Документ v0005832-16, текущая редакция — Принятие от 15.01.2016

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2016  № 5

Про внесення змін до Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2016 рік

Відповідно до пунктів 9, 14 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення гласності, відкритості та доступності інформації щодо проведення у 2016 році державних статистичних спостережень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2016 рік, затвердженого наказом Держстату від 31 грудня 2015 року № 380 "Про затвердження Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2016 рік", що додаються.

2. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення Змін до Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2016 рік, затверджених пунктом 1 цього наказу, на офіційному веб-сайті Держстату.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови

І.М. ЖукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
статистики України
15.01.2016  № 5

ЗМІНИ
до Загального табеля (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2016 рік

1. Розділ "Ринок праці" доповнити пунктом шостим, який викласти у такій редакції:

№ п/п

Найменування форм і накази щодо їх затвердження

Індекс форм

Періодичність

Хто подає

Строк подання

6.

Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (13.01.2016 № 3)

9-ДС

річна

Установи (організації), на працівників яких поширюється дія законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування"

не пізніше 7 лютого

2. Розділ "Державні фінанси, податки та публічний сектор" доповнити пунктом третім, який викласти у такій редакції:

№ п/п

Найменування форм і накази щодо їх затвердження

Індекс форм

Періодичність

Хто подає

Строк подання

3.

Звіт про виконання державного замовлення (02.12.2014 № 377)

1-держзамовлення

квартальна

Юридичні особи: міністерства, інші органи державної влади, установи та організації, які визначені Кабінетом Міністрів України як державні замовники

не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом

В.о. директора департаменту
планування та координації
статистичної діяльностіН.П. Павленко

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}вверх