Документ v0097750-18, действует, текущая редакция — Принятие от 02.03.2018

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2018  № 97

Про внесення зміни до наказу ДСА України від 24.12.2014 № 170

Відповідно до частини п'ятої статті 153, частини сьомої статті 155 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Державної судової адміністрації України від 24.12.2014 № 170 "Про затвердження штатної чисельності працівників апаратів місцевих та апеляційних судів" (зі змінами, внесеними наказами Державної судової адміністрації України від 12.03.2016 № 47, від 09.06.2016 № 111, від 15.08.2016 № 166, від 14.04.2017 № 534, від 13.06.2017 № 747, від 15.02.2018 № 72, від 16.02.2018 року № 75) такі зміни:

1) у додатку 6 "Штатна чисельність працівників апаратів місцевих загальних судів" до наказу:

у пункті 26 "Місцеві загальні суди у місті Києві" цифри "1077" замінити цифрами "1093";

у позиції "Разом" цифри "19981" замінити цифрами "19997".

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Парубченко Т.В.) довести копію цього наказу до Територіального управління ДСА України в місті Києві.

3. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В.М.) оприлюднити в розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного сайту ДСА України копію цього наказу не пізніше наступного робочого дня за днем його видання.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його видання.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

З. Холоднюк

{Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua}вверх