Документ v0039662-10, текущая редакция — Принятие от 16.02.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
16.02.2010 N 39

Про затвердження Методичних рекомендацій
з визначення морфологічного складу
твердих побутових відходів

З метою надання методичної допомоги при проведенні
розрахунків техніко-економічних обґрунтувань проектів впровадження
сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими
відходами і відповідно до Положення про Міністерство з питань
житлово-комунального господарства України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 717
( 717-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації з визначення
морфологічного складу твердих побутових відходів, що додаються.
2. Департаменту благоустрою та комунального обслуговування
(Ігнатенко О.П.) надіслати цей наказ Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям для використання в роботі та подальшого
доведення до відома місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра О.Б.Лотоцького.
Міністр О.Ю.Кучеренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
16.02.2010 N 39

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з визначення морфологічного складу
твердих побутових відходів

1. Загальні положення
1.1. Методичні рекомендації з визначення морфологічного
складу твердих побутових відходів (далі - Методичні рекомендації)
спрямовані на запровадження єдиних підходів до проведення
досліджень з визначення кількості окремих компонентів у складі
твердих побутових відходів з метою впровадження у населених
пунктах сучасних ефективних технологій поводження з твердими
побутовими відходами та довгострокового прогнозування обсягів
утворення вторинної сировини, що є у складі твердих побутових
відходів.
1.2. У цих Методичних рекомендаціях використано терміни у
значеннях, наведених в Законах України "Про відходи"
( 187/98-ВР ), "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ),
постанові Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 N 1070
( 1070-2008-п ) "Про затвердження Правил надання послуг з
вивезення побутових відходів".
1.3. З метою організації виконання дослідження з визначення
морфологічного складу твердих побутових відходів рекомендується
створювати спеціальну комісію, до складу якої включати
представників: профільних науково-дослідних і проектних організацій; відповідних структурних підрозділів органів місцевого
самоврядування або їх виконавчих органів; організацій житлово-комунального господарства, що здійснюють
поводження з побутовими відходами на території населених пунктів,
та інших зацікавлених організацій.
1.4. Морфологічний склад твердих побутових відходів
визначають: а) за двома джерелами їх утворення: житлові будинки (багатоквартирні та одноквартирні); підприємства, установи та організації (далі - об'єкти
утворення побутових відходів); б) на об'єктах поводження з твердими побутовими відходами.
1.5. Визначення морфологічного складу твердих побутових
відходів рекомендується проводити у районах житлової забудови та
на об'єктах утворення побутових відходів, де: виключено змішування твердих, великогабаритних, ремонтних і
рідких відходів; побутові відходи від житлових будинків та побутові відходи
від об'єктів утворення побутових відходів збирають і перевозять
окремо.
1.6. Рекомендується виконувати визначення морфологічного
складу: твердих побутових відходів, що збирають та зберігають у
контейнерах - з метою впровадження системи роздільного збирання
окремих компонентів твердих побутових відходів; твердих побутових відходів, зібраних у сміттєвози, що
надходять на об'єкти поводження з відходами (полігон, підприємства
з термічного перероблення твердих побутових відходів тощо) - з
метою впровадження технологій перероблення та утилізації твердих
побутових відходів.
1.7. Морфологічний склад твердих побутових відходів
рекомендується визначати протягом чотирьох сезонів року.
1.8. Морфологічний склад твердих побутових відходів
рекомендується визначати за такою класифікацією: - харчові відходи (овочі, фрукти, відходи садівництва тощо); - папір та картон; - полімери (пластик, пластмаси); - скло; - чорні метали; - кольорові метали; - текстиль; - дерево; - небезпечні відходи (батарейки, сухі та електролітичні
акумулятори, тара від розчинників, фарб, ртутні лампи, телевізійні
кінескопи тощо); - кістки, шкіра, гума; - залишок твердих побутових відходів після вилучення
компонентів (дрібне будівельне сміття, каміння, вуличний змет
тощо).
1.9. До виконання дослідження з визначення морфологічного
складу твердих побутових відходів рекомендується залучати
спеціально навчених, підготовлених та проінструктованих
працівників (далі - сортувальники).
1.10. Забезпечення безпечних умов праці під час проведення
робіт з визначення морфологічного складу твердих побутових
відходів здійснюється згідно з санітарними правилами із збирання,
зберігання, транспортування та первинного оброблення вторинної
сировини СП 2524-82, ДНАОП 7.1.20-1.14-98 "Правила охорони праці
для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної
сировини", та нормативними актами щодо охорони праці.
1.11. Усіх сортувальників рекомендується забезпечити
спецодягом (халати бавовняні, взимку - ватними тілогрійками, ті,
що виконують сортувальні роботи на полігоні - гумовими чоботами)
та іншими засобами індивідуального захисту (рукавиці комбіновані,
респіратори).
2. Визначення морфологічного складу твердих
побутових відходів у контейнерах
2.1. Дослідження з визначення морфологічного складу твердих
побутових відходів у контейнерах житлових будинків та об'єктів
утворення побутових відходів рекомендується виконувати за однією
методикою.
2.2. Матеріали для проведення досліджень: пластикові пакети
місткістю до 20 л, ваги до 20 кг з похибкою зважування не більше
ніж 0,5 +- 1%, лопати, рулетка, форми для заповнення результатів
досліджень (додаток 1).
2.3. Рекомендована загальна кількість працівників, що
проводять сортування твердих побутових відходів у контейнерах, - 2
людини на кожний контейнер.
2.4. Сортувальникам видають пластикові пакети для збирання
певного компоненту твердих побутових відходів.
2.5. Рекомендовано проводити у такому порядку проведення
дослідження. 2.5.1. Перед проведенням дослідження рекомендується провести
інструктаж сортувальників твердих побутових відходів. Інструктаж
проводиться безпосередньо на місці проведення досліджень. 2.5.2. Перед проведенням дослідження розрівнюють поверхню
твердих побутових відходів, що знаходяться у контейнері. За допомогою рулетки заміряють габарити контейнера, ступінь
заповнення контейнера (як відношення висоти простору контейнера,
незаповненого твердими побутовими відходами, до висоти усього
контейнера, %), вказані дані рекомендується зазначати у формі,
наведеній у додатку 1. Об'єм твердих побутових відходів дорівнює об'єму наповненої
відходами частини контейнера. У разі використання стандартних
контейнерів їх об'єм визначають згідно з технічним паспортом. 2.5.3. Контейнери вручну перекидаються, тверді побутові
відходи вивантажуються на контейнерний майданчик. 2.5.4. Сортувальники твердих побутових відходів збирають
окремі компоненти твердих побутових відходів у пластикові пакети.
Для наповнення пакетів використовують лопати. 2.5.5. Після закінчення відбору окремих компонентів у пакети
завантажують залишок твердих побутових відходів, що не піддається
сортуванню. 2.5.6. Проводиться почергове важення пакетів із компонентами
твердих побутових відходів, а також із залишком відходів.
Результати кожного зважування заносяться у відповідні графи форми,
наведеної у додатку 1. Заповнені пакети повертаються у контейнер.
2.6. Опрацювання результатів дослідження рекомендується
виконувати у такому порядку: - визначають масу кожного відсортованого компонента твердих
побутових відходів шляхом підсумовування відповідних результатів
важення; - визначають загальну масу твердих побутових відходів, що
були розсортовані, шляхом підсумовування усіх даних, одержаних в
ході важення компонентів твердих побутових відходів та їх залишку; - прийнявши за 100% загальну масу твердих побутових відходів,
що було розсортовано, розраховують вміст (у відсотках) кожного
компонента твердих побутових відходів у даному контейнері; - за заміряними габаритами контейнера розраховують його об'єм
за формулою:
h -------- V = - (S + \|S · S + S ) конт. 3 1 1 2 2
де V - об'єм контейнера, куб.м;
конт. h - висота контейнера, м; S - площа нижньої основи контейнера, кв.м; 1 S - площа верхньої основи контейнера, кв.м. 2
- за загальними результатами зважування усіх контейнерів
шляхом статистичного оброблення визначають похибку дослідження і
коригують дані; - визначають середній морфологічний склад та щільність
твердих побутових відходів у контейнерах для кожного джерела
утворення твердих побутових відходів.
3. Визначення морфологічного складу твердих
побутових відходів, що доставляються сміттєвозами
на об'єкти поводження з відходами
3.1. Матеріали для проведення досліджень: пластикові пакети
місткістю до 50 кг, автомобільні ваги, встановлені на об'єкті
поводження з відходами з дискретністю до 10 кг та похибкою
зважування не більше ніж 0,5 +- 1%, лопати.
3.2. Загальна кількість сортувальників складає 10 чоловік.
Кожному сортувальнику щоденно видають пластикові пакети для
окремого збирання певного компоненту твердих побутових відходів.
3.3. Рекомендовано проводити дослідження в такому порядку. 3.3.1. Перед проведенням дослідження рекомендується проводити
інструктаж сортувальників твердих побутових відходів згідно з
розробленою методикою. Інструктаж проводиться безпосередньо на
території об'єкта поводження з відходами. 3.3.2. Для проведення досліджень на території об'єкта
поводження з відходами рекомендується виділити окремий майданчик. 3.3.3. Сміттєвоз з твердими побутовими відходами зважується
на автомобільних вагах. У форму, наведену у додатку 2, заносяться
такі дані: - маса порожнього сміттєвоза; - маса завантаженого сміттєвоза; - район населеного пункту, де зібрані тверді побутові
відходи; - за можливості точний маршрут руху сміттєвоза із зазначенням
об'єктів, де було зібрано тверді побутові відходи; - марка сміттєвоза та його номер; - назву підприємства, що надає послуги з вивезення побутових
відходів, якому належить сміттєвоз. 3.3.4. Сміттєвоз вивантажується на майданчику. З загального
обсягу твердих побутових відходів, що вивантажені з сміттєвоза,
відбирається (за допомогою бульдозера) представницька проба
орієнтовною вагою 300 - 400 кг. Залишок відходів бульдозером
зсовують з майданчика, вивільнюючи його для проведення досліджень. 3.3.5. Кожний сортувальник твердих побутових відходів збирає
окремий компонент твердих побутових відходів у пластикові пакети.
Для наповнення пакетів використовують лопати. Після закінчення
відбору окремих компонентів у пакети завантажують залишок твердих
побутових відходів, що не піддається сортуванню. 3.3.6. Проводиться почергове важення компонентів твердих
побутових відходів, а також залишку відходів. Результати кожного
важення заносяться у відповідні графи форми. Заповненні пакети
виносять на територію складування твердих побутових відходів
об'єкту поводження з відходами.
3.4. Опрацювання результатів дослідження рекомендується
виконувати у такому порядку: - визначають масу кожного відсортованого компонента твердих
побутових відходів шляхом підсумовування відповідних даних
важення; - визначають загальну масу проби, що була розсортована,
шляхом підсумовування усіх даних, одержаних в ході важення
компонентів твердих побутових відходів та їх залишку; - прийнявши за 100% (за масою) масу твердих побутових
відходів, що була розсортована, розраховують вміст (у відсотках)
кожного компонента твердих побутових відходів у даному сміттєвозі; - за загальними даними з усіх сміттєвозів шляхом
статистичного оброблення визначають похибку дослідження і
коригують дані; - визначають середній морфологічний склад твердих побутових
відходів, що надходять на об'єкти поводження з відходами у
сміттєвозах.
4. Визначення щільності твердих
побутових відходів
4.1. Під час проведення досліджень морфологічного складу
твердих побутових відходів рекомендується визначати щільність
твердих побутових відходів, які: а) зберігаються у контейнерах; б) доставляються сміттєвозами на об'єкти поводження з
відходами.
4.2. Щільність твердих побутових відходів, що зберігаються у
контейнерах, розраховують як відношення маси твердих побутових
відходів, що зберігаються у контейнерах, визначеної під час
проведення вимірювання морфологічного складу твердих побутових
відходів, до об'єму контейнера з урахуванням ступеню його
заповнення.
4.3. Отримані результати розрахунків усереднюють та
визначають щільність твердих побутових відходів відповідно для
житлових будинків або об'єктів утворення побутових відходів.
4.4. Щільність твердих побутових відходів, які доставляються
сміттєвозами на об'єкти поводження з відходами, розраховують як
відношення маси твердих побутових відходів, що надходять на
полігон у сміттєвозах, до об'єму кузова сміттєвоза, визначеному за
технічним паспортом.
4.5. Вимірювання маси заповнених твердими побутовими
відходами сміттєвозів виконується на автомобільних вагах,
встановлених на об'єкті поводження з відходами. При цьому
реєструються та заносяться до відповідної форми, зразок якої
наведено у додатку 3, такі дані: дата проведення вимірювання; найменування суб'єкта господарювання, що надає послуги з
вивезення твердих побутових відходів і якому належить сміттєвоз; перелік житлових будинків або об'єктів утворення побутових
відходів, де були зібрані відходи; державний номер сміттєвоза; тип сміттєвоза; об'єм кузова сміттєвоза; маса сміттєвоза, заповненого твердими побутовими відходами; маса порожнього сміттєвоза.
4.6. Під час оброблення результатів вимірювання маси твердих
побутових відходів проводять: визначення маси твердих побутових відходів для кожного
сміттєвоза як різницю між масою сміттєвоза, заповненого твердими
побутовими відходами та масою порожнього сміттєвоза; визначення щільності твердих побутових відходів шляхом
ділення маси твердих побутових відходів у сміттєвозі на об'єм
кузова сміттєвоза; узагальнення отриманих результатів за типами житлових
будинків та об'єктів утворення побутових відходів; визначення середньої щільності твердих побутових відходів у
сміттєвозах за типами житлових будинків та об'єктів утворення
побутових відходів.
Директор Департаменту благоустрою
та комунального обслуговування О.П.Ігнатенко

Додаток 1
до Методичних рекомендацій
з визначення морфологічного
складу твердих побутових
відходів

ЗРАЗОК ФОРМИ
ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ДАНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОЛОГІЧНОГО
СКЛАДУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У КОНТЕЙНЕРАХ

Найменування джерела утворення побутових відходів ___________
Район _______________________________________________________
Місце розташування контейнера (адреса) ______________________ __________________________________________________________________
Об'єм контейнера ____________ куб.м
довжина верхньої основи ____________ м
ширина верхньої основи ____________ м
довжина нижньої основи ____________ м
ширина нижньої основи ____________ м
висота контейнера ____________ м
ступінь заповнення контейнера _________ %
------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Маса твердих побутових відходів | |п/п| | за кількістю зважувань, кг | | | |------------------------------------| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6...|Усього| |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |1. |Харчові відходи | | | | | | | | | |(овочі, фрукти, | | | | | | | | | |відходи садівництва | | | | | | | | | |тощо) | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |2. |Папір і картон | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |3. |Полімери (пластик, | | | | | | | | | |пластмаси) | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |4. |Скло | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |5. |Чорні метали | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |6. |Кольорові метали | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |7. |Текстиль | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |8. |Дерево | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |9. |Небезпечні відходи | | | | | | | | | |(батарейки, сухі | | | | | | | | | |та електролітичні | | | | | | | | | |акумулятори, тара | | | | | | | | | |від розчинників, фарб, | | | | | | | | | |ртутні лампи, | | | | | | | | | |телевізійні | | | | | | | | | |кінескопи тощо) | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |10.|Кістки, шкіра, гума | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |11.|Залишок твердих | | | | | | | | | |побутових відходів | | | | | | | | | |після вилучення | | | | | | | | | |компонентів (дрібне | | | | | | | | | |будівельне сміття, | | | | | | | | | |каміння, вуличний | | | | | | | | | |змет тощо) | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |12.|Загальна маса твердих | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | |побутових відходів | | | | | | | | | |у контейнері | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Методичних рекомендацій
з визначення морфологічного
складу твердих побутових
відходів

ЗРАЗОК ФОРМИ
ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ДАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОРФОЛОГІЧНОГО
СКЛАДУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ З СМІТТЄВОЗІВ

Район населеного пункту _____________________________________
Підприємство, що надає послуги з вивезення твердих побутових
відходів _________________________________________________________
Детальний маршрут руху сміттєвоза зазначається в маршрутній
картці сміттєвоза, яка може бути доданою до цієї форми.
Марка і номер сміттєвоза ____________________________________
Маса порожнього сміттєвоза, т _______________________________
Маса завантаженого сміттєвоза, т ____________________________
------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Маса твердих побутових відходів | |п/п| | за кількістю зважувань, кг | | | |------------------------------------| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6...|Усього| |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |1. |Харчові відходи (овочі,| | | | | | | | | |фрукти, відходи | | | | | | | | | |садівництва тощо) | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |2. |Папір і картон | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |3. |Полімери (пластик, | | | | | | | | | |пластмаси) | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |4. |Скло | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |5. |Чорні метали | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |6. |Кольорові метали | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |7. |Текстиль | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |8. |Дерево | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |9. |Небезпечні відходи | | | | | | | | | |(батарейки, сухі | | | | | | | | | |та електролітичні | | | | | | | | | |акумулятори, тара | | | | | | | | | |від розчинників, фарб, | | | | | | | | | |ртутні лампи, | | | | | | | | | |телевізійні | | | | | | | | | |кінескопи тощо) | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |10.|Кістки, шкіра, гума | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |11.|Залишок твердих | | | | | | | | | |побутових відходів | | | | | | | | | |після вилучення | | | | | | | | | |компонентів (дрібне | | | | | | | | | |будівельне сміття, | | | | | | | | | |каміння, вуличний | | | | | | | | | |змет тощо) | | | | | | | | |---+-----------------------+----+----+----+----+----+----+------| |12.|Загальна маса проби | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | |твердих побутових | | | | | | | | | |відходів | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Методичних рекомендацій
з визначення морфологічного
складу твердих побутових
відходів

ЗРАЗОК
відомості реєстрації твердих побутових відходів,
що надходять на об'єкт поводження з відходами

---------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата|Назва суб'єкта |Державний | Тип | Маса | Маса | Маса | Об'єм | |з/п| |господарювання,| номер |сміттєвоза|сміттєвоза,|порожнього | твердих | кузова | | | | що надає |сміттєвоза| |заповненого|сміттєвоза,|побутових|сміттєвоза,| | | | послуги з | | | твердими | т |відходів,| куб.м | | | | вивезення | | |побутовими | | т | | | | | побутових | | | відходами,| | | | | | | відходів | | | т | | | | |---+----+---------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | |---+----+---------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | |---+----+---------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | |---+----+---------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | |---+----+---------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | |---+----+---------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | |---+----+---------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | |---+----+---------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | |---+----+---------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | |---+----+---------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | |---+----+---------------+----------+----------+-----------+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------вверх