Документ v0099886-17, текущая редакция — Принятие от 24.04.2017

НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2017  № 99-0/335

Про затвердження Порядку взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією з питань обліку осіб, оголошених у розшук

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 17 та частини третьої статті 19-1 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", підпунктів 17 та 18 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою підвищення ефективності інформаційної взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Міністерства внутрішніх справ України щодо обліку осіб, оголошених у розшук, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією з питань обліку осіб, оголошених у розшук, що додається.

2. Управлінню зовнішніх комунікацій Національного антикорупційного бюро України забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Керівника Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій Національного антикорупційного бюро України і директора Департаменту інформаційних технологій Міністерства внутрішніх справ України.

Директор Національного
антикорупційного
бюро УкраїниА. Ситник

Міністр
внутрішніх справ України


А. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
антикорупційного бюро України,
Міністерства внутрішніх
справ України
24.04.2017 № 99-0/335

ПОРЯДОК
взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією з питань обліку осіб, оголошених у розшук

1. Цей Порядок визначає інформаційну взаємодію Національного антикорупційного бюро України (далі - Національне бюро) та Міністерства внутрішніх справ України щодо організації обліку осіб, оголошених у розшук у зв'язку з вчиненням злочинів, віднесених законодавством до підслідності Національного бюро, в інформаційній підсистемі "Розшук" єдиної інформаційної системи МВС (далі - підсистема "Розшук").

2. У Порядку терміни вживаються у такому значенні:

доступ до даних - отримання користувачем можливості обробляти дані в інформаційній підсистемі;

електронна картка - окремий запис інформаційної підсистеми, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, який може бути сформований, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму чи на папері;

класифікатор - перелік найменувань ознак об'єктів, у якому ознаки класифікації розподілено на угрупування і цим угрупуванням надано коди у вигляді послідовностей цифр.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про телекомунікації", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про захист персональних даних" та інших нормативних актах, що регулюють відносини у сфері функціонування інформаційних систем.

3. Національне бюро наповнює та підтримує в актуальному стані сегмент підсистеми "Розшук", об'єктами обліку якого є відомості про осіб, оголошених у розшук у зв'язку з вчиненням злочинів, віднесених законодавством до його підслідності.

Відомості щодо об'єкта обліку вносяться до підсистеми "Розшук" тільки за наявності підстав, визначених законодавством.

4. Доступ до відомостей підсистеми "Розшук" та можливість їх обробки авторизованими користувачами Національного бюро (далі - користувачі) надається Департаментом інформаційних технологій Міністерства внутрішніх справ України (далі ДІТ МВС) відповідно до вимог законодавства України та відомчих нормативно-правових актів.

5. Керівництво Національного бюро визначає працівників підпорядкованих структурних підрозділів, яким у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків необхідно надати доступ до підсистеми "Розшук", а також їх права на внесення (коригування, зняття з обліку) інформації.

Для встановлення (зміни, припинення) прав доступу користувачу до підсистеми "Розшук" до ДІТ МВС Національне бюро надсилає заявку, підписану директором Національного бюро чи особою, яка виконує його обов'язки.

Раз на півроку ДІТ МВС проводить звірку користувачів підсистеми "Розшук". Для проведення звірки Національне бюро до 25 числа останнього місяця півріччя надсилає до ДІТ МВС актуальний список працівників, які мають доступ до підсистеми "Розшук".

6. Згідно із заявкою Національного бюро ДІТ МВС визначає користувачам відповідні рівні прав доступу до підсистеми "Розшук". Заявки про надання доступу обліковуються відповідно до вимог діловодства в системі МВС.

7. Відомості про користувача, наданий йому рівень доступу до підсистеми "Розшук", номер та дата заявки вносяться уповноваженими особами ДІТ МВС до електронного журналу обліку користувачів.

8. Унесення відомостей та доповнень до них, коригування в підсистемі "Розшук" здійснюються користувачем того структурного підрозділу Національного бюро, який був ініціатором взяття особи на облік, або на якого покладено це завдання.

Унесення відомостей до підсистеми "Розшук" здійснюється користувачем за умови наявності законних підстав для оголошення особи в розшук.

9. Ведення обліку в підсистемі "Розшук" здійснюється користувачами з робочих місць, розташованих у структурних підрозділах Національного бюро, шляхом безпосереднього внесення відомостей до електронних карток даної підсистеми.

Відомості про об'єкти обліку вносяться до інформаційних полів електронних карток підсистеми "Розшук" відповідно до реквізитів цих карток та класифікаторів підсистеми "Розшук". Відомості, які вносяться до підсистеми "Розшук", повинні бути достовірними, забезпечувати однозначне їх тлумачення.

Присвоєння реєстраційного номера виконується автоматично у момент збереження електронної картки у підсистемі "Розшук".

10. В електронній картці підсистеми "Розшук" обов'язково вказуються:

посада та прізвище працівника структурного підрозділу Національного бюро, який вніс інформацію до підсистеми "Розшук" (коригував, зняв з обліку);

відомості про особу, оголошену в розшук;

підстави взяття об'єкта на облік (зняття з обліку);

відомості про ухвалу про застосування запобіжного заходу;

категорія та вид розшуку, підстава розшуку, оперативний підрозділ, що здійснює розшук;

номери телефонів та адреси електронної пошти ініціатора розшуку.

11. Інформація з підсистеми "Розшук" автоматично розміщується на офіційному сайті МВС за посиланнями в розділі "Розшукові обліки МВС", "Особи, які переховуються від органів влади".

12. При виявленні факту порушення строків перебування на обліку об'єктів у підсистемі "Розшук" ДІТ МВС негайно повідомляє ініціатора та вживає заходів щодо усунення виявленого порушення.

13. Керівник структурного підрозділу Національного бюро, яким ініційовано оголошення особи в розшук (зняття особи з розшуку), відповідає за достовірність, своєчасність, повноту наданої інформації до підсистеми "Розшук" при взятті об'єкта на облік (зняття з обліку).

Контроль за станом формування сегменту підсистеми "Розшук" щодо осіб, оголошених у розшук у зв'язку з вчиненням злочинів, віднесених законодавством до підслідності Національного бюро, покладається на керівника Головного підрозділу детективів Національного бюро, загальний - на першого заступника директора Національного бюро.

14. Доступ користувача до підсистеми "Розшук" припиняється у випадках:

звільнення користувача з посади;

зміна посадових обов'язків користувача, в результаті чого немає потреби доступу до підсистеми "Розшук".

Доступ до підсистеми "Розшук" припиняється ДІТ МВС на підставі листа (повідомлення) за підписом директора Національного бюро або особи, яка виконує його обов'язки, в якому має бути зазначено дату припинення доступу. Такий лист (повідомлення) до ДІТ МВС має бути надісланий не пізніше трьох робочих днів до звільнення чи переведення користувача на посаду, виконання обов'язків на якій не пов'язане з обробкою інформації в зазначеній підсистемі.

15. Доступ користувача до підсистеми "Розшук" блокується у разі:

проведення службового розслідування за фактом порушення користувачем вимог законодавства до обробки та захисту інформації (на підставі відповідного повідомлення).

непроходження звірки користувачем.

У цих випадках ДІТ МВС, до з'ясування обставин, блокує користувачу доступ до підсистеми "Розшук" та повідомляє керівництво Національного бюро.

Поновлення доступу такого користувача до підсистеми "Розшук" здійснюється на підставі листа (повідомлення) за підписом директора Національного бюро або особи, яка виконує його обов'язки.

16. Для забезпечення безпосередньої взаємодії у процесі обліку осіб, оголошених у розшук, згідно з цим Порядком Національним бюро та ДІТ МВС призначаються відповідальні особи.

Протягом п'яти днів з дня набрання чинності цим наказом Національне бюро та ДІТ МВС обмінюються інформацією про посаду, прізвище, ім'я, по батькові та контактні відомості таких відповідальних осіб. У разі зміни відповідальної особи чи її контактних даних така інформація надсилається протягом п'яти днів з моменту виникнення відповідних змін.

17. Національне бюро та МВС згідно з законодавством вживають заходи щодо захисту інформації під час взаємодії щодо обліку осіб, оголошених у розшук.

Керівник Управління
інформаційно-аналітичних
систем та технологій
Національного
антикорупційног
бюро України


Т. Чич

Директор Департаменту
інформаційних технологій
Міністерства внутрішніх
справ України
В. Буржинський

{Текст взято з сайту НАБУ https://nabu.gov.ua}вверх