Документ v0067311-98, текущая редакция — Редакция от 23.06.1998

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 67 від 23.06.98
м.Київ
vd980623 vn67

Про затвердження "Практичного коментарю (тимчасового) для органів державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності щодо порядку проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності"

На виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України
від 25 травня 1998 року N 740 ( 740-98-п ) "Про порядок державної
реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності" з метою
забезпечення єдності методичних підходів в практичній діяльності
органів державної реєстрації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити "Практичний коментар (тимчасовий) для органів
державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності щодо
порядку проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької
діяльності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
25.05.98 N 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності". 2. Управлінню регіональної політики (Ткаченко О.П.)
забезпечити доведення тексту Практичного коментарю до діючих
органів державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. 3. Управлінню Державної реєстрації суб'єктів підприємництва
Радченко В.В.) проаналізувати практику впровадження Практичного
коментарю та підготувати остаточну редакцію документу в терміни,
визначені п.10 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня
1998 року N 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності". 4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Ю.І.Дворського.
Голова С.І.Третьяков
Затверджено
наказом Ліцензійної палати
України від 23.06.98 р.
N 67
Практичний коментар (тимчасовий) для органів державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності щодо порядку проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності"
1. Загальні положення
"Практичний коментар (тимчасовий) для органів державної
реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності щодо порядку
проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької
діяльності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
25.05.98 N 740 ( 740-98-п ) "Про порядок державної реєстрації
суб'єктів підприємницької діяльності" (далі по тексту - Коментар)
розроблено на основі аналізу численних звернень та поданих
пропозицій до Ліцензійної палати України від органів державної
реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, господарюючих
суб'єктів, громадських об'єднань підприємців, фахівців
Держкомстату, ДПА України, Головархіву України, Мін'юсту України,
Мінфіну України, Мінекономіки України. Коментар, як методичний посібник, призначений для
використання працівниками органів державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності з метою забезпечення єдності підходів
при практичному здійсненні процедур державної реєстрації, ведення
Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та документообороту в
органах реєстрації, а також єдності в застосуванні норм Положення
про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності
( 740-98-п ). Коментар може бути також використаний в якості довідкового
посібника організаціями різних форм власності, окремими
громадянами та їх об'єднаннями. Коментар викладено в тимчасовій редакції. В остаточній
редакції Коментар буде викладено після введення в дію
нормативно-правових актів, що врегулюють функціонування Реєстру
суб'єктів підприємницької діяльності та системи органів державної
реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.
2. Практичний коментар по п.п.Положення
Загальна частина
1. Це Положення визначає порядок державної реєстрації та
перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від
їх організаційно-правових форм і форм власності, за винятком
окремих видів суб'єктів підприємницької діяльності, для яких
законами України встановлено спеціальні правила державної
реєстрації, а також порядок скасування державної реєстрації
суб'єктів підприємницької діяльності.
До п.1 Положення Особливості спеціальних правил державної реєстрації установ
банків, фондових бірж, засобів масової інформації,
промислово-фінансових груп тощо - визначені законодавством України
окремо.
2. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради
або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній
адміністрації (далі - органи державної реєстрації) за
місцезнаходженням або місцем проживання суб'єкта, якщо інше не
передбачено законом.
До п.2 Положення Вичерпний перелік державних органів, яким законодавчо надано
право здійснення процедур державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності, визначається Законом України "Про
підприємництво" (Закон від 07.02.91 N 698-12, редакція з 12.02.98
( 122/98-ВР ) та Законом України "Про місцеве самоврядування в
Україні" (Закон від 21.05.97 N 280/97-ВР).
Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
3. Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності - юридичної особи власник (власники), уповноважений ним
(ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою
(рекомендованим листом) подають до органу державної реєстрації: а) установчі документи в повному обсязі для створюваної
організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності
відповідно до вимог законодавства: рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним
(ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного
підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і
більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол
установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом; статут, якщо відповідно до законодавства це необхідно для
створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької
діяльності; б) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно
заявою про державну реєстрацію (додаток 1 до цього Положення); в) документ, що засвідчує внесення плати за державну
реєстрацію; г) документ, що засвідчує сплату власником (власниками)
внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в
розмірі, передбаченому законом. Органи чи фізичні особи, уповноважені власником (власниками),
засвідчують свої повноваження документально.
До п.3 Положення до підпункту: а) У випадку надсилання поштою документів, що подаються на
реєстрацію, підпис заявника, який заповнив реєстраційну картку,
повинен бути засвідчений в установленому порядку (якщо
співзасновник: фізична особа - нотаріальним посвідченням підпису
на установчих документах; якщо уповноважена особа - відповідно
оформленою довіреністю). При надсиланні документів іншими видами
поштових відправлень (не рекомендованим листом) вони також
підлягають державній реєстрації при умові комплектності та
відповідності викладеним вимогам. У випадку порушення хоча б однієї з викладених умов (за умови
направлення документів не рекомендованим листом) документи не
реєструються і не розглядаються органом державної реєстрації. Рішенням власника є накази, постанови, розпорядження,
рішення, протоколи зборів (конференцій) та інші розпорядчі акти,
якими, відповідно до своїх повноважень, засновник (власник майна)
може утворювати суб'єкт підприємницької діяльності (далі - СПД) -
юридичну особу. Протокол установчих зборів передбачається для наступних СПД:
колективні підприємства, кооперативи, споживчі товариства (у т.ч.
житлово-будівельні, гаражно-будівельні, садово-городні
кооперативи), що діють тільки на підставі статуту. У випадку перереєстрації чи внесення змін до установчих
документів до реєструючого органу також додається протокол зборів
засновників, учасників, тобто вищого органу управління, до
компетенції якого відноситься прийняття таких рішень. б) Заявником подається один примірник реєстраційної картки із
заповненими відповідними полями, а орган реєстрації робить дві її
ксерокопії або, за бажання підприємця, він може самостійно подати
три примірники заповнених реєстраційних карток та відповідно два
примірники повідомлень (додаток 5 або 6 до цього Положення). в) Надається копія платіжного доручення з банківською
відміткою у випадку сплати реєстраційного збору юридичною особою,
якщо ж оплата проводиться через установи Ощадного банку України,
то можна брати як оригінал квитанції, так і її ксерокопію. г) Таким документом для товариств з обмеженою та додатковою
відповідальністю є довідка, видана банківською установою про
внесення коштів до статутного фонду у розмірі, передбаченому
законом (Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91
N 1576-12, редакція з 23.12.97 ( 769/97-ВР ). Документами, що засвідчують повноваження уповноважених осіб,
можуть бути: - довіреність, засвідчена нотаріально або, якщо довіреність
видає юридична особа, підписом посадової особи, що засвідчується
відповідною печаткою); - наказ, рішення, розпорядження, протокол та інше.
4. Місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності -
юридичної особи на дату державної реєстрації може бути
місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або
місцезнаходження за іншою адресою, яка підтверджується договором,
що передбачає передачу засновнику у власність або користування
приміщення, частини приміщення (договір купівлі-продажу, міни,
дарування, оренди, лізингу, безоплатного користування майна, про
спільну діяльність, установчий договір тощо).
До п.4 Положення Якщо місцезнаходження СПД на дату реєстрації є
місцезнаходження (місце проживання) одного із співзасновників, то
підтвердження місцезнаходження не потрібне. Договір від імені майбутньої юридичної особи укладає один із
співзасновників або укладається угода під умовою згідно з
Цивільним кодексом України (Кодекс від 18.07.63 N 1540-06,
редакція з 03.12.96 ( 556/96-ВР ). Місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності -
юридичної особи є місцезнаходження (розміщення) його постійно
діючого керівного органу (правління, дирекції тощо). Місцем проживання суб'єкта підприємницької діяльності -
фізичної особи (підприємця-громадянина) є зареєстроване в
установленому порядку постійне або тимчасове місце його
проживання.
5. Якщо засновником (одним із засновників) суб'єкта
підприємницької діяльності є юридична особа, державна реєстрація
її підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію. Іноземна юридична особа відповідним документом засвідчує свою
реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торговельного,
банківського або судового реєстру тощо). Цей документ повинен бути
засвідчений згідно із законодавством країни його видачі,
перекладений українською мовою та легалізований у консульській
установі України, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь
Україна, не передбачено інше. Зазначений документ може бути також
засвідчено у посольстві відповідної держави в Україні та
легалізовано в МЗС. У разі, коли власником (власниками) суб'єкта підприємницької
діяльності є фізична особа (фізичні особи), її (їх) підпис на
установчих документах засвідчується нотаріусом.
До п.5 Положення до частини першої: Пред'являється оригінал свідоцтва і подається його
нотаріально посвідчена копія. До частини другої: Можуть надаватись оригінали документів або їх нотаріально
посвідчені копії. Ліцензійною палатою України разом з Міністерством закордонних
справ України готується інформаційний збірник щодо переліку країн,
з якими Україною врегульовано порядок легалізації юридичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності та переліку нормативних
документів, якими це регулюється по кожній країні окремо. Термін
підготовки збірника - 01.09.98.
6. Установчі документи складаються державною чи іншою мовою
відповідно до статті 11 Закону УРСР "Про мови в Українській РСР"
( 8312-11 ), підписуються засновником, прошиваються і
пронумеровуються.
До п.6 Положення "В Українській РСР мовою роботи, діловодства і документації,
а також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів,
підприємств, установ і організацій є українська мова. У випадках, передбачених у частині другій статті 3 цього
Закону, мовою роботи, діловодства і документації поряд з
українською мовою може бути і національна мова більшості населення
тієї чи іншої місцевості, а у випадках, передбачених у частині
третій цієї ж статті, - мова, прийнятна для населення даної
місцевості" - стаття 11. Мова роботи, діловодства і документації
Закону України "Про мови в Українській РСР" (Закон від 28.10.89
N 8312-11).
7. Установчі документи не повинні містити положень, що
суперечать законодавству. Відповідальність за відповідність установчих документів
законодавству несе власник (власники) або уповноважені ним (ними)
органи, які подають документи для державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності.
До п.7 Положення Без коментарію
8. Установчі документи подаються до органу державної
реєстрації у трьох примірниках (з них два оригінали), оформлених в
установленому порядку.
До п.8 Положення Подається нотаріально засвідчена копія установчих документів.
За бажанням заявника орган реєстрації може прийняти ще додатково
дві-три копії установчих документів для проставлення відміток про
реєстрацію відповідно до п. 12 Положення, які повертаються разом з
видачею свідоцтва про державну реєстрацію.
9. Фізична особа (заявник), яка має намір провадити
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подає до
органу державної реєстрації реєстраційну картку за зразком згідно
з додатком 2 до цього Положення, яка є одночасно заявою про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, дві
фотокартки, довідку (чи її копію) про включення до Державного
реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових
платежів і документ, що підтверджує внесення плати за державну
реєстрацію, а також пред'являє документ, що посвідчує особу.
До п.9 Положення Надаються дві ідентичні фотокартки розміром, прийнятним для
службових документів, одна з яких наклеюється на відповідному полі
оригіналу СВІДОЦТВА про державну реєстрацію (перереєстрацію)
суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, а друга - на
вільному полі в правому верхньому куті РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ
суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, яка
залишається в реєстраційній справі суб'єкта підприємницької
діяльності - фізичної особи.
10. Реєстраційна картка суб'єкта підприємницької діяльності
заповнюється особисто заявником. Орган державної реєстрації надає
заявникові у разі потреби безоплатну допомогу в заповненні
реєстраційної картки, перевіряє відповідність наведених у ній
відомостей поданим документам. Оформлений оригінал реєстраційної
картки зберігається в органі державної реєстрації. Орган державної реєстрації після перевірки наведених у
реєстраційній картці відомостей та комплектності пакета документів
формує реєстраційну справу суб'єкта підприємницької діяльності і
фіксує дату надходження документів у журналі обліку реєстраційних
справ та письмово повідомляє про це заявника шляхом видачі
(надіслання) довідки, яка підписується представником органу
державної реєстрації, відповідальним за прийняття документів, і
засвідчується штампом цього органу. Орган державної реєстрації несе відповідальність за
комплектність та зберігання реєстраційної справи. За наявності всіх документів, зазначених у цьому Положенні,
орган державної реєстрації зобов'язаний протягом не більше п'яти
робочих днів з дня їх надходження внести дані реєстраційної картки
до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності (автоматизованої
системи збирання, накопичення, обробки та оперативного надання
інформації про суб'єкти підприємницької діяльності) та видати
свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з
проставленим ідентифікаційним кодом юридичної особи (додаток 3 до
цього Положення), який надається органу державної реєстрації
органом державної статистики, або з ідентифікаційним номером
фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів
(додаток 4 до цього Положення ( 740-98-п ).
До п.10 Положення Реєстраційна справа суб'єкта підприємницької діяльності -
документ суворої звітності постійного зберігання
організаційно-облікового типу, що є складовою Національного
архівного фонду, створюється і ведеться в органах державної
реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності з метою обліку,
накопичення, контролю та зберігання установчих і реєстраційних
документів за весь період існування суб'єкта підприємницької
діяльності. Реєстраційна справа суб'єкта підприємницької діяльності
перебуває в фонді оперативного зберігання органу державної
реєстрації на протязі всього періоду перебування суб'єкта
підприємницької діяльності на обліку в цьому органі реєстрації,
передається, як документ суворої звітності та обліку, для
подальшого ведення та зберігання в інший орган реєстрації при
зміні місцезнаходження (місця проживання) суб'єкта підприємницької
діяльності. Документи, внесені до реєстраційної справи суб'єкта
підприємницької діяльності, не підлягають вилученню, або
розукомплектуванню. Реєстраційна справа суб'єкта підприємницької
діяльності, державну реєстрацію якого скасовано, закривається та
передається для подальшого зберігання на протязі трьох років у
архівний підрозділ установи з подальшою передачею на зберігання
терміном до 75 років у місцевій державній архівній установі. Реєстраційна справа суб'єкта підприємницької діяльності має
реєстраційний номер у Реєстрі суб'єктів підприємницької
діяльності, що є одночасно реєстраційним номером свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, який
надається органом державної реєстрації і є єдиним для всього
інформаційного простору України. Первинною ланкою формування реєстраційних та ідентифікаційних
блоків даних у структурі інформаційного фонду Реєстру суб'єктів
підприємницької діяльності по кожному суб'єкту підприємницької
діяльності є журнали обліку реєстраційних справ (стор.14, 15 цього
Коментарю), журнали обліку внесення змін до реєстраційних справ
(стор.16, 17 цього Коментарю), журнали обліку реєстраційних справ
скасованих суб'єктів підприємницької діяльності (стор.18, 19 цього
Коментарю), що ведуться органами державної реєстрації окремо по
суб'єктах підприємницької діяльності - юридичних особах і
суб'єктах підприємницької діяльності - фізичних особах. Порядок ведення і обліку цих журналів, встановлення на основі
записів у них реєстраційних номерів свідоцтв про державну
реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, реєстраційних
номерів та індексів реєстраційних справ установлюються Ліцензійною
палатою України. Довідка про прийом документів для державної реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності складається за зразком
(стор.12 цього Коментарю) на бланках формату A5 з дотриманням
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153
( 1153-97-п ). Рекомендувати органам державної реєстрації для виконання
процедур державної реєстрації виготовити типи штампів, наведених
на стор. 13 цього Коментарю. Вмотивована письмова відмова в державній реєстрації надається
заявнику у випадках: - подання заявником (заявниками) неправдивих відомостей; - з причин, зазначених у п. 7 цього Коментарю.
Зразок
Довідка
про прийняття документів для державної реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності
Видана ___________________________________________________________
(найменування суб'єкта підприємницької діяльності) __________________________________________________________________
про те, що подані ним для державної реєстрації документи
відповідають встановленим вимогам і прийняті в повному комплекті
"___" ________ ____ року
Представник органу державної реєстрації,
відповідальний за прийняття документів
__________ _____________ (штамп) _________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище) __________________________________________________________________
Формат А5 (210 x 149)
Зразки рекомендованих типів штампів
для забезпечення діловодства реєструючого органу
——————————————— ПРИЙНЯТО | | найменування органу державної реєстрації | 57 x 21 мм | та його ідентифікаційний код ЄДРПОУ | | Посадова особа органу реєстрації ——————————————— ________ _______________________ (підпис) (ініціали, прізвище) ________
(дата) ——————————————— | 46 x 17 мм | Найменування органу державної реєстрації | | та його ідентифікаційний код ЄДРПОУ ——————————————— ——————————————— | 25 x 9 мм | КОПІЯ ——————————————— ——————————————— ЗГІДНО | | Найменування органу державної реєстрації | 57 x 21 мм | та його ідентифікаційний код ЄДРПОУ | | ———————————————_____________________ ________ ____________________ (найменування посади) (підпис) (ініціали, прізвище)
________ М.П.
(дата)
——————————————— ЗАРЕЄСТРОВАНО | | реєстраційний номер N __________ | 69 x 24 мм | в Реєстрі суб'єктів підприємницької діяльності | | "___" ________ року. | | Посадова особа ——————————————— органу реєстрації ________ ____________________ (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
——————————————— ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ | | N _________ | 46 x 17 мм | від "___" ________ року | | є невід'ємною частиною | | установчих документів ——————————————— ——————————————— | | | 25 x 9 мм | НОВА РЕДАКЦІЯ ———————————————
__________________________________________________________________
(найменування органу державної реєстрації та його ________________________________________________ ————————————————— ідентифікаційний код ЄДРПОУ) —————————————————
Журнал
обліку реєстраційних справ суб'єктів підприємницької
діяльності - юридичних осіб
——————— ЖОЮ N ——————— аркуш ——————— ——————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Дата |Найменування суб'єкта|Місцезнаходження| Ідентифікаційний код | Дата | Реєстраційний номер |Підпис, ініціали| | запису |запису | підприємницької | | ЄДРПОУ об'єкта |реєстрації|суб'єкта в Реєстрі суб'єктів|та прізвище | | (1-1000) |(надход- | діяльності | | | | підприємницької діяльності |службової особи,| | |ження | | | | |(номер реєстраційної справи)|що здійснила | | |документів)| | | | | |запис | |———————————+———————————+—————————————————————+————————————————+———————————————————————+——————————+————————————————————————————+————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————————+———————————+—————————————————————+————————————————+———————————————————————+——————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+———————————+—————————————————————+————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+———————————+—————————————————————+————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+———————————+—————————————————————+————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+———————————+—————————————————————+————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+———————————+—————————————————————+————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——————————+————————————————————————————+————————————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
__________________________________________________________________
(найменування органу державної реєстрації та його ________________________________________________ ————————————————— ідентифікаційний код ЄДРПОУ) —————————————————
Журнал
обліку реєстраційних справ суб'єктів підприємницької
діяльності - фізичних осіб
——————— ЖОФ N ——————— аркуш ——————— ——————— ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Дата запису|Прізвище, ім'я|Місцезнаход-| Ідентифікаційний номер | Дата | Реєстраційний номер |Підпис, ініціали| | запису |(надходжен-|та по батькові|ження | в Державному реєстрі |реєстрації|суб'єкта в Реєстрі суб'єктів|та прізвище | | (1-1000) |ня докумен-| | | фізичних осіб-платників | | підприємницької діяльності |службової особи,| | |тів) | | | податків та інших | |(номер реєстраційної справи)|що здійснила | | | | | | обов'язкових платежів | | |запис | |———————————+———————————+——————————————+————————————+—————————————————————————————+——————————+————————————————————————————+————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————————+———————————+——————————————+————————————+—————————————————————————————+——————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+———————————+——————————————+————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+———————————+——————————————+————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+———————————+——————————————+————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+———————————+——————————————+————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+———————————+——————————————+————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——————————+————————————————————————————+————————————————| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
__________________________________________________________________
(найменування органу державної реєстрації та його ________________________________________________ ————————————————— ідентифікаційний код ЄДРПОУ) —————————————————
Журнал
обліку внесення змін до реєстраційних справ суб'єктів
підприємницької діяльності - юридичних осіб
——————— ЖЗЮ N ——————— аркуш ——————— ——————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Реєстраційний індекс |Найменування суб'єктів| Ідентифікаційний | Дата |Підстава | Реєстраційний номер |Підпис, ініціали| | запису |реєстраційної справи | підприємницької | код ЄДРПОУ суб'єкта |внесення|та причина|суб'єкта в Реєстрі суб'єктів|та прізвище | | (1-1000) |у Реєстрі суб'єктів | діяльності | | змін |внесення | підприємницької діяльності |службової особи,| | |підприємницької діяль-| | | |змін |(номер реєстраційної справи)|що здійснила | | |ності | | | | | |запис | |———————————+——————————————————————+——————————————————————+———————————————————————+————————+——————————+————————————————————————————+————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————————+——————————————————————+——————————————————————+———————————————————————+————————+——————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+——————————————————————+——————————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+————————+——————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+——————————————————————+——————————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+————————+——————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+——————————————————————+——————————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+————————+——————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+——————————————————————+——————————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+————————+——————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+——————————————————————+——————————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+————————+——————————+————————————————————————————+————————————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
__________________________________________________________________
(найменування органу державної реєстрації та його ________________________________________________ ————————————————— ідентифікаційний код ЄДРПОУ) —————————————————
Журнал
обліку внесення змін до реєстраційних справ суб'єктів
підприємницької діяльності - фізичних осіб
——————— ЖЗФ N ——————— аркуш ——————— ——————— ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N запису |Реєстраційний індекс | Прізвище, |Ідентифікаційний номер | Дата |Причина | Реєстраційний номер |Підпис, ініціали| | (1-1000) |реєстраційної справи | ім'я та |в Державному реєстрі |внесення|внесення|суб'єкта в Реєстрі суб'єктів|та прізвище | | |у Реєстрі суб'єктів |по батькові|фізичних осіб платників| змін | змін | підприємницької діяльності |службової особи,| | |підприємницької діяль-| |податків та інших | | |(номер реєстраційної справи)|що здійснила | | |ності | |обов'язкових платежів | | | |запис | |———————————+——————————————————————+———————————+———————————————————————+————————+————————+————————————————————————————+————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————————+——————————————————————+———————————+———————————————————————+————————+————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+——————————————————————+———————————+——+——+——+——+——+——+——+——+————————+————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+——————————————————————+———————————+——+——+——+——+——+——+——+——+————————+————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+——————————————————————+———————————+——+——+——+——+——+——+——+——+————————+————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+——————————————————————+———————————+——+——+——+——+——+——+——+——+————————+————————+————————————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+——————————————————————+———————————+——+——+——+——+——+——+——+——+————————+————————+————————————————————————————+————————————————| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
__________________________________________________________________
(найменування органу державної реєстрації та його ________________________________________________ ————————————————— ідентифікаційний код ЄДРПОУ) —————————————————
Журнал
обліку реєстраційних справ скасованих суб'єктів
підприємницької діяльності - фізичних осіб
——————— ЖСЮ N ——————— аркуш ——————— ——————— ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————— | N |Найменування суб'єкта| Ідентифікаційний код | Реєстраційний номер |Підстава| |Реєстраційний індекс|Підпис, ініціали| | запису | підприємницької | ЄДРПОУ |суб'єкта в Реєстрі суб'єктів|скасува-| Дата |реєстраційної справи|та прізвище | | (1-1000) | діяльності | суб'єкта | підприємницької діяльності |ння та |скасуван-|скасованого суб'єкта|службової особи,| | | | |(номер реєстраційної справи)|причина | ня | |що здійснила | | | | | |скасув. | | |запис | |———————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————————+————————+—————————+————————————————————+————————————————| | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————————+—————————————————————+———————————————————————+————————————————————————————+————————+—————————+————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+—————————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+————————————————————————————+————————+—————————+————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+—————————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+————————————————————————————+————————+—————————+————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+—————————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+————————————————————————————+————————+—————————+————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+—————————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+————————————————————————————+————————+—————————+————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+—————————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+————————————————————————————+————————+—————————+————————————————————+————————————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
__________________________________________________________________
(найменування органу державної реєстрації та його ________________________________________________ ————————————————— ідентифікаційний код ЄДРПОУ) —————————————————
Журнал
обліку реєстраційних справ скасованих суб'єктів
підприємницької діяльності - фізичних осіб
——————— ЖСФ N ——————— аркуш ——————— ——————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Прізвище, ім'я та| Ідентифікаційний номер | Реєстраційний номер | Підстава для | Дата |Реєстраційний індекс|Підпис, ініціали| | запису |по батькові суб'-| в Державному реєстрі |суб'єкта в Реєстрі суб'єктів| скасування |скасування|реєстраційної справи|та прізвище слу-| | (1-1000) |єкта підприємни- | фізичних осіб - платників | підприємницької діяльності | та причина | |скасованого суб'єкта|жбової особи, що| | |цької діяльності | податків та інших |(номер реєстраційної справи)| скасування | | |здійснила запис | | |- фізичної особи | обов'язкових платежів | | | | | | |———————————+—————————————————+—————————————————————————————+————————————————————————————+——————————————+——————————+————————————————————+————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————————+—————————————————+—————————————————————————————+————————————————————————————+——————————————+——————————+————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+—————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+————————————————————————————+——————————————+——————————+————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+—————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+————————————————————————————+——————————————+——————————+————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+—————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+————————————————————————————+——————————————+——————————+————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+—————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+————————————————————————————+——————————————+——————————+————————————————————+————————————————| |——+——+——+——+—————————————————+——+——+——+——+——+——+——+——+——+——+————————————————————————————+——————————————+——————————+————————————————————+————————————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
11. Порядок надання органами державної статистики органам
державної реєстрації ідентифікаційних кодів регулюється
Держкомстатом за погодженням з Ліцензійною палатою.
До п.11 Положення Порядок надання органами державної статистики органам
державної реєстрації ідентифікаційних кодів регулюється
Інструкцією про порядок передачі і застосування органами державної
реєстрації ідентифікаційних кодів Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, затвердженою наказом
Держкомстату України від 17.06.98 N 218 ( z0395-98 ).
12. Заявнику видається оригінал свідоцтва про державну
реєстрацію з трьома його копіями, а також оригінал та копія
поданих ним установчих документів з відміткою органу державної
реєстрації.
До п.12 Положення Орган реєстрації може готувати на бланках 4 примірники
свідоцтв, підписувати їх, завіряти гербовою печаткою підпис
уповноваженої посадової особи та на 3 примірниках проставляти у
правій верхній частині лицьового боку бланка свідоцтва штампи
"Копія", або з оригіналу оформленого свідоцтва знімати 3 копії і
посвідчувати їх, як копії, печаткою органу реєстрації. Відмітки в установчих документах рекомендується робити
відповідними штампами, зразки яких наведені в (див.п.10).
13. Орган державної реєстрації подає: у п'ятиденний термін з дня державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності до органу державної статистики та
органу державної податкової служби - копії реєстраційної картки з
відміткою про державну реєстрацію, до органів Пенсійного фонду,
Фонду соціального страхування - інформаційне повідомлення (додаток
5 чи додаток 6 до цього Положення); у п'ятиденний термін по закінченні календарного місяця до
органу державної статистики - відомості про державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності- юридичних осіб (додаток 7 до
цього Положення).
До п.13 Положення Рекомендувати органам державної реєстрації готувати відомості
про державну реєстрацію СПД за формою додатка N 7 кожні п'ять днів
у 4-х примірниках, прикладати до них копії реєстраційних карток
(для податкової інспекції та органів статистики) або інформаційне
повідомлення для Пенсійного фонду та Фонду соціального
страхування). Сума цих повідомлень і буде складати повідомлення за
місяць.
14. Підставою для взяття суб'єкта підприємницької діяльності
на облік у органах державної податкової служби є копія
реєстраційної картки, свідоцтво про державну реєстрацію та копія
установчих документів (для юридичної особи). Термін взяття на облік суб'єкта підприємницької діяльності
органами державної податкової служби, за наявності цих документів,
не повинен перевищувати двох днів.
До п.14 Положення Копія реєстраційної картки видається СПД разом зі свідоцтвом
про державну реєстрацію СПД. Свідоцтво про державну реєстрацію
подається СПД - фізичною особою особисто, копії установчих
документів юридичної особи подаються засновниками або
уповноваженим органом. Реєстрація СПД у органах ДПА провадиться
протягом 2 днів з дня звернення СПД.
15. Для одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів
суб'єкт підприємницької діяльності (уповноважена ним особа) подає
відповідному органу внутрішніх справ копію свідоцтва про державну
реєстрацію, два примірники зразків печаток і штампів, які
затверджуються власником і додаткового погодження не потребують, а
також документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на
виготовлення печаток і штампів. Протягом п'яти робочих днів з дня одержання документів орган
внутрішніх справ зобов'язаний видати дозвіл на виготовлення
печаток і штампів або письмову відмову із зазначенням причин, які
обумовлюються законодавством України. На печатках і штампах повинен зазначатись ідентифікаційний
код суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи або
ідентифікаційний номер фізичної особи.
До п.15 Положення Для одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів
суб'єкт підприємницької діяльності до органу внутрішніх справ за
місцем реєстрації подає нотаріально завірену копію свідоцтва та
затверджені підписом власника зразки печаток і штампів.
Документом, який підтверджує внесення плати за видачу дозволу, є
платіжне доручення або квитанція про внесення коштів до установи
Ощадбанку.
16. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності та копія документа, що підтверджує
взяття його на облік в органі державної податкової служби, є
підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках в
установленому порядку.
До п.16 Положення Без коментарію
17. Органу державної реєстрації (для проведення державної
реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності), органу державної
податкової служби (для взяття суб'єкта підприємницької діяльності
на облік), органу внутрішніх справ (для видачі дозволу на
виготовлення печаток і штампів) забороняється вимагати від
суб'єкта підприємницької діяльності документи, не передбачені цим
Положенням.
До п.17 Положення Без коментарію
18. Підрозділи суб'єкта підприємницької діяльності - філії
(відділення), представництва без створення юридичної особи не
потребують державної реєстрації. Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний повідомити
про створення та ліквідацію зазначених підрозділів за місцем своєї
державної реєстрації шляхом внесення відповідних додаткових
відомостей до реєстраційної картки суб'єкта підприємницької
діяльності. Орган державної реєстрації зобов'язаний у 10-денний термін
подати відомості щодо створення та ліквідації зазначених
підрозділів відповідному органу державної статистики та органу
державної податкової служби за місцезнаходженням цих підрозділів
(додаток 8 до цього Положення).
До п.18 Положення Ліцензійною палатою України готується збірник з поштовими
реквізитами, назвами та підпорядкованістю обласних органів
статистики, місцевих органів державної податкової служби, місцевих
органів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування, що
діють в Україні. Термін підготовки - 01.09.98 р.
19. Орган державної реєстрації веде облік суб'єктів
підприємницької діяльності, починаючи з дати державної реєстрації
або дати взяття їх на облік органом державної реєстрації за новим
місцезнаходженням відповідно до цього Положення.
До п.19 Положення Без коментарію
Перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
20. У разі зміни назви, організаційно-правової форми суб'єкта
підприємницької діяльності, а також форми власності суб'єкт
підприємницької діяльності у місячний термін з моменту настання
зазначених змін зобов'язаний подати документи для перереєстрації з
підтвердженням опублікування інформації про зміни у друкованих
засобах масової інформації.
До п.20 Положення Статтею 8 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 )
встановлено граничний термін для підприємця подачі документів на
перереєстрацію. У разі порушення терміну орган реєстрації не може
відмовити в її проведенні, але це є підставою для звернення до
арбітражного суду про визнання недійсними установчих документів.
Орган реєстрації може безпосередньо звернутись до суду чи подати
інформацію органам прокуратури.
21. Перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
проводиться в порядку, встановленому для його державної
реєстрації.
До п.21 Положення Крім документів, які подаються відповідно до вимог п.3, 5
цього Положення, подається оригінал рішення власника (власників)
про прийняття змін, з яких проводиться перереєстрація. Таким
рішенням є протокол зборів (конференції), рішення громадянина,
власника приватного підприємства, накази, постанови, розпорядження
та інші розпорядчі акти, а також дається примірник друкованого
засобу інформації з об'явою про вказані зміни.
22. Орган державної реєстрації зобов'язаний протягом п'яти
робочих днів з дня перереєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності надіслати до органу державної статистики та органу
державної податкової служби копії реєстраційної картки з внесеними
змінами, а до органів Пенсійного фонду та Фонду соціального
страхування - інформаційне повідомлення. У разі перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, що
визначається правонаступником підприємства, приватизованого як
цілісний майновий комплекс подається документ, який засвідчує
право власності на зазначений об'єкт. У разі перереєстрації оригінали раніше, виданого свідоцтва
про державну реєстрацію та установчих документів повертаються до
органу державної реєстрації.
До п.22 Положення Документ, який засвідчує право власності на приватизований
об'єкт, повинен бути нотаріально засвідчений.
Внесення змін (доповнень) до установчих документів
23. Зміни (доповнення) в установчих документах суб'єкта
підприємницької діяльності підлягають державній реєстрації у
5-денний термін з дня надходження відповідної інформації до органу
державної реєстрації за наявності документа, що підтверджує
внесення плати за державну реєстрацію змін (доповнень) до
установчих документів. Внесення змін (доповнень) оформляється у вигляді окремих
додатків або шляхом викладення установчих документів у новій
редакції з додержанням вимог, визначених цим Положенням. На
титульному аркуші оригіналу статуту чи установчого договору
робиться відмітка про внесення змін (доповнень), а на титульних
аркушах додатків до установчих документів про те, що зазначені
документи є невід'ємною частиною відповідних установчих
документів. У разі подання установчих документів у новій редакції
на титульному аркуші робиться відповідна відмітка.
До п.23 Положення Зміни до установчих документів, які пов'язані із зменшенням
статутного фонду (не нижче мінімального встановленого розміру
статутного фонду господарського товариства, визначеного чинним
законодавством), реєструються за наявності примірника друкованого
засобу масової інформації з опублікованою об'явою і відсутності
заперечень кредиторів.
24. У разі внесення до установчих документів змін (доповнень)
разом із зміною назви, організаційно-правової форми або форми
власності суб'єкта підприємницької діяльності проводиться його
перереєстрація в порядку, передбаченому цим Положенням. Якщо до установчих документів вносяться зміни (доповнення),
які не потребують перереєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності, зобов'язаний подати до органу державної реєстрації по
два оригінали та по одній копії документів, завірених в
установленому порядку, в яких наведено зазначені зміни
(доповнення), та внести їх до своєї реєстраційної картки. У разі внесення до установчих документів змін, пов'язаних із
зміною складу засновників (учасників) суб'єкта підприємницької
діяльності, подаються оформлені згідно з вимогами законодавства
документи, що засвідчують: добровільний вихід юридичної особи із складу засновників
(учасників) - подається копія рішення засновника, а фізичної особи
- нотаріально засвідчена заява; примусове виключення засновників (учасників) - рішення
уповноваженого на це органу. Орган державної реєстрації у 5-денний термін з дня державної
реєстрації змін (доповнень) в установчих документах подає до
органу державної статистики та органу державної податкової служби
по одній копії реєстраційної картки з відміткою про державну
реєстрацію внесених змін (доповнень).
До п.24 Положення Зміни (доповнення) до установчих документів оформлюються у
такому ж порядку, як і установчі документи, тобто у разі, коли
власником суб'єкта підприємництва є фізична особа (фізичні особи),
її (їх) підпис на установчих документах засвідчується тільки
нотаріусом. Крім змін (доповнень) власник подає до органу
реєстрації реєстраційну картку, в якій обов'язково заповнює поля 1
і 2, а також поля, де стались зміни та надає оригінали установчих
документів для проставлення відмітки. У разі втрати оригіналів установчих документів власник
(власники) суб'єкта підприємництва публікує об'яву про це в
друкованих засобах масової інформації, після чого знімається копія
установчих документів (чи надається), на якій ставляться відмітки,
в т.ч. ті, які були на оригіналах. Відмітка проставляється за
формою: Зареєстровані зміни (доповнення) від _____________, про що
зроблено запис в журнал _______________ за N ______. У разі реєстрації установчих документів у новій редакції,
крім відмітки на титулі, що це нова редакція, на титул
переносяться всі відмітки про внесення змін (доповнень), які були
на титулі старої редакції. Прийняття нової редакції статуту не
викликає необхідність обов'язкового прийняття нової редакції
установчого договору. У разі відсутності інформації про засновника вищий орган
господарського товариства (крім акціонерного) приймає рішення про
виключення останнього та подає позов до суду про визнання
недійсним права громадянина як засновника.
25. У разі зміни прізвища, ім'я чи по батькові
підприємець-громадянин в 10-денний термін з моменту настання
зазначеної зміни зобов'язаний подати до органу державної
реєстрації реєстраційну картку з внесеними змінами, документ, що
підтверджує зміну прізвища, ім'я чи по батькові, одну фотокартку
та документ, що підтверджує внесення плати, яка справляється в
розмірі, передбаченому для видачі дубліката свідоцтва про державну
реєстрацію. Орган державної реєстрації в 5-денний термін з дня одержання
зазначених документів повинен провести заміну свідоцтва про
державну реєстрацію та сповістити про це органи державної
податкової служби. Пенсійного фонду та Фонду соціального
страхування в порядку, передбаченому пунктом 13 цього Положення.
До п.25 Положення Без коментарію
Зміна суб'єктом підприємницької діяльності
місцезнаходження (місця проживання)
26. У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) суб'єкт
підприємницької діяльності зобов'язаний у 7-денний термін з
моменту настання такої зміни подати до органу державної
реєстрації: реєстраційну картку з внесеними змінами; оригінал свідоцтва про державну реєстрацію для внесення
відповідних змін. Невиконання цієї вимоги у зазначений термін є підставою для
звернення органу державної реєстрації до суду (арбітражного суду)
з позовом про скасування державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності.
До п.26 Положення Дія цього пункту доповнюється вимогами п.4 даного Положення
про підтвердження нового місцезнаходження та п.24 про внесення
змін (доповнень) до установчих документів.
27. Орган державної реєстрації, на обліку у якого перебуває
суб'єкт підприємницької діяльності: вносить зміни до оригіналу свідоцтва, про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності, зазначаючи дату внесення
зміни, та його нове місцезнаходження (місце проживання). Внесені
відомості засвідчуються підписом посадової особи і печаткою органу
державної реєстрації. Відповідна інформація вноситься до Реєстру
суб'єктів підприємницької діяльності; протягом п'яти робочих днів з дня одержання повідомлення про
зміну місцезнаходження (місця проживання) суб'єкта підприємницької
діяльності сповіщає про це шляхом подання інформаційного
повідомлення (додаток 5 чи 6 до цього Положення) органам державної
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду та Фонду
соціального страхування за місцезнаходженням (місцем проживання)
суб'єкта підприємницької діяльності.
До п.27 Положення При внесенні інформації про нове місцезнаходження органи
реєстрації реєструють зміни (доповнення) до установчих документів.
28. У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) суб'єкта
підприємницької діяльності, пов'язаної із зміною адміністративного
району (міста), суб'єкт підприємницької діяльності у 7-денний
термін подає до органу державної реєстрації, на обліку в якому він
перебуває, заяву та копію документа, що засвідчує зміну
місцезнаходження (місця проживання). Орган державної реєстрації
протягом п'яти робочих днів надсилає рекомендованим листом
реєстраційну картку та реєстраційну справу органові державної
реєстрації за новим місцезнаходженням (місцем проживання) цього
суб'єкта підприємницької діяльності. Суб'єкт підприємницької діяльності для взяття на облік за
новим місцезнаходженням (місцем проживання) зобов'язаний у
30-денний термін з дня зняття з обліку в органі державної
реєстрації за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання)
подати до органу державної реєстрації за новим місцезнаходженням
(місцем проживання) реєстраційну картку з внесеними змінами та
оригінал свідоцтва для внесення в нього відповідних змін. Орган державної реєстрації за новим місцезнаходженням (місцем
проживання) суб'єкта підприємницької діяльності у 5-денний, термін
з дня отримання документів подає до органів державної статистики
та державної податкової служби завірені копії реєстраційної
картки, а до органів Пенсійного фонду та Фонду соціального
страхування - інформаційне повідомлення, (додаток 5 чи додаток 6
до цього Положення). У разі, коли в 30-денний термін з дня зняття з обліку в
органі державної реєстрації за попереднім місцезнаходженням
(місцем проживання) заявник не звернувся до органу державної
реєстрації за новим місцезнаходженням (місцем проживання), цей
орган вправі звернутися до суду (арбітражного суду) з позовом про
скасування державної реєстрації.
До п.28 Положення Крім зазначених в частині другій цього пункту документів для
взяття на облік юридичній особі необхідно виконати норми п.4, 24
даного Положення, тобто підтвердити нове місцезнаходження та
внести міни (доповнення) до установчих документів. Частина четверта цього пункту потребує розробки окремого
механізму виконання або внесення змін до п.28 цього Положення.
Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію
29. У разі втрати (знищення тощо) свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності видається його
дублікат.
До п.29 Положення Дублікат свідоцтва про державну реєстрацію видається тільки
за зразком свідоцтва, затвердженого цим Положення.
30. Для одержання дубліката свідоцтва про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності до органу державної реєстрації
подаються: заява про видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію; підтвердження опублікування в друкованих засобах масової
інформації оголошення про визнання недійсним втраченого свідоцтва
про державну реєстрацію із зазначенням ідентифікаційного коду чи
ідентифікаційного номера; документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката.
До п.30 Положення Для підтвердження опублікування в друкованих засобах масової
інформації подається примірник друкованого засобу масової
інформації з публікацією підтвердження.
31. Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів з
дня надходження заяви повинен видати дублікат свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.
До п.31 Положення Без коментарію
32. У разі втрати (знищення тощо) оригіналів установчих
документів засновник може звернутися до органу державної
реєстрації з проханням про зняття копій з оригіналів, які
зберігаються в цьому органі.
До п.32 Положення Органу державної реєстрації дається право тільки у своєму
приміщенні надавати можливість зняття копій з установчих
документів. Реєстраційну справу, як документ суворої звітності,
забороняється виносити з приміщення органу державної реєстрації та
розукомплектовувати шляхом вилучення документів. Але це не
значить, що орган державної реєстрації зобов'язаний робити
ксерокопії документів.
Скасування державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності
33. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності - юридичної особи здійснюється органом державної
реєстрації за заявою власника (власників) або уповноваженого ним
(ними) органів, а також на підставі рішення арбітражного суду у
разі: визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству,
установчих документів; провадження діяльності, що суперечить установчим документам
та законодавству; несвоєчасного повідомлення суб'єктом підприємницької
діяльності про зміну його назви, організаційної форми, форми
власності та місцезнаходження; визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом (у
випадках, передбачених законодавством); неподання протягом року до органів державної податкової
служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності
згідно із законодавством. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності - фізичної особи здійснюється органом державної
реєстрації за заявою підприємця-громадянина, а також на підставі
рішення суду (арбітражного суду) у разі: провадження діяльності, що суперечить законодавству; несвоєчасного повідомлення підприємцем-громадянином про зміну
свого постійного або тимчасового місця проживання; неподання протягом року до органів державної податкової
служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності
згідно із законодавством.
До п.33 Положення Органу державної реєстрації при здійсненні скасування
державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності слід
враховувати Роз'яснення Вищого арбітражного Суду України
N 02-5/334 від 12.09.96 р. "Про деякі питання практики вирішення
спорів, пов'язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією
підприємств" ( v_334800-96 ). Позов про визнання недійсними установчих документів може бути
поданий державним органом, що згідно з чинним законодавством
здійснює контроль за діяльністю підприємства, прокурором, органом,
що здійснює державну реєстрацію, а також будь-яким підприємством
чи організацією, яка вважає порушеними свої права чи охоронювані
законом інтереси в зв'язку із створенням (державною реєстрацією)
відповідного підприємства, тоді як позов про ліквідацію
підприємства може бути поданий лише у випадках, прямо передбачених
законом. Підставами для визнання недійсними рішень про створення
підприємств чи їх установчих документів можуть бути, зокрема,
вчинені при оформленні цих документів порушення чинного
законодавства, які позбавляють їх юридичної сили; невідповідність
фактичним обставинам вміщених в установчих документах відомостей
щодо виду підприємства та форми власності, на якій воно засновано. У разі виникнення спору про визнання установчих документів
підприємства недійсними позов може бути поданий на підставі як
пункту 2 статті 34 Закону України "Про підприємства в Україні"
( 887-12 ), так і частини сімнадцятої статті 8 Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ), тобто про скасування державної
реєстрації. Обов'язок доведення обставин, пов'язаних із здійсненням
діяльності, що суперечить установчим документам, покладається на
позивача, яким може бути орган, що відповідно до чинного
законодавства здійснює контроль за діяльністю підприємства, або
інша юридична особа. Що ж до скасування державної реєстрації у зв'язку із
несвоєчасним сповіщенням суб'єктом підприємницької діяльності про
зміну свого місцезнаходження, то позивачами у таких справах,
відповідно до частини п'ятої статті 8 Закону України "Про
підприємництво", можуть бути органи, що здійснюють державну
реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. При цьому заявник
повинен подати докази того, що суб'єкт підприємницької діяльності
фактично змінив своє місцезнаходження. Такими доказами можуть бути
відповідні акти, складені працівниками органів, що здійснюють
контроль за діяльністю цих суб'єктів, довідки органів управління
житлово-комунальним господарством або орендодавців за договором
оренди державного майна про фактичну відсутність суб'єкта
підприємницької діяльності за його місцезнаходження тощо, у
сукупності з іншими доказами, які підтверджують його фактичне
місцезнаходження - довідками та квитанціями відділень зв'язку,
рекламними оголошеннями, транспортними накладними, платіжними
документами та ін.
34. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності - юридичної особи здійснюється органом державної
реєстрації шляхом виключення його з Реєстру суб'єктів
підприємницької діяльності після проведення ліквідаційною комісією
заходів щодо ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності і
подання до органу державної реєстрації таких документів: заяви (рішення) власника (власників) або уповноваженого ним
(ними) органу чи рішення арбітражного суду у випадках,
передбачених законодавством; акта ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом,
затвердженого органом, що призначив ліквідаційну комісію; довідки аудитора, якщо це необхідно відповідно до вимог
законодавства для перевірки достовірності ліквідаційного балансу; довідки установ банків про закриття рахунків; довідки органу державної податкової служби про зняття з
обліку; підтвердження про опублікування у друкованих засобах масової
інформації оголошення про ліквідацію суб'єкта підприємницької
діяльності; довідки архіву про прийняття документів, які підлягають
довгостроковому зберіганню; довідки органу внутрішніх справ про прийняття печаток і
штампів; оригіналів установчих документів (статут, установчий
договір); свідоцтва про державну реєстрацію.
До п.34 Положення У разі втрати оригіналів установчих документів та свідоцтва
про державну реєстрацію замість них надається повідомлення в пресі
про втрату документів. Довідка аудитора по перевірці достовірності ліквідаційного
балансу подається на підставі вимог до підприємства відповідно до
розміру оборотів (ст.34, 35 Закону України "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ).
35. Скасування державної реєстрації позбавляє суб'єкта
підприємницької діяльності статусу юридичної особи і є підставою
для виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України ( 118-96-п ).
До п.35 Положення Без коментарію
36. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності - фізичної особи здійснюється шляхом виключення його з
Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності на підставі таких
документів: особистої заяви підприємця-громадянина або рішення суду
(арбітражного суду) у випадках, передбачених законодавством; довідки органу державної податкової служби про зняття з
обліку; довідки установ банків про закриття рахунків; довідки органу внутрішніх справ про здачу печаток і штампів; оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію.
До п.36 Положення Без коментарію
37. Орган державної реєстрації у 10-денний термін повідомляє
відповідні органи державної податкової служби та державної
статистики про скасування державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності (додаток 9 чи додаток 10 до цього
Положення).
До п.37 Положення Без коментарію
38. Реєстраційна справа суб'єкта підприємницької діяльності,
державну реєстрацію якого скасовано, передається органом державної
реєстрації до місцевої державної архівної установи в установленому
порядку.
До п.38 Положення Порядок підготовки та передачі до місцевої архівної установи
регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97
N 1153 ( 1153-97-п ), наказами Головархіву України від 31.03.97
N 11а ( v0011353-97 ), від 16.05.97 N 20 ( z0302-97 ) та його
листом від 14.08.96 N 02-513 (v-513353-96 ), а також Законом
України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" (від
24.12.93 N 3814-12, редакція з 17.12.96 ( 608/96-ВР ).вверх