Документ v0047388-14, текущая редакция — Принятие от 30.01.2014

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

30.01.2014  № 47

(з основної діяльності)

Про організацію виконання робіт з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів підрозділами ДСНС України у 2014 році

На виконання Закону України "Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки" (далі - Програма) та постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2294 "Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів", з метою організації та здійснення у 2014 році підрозділами ДСНС України завдань і заходів щодо очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів НАКАЗУЮ:

1. Основним завданням у сфері протимінної діяльності вважати очищення окремих територій від вибухонебезпечних предметів з метою максимального зниження ризиків травмування і загибелі людей від несанкціонованого поводження з ВНП.

2. Визначити основними напрямками реалізації завдань протимінної діяльності:

забезпечення у випадку виявлення населенням ВНП проведення комплексу оперативних заходів щодо їх знешкодження та перевірки прилеглої території на вибухонебезпечність;

проведення планової перевірки та очищення від ВНП визначених ділянок місцевості і акваторій водних об'єктів у районах бойових дій під час минулих війн і територій колишніх військових полігонів;

обстеження у встановленому порядку окремих ділянок місцевості та об'єктів на наявність ВНП за зверненнями суб'єктів господарювання.

3. Затвердити План основних показників реалізації завдань протимінної діяльності ДСНС України на 2014 рік (далі - План, додаток 1).

4. Начальникам ГУ(У) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, Міжрегіонального і 1, 2 Спеціальних центрів швидкого реагування ДСНС України, Спеціального морського загону ОРС ЦЗ ДСНС України, Бази ресурсного забезпечення та аварійно-рятувальних робіт ДСНС України, Навчального центру ОРС ЦЗ ДСНС України з урахуванням спільного наказу МНС України, Міноборони України, Мінтрансзв'язку України, Адміністрації Держприкордонслужби України від 27.05.2008 № 405/223/625/455 "Про організацію робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території України та взаємодію під час їх виконання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 липня 2008 року за № 591/15282, та наказу ДСНС України від 13.06.2013 № 407 "Про залучення піротехнічних підрозділів ДСНС України в екстрених випадках виявлення вибухонебезпечних предметів":

забезпечити протягом 2014 року своєчасне реагування на випадки виявлення населенням ВНП, належний контроль за проведенням робіт з розмінування та якість їх виконання;

посилити роботу осіб, відповідальних за організацію і практичну реалізацію в структурних підрозділах робіт з розмінування;

для проведення планової перевірки та очищення від ВНП визначених ділянок території підготувати до 17 березня 2014 року особовий склад, автомобільну, інженерну і спеціальну техніку до проведення робіт і забезпечити наявність визначеного нормативними і керівними документами оснащення та майна в підрозділах;

організувати та всебічно забезпечити планове виконання робіт з очищення територій від ВНП, визначених Програмою та Планом;

продовжити роботу з місцевими органами влади щодо проведення робіт з очищення від ВНП районів ведення великомасштабних бойових дій, зокрема: окремих територій, на яких траплялися випадки травмування населення від ВНП або виявлено велику кількість ВНП;

організувати виконання у визначених зонах відповідальності заходів щодо обстеження у встановленому порядку окремих ділянок території і об'єктів на наявність ВНП за зверненнями суб'єктів господарювання, в першу чергу, територій дитячих таборів, місць масового відпочинку населення та пляжів;

опрацювати питання щодо необхідності проведення додаткового обстеження ділянок території навколо місць виявлення протягом минулих років великої кількості боєприпасів як найімовірніших, що можуть бути насичені ВНП;

опрацювати з місцевими органами влади питання щодо необхідності проведення та забезпечення супроводу фахівцями-піротехніками земляних робіт у місцях розробки ґрунту, прокладання комунікацій, обстеження ділянок місцевості, визначених для будівництва, а також під час проведення сільськогосподарських польових робіт;

організувати виконання завдань і заходів відповідно до вимог чинного законодавства, нормативно-технічної документації з безумовним дотриманням заходів безпеки; забезпечити облік і ведення звітної документації;

відкоригувати відповідно до Плану регіональні річні плани організації виконання завдань з розвідки і розмінування місцевості на 2014 рік та скласти плани-графіки щодо очищення від ВНП конкретних ділянок місцевості, копії яких до 17 березня 2014 року надати до ДСНС України;

подавати щокварталу до 10 числа наступного за звітним періодом місяця до Департаменту реагування на надзвичайні ситуації та Відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю відповідно узагальнені дані про виконання Плану та проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо заходів безпеки та правил поведінки при виявленні ВНП за формою, визначеною додатками 2 і 3;

спільно з місцевими органами влади, управліннями (відділами) з питань надзвичайних ситуацій місцевих органів влади продовжити роз'яснювальну роботу з населенням щодо порядку дій у разі виявлення ВНП та забезпечити інформування населення про виконання піротехнічними підрозділами робіт з очищення території від ВНП.

5. Департаменту реагування на надзвичайні ситуації (Марченко Г.Б.):

організувати постійний моніторинг та щоквартальне узагальнення інформації від територіальних органів і підрозділів ДСНС України про обсяги виконання заходів Плану. У разі необхідності надавати пропозиції щодо нарощування сил і засобів для ефективного виконання визначених обсягів робіт;

забезпечити в межах повноважень Департаменту надання допомоги територіальним органам і підрозділам ДСНС України з питань організації виконання робіт з очищення місцевості від ВНП та встановити дієвий контроль за реалізацією Плану і діяльністю піротехнічних підрозділів згідно з графіком (додаток 4);

надати право директору Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Марченку Г.Б. залучати для здійснення контролю за реалізацією Плану і діяльністю піротехнічних підрозділів викладацький склад Навчального центру ОРС ЦЗ ДСНС України та найбільш досвідчених керівників піротехнічних підрозділів;

організувати підготовку до проведення у I кварталі 2015 року на базі Навчального центру ОРС ЦЗ ДСНС України навчально-методичних зборів з керівниками піротехнічних підрозділів та відповідальними за організацію і реалізацію робіт з розмінування.

6. Департаменту ресурсного забезпечення (Білошицький Р.М.):

передбачати в установленому порядку відповідне матеріально-технічне забезпечення заходів з очищення території від ВНП, визначених Програмою та Планом, у тому числі забезпечення пально-мастильними матеріалами;

надавати на розгляд керівництву ДСНС України за погодженням з Департаментом реагування на надзвичайні ситуації пропозиції та проекти рішень щодо матеріально-технічного забезпечення піротехнічних робіт.

7. Департаменту економіки і фінансів (Ільченко О.В.):

передбачати та здійснювати в установленому порядку фінансування визначених Програмою та Планом заходів з очищення місцевості від ВНП;

передбачити фінансування визначених ДСНС України заходів з організації та проведення протягом квітня - травня 2014 року контрольної перевірки окремих ділянок технічної території військової частини А0829 (м. Лозова Харківської області) та їх підготовки до передачі для подальшого використання у господарських цілях;

забезпечити контроль за щомісячними виплатами винагороди особовому складу, залученому до виконання робіт з розшуку, піднімання, розмінування та знешкодження ВНП.

8. Відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю (Іваненчук Н.В.):

встановити контроль за виконанням територіальними органами та підрозділами ОРС ЦЗ річних планів роз'яснювальної роботи серед населення щодо дій у разі виявлення ВНП;

організувати через державні та комунальні (місцеві) засоби масової інформації інформування населення щодо реалізації ДСНС України завдань і заходів протимінної діяльності та очищення території держави від ВНП.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ДСНС України Бойка А.П.

Голова

М. БолотськихДодаток 1
до наказу ДСНС України
30.01.2014 № 47

ПЛАН
обсягів робіт щодо реалізації завдань і заходів з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів у 2014 році


з/п

Відповідальний виконавець

Виконання робіт з розмінування в рамках реагування на випадки виявлення населенням вибухонебезпечних предметів

Реалізація завдань, визначених Загальнодержавною програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки

Заплановані обсяги очищення території в межах реалізації регіональних програм та окремих розпорядчих документів, га

Обсяги робіт щодо обстеження території за замовленням суб'єктів господарювання, га

Загальний обсяг очищення території, га

Прогнозована кількість залучень у 2014 р.

Очікувана площа очищеної території у 2014 році, га

Фінансування, передбачене Програмою,
млн.грн.

Заплановані обсяги очищення території, га
(в залежності від обсягів фінансування)

1

ГУ ДСНС України в Автономній Республіці Крим

180

50

0,519

1800

25

25

1875

2

У ДСНС України у Вінницькій області

110

2010

21

51

3

У ДСНС України у Волинській області

100

20

0,03

100

10

5

135

4

ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

260

3030

15

75

5

ГУ ДСНС України у Донецькій області

500

6535

20

120

6

У ДСНС України у Житомирській області

180

30

0,176

260

5

5

300

7

У ДСНС України у Закарпатській області

80

1510

15

40

8

ГУ ДСНС України у Запорізькій області

380

50150

10

210

9

У ДСНС України в Івано-Франківській області

150

30

1,161

4000

15

5

4050

10

ГУ ДСНС України у Київській області

220

30

0,25

75

60

5

170

11

У ДСНС України у Кіровоградській області

50

15

0,289

1000

250

10

375

12

ГУ ДСНС України у Луганській області

70

20

0,292

1000

15

10

1045

13

ГУ ДСНС України у Миколаївській області

160

2515

10

150

14

ГУ ДСНС України в Одеській області

280

40144

20

204

15

У ДСНС України у Полтавській області

65

15

0,465

1600

15

10

1640

16

ГУ ДСНС України у Рівненській області

70

20

0,113

400

133

10

563

17

У ДСНС України у Тернопільській області

95

20

0,15

500

146

5

671

18

ГУ ДСНС України у Харківській області

230

4530

20

95

19

У ДСНС України у Херсонській області

110

30140

14

184

20

ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

150

30

0,579

2000

80

10

2120

21

У ДСНС України у Черкаській області

190

30

0,145

500

10

10

550

22

У ДСНС України у Чернівецькій області

70

2027

20

67

23

У ДСНС України у Чернігівській області

80

20

0,544

1900

15

10

1945

24

У ДСНС України у м. Севастополі

600

50253

20

323

25

МЦШР ДСНС України (м. Ромни)

260

4520

10

75

26

1 СРЦШР ДСНС України (м Київ)

400

65125

10

200

27

2 СРЦШР ДСНС України (м. Дрогобич)

280

40

0,881

2000

11

5

2056

28

Спеціальний Морський Загін ОРС ЦЗ (м. Керч)

390

50

0,549

1900

16

15

1981

29

БРЗ та АРР ДСНС України (с. Жеребкове)

35

2035

10

65

30

Навчальний центр ОРС ЦЗ ДСНС України (с. Ватутіне)

455

60

0,146

300

20

10

390


ВСЬОГО:

6200

1000

6,289

19335

1850

365

22550Додаток 2
до наказу ДСНС України
30.01.2014 № 47

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання робіт з очищення місцевості від ВНП при реагуванні на випадки виявлення населенням ВНП


з/п

Квартал, місяць

Кількість залучень

Знешкоджено (знищено) ВНП, од.

Очищено території
(контрольна перевірка), га

I КВАРТАЛ
1

Січень
2

Лютий
3

Березень
Керівник __________________________________

ІНФОРМАЦІЯ
щодо обсягів виконаних у ____ кварталі робіт з очищення місцевості від ВНП і фактично використаних коштів


з/п


Джерела фінансування

Обсяги коштів

Очищено території
(га)

Знешкоджено (знищено) ВНП, од.

1

Очищення місцевості від ВНП відповідно завдань Загальнодержавної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки

державний бюджет
місцеві бюджети
інші джерела
Разом
2

Очищення місцевості відповідно до завдань регіональних програм, у тому числі, та інших розпорядчих документів

місцеві бюджети
інші джерела (ПММ органів влади)
3

Очищення місцевості від ВНП за замовленням суб'єктів господарювання

кошти суб'єктів господарювання
ВСЬОГО

Головний бухгалтер ____________________________

Керівник _____________________________________Додаток 3
до наказу ДСНС України
30.01.2014 № 47

ЗВІТ
про проведення роз'яснювальної роботи з населенням на території __________ щодо заходів безпеки та правил поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів


з/п

Проведено заходи

Показники

Матеріали-підтвердження

1

2

3

4

1

Лекції у навчальних закладах, зокрема під час тижнів знань безпеки життєдіяльності. Необхідно надати опис, адресу, контактний номер навчального закладу, дати лекцій

Кількість заходів

Охоплено людей

До найбільш суспільно значимих заходів та у разі резонансних подій необхідно надавати фото- та відеоматеріали про проведені заходи, газетні публікації, записи сюжетів, посилання на веб-сторінки.
До звіту необхідно додавати зразки поліграфічної продукції, відео- та аудіозаписів, розроблених для проведення роз'яснювальної роботи, а також копії договорів з соціальними партнерами про проведення спільних заходів.2

Роз'яснювальні бесіди з громадянами, зокрема під час масових заходів тощо (опис заходу, дата, адреса та контактний номер підприємства чи установи)

Кількість заходів

Охоплено людей3

Розроблено та розповсюджено друкованих плакатів, пам'яток, листівок, а також білбордів та сіті-лайтів.

Види продукції та тираж

Місця розповсюдження4

Щодо трансляції правил безпеки життєдіяльності у місцях масового перебування людей (стадіони, вокзали, ресторани, гіпермаркети тощо)

Місця трансляцій

Кількість5

Розміщено матеріали в обласних і районних ЗМІ: друковані періодичні видання; телебачення; радіо; мережа Інтернет

Види матеріалів

Кількість

6

Організації, що залучалися для проведення роз'яснювальної роботи з громадянами (описи спільних заходів, дати, контактні дані організацій)

Спільні заходи

Охоплено людей

Додаток 4
до наказу ДСНС України
30.01.2014 № 47

ГРАФІК
здійснення контролю за реалізацією Плану і діяльністю піротехнічних підрозділів

Регіон

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Вінницька область

Волинська область

Донецька область

Житомирська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Рівненська область

Тернопільська область

Харківська область

Хмельницька область

Чернівецька область

м. Київ

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua/}вверх