Документ v0049840-12, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.02.2018, основание - v0036840-18

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2012  № 49

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 36 від 06.02.2018}

Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України з складання звітності про виконання місцевих бюджетів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби
№ 88 від 26.03.2012
№ 129 від 11.05.2012
№ 189 від 20.06.2012
№ 236 від 03.08.2012
№ 266 від 11.09.2012
№ 366 від 03.12.2012
№ 21 від 23.01.2013
№ 47 від 27.03.2013
№ 54 від 09.04.2013
№ 107 від 26.06.2013
№ 170 від 13.11.2013
№ 190 від 02.12.2013
№ 215 від 27.12.2013
№ 67 від 26.02.2014
№ 112 від 29.04.2014
№ 152 від 19.06.2014
№ 18 від 23.01.2015
№ 50 від 27.02.2015
№ 97 від 07.04.2015
№ 184 від 03.07.2015
№ 248 від 15.09.2015
№ 304 від 29.10.2015
№ 24 від 26.01.2016
№ 56 від 25.02.2016
№ 64 від 09.03.2016
№ 147 від 17.05.2016
№ 189 від 06.07.2016
№ 214 від 02.08.2016
№ 272 від 27.09.2016
№ 353 від 25.11.2016
№ 16 від 18.01.2017
№ 17 від 18.01.2017
№ 91 від 23.03.2017
№ 147 від 12.05.2017
№ 205 від 23.06.2017
№ 267 від 19.08.2017
№ 372 від 17.11.2017}

{Зміни до Наказу див. у Наказі Державної казначейської служби № 422 від 28.12.2017}

На виконання статей 58 - 61 та 80 Бюджетного кодексу України, Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 460, та пункту 3 наказу Міністерства фінансів України від 30.01.2012 № 60 "Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про складання органами Державної казначейської служби України фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів (далі - Інструкція), що додається.

2. Установити, що органи Державної казначейської служби України складають і подають місячну, квартальну та річну звітність про виконання місцевих бюджетів з урахуванням вимог Інструкції, затвердженої цим наказом, починаючи зі звіту за лютий 2012 року.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Департаменту інформаційних технологій та корпоративної телекомунікації (Шевчук В.М.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

5. Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ до відома та керівництва в роботі самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державної казначейської служби України та Головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Визнати такими, що втратили чинність, після складання та подання Державною казначейською службою України звітності про виконання бюджетів за 2011 рік та січень 2012 року, накази Державного казначейства України:

від 01.11.2010 № 403 "Щодо затвердження форм фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

від 13.12.2010 № 476 "Щодо затвердження Порядку складання органами Державного казначейства України фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

від 18.02.2011 № 39 "Щодо затвердження структури форм звітності про виконання бюджетів" (зі змінами).

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та керівників Головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Голова

С.І. Харченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
08.02.2012 № 49
(у редакції наказу
Державної казначейської служби
України
26.01.2016 № 24)

ІНСТРУКЦІЯ
про складання органами Державної казначейської служби України фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів

о тексту Інструкції слова "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках" та "Видатки спеціального фонду державного бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках" замінено на "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" згідно з Наказом Державної казначейської служби № 56 від 25.02.2016}

Інструкція про складання органами Державної казначейської служби України фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", закону про Державний бюджет України, Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", наказу Міністерства фінансів України від 30.01.2012 № 60 "Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів", наказу Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 "Про затвердження інструктивної бази" (зі змінами).

I. Загальні положення

1.1. Цією Інструкцією визначаються склад, періодичність подання та порядок заповнення місячної, квартальної і річної фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів (далі - звітність) та вимоги до розкриття інформації у звітності.

1.2. Метою складання звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання місцевих бюджетів користувачам для прийняття управлінських рішень.

1.3. Місячна бюджетна звітність та квартальна фінансова та бюджетна звітність складаються наростаючим підсумком з початку звітного року. Річна фінансова та бюджетна звітність складається за звітний рік.

1.4. Звітність складається у грошовій одиниці України (у гривні з копійками).

1.5. Фінансова та бюджетна звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку територіальних органів Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства), окремих даних звітів розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів та інформації фінансових органів за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.01.2012 № 60.

1.6. Фінансову та бюджетну звітність підписують керівник органу Казначейства та керівник структурного підрозділу органу Казначейства.

Зазначені посадові особи підписують кожну форму звітності та Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних.

При поданні фінансової та бюджетної звітності, інформації щодо уточнення окремих показників звітних даних до органів Казначейства вищого рівня в електронному вигляді, на електронний документ зазначеними посадовими особами накладається електронний цифровий підпис відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний цифровий підпис.

1.7. Керівник органу Казначейства та керівник структурного підрозділу органу Казначейства несуть відповідальність за повноту та достовірність даних фінансової та бюджетної звітності, дотримання термінів її подання, а також подання її в повному обсязі.

1.8. Державна казначейська служба України (далі - Казначейство України) встановлює терміни подання місячної та квартальної звітності головними управліннями Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства), з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання звітності про виконання місцевих бюджетів відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

Головні управління Казначейства встановлюють строки подання місячної, квартальної та річної звітності управлінням (відділенням) Державної казначейської служби України у районах, містах та районах у містах (далі - управління (відділення) Казначейства) з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне її подання Казначейству України.

1.9. Недотримання учасником бюджетного процесу порядку або термінів подання звітності про виконання місцевих бюджетів, встановленого Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, є порушенням бюджетного законодавства. У разі виявлення порушення бюджетного законодавства органами Казначейства застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

II. Склад та періодичність подання звітності

Склад та періодичність подання фінансової звітності

2.1. Фінансова звітність про виконання місцевих бюджетів є квартальною та річною.

2.2. Квартальна фінансова звітність складається та подається за формою:

форма № 1мб "Звіт про фінансовий стан (баланс)";

форма № 2мб "Звіт про фінансові результати виконання місцевих бюджетів".

2.3. Річна фінансова звітність складається та подається за формами:

форма № 1мб "Звіт про фінансовий стан (баланс)";

форма № 2мб "Звіт про фінансові результати виконання місцевих бюджетів";

форма № 3мб "Звіт про рух грошових коштів".

2.4. Органи Казначейства складають зведену квартальну та річну фінансову звітність про виконання місцевих бюджетів у такому самому обсязі.

Склад та періодичність подання бюджетної звітності

2.5. Бюджетна звітність про виконання місцевих бюджетів є місячною, квартальною та річною.

2.6. Місячна бюджетна звітність складається та подається за формами:

форма № 2ммб "Звіт про виконання місцевих бюджетів";

форма № 7мб "Звіт про бюджетну заборгованість";

"Інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів";

"Звіт про використання коштів з резервного фонду";

"Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету".

Органи Казначейства складають зведену місячну бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів у такому самому обсязі.

2.7. Квартальна бюджетна звітність складається та подається за формами:

форма № 2кмб(мб) "Звіт про виконання місцевих бюджетів";

"Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету";

"Інформація про стан місцевих боргів";

"Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів";

"Інформація про надані місцеві гарантії".

Органи Казначейства складають зведену квартальну бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів у такому самому обсязі.

2.8. Річна бюджетна звітність складається та подається за формами:

форма № 2кмб(мб) "Звіт про виконання місцевих бюджетів";

форма № 7мб "Звіт про бюджетну заборгованість";

"Інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів";

"Звіт про використання коштів з резервного фонду";

"Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету";

"Інформація про стан місцевих боргів";

"Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів";

"Інформація про надані місцеві гарантії".

2.9. Органи Казначейства складають зведену річну бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів у такому самому обсязі.

Вимоги до розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності

2.10. Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності здійснюється у Інформації щодо уточнення окремих показників звітних даних.

При складанні та поданні місячної бюджетної звітності органи Казначейства подають разом з формами звітності:

- відповідні пояснення, у разі виникнення питань, які потребують роз'яснення;

- розшифровку операцій по муніципальним запозиченням місцевих органів влади та погашення муніципальних зобов'язань місцевих органів влади, з метою забезпечення складання Казначейством України "Інформації про муніципальні запозичення місцевих органів влади та погашення муніципальних зобов'язань місцевих органів влади" (додаток 15/22 до наказу Державної казначейської служби України від 17.07.2012 № 210 "Про форми управлінської звітності").

При складанні та поданні місячної, квартальної та річної фінансової та бюджетної звітності органи Казначейства подають разом з формами звітності Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних.

{Абзац п'ятий пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 189 від 06.07.2016}

III. Порядок подання звітності

3.1. Фінансова та бюджетна звітність формується засобами програмного забезпечення Казначейства України.

Звіт про фінансові результати виконання місцевих бюджетів, Звіт про рух грошових коштів, Звіти про виконання місцевих бюджетів (форми № 2ммб та № 2 кмб(мб) та Звіт про використання коштів з резервного фонду в частині обслуговування коштів бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків, складаються з урахуванням даних, отриманих від місцевих фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів, які мають бути консолідовані та збалансовані.

Зведена форма "Звіту про виконання місцевих бюджетів" (форми № 2ммб та № 2 кмб(мб) в частині інформації щодо рішень місцевих рад складається на підставі даних, отриманих від місцевих фінансових органів в електронному вигляді, які мають бути консолідовані та збалансовані.

"Звіт про бюджетну заборгованість" (форма № 7мб) складається на підставі даних, наведених у звітах розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

"Звіт про використання коштів з резервного фонду", "Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів" та "Інформація про надані місцеві гарантії" складаються на підставі даних, отриманих від місцевих фінансових органів та окремих даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів.

3.2. Управління (відділення) Казначейства фінансову та бюджетну звітність подають Головним управлінням Казначейства, у обсягах, визначених цією Інструкцією, у терміни, встановлені Головними управліннями Казначейства.

При складанні місячної, квартальної та річної звітності управління (відділення) Казначейства подають разом із формами звітності Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних.

{Абзац другий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 189 від 06.07.2016}

3.3. Головні управління Казначейства консолідують фінансову та бюджетну звітність, отриману від управлінь (відділень) Казначейства, з даними звітів складеними структурними підрозділами Головного управління Казначейства і подають до Департаменту консолідованої звітності Казначейства України.

При складанні місячної, квартальної та річної звітності Головні управління Казначейства подають разом із формами звітності Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних.

{Абзац другий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 56 від 25.02.2016}

3.4. Місячна та квартальна звітність подається до органів Казначейства вищого рівня засобами електронного зв'язку разом із супровідним листом, в якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, а також перелік форм, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників.

{Абзац перший пункту 3.4 в редакції Наказу Державної казначейської служби № 56 від 25.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 64 від 09.03.2016}

У паперовому вигляді, звіти підписані керівником органу Казначейства та керівником структурного підрозділу органу Казначейства, зберігаються в органах Казначейства, які їх склали. Відповідальність за збереження звітів несе керівник органу Казначейства.

3.5. Головні управління Казначейства подають до Казначейства України місячну звітність в терміни:

звітність про виконання місцевих бюджетів - не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним;

Звіт про бюджетну заборгованість - не пізніше 23 числа місяця, наступного за звітним.

3.6. Усі форми квартальної звітності, Звіт про бюджетну заборгованість та Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних Головні управління Казначейства подають до Казначейства України не пізніше 23 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

3.7. З метою забезпечення своєчасного складання річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України строки подання річної звітності Головним управлінням Казначейства встановлюються з урахуванням термінів, визначених наказом Міністерства фінансів України.

3.8. Місячна бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам, або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам в електронному вигляді одночасно із поданням до органу Казначейства вищого рівня. У паперовому вигляді вищевказана звітність не подається.

Зведена місячна бюджетна звітність в електронному вигляді подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам одночасно із поданням до органу Казначейства вищого рівня. У паперовому вигляді вищевказана звітність не подається.

{Пункт 3.8 розділу III в редакції Наказу Державної казначейської служби № 147 від 17.05.2016}

3.9. Квартальна фінансова та бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам:

в електронному вигляді за 2 дні до подачі органу Казначейства вищого рівня;

на паперових носіях в тижневий термін після передачі звіту органу Казначейства вищого рівня.

{Абзац пункту 3.9 розділу III в редакції Наказу Державної казначейської служби № 147 від 17.05.2016}

Зведена квартальна фінансова та бюджетна звітність про виконання місцевих бюджетів подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам:

- в електронному вигляді за 2 дні до подачі до органу Казначейства вищого рівня;

- на паперових носіях в тижневий термін після передачі зведеного звіту в розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя Головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства України.

3.10. Річна фінансова та бюджетна звітність подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам або їх виконавчим органам та міським, сільським, селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам:

{Абзац перший пункту 3.10 розділу III в редакції Наказу Державної казначейської служби № 147 від 17.05.2016}

- в електронному вигляді за 5 днів до подачі до органу Казначейства вищого рівня;

- на паперових носіях у тижневий термін після передачі зведеного звіту Головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства України.

Зведена річна фінансова та бюджетна звітність про виконання місцевих бюджетів подається органами Казначейства відповідним фінансовим органам:

- в електронному вигляді за 5 днів до подачі до органу Казначейства вищого рівня;

- на паперових носіях у тижневий термін після передачі зведеного звіту Головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства України.

3.11. Зведена місячна бюджетна звітність та зведена квартальна фінансова та бюджетна звітність в розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, місячна та квартальна звітність в розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів і бюджетів об'єднаних територіальних громад подається Головними управліннями до Департаменту консолідованої звітності Казначейства України в електронному вигляді.

Зведена річна фінансова та бюджетна звітність подається Головними управліннями Казначейства до Департаменту консолідованої звітності Казначейства у паперовому (у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя) та в електронному вигляді (у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів і бюджетів об'єднаних територіальних громад).

Форми зведеної річної бюджетної звітності, у яких відсутня інформація, подаються до Департаменту консолідованої звітності з прочерками.

3.12. Головні управління Казначейства можуть обслуговувати розпорядника бюджетних коштів, який розташований на іншій території, ніж місцевий бюджет, розпорядником якого він є. У такому випадку Головне управління Казначейства приймає від розпорядника коштів місцевого бюджету, якого він обслуговує, звітність, перевіряє та передає її Головному управлінню Казначейства, який здійснює обслуговування місцевого бюджету, розпорядником коштів якого є дана бюджетна установа.

Дані звітності таких розпорядників бюджетних коштів включаються Головним управлінням Казначейства, що обслуговує відповідний бюджет, у відповідні форми звітності.

При цьому разом зі звітністю розпорядника коштів місцевого бюджету, який розташований на іншій території, Головне управління Казначейства, яке обслуговує даного розпорядника, передає витяг із сальдового балансу про залишки на аналітичних рахунках розпорядників інших місцевих бюджетів, що ним обслуговуються. Дані є підставою для включення в "Звіт про фінансовий стан (баланс)" (форма № 1мб) місцевого бюджету, розпорядником коштів якого є дана бюджетна установа.

IV. Порядок заповнення форм звітності

Порядок заповнення форм фінансової звітності

4.1. Форма № 1мб "Звіт про фінансовий стан (баланс)" складається на підставі даних синтетичного обліку, звірених з даними аналітичного обліку, за рахунками 1-5 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 (далі - План рахунків):

- щоквартально на перше число місяця наступного за звітним;

- при складанні річного звіту - на кінець останнього дня звітного року.

При складанні звіту слід дотримуватись Порядку заповнення та звірки показників форми № 1мб "Звіт про фінансовий стан (баланс)" (додаток 1 до Інструкції). Дані балансу повинні бути тотожні аналогічним даним інших форм звітності. Активи і зобов'язання в іноземній валюті у звіті відображаються у національній валюті України шляхом перерахунку суми іноземної валюти за валютним курсом Національного банку України на звітну дату. У графі 4 "Залишок на початок звітного року" проставляються суми залишків, що склались на рахунках на кінець попереднього звітного року.

Суми, наведені у цій графі, повинні відповідати сумам, наведеним у графі 6 "Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків" Звіту про фінансовий стан (баланс), складеного за попередній звітний рік.

У графі 5 "Залишок на кінець звітного періоду (року)" проставляються суми залишків, що склались на рахунках на кінець звітного періоду за результатами проведених операцій протягом звітного періоду.

У графі 6 "Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків" проставляються суми залишків, які склались на рахунках після річного заключення рахунків.

Сума по балансовому рахунку 1711 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку" Плану рахунків, зменшується на суму залишків на рахунках, що відносяться до операцій по виконанню державного бюджету, інших клієнтів і позабюджетних фондів.

У разі, якщо на звітний період сума залишків коштів місцевого бюджету не забезпечені ресурсами Субрахунку єдиного казначейського рахунку, то інформація про зобов'язання за бюджетними коштами відображається у рядку 120 "Інші активи місцевого бюджету" Звіту про фінансовий стан (баланс).

Результат виконання бюджету визначається як різниця між активами та зобов'язаннями. Рахунки бюджетного обліку 5121 "Результат виконання загального фонду місцевого бюджету" та 5122 "Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків можуть мати як дебетовий, так і кредитовий залишок. Дебетовий залишок за результатом виконання місцевого бюджету наводиться із знаком "мінус".

У рядку 510 "Результат виконання місцевого бюджету" за відповідними графами проставляється сума результату виконання місцевого бюджету (разом загальний і спеціальний фонди) на початок та на кінець звітного періоду (до річного заключення рахунків і після річного заключення рахунків).

За умови, якщо протягом звітного періоду не проводились операції, які вплинули на результат виконання місцевого бюджету, то по рядку 510 "Результат виконання місцевого бюджету" сума у графі 5 "Залишок на кінець звітного періоду (року)" повинна відповідати сумі, наведеній у графі 4 "Залишок на початок звітного року" Звіту про фінансовий стан (баланс).

4.2. Форма № 2мб "Звіт про фінансові результати виконання місцевих бюджетів" складається щоквартально та на кінець останнього дня звітного року на підставі даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів та даних, отриманих від місцевих фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів, окремо за загальним і спеціальним фондами та включає такі розділи:

I. Операційний дохід;

II. Операційні видатки;

III. Фінансування.

4.2.1. Розділ I "Операційний дохід" звіту заповнюється в розрізі класифікації доходів місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку доходів місцевих бюджетів, звірених із даними синтетичного обліку.

У графах 3 "Загальний фонд", 4 "Спеціальний фонд, усього", та 6 "Разом, усього" розділу I звіту відображаються дані про надходження місцевих бюджетів за звітний період (до річного заключення рахунків).

Загальна сума, яка проставляється по рядку 220 "Операційний дохід - усього" в графі 3 "Загальний фонд", повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків та сумі, наведеній у рядку "Усього" графи 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" підрозділу 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2 кмб(мб).

Загальна сума, яка проставляється по рядку 220 "Операційний дохід - усього" в графі 4 "Спеціальний фонд, усього", повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків та сумі, наведеній по рядку "Усього" графи 5 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" підрозділу 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2 кмб(мб).

У графі 6 "Разом, усього" розділу I звіту відображається сума даних про надходження доходів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів (сума даних граф 3 та 4 цього звіту), яка повинна відповідати сумі, наведеній у рядку "Усього" графи 15 "Разом - виконано за звітний період (рік), усього" складової I "Доходи" зведеної форми Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2 кмб(мб).

Графи 5 та 7 у розділі I "Операційний дохід" звіту не заповнюються.

4.2.2. Розділ II "Операційні видатки та кредитування" звіту заповнюється в розрізі функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету на підставі даних аналітичного обліку видатків місцевих бюджетів, звірених із даними синтетичного обліку.

У графах 3 "Загальний фонд" та 4 "Спеціальний фонд, усього" розділу II звіту відображаються дані про здійсненні видатки та операції з кредитування за звітний період (до річного заключення рахунків).

У графах 5 "Спеціальний фонд, у тому числі на рахунках в установах банків" та 7 "Разом, у тому числі на рахунках в установах банків" відображаються дані про здійсненні видатки за звітний період (до річного заключення рахунків) за коштами, розміщеними на рахунках в установах банків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку 410 "Операційні видатки та кредитування - усього" в графі 3 "Загальний фонд", повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого бюджету" та 7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків та сумі, наведеній по рядку "Разом" графи 8 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" підрозділу 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки" та рядку "Усього" графи 8 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" підрозділу 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2 кмб(мб).

Загальна сума, яка проставляється по рядку 410 "Операційні видатки та кредитування - усього" в графі 4 "Спеціальний фонд, усього", повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету", 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" та 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків та сумі, наведеній по рядку "Разом" графи 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" підрозділу 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу II Видатки та рядку "Усього" графи 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" підрозділу 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2 кмб(мб).

Загальна сума, яка проставляється по рядку 410 "Операційні видатки та кредитування - усього" в графі 5 "Спеціальний фонд, у тому числі на рахунках в установах банків" повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків та сумі, наведеній по рядку "Разом" графи 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" підрозділу 2.2.Б "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках" розділу II Видатки Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2 кмб(мб).

У графі 6 "Разом, усього" розділу II звіту відображаються відповідні дані про здійснені видатки та операції з кредитування за рахунок коштів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів (сума даних граф 3 та 4 цього звіту).

Сума, наведена у рядку 410 "Операційні видатки та кредитування - усього" в графі 6 "Разом, усього" повинна відповідати сумі, наведеній по рядку "Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів" графи 15 "Разом - виконано за звітний період (рік)" складової II "Видатки" та рядку "Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів" графи 15 "Разом - виконано за звітний період (рік)" складової III "Кредитування" зведеної форми Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2 кмб(мб).

Сума, наведена у рядку 410 "Операційні видатки та кредитування - усього" в графі 7 "Разом, у тому числі на рахунках в установах банків" повинна відповідати сумі, наведеній по рядку "Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів" графи 16 "Разом - виконано за звітний період (рік), у тому числі на рахунках в установах банків****" складової II "Видатки" зведеної форми Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2 кмб(мб).

Рядок 420 "Дефіцит (-) / профіцит (+) (220 - 410)" наводиться окремо за загальним та спеціальним фондом місцевого бюджету.

Дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету). Сума дефіциту наводиться зі знаком "мінус".

Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками (з урахуванням різниці між поверненням кредитів до бюджету та наданням кредитів з бюджету). Сума профіциту наводиться зі знаком "плюс".

Сума, наведена у рядку 420 "Дефіцит (-) / профіцит (+) (220 - 410)" повинна відповідати сумі, наведеній у рядку 820 "Фінансування - усього" цього звіту, з протилежним знаком.

Графи 5 та 7 у рядку 420 не заповнюються.

4.2.3. Розділ III "Фінансування" звіту складається у розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання та за типом кредитора.

Сума, наведена у рядку 820 "Фінансування - усього" повинна відповідати:

- у графі 3 "Загальний фонд" сумі, наведеній у рядку "Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*" або "Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*" графи 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" підрозділу 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2 кмб(мб) та сумі, наведеній у рядку "Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*" або "Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*" графи 6 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" складової IV "Фінансування" зведеної форми Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2 кмб(мб);

- у графі 4 "Спеціальний фонд, усього" сумі, наведеній у рядку "Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**" або "Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*" графи 4 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" підрозділу 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2 кмб(мб) та сумі, наведеній у рядку "Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*" або "Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*" графи 10 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" складової IV "Фінансування" зведеної форми Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2 кмб(мб);

- у графі 6 "Разом, усього" сумі, наведеній у рядку "Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*" або "Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*" графи 15 "Разом - виконано за звітний період (рік), усього" складової IV "Фінансування" зведеної форми Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2 кмб(мб).

4.3. Форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів" складається на кінець останнього дня звітного року на підставі даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів та даних, отриманих від місцевих фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів, окремо за загальним і спеціальним фондами та включає чотири розділи, а саме:

I. Операційна діяльність;

II. Інвестиційна діяльність;

III. Нерозподілені видатки;

IV. Фінансова діяльність.

4.3.1. Розділ I "Операційна діяльність" звіту складається з таких підрозділів:

- операційні доходи;

- операційні видатки та кредитування.

У графах 4-9 розділу I звіту відображаються дані про надходження, здійснені видатки та операції по кредитуванню місцевих бюджетів.

4.3.2. Підрозділ "Операційні доходи" заповнюється в розрізі доходів місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку доходів місцевих бюджетів, звірених із даними синтетичного обліку доходів.

Загальна сума, яка проставляється по рядку 220 "1. Операційні доходи - усього" в графі 4 "Загальний фонд - за звітний рік", повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку 220 "1. Операційні доходи - усього" в графі 6 "Спеціальний фонд - за звітний рік, усього", повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків.

Графи 7 та 9 розділу "Операційна діяльність" звіту не заповнюються.

4.3.3. Підрозділ "Операційні видатки та кредитування" складається в розрізі видатків та операцій по кредитуванню за вирахуванням погашення місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку, звірених із даними синтетичного обліку видатків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку 230 "Поточні видатки" в графі 4 "Загальний фонд - за звітний рік", повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків (КЕКВ 2000).

Загальна сума, яка проставляється по рядку 230 "Поточні видатки" в графі 6 "Спеціальний фонд - за звітний рік, усього", повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків (КЕКВ 2000).

Загальна сума, яка проставляється по рядку 400 "Кредитування" в графі 4 "Загальний фонд - за звітний рік", повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків (КККБ 4000).

Загальна сума, яка проставляється по рядку 400 "Кредитування" в графі 6 "Спеціальний фонд - за звітний рік, усього" повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків (КККБ 4000).

Рядок 480 "I. Чистий потік від операційної діяльності (220-470)" вираховується окремо за загальним та спеціальним фондами як різниця між операційними доходами та операційними видатками та кредитуванням. Від'ємна сума чистого потоку наводиться зі знаком "мінус".

Графи 7 та 9 у рядку 480 не заповнюються.

4.3.4. Розділ II "Інвестиційна діяльність" звіту складається з таких підрозділів:

- інвестиційні доходи;

- інвестиційні видатки.

4.3.5. Рядок 490 "Інвестиційні доходи" - не заповнюється.

4.3.6. Підрозділ "Інвестиційні видатки" складається в розрізі видатків місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку, звірених із даними синтетичного обліку видатків місцевих бюджетів по загальному і спеціальному фондах місцевих бюджетів.

Загальна сума, яка проставляється по рядку 500 "Капітальні видатки" в графі 4 "Загальний фонд - за звітний рік", повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків (КЕКВ 3000).

Загальна сума, яка проставляється по рядку 500 "Капітальні видатки" в графі 6 "Спеціальний фонд - за звітний рік, усього", повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків (КЕКВ 3000).

Рядок 600 "II. Чистий потік від інвестиційної діяльності (490-590)" вираховується окремо за загальним та спеціальним фондами як різниця між інвестиційними доходами та інвестиційними видатками. Від'ємна сума чистого потоку наводиться зі знаком "мінус".

4.3.7. Розділ III "Нерозподілені видатки" не заповнюються.

Рядок 620 "Чистий потік від операційної та інвестиційної діяльності (480 + 600-610)" обчислюється окремо за загальним та спеціальним фондами шляхом вирахування нерозподілених видатків із суми чистого потоку від операційної діяльності та чистого потоку від інвестиційної діяльності. Від'ємна сума чистого потоку наводиться зі знаком "мінус".

Чистий потік від операційної та інвестиційної діяльності за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету повинен дорівнювати результату виконання місцевого бюджету відповідно загального та спеціального фондів та дефіциту / профіциту бюджету.

4.3.8. Розділ IV "Фінансова діяльність" складається на підставі даних аналітичного обліку виконання місцевих бюджетів в розрізі класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання.

Рядок 1030 "Чистий потік від фінансової діяльності (640 - 750 + 860 + 890)" обчислюється в результаті арифметичних дій шляхом додавання до різниці між запозиченнями та погашеннями даних фінансування за активними операціями окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету.

Рядок 1040 "Загальний чистий потік від загальної діяльності (480 + 600 - 610 + 1030)" вираховується як сума чистого потоку від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності за вирахуванням нерозподілених видатків.

Порядок заповнення форм бюджетної звітності

4.4. Форми № 2ммб та № 2кмб(мб) "Звіт про виконання місцевих бюджетів" заповнюються в розрізі кодів класифікації доходів бюджету, тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів), економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

У разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів Звіт про виконання місцевих бюджетів складається в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

4.4.1. Форма № 2ммб "Звіт про виконання місцевих бюджетів" складається щомісячно станом на перше число місяця, наступного за звітним, на підставі даних бухгалтерського обліку по виконанню місцевих бюджетів та даних, отриманих від місцевих фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, за структурою, наведеною у додатку 2 до цієї Інструкції, та включає зведену форму та чотири розділи, а саме:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування;

IV. Фінансування.

Зведена форма включає такі складові:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування;

IV. Фінансування.

Розділ II "Видатки" складається з підрозділів:

2.К. Видатки за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України;

2.Б. Видатки за коштами на рахунках в банках.

Розділ IV "Фінансування" складається з підрозділів:

4.К. Фінансування бюджету за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України;

4.Б. Фінансування бюджету за коштами на рахунках в банках.

4.4.2. Зведена форма звіту складається на підставі даних розділів I "Доходи", II "Видатки", III "Кредитування" та IV "Фінансування".

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми доходів, видатків, кредитування та фінансування загального фонду місцевого бюджету, затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У разі відсутності рішень про затвердження місцевих бюджетів, графа не заповнюється.

У графі 4 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду; дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 3 розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 3 розділу IV "Фінансування".

У графі 5 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 розділу III "Кредитування.

У графі 6 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4 розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4 розділу IV "Фінансування".

У графі 7 "Спеціальний фонд - затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми доходів, видатків, кредитування та фінансування спеціального фонду місцевого бюджету, затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У разі відсутності рішень про затвердження місцевих бюджетів, графа не заповнюється.

У графі 8 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду; дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 5 розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 9 розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 9 розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 5 розділу IV "Фінансування".

У графі 9 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 10 розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 10 розділу III "Кредитування".

У графі 10 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 11 розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 11 розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 розділу IV "Фінансування".

У графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі на рахунках в установах банків*****" проставляються суми видатків виконані з початку звітного року за коштами на рахунках в установах банків та суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 11 підрозділу 2.Б. "Видатки за коштами на рахунках в банках" та у графі 6 підрозділу 4.Б. "Фінансування бюджету за коштами на рахунках в банках".У графі 12 "Разом - затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін" проставляються загальні суми доходів, видатків та кредитування спеціального фонду місцевого бюджету, затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 7 зведеної форми звіту).

У графі 13 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 4 та 8 зведеної форми звіту).

У графі 14 "Разом - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 5 та 9 зведеної форми звіту).

У графі 15 "Разом - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року за загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів (сума даних граф 6 та 10 зведеної форми звіту).

У графі 16 "Разом - виконано за звітний період (рік), у тому числі на рахунках в установах банків*****" проставляються суми видатків, виконані з початку звітного року за спеціальним фондом місцевих бюджетів та суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду за коштами на рахунках в установах банків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 11 зведеної форми цього звіту.

4.4.3. Розділ I "Доходи" складається у розрізі кодів класифікації доходів бюджету.

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за загальним фондом місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9323 "Затверджені планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми надходжень на кінець звітного періоду до загального фонду місцевих бюджетів за відповідними кодами класифікації доходів бюджету. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 5 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за спеціальним фондом місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9324 "Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 6 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за спеціальним фондом місцевого бюджету з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Заповнюється тільки за кодами бюджетної класифікації: 25000000, 25010000, 25020000.

У графі 7 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень на кінець звітного періоду до спеціального фонду місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків.

Графи 8-10 не заповнюються.

У графі 11 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники в розрізі кодів класифікації доходів бюджету загального та спеціального фондів місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5 цього розділу).

У графі 12 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється загальна сума надходжень до місцевого бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації разом по загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів (сума даних граф 4 та 7 цього розділу).

Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 4 повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" у графі 7 повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.4.4. Розділ II "Видатки" звіту складається на підставі даних підрозділів 2.К "Видатки за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України" та 2.Б "Видатки за коштами на рахунках в банках".

У графі 6 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень на звітний рік за загальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 підрозділу 2.К цього розділу.

У графі 7 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників коштів на здійснення видатків із загального фонду місцевих бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 7 підрозділу 2.К цього розділу.

У графі 8 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 8 підрозділу 2.К цього розділу.

У графі 9 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень, передбачених розпорядникам коштів на звітний рік за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 9 підрозділу 2.К цього розділу.

У графі 10 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на здійснення видатків із спеціального фонду місцевих бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 10 підрозділу 2.К цього розділу.

У графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів (сума даних граф 11 підрозділів 2.К та 2.Б цього розділу).

У графі 12 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: інші надходження" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, що направляються на спеціальні видатки (сума даних граф 12 підрозділів 2.К та 2.Б цього розділу).

У графі 13 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (сума даних граф 13 підрозділів 2.К та 2.Б цього розділу).

У графі 14 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: інші джерела власних надходжень бюджетних установ" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ (сума даних граф 14 підрозділів 2.К та 2.Б цього розділу).

У графі 15 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень на звітний рік по загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 6 та 9 цього розділу).

У графі 16 "Разом - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми кошторисних призначень на здійснення видатків із загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 7 та 10 цього розділу).

У графі 17 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів (сума даних граф 8 та 11 цього розділу).

4.4.5. Підрозділ 2.К. "Видатки за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України" звіту складається за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.

У графі 6 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень на звітний рік за загальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9225 "Затверджені бюджетні призначення за загальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників коштів на здійснення видатків із загального фонду місцевих бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

Дані граф 6 та 7 повинні бути тотожними (крім видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не затверджуються).

У графі 8 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів. Дані про касові видатки загального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 9 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень, передбачених розпорядникам коштів на звітний рік за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 10 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на здійснення видатків із спеціального фонду місцевих бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 12 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: інші надходження" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, що направляються на спеціальні видатки. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 13 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 14 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: інші джерела власних надходжень бюджетних установ" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 15 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних призначень на звітний рік по загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 6 та 9 цього розділу).

У графі 16 "Разом - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми кошторисних призначень на здійснення видатків із загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 7 та 10 цього розділу).

У графі 17 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів (сума даних граф 8 та 11 цього розділу).

4.4.6. Підрозділ 2.Б "Видатки за коштами на рахунках в банках" звіту

складається за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.

Графи 6-10 не заповнюються.

У графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщених на рахунках в установах банків. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 12 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: інші надходження" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, що направляються на спеціальні видатки. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 13 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

У графі 14 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі: інші джерела власних надходжень бюджетних установ" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Дані про касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

Графи 15 та 16 не заповнюються.

У графі 17 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків, проведених протягом звітного періоду за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщених на рахунках в установах банків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 11 цього розділу.

4.4.7. Розділ III "Кредитування" звіту складається за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету.

У графі 6 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами кредитування, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік за загальним фондом, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9225 "Затверджені бюджетні призначення за загальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників бюджетних коштів за сумами кредитування загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків (інформація наводиться тільки по кодах надання кредитів).

У графі 8 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих із загального фонду кредитів та суми повернутих до загального фонду кредитів за звітний період. Дані щодо здійснених операцій по кредитуванню, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

У графі 9 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами кредитування,

затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік за спеціальним фондом, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 10 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення за сумами кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків (інформація наводиться тільки по кодах надання кредитів).

У графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих із спеціального фонду кредитів та суми повернутих до спеціального фонду кредитів за звітний період за відповідними кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами класифікації кредитування бюджету. Дані щодо здійсненних операцій по кредитуванню, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

У графі 12 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами кредитування, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік по загальному та спеціальному фондах, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 6 та 9 цього розділу).

У графі 13 "Разом - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми кошторисних призначень за сумами кредитування за загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 7 та 10 цього розділу).

У графі 14 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми наданих із загального та спеціального фондів місцевих бюджетів кредитів та суми повернутих до загального та спеціального фондів кредитів за звітний період за відповідними кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами класифікації кредитування бюджету (сума даних граф 8 та 11 цього розділу).

4.4.8. Розділ IV "Фінансування" звіту складається на підставі даних підрозділів 4.К "Фінансування бюджету за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України" та 4.Б "Фінансування бюджету за коштами на рахунках в банках".

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 3 підрозділу 4.К цього розділу.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми фінансування загального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 4 підрозділу 4.К цього розділу.

У графі 5 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за спеціальним фондом місцевих бюджетів, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 5 підрозділу 2.К цього розділу.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми фінансування із спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду (сума даних граф 6 підрозділів 4.К та 4.Б цього розділу).

У графі 7 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники по загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5 цього розділу).

У графі 8 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється сума фінансування із загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на кінець звітного періоду (сума даних граф 4 та 6 цього розділу).

4.4.9. Розділ 4.К. "Фінансування бюджету за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України" складається у розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.

Рядки "Дефіцит (-) / профіцит (+)*" та "Дефіцит (-) / профіцит (+)**" не заповнюються.

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9733 "Затверджений розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми фінансування загального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду. Окремі дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за окремими рахунками груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань місцевого бюджету", та за рахунками управлінського обліку 8771 "Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту", та 8791 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит" Плану рахунків.

Дані, наведені у графі 4 по рядках 205100 "На початок періоду", 205200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3543 "Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" та 3144 "Рахунки для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", 3144 "Рахунки для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів", 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3543 "Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 5 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за спеціальним фондом місцевих бюджетів, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9734 "Затверджений розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми фінансування із спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду. Окремі дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за окремими рахунками груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань місцевого бюджету", та за рахунками управлінського обліку 8772 "Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту" та 8792 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит" Плану рахунків.

Дані, наведені у графі 6 по рядках 205100 "На початок періоду" та 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3544 "Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені у графі 6 в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунки для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів" та 3155 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ" Плану рахунків.

Дані, наведені у графі 6 в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунки для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів", 3155 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ", 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3544 "Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники по загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 5 цього розділу).

У графі 8 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється сума фінансування із загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на кінець звітного періоду (сума даних граф 4 та 6 цього розділу).

4.4.10. Розділ 4.Б "Фінансування бюджету за коштами на рахунках в банках" складається у розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.

Рядки "Дефіцит (-) / профіцит (+)*" та "Дефіцит (-) / профіцит (+)**" не заповнюються.

Графи 3-5 не заповнюються.

У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми фінансування із спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду. Окремі дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, управлінського обліку 8773 "Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення з рахунків в банках" та 8793 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені на рахунки в банки" Плану рахунків.

Дані, наведені у графі 6 по рядках 205100 "На початок періоду" та 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету, 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків. На початок звітного року на балансових рахунках 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" залишків коштів не повинно бути.

{Абзац п'ятий підпункту 4.4.10 пункту 4.4 в редакції Наказу Державної казначейської служби № 56 від 25.02.2016}

Дані, наведені у графі 6 в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках" Плану рахунків.

Дані, наведені у графі 6 в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках", 3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках в банках", 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

{Абзац сьомий підпункту 4.4.10 пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 56 від 25.02.2016}

Графа 7 не заповнюється.

У графі 8 "Разом - виконано за звітний період (рік)" проставляється сума фінансування із спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 цього розділу.

4.5. Форма № 2кмб(мб) "Звіт про виконання місцевих бюджетів" формується щоквартально та на кінець останнього дня звітного року на підставі даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів, та даних, отриманих від місцевих фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів, за структурою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції, та включає зведену форму та чотири розділи, а саме:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування;

IV. Фінансування.

Зведена форма включає такі складові:

I. Доходи;

II. Видатки;

III. Кредитування;

IV. Фінансування.

Розділ I "Доходи" складається з підрозділів:

1.1. Доходи загального фонду місцевих бюджетів;

1.2. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів.

Розділ II "Видатки" складається з підрозділів:

2.1. Видатки загального фонду місцевих бюджетів;

2.2. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів, у тому числі:

2.2.К. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України

2.2.Б. Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках

Підрозділ 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" ділиться на частини:

2.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, у тому числі:

2.2.1.К. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України;

2.2.1.Б. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за коштами на рахунках в банках;

2.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, у тому числі:

2.2.2.К. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України;

2.2.2.Б. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів,отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, за коштами на рахунках в банках;

2.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, а саме:

2.2.3.К. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України;

2.2.3.Б. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в банках.

Розділ III "Кредитування" складається з підрозділів:

3.1. Кредитування загального фонду місцевих бюджетів;

3.2. Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів.

Розділ IV "Фінансування" складається з підрозділів:

4.1. Фінансування загального фонду місцевих бюджетів;

4.2. Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів, у тому числі:

4.2.К. Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України;

4.2.Б. Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках.

4.5.1. Зведена форма звіту складається на підставі даних розділів I "Доходи", II "Видатки", III "Кредитування" та IV "Фінансування".

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми доходів, видатків, кредитування та фінансування загального фонду місцевого бюджету, затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У разі відсутності рішень про затвердження місцевих бюджетів, графа не заповнюється.

У графі 4 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду; дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 3 підрозділу 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 підрозділу 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 підрозділу 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 3 підрозділу 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів" розділу IV "Фінансування".

У графі 5 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 підрозділу 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 підрозділу 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування".

У графі 6 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4 підрозділу 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 підрозділу 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 підрозділу 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4 підрозділу 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів" розділу IV "Фінансування".

У графі 7 "Спеціальний фонд - затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми доходів, видатків, кредитування та фінансування спеціального фонду місцевого бюджету, затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. У разі відсутності рішень про затвердження місцевих бюджетів, графа не заповнюється.

У графі 8 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 3 підрозділу 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 підрозділу 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 6 підрозділу 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 3 підрозділу 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу IV "Фінансування".

У графі 9 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4 підрозділу 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 підрозділу 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 7 підрозділу 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування".

У графі 10 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року. Дані, наведені у рядках складової I "Доходи" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 5 підрозділу 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу I "Доходи"; дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 підрозділу 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу II "Видатки"; дані, наведені у рядках складової III "Кредитування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 підрозділу 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу III "Кредитування"; дані, наведені у рядках складової IV "Фінансування" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 4 підрозділу 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів" розділу IV "Фінансування".

У графі 11 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі на рахунках в установах банків*****" проставляються суми видатків виконані з початку звітного року за коштами на рахунках в установах банків та суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду. Дані, наведені у рядках складової II "Видатки" зведеної форми, відповідають даним, наведеним у графі 8 підрозділу 2.2.Б "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках" та графі 4 підрозділу 4.2. Б "Фінансування бюджету за коштами на рахунках в банках".

У графі 12 "Разом - затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін" проставляються загальні суми доходів, видатків та кредитування місцевого бюджету, затверджені місцевими радами на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 3 та 7 зведеної форми звіту).

У графі 13 "Разом - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 4 та 8 зведеної форми звіту).

У графі 14 "Разом - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду (сума даних граф 5 та 9 зведеної форми звіту).

У графі 15 "Разом - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень, видатків, операцій з кредитування та фінансування бюджету, виконані з початку звітного року за загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів (сума даних граф 6 та 10 зведеної форми звіту).

У графі 16 "Разом - виконано за звітний період (рік), у тому числі на рахунках в установах банків*****" проставляються суми видатків, виконані з початку звітного року за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, та суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів на кінець звітного періоду за коштами на рахунках в установах банків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 11 зведеної форми цього звіту.

4.5.2. Розділ I "Доходи" звіту складається із підрозділів 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів" та 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів".

4.5.3. Підрозділ 1.1 "Доходи загального фонду місцевих бюджетів" звіту складається по загальному фонду в розрізі кодів класифікації доходів бюджету.

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники загального фонду, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9323 "Затверджені планові показники за доходами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень на кінець звітного періоду до загального фонду місцевих бюджетів за відповідними кодами класифікації доходів бюджету. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 4 цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків, у цілому по бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної області, м. Києва або м. Севастополя.

У графах 5-12 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми надходжень за звітний період до загального фонду місцевих бюджетів у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.5.4. Підрозділ 1.2 "Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів" звіту складається по спеціальному фонду в розрізі кодів класифікації доходів бюджету.

У графі 3 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники спеціального фонду, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9324 "Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 4 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники по спеціальному фонду місцевого бюджету з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Заповнюється тільки за кодами бюджетної класифікації: 25000000, 25010000, 25010100, 25010200, 25010300, 25010400, 25020000, 25020100, 25020200, 25020300.

У графі 5 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми надходжень на кінець звітного періоду до спеціального фонду місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 5 цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків, в цілому по бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної області, м. Києва або м. Севастополя.

У графах 6-13 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми надходжень за звітний період до спеціального фонду місцевих бюджетів в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунками бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.5.5. Розділ II "Видатки" звіту складається із підрозділів 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів" і 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів".

5.5.6. Підрозділ 2.1 "Видатки загального фонду місцевих бюджетів" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання загального фонду місцевих бюджетів, звірених зі звітами бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

У графі 6 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань на відповідний звітний рік за загальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9225 "Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників бюджетних коштів на здійснення видатків загального фонду місцевих бюджетів на відповідний звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

Дані граф 6 та 7 цього підрозділу повинні бути тотожними (крім видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не затверджуються).

У графі 8 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" - проставляються суми касових видатків проведених за звітний період за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 8 цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків, в цілому по бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної області, м. Києва або м. Севастополя.

У графах 9 - 16 "Загальний фонд - виконано з початку звітного року, у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків проведених за звітний період за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.5.7. Підрозділ 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" звіту складається в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних частин 2.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ" та 2.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки".

Підрозділ 2.2 "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" звіту складається із підрозділів 2.2.К "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України" і 2.2.Б "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках".

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань на відповідний рік за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають даним, наведеним у графі 6 підрозділу 2.2.К та сумі даних, наведених у графах 6 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3.

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників коштів на здійснення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів на відповідний звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають даним, наведеним у графі 7 підрозділу 2.2.К та сумі даних, наведених у графах 7 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний рік, за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 8 підрозділів 2.2.К та 2.2.Б та частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків проведених за звітний період за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9 - 16 підрозділів 2.2.К та 2.2.Б та частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3.

4.5.8. Підрозділ 2.2.К "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів" звіту складається в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних частин 2.2.1.К. "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України", 2.2.2.К. "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України" та 2.2.3.К. "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України".

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань на відповідний рік за спеціальним фондом місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 6 частин 2.2.1.К, 2.2.2.К та 2.2.3.К.

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників коштів на здійснення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів на відповідний звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 7 частин 2.2.1.К, 2.2.2.К та 2.2.3.К.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний рік, за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 8 частин 2.2.1.К, 2.2.2.К та 2.2.3.К.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків проведених за звітний період за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9-16 частин 2.2.1.К, 2.2.2.К та 2.2.3.К.

4.5.9. Підрозділ 2.2.Б "Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках" звіту складається в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних частин 2.2.1.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за коштами на рахунках в банках", 2.2.2.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів,отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, за коштами на рахунках в банках" та 2.2.3.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в банках".

Графи 6 та 7 не заповнюються.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний рік, за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщених на рахунках в установах банків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 8 частин 2.2.1.Б, 2.2.2.Б та 2.2.3.Б.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків проведених за звітний період за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщених на рахунках в установах банків, в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі, відповідають сумі даних, наведених у графах 9 - 16 частин 2.2.1.Б, 2.2.2.Б та 2.2.3.Б.

4.5.10. Частина 2.2.1 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" звіту складається в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних частин 2.2.1.К "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України" та 2.2.1.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за коштами на рахунках в банках".

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за коштами, отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 частини 2.2.1.К.

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників коштів на здійснення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів, за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 7 частини 2.2.1.К.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків (сума даних графи 8 частин 2.2.1.К та 2.2.1.Б).

Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків, в цілому по бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної області м. Києва або м. Севастополя.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків (сума даних граф 9 - 16 частин 2.2.1.К та 2.2.1.Б).

4.5.11. Частина 2.2.1.К "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, звірених із даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма № 4-1м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами"), у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за коштами, отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників коштів на здійснення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів, за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків, в цілому по бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної області м. Києва або м. Севастополя.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.5.12. Частина 2.2.1.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, за коштами на рахунках в банках" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, звірених із даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма № 4-1м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами"), у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Графи 6 та 7 не заповнюються.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків, в цілому по бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної області м. Києва або м. Севастополя.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.5.13. Частина 2.2.2 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ" звіту складається в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету на підставі сум даних частин 2.2.2.К "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України" та 2.2.2.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів,отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, за коштами на рахунках в банках".

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 частини 2.2.2.К.

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників коштів на здійснення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 7 частини 2.2.2.К.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків (сума даних графи 8 частин 2.2.2.К та 2.2.2.Б).

Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків, в цілому по бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної області, м. Києву або м. Севастополю.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків (сума даних граф 9-16 частин 2.2.2.К та 2.2.2.Б).

4.5.14. Частина 2.2.2.К. "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, звірених з даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма № 4-2м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ"), у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників коштів на здійснення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати сумі даних на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків та даних, отриманих від розпорядників бюджетних коштів.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати сумі даних синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків, в цілому по бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної області, м. Києву або м. Севастополю та даних, отриманих від розпорядників бюджетних коштів.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати сумі даних на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.5.15. 2.2.2.Б. " Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, за коштами на рахунках в банках" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, звірених з даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма № 4-2м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ"), у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Графи 6 та 7 не заповнюються.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків, в цілому по бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної області м. Києва або м. Севастополя.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ, у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.5.16. Частина 2.2.3 "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки" звіту складається в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету на підставі сум даних частин 2.2.3.К "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України" та 2.2.3.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в банках".

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за коштами, отриманими за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 частини 2.2.3.К.

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на здійснення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами, отриманими за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 7 частини 2.2.3.К.

Дані граф 6 та 7 цієї частини повинні бути тотожними (крім видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не затверджуються).

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період, за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направлялись на спеціальні видатки. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету " та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків (сума даних графи 8 частин 2.2.3.К та 2.2.3.Б).

Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків, в цілому по бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної області, м. Києва або м. Севастополя.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період, за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направлялись на спеціальні видатки, в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунками бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" та 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків (сума даних граф 9 - 16 частин 2.2.3.К та 2.2.3.Б).

4.5.17. Частина 2.2.3.К "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в банках" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку за спеціальним фондом місцевих бюджетів, звірених з звітами бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма № 4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"), у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, за коштами, отриманими за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення на здійснення видатків спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами, отриманими за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

Дані граф 6 та 7 цієї частини повинні бути тотожними (крім видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не затверджуються).

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період, за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направлялись на спеціальні видатки. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків та даних, отриманих від місцевих фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків, в цілому по бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної області, м. Києва або м. Севастополя та даних, отриманих від місцевих фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період, за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направлялись на спеціальні видатки, в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.5.18. Частина 2.2.3.Б "Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки, за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України" звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку за спеціальним фондом місцевих бюджетів, звірених з звітами бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма № 4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"), у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з розшифровкою за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Графи 6 та 7 не заповнюються.

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період, за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направлялись на спеціальні видатки. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "усього" в графі 8 цієї частини, повинна відповідати відповідати даним отриманим від місцевих фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів в електронному вигляді, які мають бути консолідовані та збалансовані, в цілому по бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної області м. Києва або м. Севастополя.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми касових видатків, проведених за звітний період, за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направлялись на спеціальні видатки, в розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7222 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету, проведені з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" Плану рахунків.

4.5.19. Розділ III "Кредитування" складається із підрозділів 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" та 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів".

4.5.20. Підрозділ 3.1 "Кредитування загального фонду місцевих бюджетів" складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання загального фонду місцевих бюджетів, підтверджених окремими даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду"), в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з розшифровкою за кодами класифікації кредитування бюджету.

У графі 6 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами кредитування, передбачені затверджені керівником місцевого фінансового органу за загальним фондом, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9225 "Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Загальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення розпорядників бюджетних коштів за сумами кредитування загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9125 "Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків (інформація наводиться тільки по кодах класифікації надання кредитів).

У графі 8 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми наданих із загального фонду кредитів та суми повернутих до загального фонду кредитів за звітний період. Дані щодо здійснених операцій по кредитуванню, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 8 цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків, в цілому по бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної області, м. Києва або м. Севастополя.

У графах 9 - 16 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми наданих із загального фонду кредитів та суми повернутих до загального фонду кредитів за звітний період у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані щодо здійснених операцій по кредитуванню, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7231 "Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

4.5.21. Підрозділ 3.2 "Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів" складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання спеціального фонду місцевих бюджетів, підтверджених окремими даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форми № 4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"), в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з розшифровкою за кодами класифікації кредитування бюджету.

У графі 6 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники за сумами кредитування, затверджені керівником місцевого фінансового органу за спеціальним фондом, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9226 "Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 7 "Спеціальний фонд - кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються кошторисні призначення за сумами кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9126 "Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін" Плану рахунків (інформація наводиться тільки по кодах класифікації надання кредитів).

У графі 8 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми наданих із спеціального фонду кредитів та суми повернутих до спеціального фонду кредитів за звітний період. Дані щодо здійсненних операцій по кредитуванню, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

Загальна сума, яка проставляється по рядку "Усього" в графі 8 цього підрозділу, повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків, в цілому по бюджету Автономної Республіки Крим, відповідної області, м. Києва або м. Севастополя.

У графах 9-16 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми наданих із спеціального фонду кредитів та суми повернутих до спеціального фонду кредитів за звітний період у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Дані щодо здійсненних операцій по кредитуванню, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за рахунком бюджетного обліку 7232 "Кредитування спеціального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення" Плану рахунків.

4.5.22. Розділ IV "Фінансування" складається із підрозділів 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів" і 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів".

4.5.23. Підрозділ 4.1 "Фінансування загального фонду місцевих бюджетів" складається по загальному фонду в розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.

У графі 3 "Загальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9733 "Затверджений розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми фінансування загального фонду місцевих бюджетів за звітний період. Окремі дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за окремими рахунками груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань місцевого бюджету", та за рахунками управлінського обліку 8771 "Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту" та 8791 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит" Плану рахунків.

У графах 5-12 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми фінансування загального фонду місцевих бюджетів за звітний період у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Окремі дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за окремими рахунками груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань місцевого бюджету", та за рахунками управлінського обліку 8771 "Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту" та 8791 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит" Плану рахунків.

Дані, наведені у графах 4-12 цього підрозділу по рядках 205100 "На початок періоду", 205200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3543 "Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунком балансового обліку 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" та 3144 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", 3144 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів", 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3543 "Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3621 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами загального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

На кінець звітного року на балансових рахунках 3144 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів", 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету", 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3543 "Рахунок одержувачів коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 3545 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами загального фонду місцевого бюджету" залишків коштів не повинно бути.

4.5.24. Підрозділ 4.2 "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів" складається у розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання на підставі даних 4.2.К "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України" та 4.2.Б "Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках".

У графі 3 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 3 підрозділу 4.2.К цього розділу.

У графі 4 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за звітний період (сума даних граф 4 підрозділів 4.2.К та 4.2.Б цього розділу).

У графах 5-12 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за звітний період у розрізі рівнів місцевих бюджетів (сума даних граф 5 - 12 підрозділів 4.2.К та 4.2.Б цього розділу).

4.5.25. Підрозділ 4.2.К "Фінансування бюджету за коштами на рахунках в органах Державної казначейської служби України" складається у розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.

Рядки "Дефіцит (-) / профіцит (+)*" та "Дефіцит (-) / профіцит (+)**" не заповнюються.

У графі 3 "Спеціальний фонд - затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені керівником місцевого фінансового органу на звітний рік, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9734 "Затверджений розпис фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін" Плану рахунків.

У графі 4 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за звітний період. Окремі дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за окремими рахунками груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань місцевого бюджету", та за рахунками управлінського обліку 8772 "Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту" та 8792 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит" Плану рахунків.

У графах 5-12 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за звітний період у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Окремі дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих для відповідного місцевого бюджету за окремими рахунками груп рахунків управлінського обліку 874 "Кошти отримані місцевим бюджетом", 875 "Кошти, направлені на погашення цінних паперів та боргових зобов'язань місцевого бюджету", та за рахунками управлінського обліку 8772 "Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту" та 8792 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит " Плану рахунків.

Дані, наведені у графах 4-12 цього підрозділу по рядках 205100 "На початок періоду", 205200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3544 "Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів", 3155 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів", 3155 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ", 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3544 "Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3622 "Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

На кінець звітного року на рахунках 3154 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів", 3155 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ" 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету", 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" (за виключенням реєстраційних рахунків за власними надходженнями розпорядників бюджетних коштів), 3544 "Рахунок одержувачів коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3546 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" залишків коштів не повинно бути.

4.5.26. Підрозділ 4.2.Б "Фінансування бюджету за коштами на рахунках в банках" складається у розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.

Рядки "Дефіцит (-) / профіцит (+)*" та "Дефіцит (-) / профіцит (+)**" не заповнюються.

Графа 3 не заповнюються.

У графі 4 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), усього" проставляються суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за звітний період. Окремі дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, управлінського обліку 8773 "Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення з рахунків в банках", 8793 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені на рахунки в банки" Плану рахунків.

У графах 5-12 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік), у тому числі за видами бюджетів" проставляються суми фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за звітний період у розрізі рівнів місцевих бюджетів. Окремі дані, наведені в цих графах звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, управлінського обліку 8773 "Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення з рахунків в банках" та 8793 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені на рахунки в банки" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 205100 "На початок періоду" та 205200 "На кінець періоду", повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків. На початок звітного року та на кінець звітного року на балансових рахунках 3626 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" залишків коштів не повинно бути.

{Абзац шостий підпункту 4.5.26 пункту 4.5 в редакції Наказу Державної казначейської служби № 56 від 25.02.2016}

Дані, наведені в рядках 208100 "На початок періоду", 208200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках" Плану рахунків.

Дані, наведені в рядках 602100 "На початок періоду", 602200 "На кінець періоду" повинні відповідати залишку коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 3156 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на рахунках в банках", 3534 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету на рахунках в банках", 3624 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті, за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків.

{Абзац восьмий підпункту 4.5.26 пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 56 від 25.02.2016}

4.5.27. У розділі IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форми № 2 ммб та № 2(кмб)мб) операції з випуску облігацій внутрішньої позики, емітованих органами місцевої влади відображаються у рядках 203510 "Одержано позик", 401100 "Внутрішні запозичення".

Операції з погашення облігацій внутрішньої позики, емітованих органами влади відображаються у рядках 203520 "Погашено позик", 402100 "Внутрішні зобов'язання".

Операції з випуску облігацій зовнішньої позики, емітованих органами влади відображаються у рядках 305100 "Одержано позик", 401200 "Зовнішні запозичення".

Операції з погашення облігацій зовнішньої позики, емітованих органами влади у рядках 305200 "Погашено позик", 402200 "Зовнішні зобов'язання".

Операції з передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку відображаються у рядках 208400 "Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)" та 602400 "Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)" по загальному фонду зі знаком "-" та по спеціальному фонду зі знаком "+".

У рядках 208340 "Інші розрахунки" та 602304 "Інші розрахунки" відображаються суми:

- перерахованого залишку невикористаної субвенції, що надавалась в попередньому році та обліковувалась на рахунках 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", 3144 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів" та 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", 3154 "Рахунок для здійснення централізованого перерахування коштів спеціального фонду місцевих бюджетів";

- списаної заборгованості за взаємними розрахунками;

- залишків коштів спеціального фонду, які втратили своє цільове призначення та перераховані в загальний фонд тощо.

У рядках 208300*, 602300* відображаються дані з урахуванням сум міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів, однієї підпорядкованості або інших територій.

У рядках 208300**, 602300** відображаються дані без урахування сум міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів, однієї підпорядкованості (крім граф 5-12 квартальної та річної звітності).

4.6. Консолідація даних Звіту про виконання місцевих бюджетів (форми № 2ммб та № 2кмб(мб) здійснюється шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності місцевих бюджетів нижчого рівня до аналогічних показників фінансової звітності місцевих бюджетів, на рівні яких здійснюється консолідація даних фінансового звіту.

4.7. Суми міжбюджетних трансфертів, які передаються місцевими бюджетами різних рівнів або між місцевими бюджетами однієї підпорядкованості, відображаються у звітності окремого місцевого бюджету, але не підлягають консолідації при складанні зведеного звіту.

Дані зведених звітів про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, в частині міжбюджетних трансфертів, мають відповідати даним звітів у розрізі місцевих бюджетів (бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об'єднаних територіальних громад і бюджетів районів).

4.8. Форма № 7мб "Звіт про бюджетну заборгованість" складається із 2 розділів:

I. Дані про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами.

Звіт про бюджетну заборгованість складається окремо за загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, попередньо звіреними з даними аналітичного обліку в частині зареєстрованих фінансових зобов'язань.

Суми заборгованості на початок звітного року повинні бути тотожні даним про заборгованість на кінець попереднього року. У разі наявності розбіжностей надається пояснення, з яких причин вони виникли.

Структура звіту, за якою складається Звіт про бюджетну заборгованість наведена у додатку 4 до цієї Інструкції.

У разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів Звіт про бюджетну заборгованість складається в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

4.8.1. Розділ I "Дані про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів" складається за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, як за видатками, так і за нарахованими доходами, а також інформацію про суми зареєстрованих фінансових зобов'язань, які знаходяться в обліку звітного періоду. Інформація наводиться на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів складених за формою № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

При складанні місячного звіту код економічної класифікації видатків 3000 "Капітальні видатки" заповнюється загальною сумою без розшифровки по елементарним кодам.

По строку здачі квартального звіту (за виключенням останнього (грудня) місяця) місячній Звіт про бюджетну заборгованість формується на підставі даних квартального Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, за структурою річного Звіту про бюджетну заборгованість.

У грудні місячній звіт формується та подається на підставі даних місячного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

Рядок "Доходи" заповнюється за спеціальним фондом в частині власних надходжень тільки у графах 6 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього", 7 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього", 8 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього - з неї прострочена", 9 "Дебіторська заборгованість - списана за період з початку звітного року", 10 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього", 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього", 12 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена", 14 "Кредиторська заборгованість - списана за період з початку звітного року".

У рядку "Видатки - усього" проставляється сума узагальненої заборгованості розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису (плану використання бюджетних коштів).

У графі 6 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього" проставляються суми дебіторської заборгованості на початок звітного року. Дані, наведені у цій графі звіту, мають відповідати даним графи 4 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 7 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки. Дані, наведені у цій графі звіту, мають відповідати даним графи 5 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 8 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього - з неї прострочена" із загальної суми дебіторської заборгованості на дату складання звітності проставляються суми заборгованості з простроченим терміном. Тобто, це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду, наведену в графі 7 "Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 9 "Дебіторська заборгованість - списана за період з початку звітного року" проставляються суми дебіторської заборгованості, що була списана протягом звітного періоду в установленому порядку. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 7 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму дебіторської заборгованості, наведену в графі 6 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року, усього" цього розділу.

У графі 10 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього" проставляються суми кредиторської заборгованості на початок звітного року. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 8 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми кредиторської заборгованості, що виникла на звітну дату при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за бюджетними зобов'язаннями, взятими на облік органами Казначейства у поточному та минулих звітних роках. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9423 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету", 9424 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету", 9425 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами загального фонду місцевого бюджету" та 9426 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків та бути попередньо звіреними з даними графи 9 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

У графі 12 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього - з неї прострочена" із загальної суми кредиторської заборгованості на дату складання звітності проставляються суми заборгованості, термін оплати якої прострочено. Тобто, це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після отримання підтвердних документів за отримані товари, виконані роботи, надані послуги. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 10 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 13 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), з неї термін оплати якої не настав" із загальної суми кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду проставляються суми кредиторської заборгованості, термін оплати якої не настав. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 11 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 11 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

У графі 14 "Кредиторська заборгованість - списана за період з початку звітного року" проставляються суми кредиторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду в установленому порядку. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 12 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості, наведену у графі 10 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року, усього" цього розділу.

У графі 15 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)" проставляються суми бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, які зареєстровані протягом звітного періоду в органах Казначейства, та залишились непроплаченими станом на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9423 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету" та 9424 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків та бути попередньо звіреними з даними, наведеними у графі 13 форми № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".

Бюджетна кредиторська заборгованість за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, за якими відсутні бюджетні асигнування або обсяг бюджетної кредиторської заборгованості перевищує бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет на поточний бюджетний період відображається у звітності у поточному бюджетному періоді за бюджетною програмою, в межах бюджетних асигнувань якої буде здійснюватись погашення такої заборгованості, після прийняття рішення головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з місцевим фінансовим органом.

До прийняття рішення та визначення бюджетної програми в межах якої буде здійснюватись погашення бюджетної кредиторської заборгованості бюджетна звітність за формою № 7мб складається за тими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, за якими вона виникла.

4.8.2. Розділ II "Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами" складається за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету і містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами. Інформація наводиться на підставі звітів розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за формою № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

Операції з надання кредитів із загального фонду бюджету розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів відображаються за загальним фондом. Суми дебіторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити. Суми кредиторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з бюджетом на суму кредитів, наданих позичальникам із загального фонду.

Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із загального фонду бюджету відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за загальним фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до загального фонду бюджету.

Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із спеціального фонду бюджету, відображаються як зменшення дебіторської заборгованості на суму повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою наданих та сумою повернутих кредитів) та як зменшення кредиторської заборгованості за спеціальним фондом бюджету на суму коштів, перерахованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до спеціального фонду бюджету.

{Абзац четвертий підпункту 4.8.2 пункту 4.8 розділу IV в редакції Наказу Державної казначейської служби № 272 від 27.09.2016}

Сума повернутих позичальниками кредитів, які надавались із загального (спеціального) фонду бюджету у минулі звітні роки, та перерахована розпорядником та одержувачами бюджетних коштів у минулому та поточному роках до спеціального (загального) фонду бюджету згідно із законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) відображається як зменшення дебіторської заборгованості за загальним (спеціальним) фондом бюджету за розрахунками з позичальниками, які отримали кредити, зменшення кредиторської заборгованості за загальним (спеціальним) фондом бюджету за розрахунками з бюджетом за кредитами, виданими із загального (спеціального) фонду бюджету.

ідпункт 4.8.2 пункту 4.8 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної казначейської служби № 272 від 27.09.2016}

У графі 6 "Дебіторська заборгованість - на початок звітного року" проставляються суми дебіторської заборгованості за розрахунками з позичальниками за кредитами, наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів бюджету у попередні звітні роки, за вирахуванням погашення. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 4 форми № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

У графі 7 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки за розрахунками з позичальниками за наданими за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів бюджету кредитами за вирахуванням сум погашення. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 5 форми № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

{Абзац підпункту 4.8.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 189 від 06.07.2016}

У графі 8 "Дебіторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена" із загальної суми дебіторської заборгованості, що виникла на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 форми № 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" та не перевищувати суму дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду, наведену в графі 7 "Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

{Підпункт 4.8.2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної казначейської служби № 189 від 06.07.2016}

У графі 9 "Кредиторська заборгованість - на початок звітного року" проставляються суми кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму кредитів, наданих позичальникам із місцевого бюджету розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів як виконавцями цих бюджетних програм у попередні звітні роки, за вирахуванням сум погашення до місцевого бюджету, за попередній звітний рік. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 6 форми № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

{Абзац підпункту 4.8.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 189 від 06.07.2016}

У графі 10 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, що виникла у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів як виконавців бюджетних програм на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за бюджетними зобов'язаннями, взятими на облік органами Казначейства у поточному та минулих звітних роках за наданими позичальникам кредитами за рахунок коштів бюджету, за вирахуванням сум погашення до місцевого бюджету. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 7 форми № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

{Абзац підпункту 4.8.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 189 від 06.07.2016}

У графі 11 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї прострочена" із загальної суми кредиторської заборгованості уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним графи 9 форми № 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" та не перевищувати суму кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду, наведену в графі 10 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), усього" цього розділу.

{Підпункт 4.8.2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної казначейської служби № 189 від 06.07.2016}

У графі 12 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)" проставляються бюджетні фінансові зобов'язання за попередньою оплатою тощо, зареєстровані протягом звітного періоду (року) в органах Казначейства та залишились непроплаченими на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9423 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету" та 9424 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків та бути попередньо звіреними з даними, наведеними в графі 8 форми № 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

{Абзац підпункту 4.8.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 189 від 06.07.2016}

4.9. "Інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів" складається на підставі даних форм № 2ммб або 2мб "Звіт про виконання місцевих бюджетів" щомісячно та на кінець останнього дня звітного року, звірених із звітними даними бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Щомісячно складається за кодами економічної класифікації видатків загального фонду місцевих бюджетів за захищеними видатками, без розшифровки за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

На кінець останнього дня звітного року складається за узагальнюючими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду місцевих бюджетів за захищеними видатками.

У разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів Інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів складається в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

У графі 5 "Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми бюджетних асигнувань на звітний рік за захищеними видатками загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 6 "Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін" проставляються суми кошторисних призначень, передбачених розпорядникам коштів на відповідний звітний рік за захищеними видатками загального фонду місцевих бюджетів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 7 "Виділено коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів, які були виділені відповідно до прийнятих відповідними місцевими радами рішень протягом звітного періоду за захищеними видатками загального фонду місцевих бюджетів.

У графі 8 "Касові видатки за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків за захищеними видатками місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку, звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форма № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду").

4.10. "Звіт про використання коштів з резервного фонду" складається на підставі інформації, наданої місцевими фінансовими органами по відповідних бюджетах та окремих даних бухгалтерського обліку виконання загального фонду місцевих бюджетів щомісячно та на кінець останнього дня звітного року.

У щомісячній формі відображається інформація про використання коштів резервного фонду за узагальнюючими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування загального фонду місцевих бюджетів без розшифровки за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

На кінець останнього дня звітного року відображається інформація про використання коштів резервного фонду за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів в розрізі кодів економічної класифікації видатків та класифікації кредитування загального фонду місцевого бюджету відповідно до напрямів використання коштів резервного фонду, затверджених рішеннями місцевих рад про виділення коштів з резервного фонду бюджету.

У разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів Звіт про використання коштів з резервного фонду складається в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

За кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 250102 "Резервний фонд" відображаються тільки нерозподілені видатки (КЕКВ 9000).

У рядку "Резервний фонд на початок звітного року" проставляється обсяг резервного фонду, затверджений рішеннями Ради міністрів Автономної Республіці Крим, місцевих держадміністрацій або виконавчих органів відповідної ради на початок звітного року.

У рядку "Збільшення/зменшення обсягу резервного фонду (+/-)" наводяться дані про збільшення/зменшення обсягів резервного фонду на підставі прийнятих рішень Ради міністрів Автономної Республіці Крим, місцевих держадміністрацій або виконавчих органів відповідної ради щодо внесення змін до обсягу резервного фонду.

У рядку "Видатки за рахунок коштів резервного фонду, усього" проставляється сума видатків з резервного фонду, передбачених рішеннями Ради міністрів Автономної Республіці Крим, місцевих держадміністрацій або виконавчих органів відповідної ради за рахунок коштів резервного фонду бюджету.

У рядку "Резервний фонд на кінець звітного періоду" відображається обсяг резервного фонду, затверджений рішеннями Ради міністрів Автономної Республіці Крим, місцевих держадміністрацій або виконавчих органів відповідної ради, на кінець звітного періоду, тобто бюджетні призначення з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 5 "Бюджетні призначення, передбачені рішеннями Ради міністрів Автономної Республіці Крим, місцевих держадміністрацій або виконавчих органів відповідної ради" проставляються суми коштів, які відповідно до прийнятих Радою міністрів Автономної Республіці Крим, місцевими держадміністраціями або виконавчими органами відповідних рад рішень, передбачені у звітному періоді розпорядникам коштів місцевих бюджетів на здійснення видатків за рахунок коштів резервного фонду.

У графі 6 "Виділено коштів за звітний період (рік), усього" проставляються суми коштів, які були виділені з резервного фонду розпорядникам коштів місцевих бюджетів відповідно до прийнятих Радою міністрів Автономної Республіці Крим, місцевими держадміністраціями або виконавчими органами відповідних рад рішень протягом звітного періоду.

У графі 7 "Виділено коштів за звітний період (рік), у тому числі перераховано на рахунки в установи банків" проставляються суми коштів, які були виділені з резервного фонду місцевого бюджету в частині витрат бюджету розвитку, розпорядникам коштів місцевого бюджету відповідно до прийнятих Радою міністрів Автономної Республіці Крим, місцевими держадміністраціями або виконавчими органами відповідних рад рішень протягом звітного періоду.

Для обслуговування коштів, виділених із резервного фонду місцевого бюджету в установах банків, кошти передаються із резервного фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), та на підставі прийнятого місцевою радою відповідного рішення перераховуються на рахунки в установи банків (КЕКВ 3000).У графі 8 "Недовиділено асигнувань до плану" проставляється сума недовиділених асигнувань (дані цієї графи дорівнюють різниці відповідних даних, наведених у графах 5 та 6 цього звіту).

4.11. "Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету" складається в розрізі дотацій та субвенцій, передбачених законом про Державний бюджет України, місцевим бюджетам, за структурою, наведеною у додатку 5 до цієї Інструкції.

У графі 3 "Залишок на початок звітного року на рахунках місцевих бюджетів" проставляються залишки коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету, які склались на початок звітного року на рахунках місцевих бюджетів.

У графі 4 "Залишок на початок звітного року на рахунках бюджетних установ" проставляються залишки коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету, які склались на початок звітного року на рахунках бюджетних установ.

У графі 5 "Перераховано залишок" проставляються суми коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету, а також суми залишку коштів медичної та освітньої субвенції перераховані іншим місцевим бюджетам у вигляді міжбюджетного трансферту, не використані у минулому році та перераховані у звітному періоді до державного бюджету.

{Абзац четвертий пункту 4.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 189 від 06.07.2016}

У графі 6 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів дотацій та субвенцій, які надійшли за звітний період з державного бюджету.

У графі 7 "Касові видатки за звітний період (рік)" проставляються суми касових видатків здійснених за рахунок коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету.

У графі 8 "Залишок на кінець звітного періоду (року) на рахунках місцевих бюджетів" проставляються залишки коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету, які залишились на кінець звітного періоду на рахунках місцевих бюджетів.

У графі 9 "Залишок на кінець звітного періоду (року) на рахунках бюджетних установ" проставляються залишки коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету, які залишились на кінець звітного періоду на рахунках бюджетних установ.

Суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між місцевими бюджетами однієї підпорядкованості в звіті не відображаються.

4.12. "Інформація про стан місцевих боргів" складається на підставі даних обліку боргових зобов'язань місцевих бюджетів, щоквартально та на кінець останнього дня звітного року в розрізі кодів класифікації боргу за типом боргового зобов'язання за складовими:

- внутрішній борг місцевих бюджетів;

- зовнішній борг місцевих бюджетів.

У графі 3 "Разом" проставляється загальна сума боргу місцевого бюджету (сума даних граф 4 - 10 цього звіту).

У графі 4 "Позики банків та фінансових установ" проставляється сума заборгованості на звітну дату за позиками, отриманими місцевими бюджетами в установах банків та фінансових установах. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку груп 223 "Внутрішнє фінансування місцевого бюджету" та 224 "Зовнішнє фінансування місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 5 "Позики за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунку" проставляється сума заборгованості на звітну дату за короткотерміновими позиками (на покриття тимчасових касових розривів) і середньостроковими та короткостроковими безвідсотковими позиками. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку групи 223 "Внутрішнє фінансування місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 6 "Позики, що надавалися між рівнями бюджетів до прийняття Бюджетного кодексу України" проставляється сума заборгованості на звітну дату взята на облік при переведенні місцевих бюджетів на казначейське обслуговування і не погашена на звітну дату. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку групи 223 "Внутрішнє фінансування місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 7 "Зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів" проставляється сума заборгованості на звітну дату за цінними паперами. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку груп 215 "Облігації місцевого бюджету" та 216 "Зобов'язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами" Плану рахунків.

У графі 8 "Зобов'язання за векселями" проставляється сума заборгованості на звітну дату за векселями. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку групи 214 "Зобов'язання за векселями місцевого бюджету" Плану рахунків.

У графі 9 "Зобов'язання за взаємними розрахунками" проставляється сума заборгованості на звітну дату за взаємними розрахунками місцевих бюджетів. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку групи 242 "Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками" Плану рахунків.

У графі 10 "Інші зобов'язання" проставляється сума іншої заборгованості місцевих бюджетів.

Інформація про зовнішній борг місцевих бюджетів наводиться тільки у графах 3 та 4.

Дані, наведені у рядку 400000 "Внутрішній борг" графи 3 "Разом" на кінець звітного періоду мають відповідати даним, що обліковуються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку груп 214 "Зобов'язання за векселями місцевого бюджету", 215 "Облігації місцевого бюджету", 216 "Зобов'язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами", 223 "Внутрішнє фінансування місцевого бюджету", 232 "Депозити отримані місцевим бюджетом", 242 "Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками" Плану рахунків.

Дані, наведені у рядку 500000 "Зовнішній борг" графи 3 "Разом" на кінець звітного періоду мають відповідати даним, що обліковуються на відповідних рахунках, відкритих за рахунками балансового обліку 224 "Зовнішнє фінансування місцевого бюджету" Плану рахунків.

4.13. "Інформація про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів" складається на підставі інформації, наданої Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим та міськими фінансовими органами по відповідних бюджетах та окремих даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів, щоквартально та на кінець останнього дня звітного року, з розподілом на внутрішній та зовнішній гарантований відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами борг. В Інформації відображаються боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями.

Сума внутрішнього гарантованого міською радою боргу відображається у національній валюті.

Сума зовнішнього гарантованого міською радою боргу відображається у доларовому та гривневому еквіваленті іноземної валюти за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют на останній день звітного періоду.

4.14. "Інформація про надані місцеві гарантії" складається на підставі даних, наданих місцевими фінансовими органами по відповідних бюджетах, щоквартально та на кінець останнього дня звітного року, з розподілом на внутрішні та зовнішні зобов'язання, надані під місцеві гарантії.

У графі 2 "Назва суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ" проставляється повна назва суб'єкта господарювання, зазначеного у гарантійній угоді (договорі) та код ЄДРПОУ.

У графі 3 "Місцева гарантія (дата та номер)" проставляються дата, номер гарантійної угоди (договору), підстава надання гарантії.

У графі 4 "Дата набрання чинності гарантійної угоди" проставляється дата набрання чинності гарантійної угоди.

У графі 5 "Гарантійні зобов'язання - сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті - код валюти" проставляється літерний код валюти, в якій отримується суб'єктом господарювання кредит (позика) під місцеві гарантії.

У графі 6 "Гарантійні зобов'язання - сума гарантованої позики/кредиту в іноземній валюті - сума" проставляється сума кредиту (позики) в іноземній валюті, яка отримується суб'єктом господарювання під місцеві гарантії та/або зазначена у гарантійній угоді (договорі).

У графі 7 "Гарантійні зобов'язання - сума гарантованої позики/кредиту в національній валюті" проставляється сума кредиту (позики) у національній валюті, яка отримується суб'єктом господарювання під місцеві гарантії та/або зазначена у гарантійній угоді (договорі) або еквівалент обсягу гарантії в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату гарантійної угоди.

У графі 8 "Гарантійні зобов'язання - додаткові зобов'язання, що гарантуються" зазначаються додаткові зобов'язання та умови, визначені гарантійною угодою (договором).

V. Порядок заповнення Інформації щодо уточнення окремих показників звітних даних

5.1. Органи Казначейства щомісячно, щоквартально та на кінець звітного року готують і подають до органу Казначейства вищого рівня Інформацію щодо уточнення окремих показників звітних даних (далі - Інформація). Цифрові показники в Інформації наводяться у гривнях з копійками.

5.1.1. В щомісячній Інформації:

пояснення надаються до розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2ммб); надається розшифровка операцій за кодами бюджетної класифікації:

205300 "Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ: інші розрахунки";

208300 "Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів: інші розрахунки";

401100 "Внутрішні запозичення";

401200 "Зовнішні запозичення";

402100 "Внутрішні зобов'язання";

402200 "Зовнішні зобов'язання".

Розшифровка здійснених протягом звітного періоду операцій за кодами бюджетної класифікації 401100 "Внутрішні запозичення", 401200 "Зовнішні запозичення", 402100 "Внутрішні зобов'язання", 402200 "Зовнішні зобов'язання" надається із зазначенням дати та номеру угоди між банком та відповідною місцевою радою.

У разі наявності розбіжностей між даними Сальдового балансу рахунків та відповідними даними форм звітності зазначається причина невідповідності виникнення.

5.1.2. В щоквартальній та щорічній Інформації:

пояснення надаються до форм звіту, що містять показники, які потребують уточнення, в тому числі при консолідації звітності тобто, якщо є: розбіжності між даними Звіту про фінансовий стан (баланс) та сальдового балансу, невідповідність показників зведеного звіту в частині доходів та показників оперативної звітності, невідповідність планових показників за міжбюджетними трансфертами і показників, визначених Законом про Державний бюджет України на відповідний рік, невідповідність кошторисних призначень по видатках загального фонду та спеціального фонду, що проводяться за рахунок доходів спеціального фонду бюджету і направляються на спеціальні видатки та показників розпису, тощо.

Показники Звіту про фінансовий стан (баланс) органами Казначейства пояснюються за операціями, які вплинули на активи і зобов'язання місцевих бюджетів протягом звітного періоду, але не відображені у формах бюджетної звітності.

Пояснюються розбіжності між даними, які обліковуються на рахунках, відкритих за балансовими рахунками груп 152 "Кредити, надані з місцевого бюджету" та 155 "Кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами" Плану рахунків, та даними, відображеними у Звіті про фінансовий стан (баланс) (форма № 1мб), даними розділу II "Інформація про заборгованість за окремими програмами" Звіту про бюджетну заборгованість (форма № 7мб) в частині заборгованості та даними розділу III "Кредитування" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2кмб(мб)).

{Абзац четвертий підпункту 5.1.2 пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 189 від 06.07.2016}

Надається пояснення щодо наявності залишків на кінець звітного періоду (року) активів місцевих бюджетів на рахунках, відкритих за балансовими рахунками групи 165 "Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками" Плану рахунків та причини їх утворення.

Надається розшифровка залишків на кінець звітного періоду (року), які обліковуються на рахунках, відкритих за балансовими рахунками групи 166 "Інші активи місцевого бюджету" Плану рахунків.

Пояснюються розбіжності між даними залишків на кінець звітного періоду (року) і залишків на початок звітного року по рахунках, відкритих за балансовими рахунками груп 223 "Внутрішнє фінансування місцевого бюджету" та 224 "Зовнішнє фінансування місцевого бюджету" Плану рахунків, та даними, відображеними у розділі IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2кмб(мб)).

Надається пояснення щодо проведених операцій, які вплинули на результат виконання місцевого бюджету, відображених на рахунках, відкритих за балансовими рахунками групи 512 "Результат виконання місцевого бюджету" до річного заключення рахунків.

До розділу IV "Фінансування" Звіту про виконання місцевих бюджетів (форма № 2кмб(мб)) надається розшифровка операцій за кодами бюджетної класифікації:

205300 "Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ: інші розрахунки";

208300 "Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів: інші розрахунки";

401100 "Внутрішні запозичення";

401200 "Зовнішні запозичення";

402100 "Внутрішні зобов'язання";

402200 "Зовнішні зобов'язання".

Розшифровка здійснених протягом року операцій за кодами бюджетної класифікації 401100 "Внутрішні запозичення", 401200 "Зовнішні запозичення", 402100 "Внутрішні зобов'язання", 402200 "Зовнішні зобов'язання" надається із зазначенням дати та номеру угоди між банком та відповідною місцевою радою.

У поясненнях до Звіту про бюджетну заборгованість органи Казначейства зазначають:

причини наявності незареєстрованих фінансових зобов'язань;

причини невідповідності між даними на кінець попереднього та на початок звітного років;

причини наявності простроченої кредиторської заборгованості, в тому числі за захищеними статтями;

причини наявності кредиторської заборгованості на кінець звітного року за КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" та 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)";

суми фінансових зобов'язань, взятих розпорядниками коштів місцевих бюджетів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) на відповідний рік, які не відображаються у Звіті про бюджетну заборгованість.

{Пункт 5.1 в редакції Наказу Державної казначейської служби № 56 від 25.02.2016}

5.2. Разом з Інформацією щодо уточнення окремих показників звітних даних щоквартально та на кінець звітного року подаються такі додатки:

- Розшифровка Інформації відображеної на рахунках групи 123 "Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках" (додаток 6 до Інструкції);

- Розшифровка операцій відображених на рахунках групи 152 "Кредити, надані з місцевого бюджету" (додаток 7 до Інструкції).

- Розшифровка операцій відображених на рахунках групи 155 "Кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами" (додаток 8 до Інструкції).

{Абзац четвертий пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 189 від 06.07.2016}

5.3. Департамент консолідованої звітності Державної казначейської служби України щомісячно, щоквартально та на кінець останнього дня звітного року з метою формування "Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2011 № 1774, на підставі даних зведених форм Звіту про виконання місцевих бюджетів (№ 2ммб або 2 кмб(мб), готує Інформацію про виконання місцевих бюджетів за видатками (додаток 9 до Інструкції), яка включає два розділи:

I. Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

II. Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету.

{Інструкція у редакції Наказу Державної казначейської служби № 21 від 23.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 215 від 27.12.2013, № 152 від 19.06.2014, № 50 від 27.02.2015, № 184 від 03.07.2015, № 304 від 29.10.2015; в редакції Наказу Державної казначейської служби № 24 від 26.01.2016}

Начальник Управління
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності
Н.І. СушкоДодаток 1
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
фінансової та бюджетної звітності
про виконання місцевих бюджетів
(у редакції наказу Державної
казначейської служби України
від 06.07.2016 № 189)

ПОРЯДОК
заповнення та звірки показників форми № 1мб "Звіт про фінансовий стан (баланс)"

п/п

Показники, що звіряються

груп

Порівняльні показники

1

2

3

4

1

Рядок 020

112

Сальдо рахунку 1121

2

Рядок 030

123

Сальдо рахунків 1231, 1232, 1234, 1235

3

Рядок 040

124

Сальдо рахунків 1241, 1242  в частині виконаних операцій по відповідному місцевому бюджету

4

Рядок 050

133

Сальдо рахунків 1331, 1332, 1333, 1334, 1335

5

Рядок 060

134

Сальдо рахунків 1341, 1342, 1343, 1344, 1345

6

Рядок 070

142

Сальдо рахунків 1421

7

Рядок 080

152

Сальдо рахунків 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528

8

Рядок 090

155

Сальдо рахунків 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558

9

Рядок 100

164

Сальдо рахунків 1641, 1642

10

Рядок 110

165

Сальдо рахунків 1651, 1652, 1653, 1654

11

Рядок 120

166

Сальдо рахунків 1661, 1662  та інформація про зобов'язання за бюджетними коштами

12

Рядок 130

171

Сальдо рахунку 1711  в частині виконаних грошових операцій по відповідному місцевому бюджету

13

Рядок 140

Сума рядків 020 - 130

14

Рядок 150

421

Сальдо рахунків 4211, 4212

15

Рядок 160

422

Сальдо рахунків 4221, 4222, 4223, 4224

16

Рядок 170

423

Сальдо рахунків 4231, 4232, 4233, 4234

17

Рядок 180

432

Сальдо рахунків 4321, 4322

18

Рядок 190

443

Сальдо рахунків 4431, 4432

19

Рядок 200

444

Сальдо рахунків 4441, 4442

20

Рядок 210

446

Сальдо рахунків 4461, 4462, 4465, 4466

21

Рядок 220

Сума рядків 150 - 210

22

Рядок 230 (баланс)

Сума рядків 140 - 220

23

Рядок 240

214

Сальдо рахунку 2141

24

Рядок 250

215

Сальдо рахунків 2151, 2152, 2153

25

Рядок 260

216

Сальдо рахунку 2161

26

Рядок 270

223

Сальдо рахунків 2231, 2232

27

Рядок 280

224

Сальдо рахунків 2241, 2242

28

Рядок 290

232

Сальдо рахунку 2321

29

Рядок 300

242

Сальдо рахунків 2421, 2422, 2423, 2424

30

Рядок 310

Сума рядків 240 - 300

31

Рядок 320

314

Сальдо рахунків 3142, 3144

32

Рядок 330

315

Сальдо рахунків 3152, 3154, 3155, 3156

33

Рядок 340

353, 354

Сальдо рахунків 3531, 3541, 3543, 3545, розпорядників та одержувачів коштів, які є клієнтами органу Казначейства, що обслуговує відповідний бюджет

34

Рядок 350*

353, 354

Залишки, що склались за рахунками 3531, 3541, 3543, 3545 розпорядників та одержувачів коштів, які обслуговуються в іншому територіальному органі Казначейства

35

Рядок 360

353,354

Сальдо рахунків 3532, 3534, 3542, 3544, 3546 розпорядників та одержувачів коштів, які є клієнтами органу Казначейства, що обслуговує відповідний бюджет

36

Рядок 370*

353, 354

Залишки, що склались за рахунками 3532, 3534, 3542, 3544, 3546 розпорядників та одержувачів коштів, які обслуговуються в іншому територіальному органі Казначейства

37

Рядок 380

355

Сальдо рахунків 3553, 3554

38

Рядок 390

362

Сальдо рахунків 3621

39

Рядок 400

362

Сальдо рахунків 3622, 3624, 3626

40

Рядок 410

Сума рядків 320 - 400

41

Рядок 420

421

Сальдо рахунків 4211, 4212

42

Рядок 430

422

Сальдо рахунків 4221, 4222, 4223, 4224

43

Рядок 440

423

Сальдо рахунків 4231, 4232, 4233, 4234

44

Рядок 450

432

Сальдо рахунків 4321, 4322

45

Рядок 460

443

Сальдо рахунків 4431, 4432

46

Рядок 470

444

Сальдо рахунків 4441, 4442

47

Рядок 480

446

Сальдо рахунків 4461, 4462, 4465, 4466

48

Рядок 490

Сума рядків 420 - 480

49

Рядок 500 (баланс)

Сума рядків 310, 410, 490

50

Рядок 510

512

Сальдо рахунків 5121, 5122

__________
* рядок заповнюється на підставі інформації, отриманої від інших територіальних органів Державної казначейської служби України, які обслуговують розпорядників і одержувачів коштів.

У Звіті про фінансовий стан (баланс) місцевого бюджету не відображається інформація, що не відноситься до операцій по виконанню місцевих бюджетів.

{Додаток 1 в редакції Наказів Державної казначейської служби  № 21 від 23.01.2013, № 152 від 19.06.2014, № 24 від 26.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 56 від 25.02.2016; в редакції Наказу Державної казначейської служби № 189 від 06.07.2016}Додаток 2
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
фінансової та бюджетної звітності
про виконання місцевих бюджетів
(у редакції наказу Державної
казначейської служби України
від 18.01.2017 № 17)

ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів
(Форма № 2ммб)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 366 від 03.12.2012; у редакції Наказу Державної казначейської служби № 21 від 23.01.2013, із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 47 від 27.03.2013, № 54 від 09.04.2013, № 107 від 26.06.2013, № 170 від 13.11.2013, № 190 від 02.12.2013; в редакції Наказу Державної казначейської служби № 215 від 27.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 67 від 26.02.2014; в редакції Наказу Державної казначейської служби № 112 від 29.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 152 від 19.06.2014, № 18 від 23.01.2015; в редакції Наказу Державної казначейської служби № 50 від 27.02.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 97 від 07.04.2015, № 248 від 15.09.2015; в редакції Наказів Державної казначейської служби № 304 від 29.10.2015, № 24 від 26.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 56 від 25.02.2016, № 64 від 09.03.2016, № 147 від 17.05.2016, № 214 від 02.08.2016, № 272 від 27.09.2016, № 353 від 25.11.2016; в редакції Наказу Державної казначейської служби № 17 від 18.01.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 91 від 23.03.2017, № 147 від 12.05.2017, № 205 від 23.06.2017, № 267 від 19.08.2017, № 372 від 17.11.2017}


Додаток 3
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
фінансової та бюджетної звітності
про виконання місцевих бюджетів
(у редакції наказу Державної
казначейської служби України
від 18.01.2017 № 17)

ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів
(Форма № 2кмб(мб))

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 366 від 03.12.2012; у редакції Наказу Державної казначейської служби № 21 від 23.01.2013, із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 47 від 27.03.2013, № 54 від 09.04.2013, № 107 від 26.06.2013, № 170 від 13.11.2013, № 190 від 02.12.2013; в редакції Наказу Державної казначейської служби № 215 від 27.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 67 від 26.02.2014; в редакції Наказу Державної казначейської служби № 112 від 29.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 152 від 19.06.2014; в редакції Наказу Державної казначейської служби № 50 від 27.02.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 97 від 07.04.2015, № 248 від 15.09.2015; в редакції Наказів Державної казначейської служби № 304 від 29.10.2015, № 24 від 26.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 56 від 25.02.2016, № 64 від 09.03.2016, № 147 від 17.05.2016, № 189 від 06.07.2016, № 214 від 02.08.2016, № 272 від 27.09.2016, № 353 від 25.11.2016, № 16 від 18.01.2017; в редакції Наказу Державної казначейської служби № 17 від 18.01.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 91 від 23.03.2017, № 147 від 12.05.2017, № 205 від 23.06.2017, № 267 від 19.08.2017, № 372 від 17.11.2017}Додаток 4
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
фінансової та бюджетної звітності
про виконання місцевих бюджетів
(у редакції наказу Державної
казначейської служби України
від 06.07.2016 № 189)

ЗВІТ
про бюджетну заборгованість

по _______________________
(фонд бюджету)

станом на ________________ 20__ р.

_____________________________________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: місячна та річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Розділ I. Дані про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів

форма № 7мб

Коди бюджетної класифікації

Найменування показників

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів*

економічної класифікації видатків бюджету

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

усього

з неї прострочена

усього

з неї

прострочена

термін оплати якої не настав

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

******

****

*******

Доходи**

х

х

Видатки - усього

у тому числі:

2000

Поточні видатки

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2110

Оплата праці

2111

Заробітна плата

2112

Грошове забезпечення військовослужбовців

2120

Нарахування на оплату праці

2200

Використання товарів і послуг

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2230

Продукти харчування

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

Видатки на відрядження

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2271

Оплата теплопостачання

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

2273

Оплата електроенергії

2274

Оплата природного газу

2275

Оплата інших енергоносіїв

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2400

Обслуговування боргових зобов'язань

2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2600

Поточні трансферти

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2700

Соціальне забезпечення

2710

Виплата пенсій і допомоги

2720

Стипендії

2730

Інші виплати населенню

2800

Інші поточні видатки

3000

Капітальні видатки

3100

Придбання основного капіталу

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3120

Капітальне будівництво (придбання)

3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3130

Капітальний ремонт

3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

3140

Реконструкція та реставрація

3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3150

Створення державних запасів і резервів

3160

Придбання землі та нематеріальних активів

3200

Капітальні трансферти

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3230

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3240

Капітальні трансферти населенню

__________
Примітка:


складається окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету у місячних звітах КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" заповнюється загальною сумою без розшифровки по елементарним кодам

__________
* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів
** заповнюється за спеціальним фондом місцевого бюджету в частині власних надходжень

Розділ II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами

Коди бюджетної класифікації

Найменування показників

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)**

тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів*

економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

усього

з неї прострочена

усього

з неї прострочена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

******

****

*******

Видатки та надання кредитів

у тому числі:

х

Видатки

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

2800

Інші поточні видатки

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

3150

Створення державних запасів і резервів

4100

Внутрішнє кредитування

4110

Надання внутрішніх кредитів

4111

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4112

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4113

Надання інших внутрішніх кредитів

4200

Зовнішнє кредитування

4210

Надання зовнішніх кредитів

__________
Примітка:


складається окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету

__________
* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів
** при складанні річного звіту графа 12 за кодами класифікації кредитування бюджету не заповнюються

{Додаток 4 в редакції Наказів Державної казначейської служби № 21 від 23.01.2013, № 215 від 27.12.2013, № 189 від 06.07.2016}


{Додаток 5 вилучено на підставі Наказу Державної казначейської служби № 215  від 27.12.2013}Додаток 5
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
фінансової та бюджетної звітності
про виконання місцевих бюджетів
(у редакції наказу Державної
казначейської служби України
від 18.01.2017 № 17)

ЗВІТ
про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 366 від 03.12.2012; в редакції наказу Державної казначейської  служби № 21 від 23.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 170 від 13.11.2013, № 215 від 27.12.2013; в редакції Наказів Державної казначейської  служби № 67 від 26.02.2014, № 112 від 29.04.2014, № 18 від 23.01.2015, № 50 від 27.02.2015, № 97 від 07.04.2015, № 304 від 29.10.2015, № 24 від 26.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 56 від 25.02.2016, № 272 від 27.09.2016, № 353 від 25.11.2016; в редакції Наказу Державної казначейської служби № 17 від 18.01.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби № 205 від 23.06.2017, № 267 від 19.08.2017}
Додаток 6
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
фінансової та бюджетної звітності
про виконання місцевих бюджетів

РОЗШИФРОВКА
інформації відображеної на рахунках групи 123 "Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках"
станом на ____________ 20__ року

______________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

№ з/п

Місцевий бюджет

Установи та організації, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету

1232 "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків"

1231 "Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами загального фонду"

1234 "Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, відкриті в установах банків за коштами спеціального фонду"

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

Керівник органу Державної казначейської служби України


_________
(підпис)


___________________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу Державної казначейської служби України_________
(підпис)___________________
(ініціали, прізвище)

{Додаток у редакції наказу Державної казначейської служби № 21 від 23.01.2013}Додаток 7
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
фінансової та бюджетної звітності
про виконання місцевих бюджетів
(у редакції наказу Державної
казначейської служби України
від 23.03.2017 № 91)

РОЗШИФРОВКА
операцій відображених на рахунках групи 152 "Кредити, надані з місцевого бюджету"
станом на ____________ 20__ року

станом на ____________ 20__ року

___________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниці виміру: грн коп.

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу

Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування показників

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Надання кредитів

Повернення кредитів

Сума коштів, відображених на рахунках 152 групи

Сума коригування***

дебіторська заборгованість

кредиторська заборгованість

дебіторська заборгованість

кредиторська заборгованість

початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

хххх*

ххххххх**

Усього

__________
* заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195
** заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)
*** роз'яснення щодо сум коригування надаються в Інформації щодо уточнення окремих показників звітних даних

Керівник органу Державної казначейської
служби України

______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

{Додаток у редакції Наказів Державної казначейської служби № 21 від 23.01.2013, № 91 від 23.03.2017}Додаток 8
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
фінансової та бюджетної звітності
про виконання місцевих бюджетів
(у редакції наказу Державної
казначейської служби України
від 23.03.2017 № 91)

РОЗШИФРОВКА
операцій відображених на рахунках групи 155 "Кредити, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами"

станом на ____________ 20__ року

____________________________________
(назва бюджету)

Періодичність: квартальна, річна

Одиниці виміру: грн коп.

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу

Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування показників

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Надання кредитів

Повернення кредитів

Сума коштів, відображених на рахунках 153 (155) груп

Сума коригування***

дебіторська заборгованість

кредиторська заборгованість

дебіторська заборгованість

кредиторська заборгованість

початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

хххх*

ххххххх**

Усього

__________
* заповнюється за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195
** заповнюється за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (місцеві бюджети, які застосовують програмно-цільовий метод у бюджетному процесі)
*** роз'яснення щодо сум коригування надаються в Інформації щодо уточнення окремих показників звітних даних

Керівник органу Державної казначейської
служби України

______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України

______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

{Інструкцію доповнено новим Додатком 8 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 215 від 27.12.2013; в редакції Наказів Державної казначейської служби № 152 від 19.06.2014, № 91 від 23.03.2017}Додаток 9
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
фінансової та бюджетної звітності
про виконання місцевих бюджетів
(у редакції наказу Державної казначейської
служби України
від 27.12.2013 № 215)

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання місцевих бюджетів за видатками
за ____________ 20__ р.
_____________________________
(назва бюджету)

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Одиниця виміру: грн.коп.

I. Інформація про виконання місцевих бюджетів за видатками за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0100

Загальнодержавні функції
0110

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність
0111

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
0112

Фінансова та фіскальна діяльність
0130

Інші загальні функції державного управління
0133

Інша діяльність у сфері державного управління
0160

Проведення виборів та референдумів
0170

Обслуговування боргу
0200

Оборона
0220

Цивільна оборона
0300

Громадський порядок, безпека та судова влада
0310

Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону
0320

Протипожежний захист та рятування
0380

Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади
0400

Економічна діяльність
0410

Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність
0411

Загальна економічна та торговельна діяльність
0420

Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство
0421

Сільське господарство
0422

Лісове господарство та мисливство
0430

Паливно-енергетичний комплекс
0432

Нафтогазова галузь
0440

Інша промисловість та будівництво
0443

Будівництво
0450

Транспорт
0451

Автомобільний транспорт
0452

Водний транспорт
0453

Залізничний транспорт
0455

Трубопровідний та інший транспорт
0456

Дорожнє господарство
0460

Зв'язок, телекомунікації та інформатика
0470

Інші галузі економіки
0490

Інша економічна діяльність
0500

Охорона навколишнього природного середовища
0510

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів
0512

Утилізація відходів
0513

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
0520

Збереження природно-заповідного фонду
0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
0600

Житлово-комунальне господарство
0610

Житлове господарство
0620

Комунальне господарство
0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
0700

Охорона здоров'я
0720

Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога
0721

Поліклініки загального профілю та амбулаторії
0722

Спеціалізовані поліклініки
0724

Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги
0725

Фельдшерсько-акушерські пункти
0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
0730

Лікарні та санаторно-курортні заклади
0731

Лікарні загального профілю
0732

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади
0733

Перинатальні центри, пологові будинки
0734

Санаторно-курортні заклади
0740

Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади
0760

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
0761

Будинки дитини
0762

Станції переливання крові
0763

Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
0800

Духовний та фізичний розвиток
0810

Фізична культура і спорт
0820

Культура та мистецтво
0821

Театри
0822

Художні колективи, концертні і циркові організації
0823

Кінематографія
0824

Бібліотеки, музеї і виставки
0827

Заповідники
0828

Клубні заклади
0829

Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва
0830

Засоби масової інформації
0850

Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку та інформації
0900

Освіта
0910

Дошкільна освіта
0920

Загальна середня освіта
0921

Загальноосвітні навчальні заклади
0922

Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати
0930

Професійно-технічна освіта
0940

Вища освіта
0941

Вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації
0942

Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації
0950

Післядипломна освіта
0960

Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми
0970

Програми матеріального забезпечення навчальних закладів
0990

Інші заклади та заходи у сфері освіти
1000

Соціальний захист та соціальне забезпечення
1010

Соціальний захист на випадок непрацездатності
1020

Соціальний захист пенсіонерів
1030

Соціальний захист ветеранів війни та праці
1040

Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді
1060

Допомога у вирішенні житлового питання
1070

Соціальний захист інших категорій населення
1090

Інша діяльність у сфері соціального захисту

Разом видатків
0180

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету

Усього видатків
II. Інформація про виконання місцевих бюджетів за видатками за економічною класифікацією видатків бюджету

Коди економічної класифікації видатків бюджету

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період
(рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період
(рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період
(рік)

1

2

3

4

5

6

7

8


Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету2000

Поточні видатки2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату2110

Оплата праці2111

Заробітна плата2112

Грошове забезпечення військовослужбовців2120

Нарахування на оплату праці2200

Використання товарів і послуг2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали2230

Продукти харчування2240

Оплата послуг (крім комунальних)2250

Видатки на відрядження2260

Видатки та заходи спеціального призначення2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2271

Оплата теплопостачання2272

Оплата водопостачання та водовідведення2273

Оплата електроенергії2274

Оплата природного газу2275

Оплата інших енергоносіїв2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2400

Обслуговування боргових зобов'язань2410

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань2420

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань2600

Поточні трансферти2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2700

Соціальне забезпечення2710

Виплата пенсій і допомоги2720

Стипендії2730

Інші виплати населенню2800

Інші поточні видатки3000

Капітальні видатки3100

Придбання основного капіталу3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3120

Капітальне будівництво (придбання)3121

Капітальне будівництво (придбання) житла3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів3130

Капітальний ремонт3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3132

Капітальний ремонт інших об'єктів3140

Реконструкція та реставрація3141

Реконструкція житлового фонду (приміщень)3142

Реконструкція та реставрація інших об'єктів3143

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури3150

Створення державних запасів і резервів3160

Придбання землі та нематеріальних активів3200

Капітальні трансферти3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3230

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3240

Капітальні трансферти населенню9000

Нерозподілені видатки{Інструкцію доповнено новим Додатком 9 згідно з Наказом Державної казначейської служби № 215 від 27.12.2013}
вверх