Документ v0072750-18, действует, текущая редакция — Принятие от 15.02.2018

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.02.2018  № 72

Про внесення зміни до наказу ДСА України від 24.12.2014 № 170

Відповідно до частини п'ятої статті 153, частини сьомої статті 155 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Державної судової адміністрації України від 24.12.2014 № 170 "Про затвердження штатної чисельності працівників апаратів місцевих та апеляційних судів" (зі змінами, внесеними наказами Державної судової адміністрації України від 12.03.2016 № 47, від 09.06.2016 № 111, від 15.08.2016 № 166, від 14.04.2017 № 534, від 13.06.2017 № 747) такі зміни:

1) у додатку 5 "Штатна чисельність працівників апаратів місцевих адміністративних судів" до наказу:

у пункті 17 "Рівненський окружний адміністративний суд" цифри "58" замінити цифрами "61";

у позиції "Разом" цифри "2569" замінити цифрами "2572".

2. Рівненському окружному адміністративному суду вжити заходів щодо приведення штатного розпису суду у відповідність до цього наказу.

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Парубченко Т.В.) довести копію цього наказу до Територіального управління ДСА України в Рівненській області та Рівненського окружного адміністративного суду.

4. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В.М.) оприлюднити в розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного сайту ДСА України копію цього наказу не пізніше наступного робочого дня за днем його видання.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його видання.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

З. Холоднюк

{Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua}вверх