Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій
Головавтотрансінспекція; Приказ, Перечень от 16.03.201049
Документ v0049642-10, текущая редакция — Редакция от 20.04.2010, основание - v0074642-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ
НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
Н А К А З
16.03.2010 N 49

Про прийняття рішення
щодо анулювання ліцензій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті
N 69 ( v0069642-10 ) від 13.04.2010 N 74 ( v0074642-10 ) від 20.04.2010 }

На виконання вимог статей 20, 21 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) за
результатами розгляду матеріалів перевірок додержання ліцензіатами
Ліцензійних умов ( z0140-08 ) з урахуванням пропозицій, викладених
у Протокольному рішенні від 16.03.2010 N 10 Ліцензійної комісії
Головної державної інспекції на автомобільному транспорті,
Н А К А З У Ю:
1. Анулювати ліцензії автомобільним перевізникам згідно з
додатком 1.
2. Анулювати ліцензії на підставі заяви ліцензіата про
анулювання ліцензії, свідоцтва про смерть ліцензіата, рішення про
скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання згідно з
додатком 2 (не наводиться).
3. Скасувати як такий, що прийнятий з порушенням вимог
законодавства у сфері ліцензування, наказ Головавтотрансінспекції
від 02.09.2008 N 185 ( v0185642-08 ) в частині анулювання ліцензії
серії АВ N 309130 від 10.01.2007 на право провадження
господарської діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень
вантажів, виданої ТОВ "Полонія".
4. Призупинити дію наказу Головавтотрансінспекції від
16.02.2010 N 26 в частині анулювання ліцензій серій: АВ 311716 від 17.02.2007 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів
автомобільним транспортом загального користування, виданої ТОВ
"Кій Тревел"; АВ 373366 від 12.09.2007 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів
автомобільним транспортом загального користування, виданої ФОП
Зінченку М.М.; АВ 350341 від 19.06.2007 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів
автомобільним транспортом загального користування, виданої ФОП
Голубкову О.А.
5. Рішення про анулювання ліцензій суб'єктам господарювання,
зазначених у додатку 1 цього наказу, набирає чинності з
16.04.2010.
6. Управлінню ліцензування (Губенко Н.М.) довести цей наказ
до відома начальників територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції.
7. Керівникам територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції в областях, АР Крим, містах Києві та
Севастополі у триденний термін довести цей наказ до відома
ліцензіатів у частині, що їх стосується.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Ю.Майборода

Додаток 1
до наказу
Головавтотрансінспекції
16.03.2010 N 49

ПЕРЕЛІК ЛІЦЕНЗІАТІВ,
яким Головавтотрансінспекцією прийнято
рішення про анулювання ліцензії

---------------------------------------------------------------------------------------------------- |N за/п| Територіальне | Підстава |Назва ліцензіата| Ліцензії |Дозволений вид|Підстава для | | | управління | проведення |ідентифікаційний| серія, | робіт | анулювання | | | | перевірки | номер | N, | | | | | | | | термін дії | | | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 1 |ТУГ у Волинській |планова |ФОП Сітуха |АВ 337516, |внутрішні та |Акт про | | |області | |Степан Петрович,|12.06.2007 -|міжнародні |відмову | | | | |2817008416 |11.06.2012 |перевезення |ліцензіата в | | | | | | |вантажів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування | | | | | | | |N 323 від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 2 |ТУГ у Волинській |планова |ФОП Шукалович |АВ 046125, |внутрішні |Акт про | | |області | |Сніжана |07.04.2006 -|перевезення |неможливість | | | | |Василівна, |06.04.2011 |пасажирів |забезпечити | | | | |2935511867 | | |ліцензіатом | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 324/1 від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 3 |ТУГ у |планова |ФОП Попейко |АБ 351414, |внутрішні |Акт про | | |Дніпропетровській| |Михайло |04.07.2007 -|перевезення |неможливість | | |області | |Вікторович, |03.07.2012 |пасажирів |забезпечити | | | | |2657705211 | | |ліцензіатом | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 41/1 від | | | | | | | |11.03.2010 | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 4 |ТУГ у |планова |ФОП Боднарук |АВ 353960, |внутрішні |Акт про | | |Дніпропетровській| |Володимир |18.07.2007 -|перевезення |відмову | | |області | |Степанович, |17.07.2012 |пасажирів та |ліцензіата в | | | | |2180508876 | |вантажів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування | | | | | | | |N 40 від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 5 |ТУГ у Донецькій |позапланова, |ФОП Бугрій |АВ 150667, |внутрішні |Акт про | | |області |лист |В'ячеслав |26.07.2006 -|перевезення |неможливість | | | |Коваленка М.М.|Іванович, |25.07.2011 |пасажирів та |ліцензіата | | | | |2010406536 | |їх багажу на |забезпечити | | | | | | |таксі |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 34/1 від | | | | | | | |10.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| { Дію Наказу призупинено в частині анулювання ліцензії серії АВ
411000 від 16.04.2008 згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті N 69 ( v0069642-10 ) від
13.04.2010 }
| 6 |ТУГ у Запорізькій|виконання |ФОП Лісов |АВ 411000, |внутрішні |Акт про |
| |області |розпорядження |Володимир Ілліч,|16.04.2008 -|перевезення |невиконання | | | | |2108409853 |15.04.2013 |пасажирів |розпорядження| | | | | | |автобусами |про усунення | | | | | | | |порушень | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 30/1 від | | | | | | | |10.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 7 |ТУГ у Запорізькій|виконання |ФОП Пшеничний |АВ 324209, |внутрішні |Акт про | | |області |розпорядження |Олексій Павлович|29.03.2007 -|перевезення |невиконання | | | | |1804811253 |28.03.2012 |пасажирів |розпорядження| | | | | | | |про усунення | | | | | | | |порушень | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 31/1 від | | | | | | | |10.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| { Дію Наказу призупинено в частині анулювання ліцензії серії АВ
113194 від 07.06.2006 згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті N 74 ( v0074642-10 ) від
20.04.2010 }
| 8 |ТУГ у Запорізькій|виконання |ФОП Кириленко |АВ 113194, |внутрішні |Акт про |
| |області |розпорядження |Володимир |07.06.2006 -|перевезення |невиконання | | | | |Миколайович, |06.06.2011 |пасажирів |розпорядження| | | | |1999312515 | | |про усунення | | | | | | | |порушень | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 32/1 від | | | | | | | |10.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 9 |ТУТ у |позапланова, |ФОП Ящук Борис |АВ 114755, |внутрішні та |Акт про | | |Житомирській |лист УДАІ |Іванович, |02.08.2006 -|міжнародні |відмову | | |області |УМВС України в|2027312991 |01.08.2011 |перевезення |ліцензіата в | | | |Житомирській | | |пасажирів |проведенні | | | |області | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування | | | | | | | |N 29 від | | | | | | | |15.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 10 |ТУГ у |планова |ФОП Клімов С.В.,|АВ 324185, |внутрішні |Акт про | | |Житомирській | |2003423130 |29.03.2007 -|перевезення |неможливість | | |області | | |28.03.2012 |пасажирів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 25/1 від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 11 |ТУГ у |планова |ФОП |АБ 151799, |внутрішні |Акт про | | |Житомирській | |Баленко С.М., |06.04.2005 -|перевезення |відмову | | |області | |2732718414 |05.04.2010 |пасажирів |ліцензіата в | | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування | | | | | | | |N 26 від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 12 |ТУГ у м. Києві |планова |ФОП |АБ 226846, |внутрішні та |Акт про | | | | |Баленко О.В., |09.11.2005 -|міжнародні |неможливість | | | | |2452405011 |08.11.2010 |перевезення |ліцензіата | | | | | | |вантажів |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 833/1 від | | | | | | | |10.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 13 |ТУГ у м. Києві |планова |ФОП |АВ 296431, |внутрішні |Акт про | | | | |Дмитренко О.П., |27.12.2006 -|перевезення |відмову | | | | |2413505579 |26.12.2011 |вантажів |ліцензіата в | | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування | | | | | | | |N 834 від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 14 |ТУГ у Одеській |позапланова, |ФОП Андреєв |АВ 308692, |внутрішні |Акт про | | |області |подання УДАІ |Віктор |27.12.2006 -|перевезення |неможливість | | | |ГУМВС України |Миколайович, |26.12.2011 |пасажирів |ліцензіата | | | |в Од. обл. |2118624431 | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 017/16/01 | | | | | | | |від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 15 |ТУГ у Одеській |планова |ФОП Клюба Микола|АБ 296161, |внутрішні |Акт про | | |області | |Миколайович, |10.11.2005 -|перевезення |неможливість | | | | |2463915630 |09.11.2010 |вантажів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 018/16/01 | | | | | | | |від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 16 |ТУГ у Одеській |позапланова, |ФОП Токаренко |АВ 294331, |внутрішні |Акт про | | |області |подання УДАІ |Іван Леонтійович|22.11.2006 -|перевезення |неможливість | | | |ГУМВС України |2146702112 |21.11.2011 |пасажирів |ліцензіата | | | |в Од.обл. | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 016/16/01 | | | | | | | |від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 17 |ТУГ у Рівненській|планова |ФОП Шмига Василь|АВ 427113, |внутрішні |Акт про | | |області | |Йосипович, |17.09.2008 -|перевезення |відмову | | | | |2557917756 |16.09.2013 |вантажів |ліцензіата в | | | | | | |вантажними |проведенні | | | | | | |автомобілями, |перевірки | | | | | | |причепами, |органом | | | | | | | |Ліцензування | | | | | | |напівпричепами|N 697 від | | | | | | | |10.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 18 |ТУГ у Рівненській|планова |ФОП Громов Євген|АВ 374565, |внутрішні |Акт про | | |області | |Анатолійович, |26.09.2007 -|перевезення |відмову | | | | |2250203898 |25.09.2012 |пасажирів |ліцензіата в | | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування | | | | | | | |N 698 від | | | | | | | |10.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 19 |ТУГ у Рівненській|планова |ФОП Семенчук |АВ 403686, |внутрішні |Акт про | | |області | |Сергій |23.02.2008 -|перевезення |відмову | | | | |Олександрович, |22.02.2013 |вантажів |ліцензіата в | | | | |3001714137 | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування | | | | | | | |N 699 від | | | | | | | |10.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 20 |ТУГ у Рівненській|позапланова, |ФОП Шевчук |АВ 484052, |внутрішні |Акт про | | |області |лист |Сергій |29.07.2009 -|перевезення |відмову | | | |Рівненської |Степанович, |28.07.2014 |пасажирів |ліцензіата в | | | |транспортної |3183024572 | |автобусами |проведенні | | | |прокуратури | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування | | | | | | | |N 700 від | | | | | | | |10.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 21 |ТУГ у Сумській |позапланова, |ФОП |АВ 351826, |внутрішні |Акт про | | |області |повідомлення |Дорошко Г.О., |04.07.2007 -|перевезення |відмову | | | |УДАІ ГУМВС |1832223352 |03.07.2012 |пасажирів |ліцензіата в | | | |України в | | | |проведенні | | | |Сумській | | | |перевірки | | | |області | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування | | | | | | | |N 20/1 від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 22 |ТУГ у Сумській |позапланова, |ФОП |АВ 502580, |внутрішні |Акт про | | |області |повідомлення |Марченко Т.Г., |25.11.2009 -|перевезення |відмову | | | |УДАІ ГУМВС |2569400148 |24.11.2014 |пасажирів |ліцензіата в | | | |України в | | |автобусами |проведенні | | | |Сумській | | | |перевірки | | | |області | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування | | | | | | | |N 21/1 від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 23 |ТУГ у Сумській |позапланова, |ФОП Булай Ю. І.,|АВ 294581, |внутрішні |Акт про | | |області |повідомлення |1965216972 |22.11.2006 -|перевезення |відмову | | | |УДАІ ГУМВС | |21.11.2011 |пасажирів та |ліцензіата в | | | |України в | | |їх багажу на |проведенні | | | |Сумській | | |таксі |перевірки | | | |області | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування | | | | | | | |N 22/1 від | | | | | | | |11.03.2010 р.| |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| { Дію Наказу призупинено в частині анулювання ліцензії серії АВ
484365 від 05.08.2009 згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті N 69 ( v0069642-10 ) від
13.04.2010 }
| 24 |ТУГ у Сумській |позапланова, |ФОП |АВ 484365, |внутрішні |Акт про |
| |області |повідомлення |Самченко Г.М., |05.08.2009 -|перевезення |відмову | | | |ПП "Корунд-С" |2819508515 |04.08.2014 |вантажів |ліцензіата в | | | | | | |вантажними |проведенні | | | | | | |автомобілями, |перевірки | | | | | | |причепами та |органом | | | | | | |напівпричепами|Ліцензування | | | | | | | |N 23/1 від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 25 |ТУГ у |планова |ФОП |АВ 043198, |внутрішні |Акт про | | |Тернопільській | |Будерацький Ю.М.|08.02.2006 -|перевезення |неможливість | | |області | |2528410799 |07.02.2011 |вантажів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 20/1 від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 26 |ТУГ у |планова |ФОП Шпак С. В., |АВ 042589, |внутрішні та |Акт про | | |Тернопільській | |2668518795 |05.04.2006 -|міжнародні |відмову | | |області | | |04.04.2011 |перевезення |ліцензіата в | | | | | | |вантажів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування | | | | | | | |N 21 від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 27 |ТУГ у |планова |ФОП |АВ 371959, |внутрішні та |Акт про | | |Тернопільській | |Іваницький О.Т.,|09.10.2007 -|міжнародні |неможливість | | |області | |2323921194 |08.10.2012 |перевезення |ліцензіата | | | | | | |вантажів та |забезпечити | | | | | | |пасажирів |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 22/1 від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 28 |ТУГ у |позапланова, |ФОП Костюк П.І.,|АВ 375604, |внутрішні |Акт про | | |Тернопільській |подання УДАІ |1790060977 |20.10.2007 -|перевезення |неможливість | | |області |УМВС України в| |10.10.2012 |пасажирів |ліцензіата | | | |Тернопільській| | | |забезпечити | | | |області | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 23/1 від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 29 |ТУГ у Харківській|планова |ТОВ |АВ 294398, |внутрішні |Акт про | | |області | |"Спецтрансавто",|21.11.2006 -|перевезення |відмову | | | | |32563846 |08.12.2011 |вантажів |ліцензіата в | | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування | | | | | | | |N 30 від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 30 |ТУГ у Харківській|планова |ФОП Хворостинка |АВ 196273, |внутрішні та |Акт про | | |області | |Сергій |11.09.2006 -|міжнародні |відмову | | | | |Вікторович, |21.02.2011 |перевезення |ліцензіата в | | | | |2767411092 | |вантажів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування | | | | | | | |N 31 від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 31 |ТУГ у Херсонській|планова |ФОП Лещов С. В.,|АВ 334715, |внутрішні |Акт про | | |області | |2689020193 |11.04.2007 -|перевезення |відмову | | | | | |10.04.2012 |вантажів |ліцензіата в | | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування | | | | | | | |N 24 від | | | | | | | |11.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 32 |ТУГ у |позапланова, |ФОП |АБ 227513, |внутрішні |Акт про | | |Чернівецькій |подання УДАІ |Миронюк І.Д., |22.06.2005 -|перевезення |неможливість | | |області |УМВС України в|2714404650 |21.06.2010 |вантажів |ліцензіата | | | |Чернівецькій | | | |забезпечити | | | |обл. | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 24/1 від | | | | | | | |10.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 33 |ТУГ у |позапланова, |ФОП |АБ 228712, |внутрішні |Акт про | | |Чернівецькій |подання УДАІ |Ніколайчук В.П.,|18.07.2005 -|перевезення |неможливість | | |області |УМВС України в|2418303470 |17.07.2010 |пасажирів |ліцензіата | | | |Чернівецькій | | | |забезпечити | | | |обл. | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 ) | | | | | | | |N 25/1 від | | | | | | | |10.03.2010. | |------+-----------------+--------------+----------------+------------+--------------+-------------| | 34 |ТУГ у |планова |ФОП Довгий О.М.,|АВ 473981, |внутрішні |Акт про | | |Чернігівській | |2821600915 |13.05.2009 -|перевезення |відмову | | |області | | |12.05.2014 |пасажирів |ліцензіата в | | | | | | |автобусами |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |Ліцензування | | | | | | | |N 014 від | | | | | | | |11.03.2010. | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Т.в.о. начальника Управління
ліцензування Н.Губенковверх