Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій
Головавтотрансінспекція; Приказ, Перечень от 20.04.201078
Документ v0078642-10, текущая редакция — Принятие от 20.04.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ
НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
Н А К А З
20.04.2010 N 78

Про прийняття рішення
щодо анулювання ліцензій

На виконання вимог статей 20, 21 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) за
результатами розгляду матеріалів перевірок додержання ліцензіатами
Ліцензійних умов ( z0140-08 ) з урахуванням пропозицій, викладених
у Протокольному рішенні від 27.04.2010 N 16 Ліцензійної комісії
Головної державної інспекції на автомобільному транспорті,
Н А К А З У Ю:
1. Анулювати ліцензії автомобільним перевізникам згідно з
додатком 1.
2. Анулювати ліцензії на підставі заяви ліцензіата про
анулювання ліцензії, свідоцтва про смерть ліцензіата, рішення про
скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання згідно з
додатком 2 (не наводиться).
3. Призупинити дію наказів Головавтотрансінспекції: від 02.03.2010 N 42 ( v0042642-10 ) в частині анулювання
ліцензії серії АВ 338530 від 16.05.2007 на право провадження
господарської діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень
пасажирів та їх багажу на таксі, виданої ФОП Бєлоконь Ю.І.; від 04.08.2009 N 156 ( v0156642-09 ) в частині анулювання
ліцензії серії АВ 455964 від 18.03.2009 на право провадження
господарської діяльності з надання послуг з внутрішніх та
міжнародних перевезень пасажирів автобусами, виданої ТОВ "Центр
екологічних та радіаційних технологій "Динаміка плюс"; від 24.02.2009 N 30 ( v0030642-09 ) в частині анулювання
ліцензії серії АВ 229824 від 24.08.2005 на право провадження
господарської діяльності з надання послуг з міжнародних перевезень
вантажів автомобільним транспортом загального користування,
виданої ФОП Патрайко Н.П.
4. Рішення про анулювання ліцензій суб'єктам господарювання,
зазначених у додатку 1 цього наказу, набирає чинності з
28.05.2010.
5. Управлінню ліцензування (Губенко Н.М.) довести цей наказ
до відома начальників територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції.
6. Керівникам територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції в областях, АР Крим, містах Києві та
Севастополі у триденний термін довести цей наказ до відома
ліцензіатів у частині, що їх стосується.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Ю.Майборода

Додаток 1
до наказу
Головавтотрансінспекції
20.04.2010 N 78

ПЕРЕЛІК ЛІЦЕНЗІАТІВ,
яким Головавтотрансінспекцією прийнято
рішення про анулювання ліцензії

----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Територіальне | Підстава | Назва ліцензіата, | Ліцензії | Дозволений | Підстава | |за/п| управління | проведення | ідентифікаційний | серія, N, | вид робіт | для | | | | перевірки | номер |термін дії | | анулювання | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 1 |ТУГ у АР Крим |планова |ФОП Фаріон Ольга |АВ 411928, |внутрішні |Акт про | | | | |Григорівна, |07.05.2008 -|перевезення |відмову | | | | |2419520322 |06.05.2013 |пасажирів на |ліцензіата в| | | | | | |таксі |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 21 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 2 |ТУГ у АР Крим |планова |ФОП Клевцов Ігор |АВ 404126, |внутрішні |Акт про | | | | |Михайлович, |05.03.2008 -|перевезення |відмову | | | | |2497120058 |04.03.2013 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | |автобусами |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 22 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 3 |ТУГ у АР Крим |планова |ФОП Заітов Саді |АВ 321754, |внутрішні |Акт про | | | | |Зєнійович, |07.03.2007 -|перевезення |відмову | | | | |2288517673 |06.03.2012 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 23 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 4 |ТУГ у Вінницькій |позапланова, |ФОП Ліщина С.А., |АВ 338128, |внутрішні |Акт про | | |області |повідомлення |2634811217 |28.05.2007 -|перевезення |відмову | | | |УДАІ УМВС | |27.05.2012 |пасажирів |ліцензіата в| | | |України у | | | |проведенні | | | |Вінницькій | | | |перевірки | | | |обл. | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 34 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 5 |ТУГ у Волинській |планова |ФОП Пікула Віктор |АБ 347560, |внутрішні |Акт про | | |області | |Романович, |03.02.2006 -|перевезення |неможливість| | | | |2341004019 |02.02.2011 |вантажів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 332/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 6 |ТУГ у Волинській |планова |ФОП Басалик Валерій|АВ 351387, |внутрішні |Акт про | | |області | |Іванович, |04.07.2007 -|перевезення |відмову | | | | |2458414333 |03.07.2012 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 331 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 7 |ТУГ у |планова |ФОП Перемитець Інна|АВ 439660, |внутрішні |Акт про | | |Дніпропетровській | |Андріївна, |03.12.2008 -|перевезення |відмову | | |області | |2683721346 |02.12.2013 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | |вантажними |проведенні | | | | | | |автомобілями, |перевірки | | | | | | |причепами та |органом | | | | | | |напівпричепами|Ліцензування| | | | | | | |N 56 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 8 |ТУГ у |планова |ФОП Гасанов Махір |АВ 198269, |внутрішні |Акт про | | |Дніпропетровській | |Тахір Огли, |27.09.2006 -|перевезення |неможливість| | |області | |2566702534 |26.09.2011 |пасажирів на |ліцензіата | | | | | | |таксі |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 54/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 9 |ТУГ у Донецькій |планова |ФОП Осова Наталія |АВ 373868, |внутрішні |Акт про | | |області | |Лук'янівна, |19.09.2007 -|перевезення |неможливість| | | | |1948900027 |18.09.2012 |пасажирів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 47/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 10 |ТУГ у Донецькій |планова |ФОП Семененко |АВ 384709, |внутрішні |Акт про | | |області | |Микола Васильович, |19.12.2007 -|перевезення |неможливість| | | | |2253800195 |18.12.2012 |пасажирів |ліцензіата | | | | | | |автобусами, |забезпечити | | | | | | |внутрішні |виконання | | | | | | |перевезення |Ліцензійних | | | | | | |вантажів |умов | | | | | | |вантажними |( z0140-08 )| | | | | | |автомобілями |N 46/1 від | | | | | | |причепами та |21.04.2010. | | | | | | |напівпричепами| | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 11 |ТУГ у Донецькій |планова |ФОП Стафєєв Микола |АВ 199061, |внутрішні |Акт про | | |області | |Миколайович, |04.10.2006 -|перевезення |відмову | | | | |2653714858 |03.10.2011 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 48 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 12 |ТУГ у Донецькій |планова |ТОВ "Донецька |АВ 385434, |внутрішні |Акт про | | |області | |автомобільна група"|09.01.2008 -|перевезення |неможливість| | | | |35270426 |08.01.2013 |вантажів |ліцензіата | | | | | | |вантажними |забезпечити | | | | | | |автомобілями |виконання | | | | | | |причепами та |Ліцензійних | | | | | | |напівпричепами|умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 41/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 13 |ТУГ у Донецькій |планова |ТОВ "Енергія-6", |АВ 450620, |внутрішні |Акт про | | |області | |33670793 |17.12.2008 -|перевезення |відмову | | | | | |16.12.2013 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | |автобусами, |проведенні | | | | | | |внутрішні |перевірки | | | | | | |перевезення |органом | | | | | | |пасажирів |Ліцензування| | | | | | |легковими |N 42 від | | | | | | |автомобілями |21.04.2010. | | | | | | |на замовлення | | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 14 |ТУГ у Донецькій |планова |ФОП Дегтярьов |АВ 335830, |внутрішні |Акт про | | |області | |Валерій Миколайович|25.04.2007 -|перевезення |неможливість| | | | |2316007392 |24.04.2012 |вантажів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 52/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 15 |ТУГ у Житомирській|планова |ФОП |АВ 112260, |внутрішні |Акт про | | |області | |Губернюк С.О., |24.05.2006 -|перевезення |відмову | | | | |2632414657 |23.05.2011 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 50 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 16 |ТУГ у Житомирській|планова |ФОП Скічко В.М., |АВ 436613, |внутрішні |Акт про | | |області | |3122615875 |13.11.2008 -|перевезення |відмову | | | | | |12.11.2013 |пасажирів на |ліцензіата в| | | | | | |таксі |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 54 від | | | | | | | |23.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 17 |ТУГ у Житомирській|планова |ФОП |АВ 353988, |внутрішні |Акт про | | |області | |Парубок М.А., |18.07.2007 -|перевезення |неможливість| | | | |3063406671 |17.07.2012 |пасажирів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 53/1 від | | | | | | | |23.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 18 |ТУГ у |планова |ФОП |АБ 346233, |внутрішні |Акт про | | |Закарпатській | |Александрова В.А., |26.12.2005 -|перевезення |відмову | | |області | |2064912345 |25.12.2010 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 36 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 19 |ТУГ у |планова |ФОП Лончакова Е.І.,|АВ 200288, |внутрішні |Акт про | | |Закарпатській | |2020927407 |25.10.2006 -|перевезення |відмову | | |області | | |24.10.2011 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 37 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 20 |ТУГ у Запорізькій |планова |ФОП Петренко |АВ 412650, |внутрішні |Акт про | | |області | |Володимир |14.05.2008 -|перевезення |неможливість| | | | |Олександрович, |13.05.2013 |вантажів |ліцензіата | | | | |1890718656 | |вантажними |забезпечити | | | | | | |автомобілями |виконання | | | | | | |причепами та |Ліцензійних | | | | | | |напівпричепами|умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 59/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 21 |ТУГ у Запорізькій |планова |ФОП Франиця Микола |АВ 477212, |внутрішні |Акт про | | |області | |Олександрович, |24.06.2009 -|перевезення |неможливість| | | | |2144217833 |23.06.2014 |пасажирів на |ліцензіата | | | | | | |таксі |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 63/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 22 |ТУГ у Запорізькій |позапланова, |ДП "Макс" ТОВ ВКФ |АВ 503392, |внутрішні |Акт про | | |області |лист ВДАІ |"МК-Інватруд ЛТД", |15.12.2009 -|перевезення |неможливість| | | |ГУМВС України |32513203 |14.12.2014 |пасажирів на |ліцензіата | | | |в Запорізькій | | |таксі |забезпечити | | | |області | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 61/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 23 |ТУГ у |планова |ФОП Пасенюк Наталія|АВ 339532, |внутрішні |Акт про | | |Івано-Франківській| |Ярославівна, |30.05.2007 -|перевезення |відмову | | |області | |2657002283 |29.05.2012 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 42 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 24 |ТУГ у |планова |ФОП Солонишин Іван |АВ 114795, |внутрішні та |Акт про | | |Івано-Франківській| |Михайлович, |02.08.2006 -|міжнародні |відмову | | |області | |3012824773 |01.08.2011 |перевезення |ліцензіата в| | | | | | |вантажів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 43 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 25 |ТУГ у |планова |ФОП Свідрак |АВ 410480, |внутрішні |Акт про | | |Івано-Франківській| |Володимир Ілліч, |09.04.2008 -|перевезення |відмову | | |області | |2340016190 |08.04.2013 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | |вантажними |проведенні | | | | | | |автомобілями |перевірки | | | | | | |причепами та |органом | | | | | | |напівпричепами|Ліцензування| | | | | | | |N 41 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 26 |ТУГ у Київській |планова |ФОП |АВ 198383, |внутрішні |Акт про | | |області | |Псарьов В.В., |01.11.2006 -|перевезення |відмову | | | | |2730009977 |31.10.2011 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 45 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 27 |ТУГ у м. Києві |позапланова, |ФОП |АВ 473859, |внутрішні |Акт про | | | |лист УДАІ |Вакулюк В.М., |13.05.2009 -|перевезення |неможливість| | | |ГУМЗЗС України|2136520075 |12.05.2014 |вантажів |ліцензіата | | | |в місті Києві | | |вантажними |забезпечити | | | | | | |автомобілями, |виконання | | | | | | |причепами та |Ліцензійних | | | | | | |напівпричепами|умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 847/1 від | | | | | | | |23.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 28 |ТУГ у |планова |ФОП Червоноокий |АВ 294027, |внутрішні |Акт про | | |Кіровоградській | |Олександр |15.11.2006 -|перевезення |відмову | | |області | |Олексійович, |14.11.2011 |вантажів |ліцензіата в| | | | |1916811156 | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 25 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 29 |ТУГ у |планова |ФОП Тонконоженко |АВ 385194, |внутрішні |Акт про | | |Кіровоградській | |Валентин Васильович|25.12.2007 -|перевезення |відмову | | |області | |3039621639 |24.12.2012 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | |вантажними |проведенні | | | | | | |автомобілями, |перевірки | | | | | | |причепами га |органом | | | | | | |напівпричепами|Ліцензування| | | | | | | |N 26 від | | | | | | | |22.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 30 |ТУГ у Львівській |планова |ФОП |АВ 043398, |внутрішні |Акт про | | |області | |Швабський В.В., |15.02.2006 -|перевезення |відмову | | | | |2792808456 |14.02.2011 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 39 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 31 |ТУГ у Львівській |планова |ФОП Петречко В.І., |АВ 045790, |внутрішні |Акт про | | |області | |2800212626 |29.03.2006 -|перевезення |відмову | | | | | |28.03.2011 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 40 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 32 |ТУГ у Львівській |планова |ФОП |АВ 114384, |внутрішні та |Акт про | | |області | |Стельмашек Е.А., |21.06.2006 -|міжнародні |відмову | | | | |2449421894 |20.06.2011 |перевезення |ліцензіата в| | | | | | |вантажів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 42 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 33 |ТУГ у Львівській |планова |ФОП Баран І.Я., |АВ 044711, |внутрішні |Акт про | | |області | |2043107374 |15.03.2006 -|перевезення |відмову | | | | | |14.03.2011 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 43 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 34 |ТУГ у Львівській |планова |ФОП Коцюба В.П., |АВ 293608, |внутрішні |Акт про | | |області | |2137019780 |08.11.2006 -|перевезення |відмову | | | | | |07.11.2011 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 45 від | | | | | | | |22.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 35 |ТУГ у |планова |ФОП Антонюк Микола |АВ 452593, |внутрішні |Акт про | | |Миколаївській | |Васильович, |30.12.2008 -|перевезення |неможливість| | |області | |2386900256 |29.12.2013 |пасажирів |ліцензіата | | | | | | |автобусами |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 25/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 36 |ТУГ у |планова |ФОП Безверхній Олег|АВ 375306, |внутрішні |Акт про | | |Миколаївській | |Євгенович, |03.10.2007 -|перевезення |відмову | | |області | |2099423031 |02.10.2012 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 29 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 37 |ТУГ у |планова |ПП "Феникс-Авто", |АВ 354579, |внутрішні |Акт про | | |Миколаївській | |35106411 |25.07.2007 -|перевезення |відмову | | |області | | |24.07.2012 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 30 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 38 |ТУГ у Одеській |планова |ФОП Кулєв Геннадій |АВ 312137, |внутрішні |Акт про | | |області | |Олексійович, |31.01.2007 -|перевезення |відмову | | | | |2321613833 |30.01.2012 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 034/16 від| | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 39 |ТУГ у Одеській |позапланова, |ФОП Цвєтков |АВ 228604, |внутрішні |Акт про | | |області |подання УДАІ |Володимир Петрович,|13.07.2005 -|перевезення |неможливість| | | |ГУМВС України |2099501878 |12.07.2010 |пасажирів |ліцензіата | | | |в Од. обл. | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 037/16/01 | | | | | | | |від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 40 |ТУГ у Одеській |планова |ФОП Чуб Олег |АВ 486648, |внутрішні |Акт про | | |області | |Віталійович, |23.09.2009 -|перевезення |неможливість| | | | |2315117570 |22.09.2014 |вантажів |ліцензіата | | | | | | |вантажними |забезпечити | | | | | | |автомобілями |виконання | | | | | | |причепами та |Ліцензійних | | | | | | |напівпричепами|умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 036/16/01 | | | | | | | |від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 41 |ТУГ у Полтавській |планова |ФОП |АВ 113295, |внутрішні |Акт про | | |області | |Сіровська Л.М., |07.06.2006 -|перевезення |відмову | | | | |1987818626 |06.06.2011 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 73 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 42 |ТУГ у Полтавській |планова |ФОП |АВ 112839, |внутрішні |Акт про | | |області | |Іржавська Т.В., |31.05.2006 -|перевезення |відмову | | | | |2029306200 |30.05.2011 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 75 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 43 |ТУГ у Полтавській |планова |ФОП Шпигун В.І., |АВ 350943, |внутрішні |Акт про | | |області | |1960109431 |30.06.2007 -|перевезення |відмову | | | | | |29.06.2012 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 76 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 44 |ТУГ у Рівненській |планова |ФОП Подолянчук |АВ 043448, |внутрішні |Акт про | | |області | |Микола |24.02.2006 -|перевезення |відмову | | | | |Олександрович, |23.02.2011 |пасажирів |ліцензіата в| | | | |1924511834 | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 719 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 45 |ТУГ у Рівненській |планова |ФОП Кончук Валерій |АВ 151260, |внутрішні |Акт про | | |області | |Віталійович, |02.08.2006 -|перевезення |відмову | | | | |2374905236 |01.08.2011 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 721 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 46 |ТУГ у Рівненській |планова |ФОП Уласович Ігор |АБ 347132, |внутрішні |Акт про | | |області | |В'ячеславович, |18.01.2006 -|перевезення |відмову | | | | |2784600012 |17.01.2011 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 720 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 47 |ТУГ у Рівненській |планова |ФОП Михайлов Віктор|АБ 346353, |внутрішні |Акт про | | |області | |Валентинович, |22.12.2005 -|перевезення |неможливість| | | | |2192321797 |21.12.2010 |пасажирів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 722/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 48 |ТУГ у Сумській |планова |ФОП Власенко Г.М., |АВ 405545, |внутрішні |Акт про | | |області | |3047617977 |22.03.2008 -|перевезення |відмову | | | | | |21.03.2013 |пасажирів на |ліцензіата в| | | | | | |таксі |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 38/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 49 |ТУГ у Сумській |планова |ФОП |АВ 372628, |внутрішні |Акт про | | |області | |Литовченко С.О., |29.08.2007 -|перевезення |відмову | | | | |2706512357 |28.08.2012 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 39/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 50 |ТУГ у Сумській |планова |ФОП Брюхов Я.О., |АВ 426662, |внутрішні |Акт про | | |області | |2997817019 |10.09.2008 -|перевезення |відмову | | | | | |09.09.2013 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | |вантажними |проведенні | | | | | | |автомобілями, |перевірки | | | | | | |причепами та |органом | | | | | | |напівпричепами|Ліцензування| | | | | | | |N 40/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 51 |ТУГ у Сумській |планова |ФОП |АВ 199394, |внутрішні |Акт про | | |області | |Колодяжний В.В., |11.10.2006 -|перевезення |відмову | | | | |3205818432 |10.10.2011 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 41/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 52 |ТУГ у |планова |ФОП Головач І.П., |АВ 044961, |внутрішні |Акт про | | |Тернопільській | |1915104833 |08.03.2006 -|перевезення |неможливість| | |області | | |07.03.2011 |пасажирів та |ліцензіата | | | | | | |їх багажу на |забезпечити | | | | | | |таксі |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 32/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 53 |ТУГ у |планова |ФОП Небесний В.В., |АВ 454887, |внутрішні |Акт про | | |Тернопільській | |18413 |28.01.2009 -|перевезення |неможливість| | |області | | |27.01.2014 |пасажирів на |ліцензіата | | | | | | |таксі |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 35/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 54 |ТУГ у |позапланова, |ФОП Осідак В.В., |АВ 334674, |внутрішні |Акт про | | |Тернопільській |подання УДАІ |2378305717 |11.04.2007 -|перевезення |відмову | | |області |УМВС України в| |10.04.2012 |пасажирів та |ліцензіата в| | | |Тернопільській| | |вантажів |проведенні | | | |області | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 33 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 55 |ТУГ у Харківській |планова |ФОП Трушков |АВ 374099, |внутрішні |Акт про | | |області | |Олександр |19.09.2007 -|перевезення |відмову | | | | |Олексійович, |18.09.2012 |пасажирів |ліцензіата в| | | | |2241213579 | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 54 від | | | | | | | |23.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 56 |ТУГ у Херсонській |планова |ТОВ "Тур плаза", |АВ 424338, |внутрішні |Акт про | | |області | |34285913 |30.07.2008 -|перевезення |неможливість| | | | | |29.07.2013 |пасажирів |ліцензіата | | | | | | |автобусами |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 36/1 від | | | | | | | |22.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 57 |ТУГ у Хмельницькій|планова |ФОП Войцеховський |АВ 043509, |внутрішні |Акт про | | |області | |Микола Анатолійович|25.02.2006 -|перевезення |відмову | | | | |2088503274 |24.02.2011 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 32 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 58 |ТУГ у Хмельницькій|позапланова, |ФОП Касапа Валентин|АВ 111507, |внутрішні |Акт про | | |області |лист УМВС |Володимирович, |18.06.2006 -|перевезення |відмову | | | |України в |2235407596 |17.06.2011 |пасажирів |ліцензіата в| | | |Хмельницькій | | | |проведенні | | | |області | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 33 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 59 |ТУГ у Хмельницькій|позапланова, |ФОП Головишин |АВ 403934, |внутрішні |Акт про | | |області |лист ВАТ |Геннадій |23.02.2008 -|перевезення |відмову | | | |"Поділля-Плюс"|Володимирович, |22.02.2013 |вантажів |ліцензіата в| | | | |2492006677 | |вантажними |проведенні | | | | | | |автомобілями, |перевірки | | | | | | |причепами та |органом | | | | | | |напівпричепами|Ліцензування| | | | | | | |N 34 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 60 |ТУГ у Чернівецькій|планова |ФОП Прісакару П.І.,|АВ 199452, |внутрішні |Акт про | | |області | |2611609875 |11.10.2006 -|перевезення |неможливість| | | | | |10.10.2011 |пасажирів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 38/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 61 |ТУГ у Чернівецькій|планова |ФОП Банасяк Ю.Н., |АВ 114308, |міжнародні |Акт про | | |області | |2152114434 |14.06.2006 -|перевезення |неможливість| | | | | |13.06.2011 |вантажів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 039/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 62 |ТУГ у Чернівецькій|планова |ФОП Снігуряк М.М., |АВ 309306, |внутрішні |Акт про | | |області | |2852011353 |10.01.2007 -|перевезення |неможливість| | | | | |09.01.2012 |пасажирів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 40/1 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 63 |ТУГ у |планова |ФОП |АБ 346863, |внутрішні |Акт про | | |Чернігівській | |Протченко С.М., |29.12.2005 -|перевезення |неможливість| | |області | |2849001476 |28.12.2010 |вантажів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 028/1 від | | | | | | | |20.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 64 |ТУГ у |планова |ФОП Арсеньєва І.Г.,|АБ 226540, |міжнародні |Акт про | | |Чернігівській | |2905102903 |21.09.2005 -|перевезення |неможливість| | |області | | |20.09.2010 |вантажів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 029/1 від | | | | | | | |22.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 65 |ТУГ у |планова |ЗАТ "Чернігівське |АВ 044823, |внутрішні |Акт про | | |Чернігівській | |підприємство з |08.03.2006 -|перевезення |неможливість| | |області | |переробки та |07.03.2011 |вантажів |ліцензіата | | | | |реалізації рибних | | |забезпечити | | | | |товарів | | |виконання | | | | |"Чернігівриба", | | |Ліцензійних | | | | |14238455 | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 030/1 від | | | | | | | |22.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 66 |ТУГ у м. |планова |ФОП |АВ 197820, |внутрішні |Акт про | | |Севастополі | |Пелипенко Г.В., |13.09.2006 -|перевезення |відмову | | | | |1899010592 |12.09.2011 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 15 від | | | | | | | |21.04.2010. | |----+------------------+--------------+-------------------+------------+--------------+------------| | 67 |ТУГ у м. |планова |ФОП Веремко В.А., |АВ 297100, |внутрішні |Акт про | | |Севастополі | |2078201713 |06.12.2006 -|перевезення |відмову | | | | | |05.12.2011 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування| | | | | | | |N 16 від | | | | | | | |23.04.2010. | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Т.в.о. начальника
Управління ліцензування Н.Губенковверх