Документ v0021201-12, текущая редакция — Принятие от 16.01.2012

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.01.2012 N 21

Про затвердження Змін до Плану діяльності
Міністерства фінансів України з підготовки
проектів регуляторних актів на 2012 рік

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Плану діяльності Міністерства фінансів
України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2011
N 1634 ( v1634201-11 ) "Про затвердження Плану діяльності
Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік" (далі - Зміни), що додаються.
2. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.)
забезпечити оприлюднення Змін на веб-сайті Міністерства в мережі
Інтернет.
3. Юридичному департаменту (Матузка Я.В.) довести Зміни до
відома Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
16.01.2012 N 21

ЗМІНИ ДО ПЛАНУ
діяльності Міністерства фінансів України
з підготовки проектів регуляторних актів
на 2012 рік
( v1634201-11 )

Доповнити План діяльності Міністерства фінансів України з
підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік ( v1634201-11 )
пунктом такого змісту:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N| Мета прийняття регуляторного | Вид і назва проекту нормативно- | Термін | Структурні підрозділи | Очікувані результати | |по| акта |правового акта (законів України, |виконання | Міністерства, | | |р.| | актів Президента України, | | відповідальні за | | | | | наказів Міністерства фінансів | | розробку нормативно- | | | | | України та інших) | | правового акта | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| | |Реалізація положень пункту 1 |Проект наказу Міністерства |I півріччя|ДПС України Департамент|Прийняття наказу надасть | | |підрозділу 2 розділу XX |фінансів України "Про внесення | |податкової, митної |можливість застосування нових | | |Податкового кодексу України |змін до форм податкової звітності| |політики та методології|норм Податкового кодексу | | |( 2755-17 ) в редакції |з податку на додану вартість" | |бухгалтерського обліку |( 2755-17 ) в частині | | |Закону України | | | |використання платниками ПДВ | | |від 22.12.2011 N 4268-VI | | | |форм та порядку заповнення і | | |( 4268-17 ) "Про внесення змін| | | |подання податкової звітності з| | |до Податкового кодексу України| | | |ПДВ | | |щодо підтримки | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | |товаровиробників" | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку М.О.Чмеруквверх