Документ p0690697-04, текущая редакция — Принятие от 23.11.2004

     Юридична особа  -  автотранспортне  підприємство  -   платник 
єдиного податку за ставкою 10% з травня 2002 р. З цього періоду
одержує компенсацію з бюджету за пільговий проїзд окремих
категорій громадян. На вимогу регіональної податкової інспекції
підприємство протягом зазначеного періоду сплачує єдиний податок
за отримані кошти. Чи суперечить це чинному законодавству?
(В.Тихолаз, Хмельницька обл.)
Юридична особа - комунальне підприємство, яке обслуговує
житловий фонд, є платником єдиного податку. Отримує кошти з
бюджету на відшкодування витрат, пов'язаних із наданням пільг та
субсидій населенню. Чи включаються до бази оподаткування такі
надходження коштів?
(Н.Крамчанінова, Л.Дзюбан, КП "Ізатовський",
м. Горлівка, Донецька обл.;
КП "Мрія", В.Штемпель, м. Ромни, Сумська обл.;
О.Зеленчук, ПП "Житлосервіс", м. Чернівці)
Підприємство комунальної власності перейшло із загальної
системи оподаткування на спрощену. Основним видом діяльності є
забезпечення зовнішнього освітлення міста. Згідно з рішенням
господарського суду у підприємства виник борг минулих років.
Підприємство фінансується з місцевого бюджету, і міськрадою
прийнято рішення про виділення дотації на погашення цього боргу.
Чи включається сума такої дотації до бази оподаткування єдиним
податком?
(Б.Сошев, Донецька обл.)
Державне ритуальне підприємство - платник єдиного податку,
основним видом діяльності якого є ритуальні послуги та благоустрій
міських кладовищ. Заробітна плата наглядачів міських кладовищ
фінансується з бюджету. Крім цього, за рішенням міської ради
підприємство отримує на розрахунковий рахунок з бюджету кошти на
виконання робіт з будівництва нового кладовища. Роботи виконують
підрядні організації. Чи оподатковуються єдиним податком у такому
разі кошти, отримані з бюджету?
(ДП "Скорбота", м. Малин,
Житомирська обл.)

Пільги на проїзд інвалідів, ветеранів війни та праці в
транспорті передбачені законами N 3551-XII ( 3551-12 ), N 3721-XII
( 3721-12 ), N 2354-XII ( 2354-12 ), постановами N 354
( 354-93-п ) та N 555 ( 555-94-п ), міжурядовою Угодою держав -
учасниць СНД від 12.03.93 р. "Про взаємне визнання прав на
пільговий проїзд для інвалідів і учасників Великої Вітчизняної
війни, а також осіб, прирівняних до них" ( 997_301 ).
Частиною третьою ст. 22 Конституції України ( 254к/96-ВР )
передбачено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до
чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих
прав і свобод.
Слід зазначити, що відшкодування витрат автотранспортних
підприємств з обслуговування пільгових громадян чинним
законодавством передбачено здійснювати за рахунок державного та
місцевих бюджетів.
Постановою N 1920 ( 1920-2002-п ) затверджено Тимчасовий
Порядок перерахування субвенцій на надання пільг та субсидій
населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива,
скрапленого газу, квартирної плати, вивезення сміття та побутових
відходів, пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату
електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг і послуг
зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій
громадян у 2002 р. за рахунок надходжень до загального фонду
держбюджету відрахувань від плати за транзит природного газу через
територію України.
Пунктами 5 та 6 Тимчасового Порядку ( 1920-2002-п )
визначено, що районні держадміністрації та виконавчі органи
міських рад (міст обласного та республіканського значення)
розподіляють отриману субвенцію між головними розпорядниками
коштів місцевих бюджетів відповідно до бюджетної класифікації
видатків та в межах їх фактичної заборгованості перед
постачальниками ресурсів (товарів, послуг) пропорційно видам
послуг.
Листом N 07-07/92-353 ( v-353506-02 ) визначено поняття
субвенції - це трансферти населенню - поточні платежі фізичним
особам, які передбачені для збільшення їх доходу. Подібні платежі
можуть бути окремою добавкою до бюджету певної сім'ї чи особи або
компенсуванням певних видів витрат, наприклад, на харчування,
комунальні послуги, оплату проїзду тощо. До цієї категорії також
включається допомога інвалідам, багатодітним сім'ям, стипендії,
пенсії, путівки на оздоровлення.
Статтею 9 Бюджетного кодексу ( 2542-14 ) визначено, що
трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної влади,
органів влади АР Крим, органів місцевого врядування на безоплатній
та безповоротній основі.
Також Бюджетним кодексом ( 2542-14 ) надано визначення
поняття міжбюджетних трансфертів - це трансферти для використання
на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв
рішення про надання субвенції.
Органи держказначейства на підставі платіжних доручень
головних розпорядників коштів місцевих бюджетів перераховують
кошти на рахунки постачальників ресурсів (товарів, послуг).
Субсидії, дотації надаються суб'єктам підприємницької
діяльності для інших цілей, ніж державне регулювання цін.
Законами N 2905-III ( 2905-14 ), N 380-IV ( 380-15 ),
N 1344-IV ( 1344-15 ) також передбачено компенсацію за пільговий
проїзд окремих категорій громадян.
З метою визначення механізму перерахування у 2004 р.
субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам на надання передбачених
законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової
служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим
громадянам, які постраждали внаслідок репресій або є пенсіонерами;
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу, тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот, послуг зв'язку та
компенсацій за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за
рахунок надходження до загального фонду держбюджету рентної плати
за транзитне транспортування природного газу і за природний газ,
що видобувається в Україні (далі - субвенції), постановою N 55
( 55-2004-п ) затверджено Порядок перерахування в 2004 р. деяких
субвенцій на надання пільг, субсидій та компенсацій за рахунок
надходжень до загального фонду державного бюджету рентної плати за
транзитне транспортування природного газу і природний газ, що
видобувається в Україні.
Згідно із зазначеним Порядком ( 55-2004-п ) держказначейство
перераховує суми субвенцій на рахунки бюджету АР Крим, обласних
бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, відкриті в органах
держказначейства згідно з розписом держбюджету в межах зобов'язань
місцевих бюджетів за видатками.
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації можуть приймати рішення про
централізоване перерахування субвенцій, отриманих згідно з цим
Порядком ( 55-2004-п ), без розподілу їх між бюджетами районів і
міст обласного значення пропорційно видам послуг, за згодою
відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
Райдержадміністрації та виконавчі органи рад міст обласного
значення розподіляють отримані субвенції між головними
розпорядниками коштів місцевих бюджетів відповідно до бюджетної
класифікації видатків у межах їх фактичної заборгованості перед
постачальниками ресурсів (товарів, послуг) пропорційно видам
послуг.
Органи держказначейства на підставі платіжних доручень
головних розпорядників коштів місцевих бюджетів перераховують
кошти на рахунки постачальників ресурсів (товарів, послуг).
Крім цього, Цивільний кодекс ( 435-15 ) дає законодавче
визначення поняття права власності - це право особи на річ
(майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею,
незалежно від волі інших осіб; суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність
на основі права власності на свій розсуд, одноосібно або спільно з
іншими суб'єктами володіє, користується і розпоряджається належним
йому (їм) майном, у тому числі має право надати майно іншим
суб'єктам для використання його на праві власності, праві
господарського відання чи праві оперативного управління, або на
основі інших форм правового режиму майна, передбачених
Господарським кодексом ( 436-15 ).
Отже, у даному випадку автотранспортне підприємство отримує з
бюджету кошти як компенсацію за пільговий проїзд громадян, тобто
отримує кошти, які повинен, але не сплатив громадянин-пільговик за
надані йому послуги з перевезення.
Автотранспортне підприємство має право власності на такі
кошти.
Підсумовуючи вищезазначене, зазначимо, що починаючи з травня
2002 р. і у 2004 р., одержуючи компенсацію з бюджету за пільговий
проїзд окремих категорій громадян, платник єдиного податку повинен
включати до бази оподаткування зазначені кошти.
Якщо на рахунок підприємства надходять кошти з бюджету на
відшкодування витрат, пов'язаних із наданням пільг та субсидій
населенню, і воно має право власності на такі кошти, то вони
включаються до бази оподаткування єдиним податком.
Для оподаткування єдиним податком також враховується отримана
сума дотації з місцевого бюджету на погашення боргу минулих років
та кошти, отримані з бюджету для фінансування заробітної плати та
на виконання робіт з будівництва нового кладовища.
Віра ЦВЄТКОВА, заступник начальника управління податку на
прибуток та податкових платежів - начальник відділу спеціальних
режимів оподаткування Департаменту оподаткування юридичних осіб
ДПА Українивверх