Про затвердження наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних
Фонд державного майна; Приказ, Перечень, Описание [...] от 30.01.201972
Документ v0072224-19, текущая редакция — Редакция от 05.04.2019, основание - v0330224-19

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2019  № 72

Про затвердження наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
№ 330 від 05.04.2019}

Відповідно до статті 10-1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Фонд державного майна України (далі - Перелік наборів даних), що додається;

2) форму опису набору даних, який підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, що додається.

2. Структурним підрозділам Фонду державного майна України, які є розпорядниками інформації (далі - розпорядники інформації):

1) визначити особу, відповідальну за підготовку, формування та оприлюднення наборів даних відповідно до Переліку наборів даних, та надати до Департаменту моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій відомості про неї (П. І. Б., посада, електронна адреса);

2) забезпечити підготовку, формування та надання до Департаменту моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій в електронному вигляді (адреса: opendata@spfu.gov.ua) із супроводжувальною службовою запискою наборів даних відповідно до Переліку наборів даних з відомостями про кожний набір даних за формою згідно з підпунктом 2 пункту 1 цього наказу;

3) надавати до Департаменту моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій пропозиції щодо внесення змін до Переліку наборів даних.

3. Департаменту моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій не пізніше трьох робочих днів після отримання наборів даних від структурних підрозділів відповідно до підпункту 2 пункту 2 цього наказу забезпечити:

1) надання до Управління комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю наборів даних в електронному вигляді (адреса: sait@spfu.gov.ua) із супроводжувальною службовою запискою для оприлюднення та оновлення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України у підрозділі "Відкриті дані" розділу "Доступ до публічної інформації";

2) завантаження та оновлення наборів даних відповідно до Переліку наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

4. Регіональним відділенням Фонду державного майна України забезпечити підготовку, формування, оприлюднення та оновлення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є регіональне відділення Фонду державного майна України, на власному веб-сайті у підрозділі "Відкриті дані" розділу "Доступ до публічної інформації" та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

5. Розпорядникам інформації та Департаменту моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій під час підготовки інформації у формі відкритих даних дотримуватись вимог Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835.

6. Покласти персональну відповідальність за зміст, достовірність, актуальність та відповідність формату наборів даних вимогам, встановленим Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835, на керівників структурних підрозділів та регіональних відділень Фонду державного майна України.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови Фонду

В. Трубаров


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду
державного майна України
30.01.2019  № 72

ПЕРЕЛІК
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Фонд державного майна України


з/п

Найменування набору даних

Відповідальний структурний підрозділ апарату Фонду

Періодичність / термін оновлення набору даних

1.

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації

Департамент моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

Протягом 5 робочих днів з моменту внесення змін

2.

Перелік підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес

Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави

Щокварталу
протягом 10 робочих днів після закінчення звітного кварталу

3.

Перелік регіональних відділень Фонду державного майна України, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес

Управління персоналом Департаменту забезпечення діяльності Фонду

Протягом 5 робочих днів з моменту внесення змін

4.

Інформація про організаційну структуру Фонду державного майна України

Управління персоналом Департаменту забезпечення діяльності Фонду

Протягом 5 робочих днів з моменту внесення змін

5.

Звіти: щодо запитів на публічну інформацію; щодо звернень громадян

Управління комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю

Щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним; щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом

6.

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

Департамент моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій Управління документального забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності Фонду

Щомісяця
протягом 5 робочих днів після закінчення звітного місяця

7.

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті Фондом державного майна України

Структурні підрозділи апарату Фонду

Щотижня
протягом 2 робочих днів з дня прийняття такого акта

8.

Проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики

Структурні підрозділи апарату Фонду

Щотижня
протягом 2 робочих днів після підписання такого документа

9.

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення

Управління законодавчого забезпечення та взаємодії з державними органами Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю
Структурні підрозділи апарату Фонду

Щомісяця
протягом 2 робочих днів з дня прийняття такого акта

10.

Фінансова звітність суб'єктів господарювання державного сектору економіки

Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово- господарської діяльності та з питань банкрутства

Щороку
до 15 квітня року, що настає за звітним

11.

Звіти про виконання фінансових планів суб'єктів господарювання державного сектору економіки

Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово- господарської діяльності та з питань банкрутства

Щороку
до 15 квітня року, що настає за звітним

12.

Єдиний реєстр об'єктів державної власності

Департамент моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

Щокварталу
до 20 травня року, що настає за звітним, або протягом 80 днів після закінчення звітного кварталу

13.

Реєстр концесійних договорів

Управління орендних відносин

Протягом 5 робочих днів з моменту внесення змін

14.

Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Щотижня
протягом 2 робочих днів після закінчення звітного тижня

15.

Інформація з єдиної бази даних звітів про оцінку

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Щотижня
протягом 2 робочих днів після закінчення звітного тижня

16.

Реєстр організаторів аукціонів з відчуження майна

Управління з питань розпорядження державним майном

Протягом 3 робочих днів з моменту внесення змін

17.

Реєстр корпоративних прав держави у статутному капіталі господарських товариств

Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави

Щотижня
протягом 2 робочих днів після закінчення звітного тижня

18.

Перелік потенційних об'єктів оренди державного майна

Управління орендних відносин

Протягом 3 робочих днів з моменту внесення змін

19.

Бюджетний запит

Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом 3 робочих днів після подання Верховній Раді України проекту Закону України про Державний бюджет України (п. 2 та п. 6 ст. 28 Бюджетного кодексу України)

20.

Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на відповідний рік

Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом 3 робочих днів після подання Верховній Раді України проекту Закону України про Державний бюджет України (п. 2 та п. 6 ст. 28 Бюджетного кодексу України)

21.

Інформація про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників головним розпорядником коштів державного бюджету в межах бюджетних програм

Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом 3 робочих днів після подання Міністерству фінансів України (п. 15 ст. 61 Бюджетного кодексу України)

22.

Паспорт бюджетної програми, зміни до паспорта бюджетної програми

Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом 3 робочих днів після затвердження таких документів (ч. 5 п. 5 та п. 6 ст. 28 Бюджетного кодексу України)

23.

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми

Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Протягом 3 робочих днів після подання зведеної річної бюджетної звітності (ч. 5 п. 5 та п. 6 ст. 28 Бюджетного кодексу України)

24.

Звіт про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна

Управління законодавчого забезпечення та взаємодії з державними органами Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю

Щороку
протягом 5 робочих днів після затвердження

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 330 від 05.04.2019}

Директор Департаменту
моніторингу, прогнозування
та інформаційних технологійВ. МудраЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду
державного майна України
30.01.2019  № 72

ОПИС
набору даних, який підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних


з/п

Метадані

Опис набору даних, необхідний для його ідентифікації та використання

1

Найменування набору даних (до 254 символів)

2

Стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів)

3

Підстава та призначення збору інформації, що міститься в наборі даних

4

Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних

5

Формат (формати), в якому доступний набір даних

6

Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення)

7

Дату актуальності даних у наборі даних

8

Періодичність оновлення набору даних

9

Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних

10

Відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних

11

Відомості про особу, відповідальну за підготовку, формування та оприлюднення наборів даних відповідно до Переліку наборів даних, та надати відомості про неї (П. І. Б, посада, електронна адреса)

Директор Департаменту
моніторингу, прогнозування
та інформаційних технологійВ. Мудра

{Текст взято з сайту ФДМУ http://www.new.spfu.gov.ua}вверх