Про організацію санітарного контролю суден у портах
Держсанепідслужба України; Приказ, Информация, Форма типового документа от 19.02.201618
Документ v0018834-16, текущая редакция — Принятие от 19.02.2016

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.02.2016  № 18

Про організацію санітарного контролю суден у портах

Відповідно до статей 29, 40, 41 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", статті 28 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", Міжнародних медико-санітарних правил (2005), Правил санітарної охорони території, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2011 № 893, постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2015 № 491 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", керуючись підпунктом 3 пункту 4 та пунктом 9 Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 400, та з метою забезпечення дерегуляції контрольних процедур у портах НАКАЗУЮ:

1. Начальнику Головного управління Держсанепідслужби на водному транспорті Голубятникову М.І.:

1.1. Надати право видавати Суднові санітарні свідоцтва (свідоцтва про звільнення судна від санітарного контролю, свідоцтва про проходження судном санітарного контролю) відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (2005) та з урахуванням Переліку портів, уповноважених видавати Суднові санітарні свідоцтва.

1.2. Здійснювати медичний (санітарний огляд) суден за попереднього погодження з Держсанепідслужбою України та виключно у разі отримання:

1.2.1. інформації від капітанів морських, річкових суден або адміністрації порту про наявність серед членів екіпажів (бригад), пасажирів хворих осіб та/або осіб, стосовно яких є підозра на інфекційну хворобу, що має міжнародне значення, або про наявність переносників хвороб;

1.2.2. подання від посадової особи митного органу, що визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення, щодо здійснення медичного (санітарного огляду) суден;

1.2.3. звернення капітана судна про видачу Суднових санітарних свідоцтв (свідоцтв про звільнення судна від санітарного контролю, свідоцтв про проходження судном санітарного контролю).

1.3. При надходженні інформації, зазначеної у п. 1.2 цього наказу, що є підставою для здійснення медичних (санітарних оглядів) суден, протягом однієї години з моменту її отримання направити повідомлення за підписом керівника Головного управління Держсанепідслужби на водному транспорті або його заступників із наданням копій отриманих документів, передбачених п. 1.2 цього наказу, на електронні адреси (balenko_k@ukr.net, danilenkoses@ukr.net).

1.4. Надавати інформацію про виконання цього наказу до відділу санітарного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань Департаменту реформування та державного санітарно-гігієнічного нагляду щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, у паперовому та електронному вигляді (balenko_k@ukr.net, danilenkoses@ukr.net) за формою, визначеною у додатку 1 до цього наказу.

2. Директору Департаменту реформування та державного санітарно-гігієнічного нагляду Даниленку О.М.:

2.1. Забезпечити опрацювання повідомлень про здійснення медичних (санітарних) оглядів суден протягом трьох годин з моменту їх отримання та надання за результатами опрацювання погодження (непогодження) Держсанепідслужби України.

2.2. Забезпечити узагальнення поданої щомісячної інформації та інформування керівника Державної санітарно-епідеміологічної служби України щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним.

Т.в.о. Голови, головного
державного санітарного
лікаря УкраїниС.В. Протас


Додаток № 1
до наказу Держсанепідслужби
19.02.2016 № 18

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання заходів санітарного контролю суден у морських і річкових портах протягом _____________ 201_ року

№ п/п

Назва порту

Кількість суден, що прибуло в порт всього з початку року

Кількість суден, що прибуло в порт (за звітний місяць)

Кількість суден, що було оглянуто всього з початку року

Кількість суден, що було оглянуто (за звітний місяць)

Кількість суден, на яких виявлено недоліки (проблеми)

Кількість суден, яким видано свідоцтво про звільнення від санітарного контролю

Кількість суден, яким видано свідоцтво про проходження санітарного контролю з обмеженим терміном дії та проходженням інспекції в наступному порту

{Текст взято з сайту Держсанепідслужби України http://www.dsesu.gov.ua}вверх