частина четверта статті 22, абзац шостий пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"

п. 18

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про Ідентифікаційний комітет з питань науки

Департамент науково-технічного розвитку

До 25 лютого 2016 року

20

Частина четверта, абзац третій частини шостої статті 22, абзац сьомий пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"

п. 19

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження персонального складу Ідентифікаційного комітету з питань науки

Департамент науково-технічного розвитку

До 25 березня 2016 року

21

Частина четверта статті 24

п. 20

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Типового положення про раду молодих вчених

Департамент науково-технічного розвитку

До 1 липня 2016 року

22

Частина друга статті 29

п. 21

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.99 № 1475 "Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників"

Департамент науково-технічного розвитку

До 30 вересня 2016 року

23

Частина десята статті 34

п. 22

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про порядок наукового стажування

Департамент науково-технічного розвитку

До 1 липня 2016 року

24

Пункт 2 частини першої статті 35

п. 23

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо розміру стипендій аспірантам, ад'юнктам і докторантам, зарахованим за державним замовленням

Департамент економіки та фінансування
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації

До 1 липня 2016 року

25

Абзац другий частини другої статті 36

п. 24

Підготовка та внесення до Мінсоцполітики в установленому порядку пропозицій до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо визначення умов оплати праці працівників державних наукових установ, що фінансуються з державного бюджету

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент економіки та фінансування

До 1 травня 2016 року

26

Абзац сьомий частини третьої статті 36

п. 25

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо встановлення розміру довічної плати дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам Національної академії наук та національних галузевих академій наук

Департамент науково-технічного розвитку

До 1 липня 2016 року

27

Абзац дев'ятий частини третьої статті 36

п. 26

Підготовка та внесення до Мінсоцполітики в установленому порядку пропозицій до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо тривалості щорічної відпустки наукового працівника

Департамент персоналу
Департамент науково-технічного розвитку
Департамент вищої освіти

До 1 травня 2016 року

28

Частина п'ята статті 37

п. 27

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 257 "Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент вищої освіти

До 1 липня 2016 року

29

Абзац другий частини дев'ятнадцятої статті 37

п. 28

Підготовка та внесення до Мінсоцполітики в установленому порядку пропозицій до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо порядку поширення дії норм щодо пенсійного забезпечення наукового (науково-педагогічного) працівника, визначених статтею 37 Закону, на наукових (науково-педагогічних) працівників, які працюють у міжнародних наукових організаціях, членом яких є Україна, відповідно до міжнародних договорів України

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Департамент науково-технічного розвитку
Департамент економіки та фінансування

До 1 травня 2016 року

30

Частина перша статті 38

п. 29

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку категорій наукових (науково-педагогічних) працівників, яким можуть надаватися службові житлові приміщення

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент вищої освіти
Департамент управління справами

До 1 липня 2016 року

31

Частина четверта статті 38

п. 30

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку надання науковим (науково-педагогічним) працівникам пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

Департамент управління справами
Департамент економіки та фінансування
Департамент науково-технічного розвитку
Департамент вищої освіти

До 1 липня 2016 року

32

Пункт восьмий частини першої статті 41

п. 39

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент економіки та фінансування

До 1 липня 2016 року

33

Частина шоста статті 48

п. 31

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку використання коштів бюджетних програм сприяння розвитку виробничо-орієнтованих наукових установ для реалізації їх інноваційних та інвестиційних проектів

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

До 1 липня 2016 року

34

Частина дев'ята статті 48

п. 32

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету

Департамент науково-технічного розвитку

До 1 липня 2016 року

35

Частина третя статті 49, пункт 8 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"

п. 33

Вжиття заходів щодо створення Національного фонду досліджень України на засадах і в порядку, передбаченому Законом

Департамент науково-технічного розвитку

До 1 грудня 2016 року

36

Частина сьома статті 49

п. 34

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент економіки та фінансування

До 1 лютого 2017 року

37

Стаття 57

п. 35

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію

Департамент науково-технічного розвитку

Щороку до 1 липня

38

Частина шоста статті 58

п. 36

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо встановлення порядку проведення конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт, а також випадків, для яких проведення конкурсного відбору таких робіт є обов'язковим

Департамент науково-технічного розвитку

До 1 липня 2016 року

39

Частина п'ята статті 59

п. 37

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку здійснення грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент вищої освіти
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації
Департамент економіки та фінансування

До 1 липня 2016 року

40

Частина п'ята статті 66

п. 39

Розроблення та внесення в установленому порядку проекту акта Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Департамент науково-технічного розвитку
Департамент вищої освіти
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації

До 1 липня 2016 року

41

Абзац третій пункту 5 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"

п. 38

Підготовка та внесення до Мінсоцполітики в установленому порядку пропозицій до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо порядку фінансування до 1 січня 2017 р. різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону, та сумою пенсії із солідарної системи, обчисленої згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", науковим (науково-педагогічним) працівникам державних підприємств, установ, організацій та вищих навчальних закладів

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент вищої освіти
Департамент економіки та фінансування

До 1 травня 2016 року

42

Абзац четвертий пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"

п. 39

Подання в установленому порядку узгоджених пропозицій щодо приведення актів Кабінету Міністрів у відповідність із Законом

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації Департамент вищої освіти
Департамент персоналу
Департамент економіки та фінансування
Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Управління бухгалтерського обліку та звітності

До 1 травня 2016 року

43

Абзац п'ятий пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"

п. 40

Приведення чинних нормативно-правових актів у відповідність із Законом та інформування з вказаного питання Кабінет Міністрів України

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації Департамент вищої освіти
Департамент персоналу
Департамент економіки та фінансування
Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Управління бухгалтерського обліку та звітності

До 1 липня 2016 року

44

Абзац другий частини першої статті 54, абзаци п'ятнадцятий, шістнадцятий пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"

п. 42

Розроблення та внесення в установленому порядку проектів актів Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про Національний фонд досліджень, персонального складу наукової ради Національного фонду досліджень

Департамент науково-технічного розвитку

до 1 вересня 2016 року

45

Абзац сімнадцятий пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"

п. 43

Підготовка та внесення до Мінфіну в установленому порядку пропозицій до законопроектів про внесення змін до Податкового, Бюджетного та Господарського кодексів України для забезпечення особливого статусу Національного фонду досліджень

Департамент науково-технічного розвитку
Департамент економіки та фінансування

до 1 травня 2016 рокуДодаток 2
до наказу МОН України
12.02.2016  № 115

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 26.11.2015 № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність" станом на ____________ 2016 р.

Перелік проектів актів, що потребують розроблення

Контроль за виконанням

Пункт доручення Кабінету Міністрів України

Норма Закону України "Про наукову і науково-технічну інформацію"

Найменування проекту акта

Відповідальний виконавець (у тому числі структурний підрозділ у складі департаменту/
управління)

Органи, з якими необхідно погодити проект акта

Строк виконання

Стан виконання

Коментар

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівник


Додаток 3
до наказу МОН України
12.02.2016  № 115

СКЛАД
робочої групи з питань, пов'язаних з формуванням Ідентифікаційного комітету


Стріха
Максим Віталійович

-

заступник Міністра освіти і науки України, доктор фізико-математичних наук, професор, голова робочої групи


Чеберкус
Дмитро Вікторович

-

директор департаменту науково-технічного розвитку МОН України, кандидат економічних наук, заступник голови робочої групи


Паладійчук
Сергій Михайлович

-

начальник відділу організаційного регулювання науково-технічного розвитку департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України, секретар робочої групи


Члени робочої групи:


Бразовська
Ольга Миколаївна

-

головний спеціаліст департаменту науково-технічного розвитку


Бурлаченко
Сергій Григорович

-

головний спеціаліст департаменту правового забезпеченняЗаболотна
Надія Іванівна

-

головний спеціаліст департаменту науково-технічного розвитку


Загородній
Анатолій Глібович

-

віце-президент Національної академії наук України, член Президії НАН України, академік НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук (за згодою)


Ільченко
Михайло Юхимович

-

проректор з наукової роботи Національного технічного університету України "КПІ", голова Ради проректорів з наукової роботи вищих навчальних закладів та директорів наукових установ Міністерства освіти і науки України, академік Національної академії наук України, професор, доктор технічних наук (за згодою)


Кращенко
Юрій Петрович

-

голова Ради молодих учених при МОН України, заступник декана факультету з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, доцент, кандидат педагогічних наук (за згодою)


Куришева
Лариса В'ячеславівна

-

головний спеціаліст департаменту правового забезпечення


Кушнір
Наталія Адамівна

-

начальник відділу економічного регулювання науково-технічного розвитку департаменту науково-технічного розвитку МОН України


Наконечний
Олександр Григорович

-

завідувач кафедри системного аналізу і теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Президент Академії наук вищої школи України, професор, доктор фізико-математичних наук (за згодою)


Фурлет
Наталія Ярославівна

-

директор департаменту кадрового забезпечення


Шаповал
Стелла Степанівна

-

заступник начальника управління - начальник відділу міжнародного науково-технічного співробітництва Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН України


Шульга
Наталія Іванівна

-

виконавчий директор "Українського наукового клубу", професор кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції НПУ ім. М.П. Драгоманова, кандидат біологічних наук (за згодою)


Ярмистий
Максим Миколайович

-

директор департаменту правового забезпечення

{Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 521 від 18.05.2016}

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}вверх