Документ v0097609-04, текущая редакция — Редакция от 01.03.2017, основание - v0260731-17

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

28.05.2004  № 97

Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59 та скасування нормативних документів

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 р. № 2408-III та на виконання планів державної стандартизації на 2000, 2001, 2002 та 2004 роки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності з 1 липня 2005 р.:

ДСТУ 2732:2004

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять - На заміну ДСТУ 2732-94

ДСТУ 4304:2004

Пояс запобіжний монтерський. Загальні технічні умови - Вперше

ДСТУ 4305:2004

Фрукти, овочі та продукти їх переробляння.  Метод визначення вмісту каротину - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8756.22-80)

ДСТУ 4306:2004

Олія пальмова. Загальні технічні умови - Вперше

ДСТУ 4307:2004

Сіль йодована. Технічні умови - Вперше

ДСТУ 4308:2004

Конвеєри стрічкові. Системи електроприводу.  Загальні технічні вимоги - Вперше

2. Затвердити державні класифікатори України з наданням чинності з 1 січня 2008 р.:

{Позицію скасовано на підставі Наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 40 від 26.02.2007}

ДК 002:2004 

Класифікація організаційно-правових форм господарювання
- На заміну ДК 002-94

3. Затвердити національні зміни до міждержавних стандартів з наданням чинності з 1 вересня 2004 р.:

національна зміна № 1

ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94

Цукор-рафінад. Технічні умови

національна зміна № 1

ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94)

Цукор-пісок. Технічні умови

4. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59, а саме:

з пункту 2 вилучити підпункт "б".

5. Скасувати в Україні чинність нормативних документів:

а) з 1 червня 2004 р.:

ДК 001-94

Класифікація форм власності

ДК 002-94

Класифікація організаційно-правових форм господарювання

б) з 1 липня 2005 р.:

ДСТУ 2732-94

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення

ГОСТ 8756.22-80

Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения каротина.

6. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Жарков Ю.В.) забезпечити опублікування інформації щодо затвердження зазначених національних стандартів, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. № 59 та скасування нормативних документів в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

7. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С.Т.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Голови.

Голова

Л. Школьник


ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
Класифікація організаційно-правових форм господарювання
ДК 002:2004

{Зі змінами внесеними наказами Держспоживстандарту України від 30.05.2005 № 133, від 05.11.2007 № 297 від 27.04.2009 № 167, наказом Мінекономрозвитку України від 19.06.2015 № 615 та від 23.02.2017 № 260}вверх