Документ p0042697-05, текущая редакция — Принятие от 01.03.2005

     Як у  податковому  обліку  відображається виплата різниці між 
сумою пенсії, призначеної науковим працівникам державних
небюджетних підприємств і організацій відповідно до Закону
N 1977-XII, і сумою пенсії, розрахованою згідно з іншими
законодавчими актами, на яку мають право наукові працівники,
порядок фінансування і виплат яких встановлено постановою N 372?
(Донецький державний науково-дослідний,
проектно-конструкторський та
експериментальний інститут комплексної
механізації шахт "Донгіпровуглемаш")

Постановою N 257 ( 257-2004-п ) затверджено Перелік посад
наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ,
організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації,
перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату
грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24
Закону України N 1977-XII ( 1977-12 ).
Статтею 24 Закону N 1977-XII ( 1977-12 ), зокрема, визначено,
що різниця між сумою призначеної пенсії за цим Законом та сумою
пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку
має право науковий працівник, фінансується: для наукових (науково-педагогічних) працівників державних
бюджетних наукових установ, організацій та вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації - за рахунок коштів державного
бюджету; для наукових (науково-педагогічних) працівників інших
державних підприємств, установ, організацій та вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації - за рахунок коштів цих
підприємств, установ, організацій та закладів, а також коштів
державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України. При цьому за рахунок коштів державного бюджету науковим
(науково-педагогічним) працівникам оплачується з розрахунку на
одну особу 50% різниці пенсії, призначеної за цим Законом
( 1977-12 ).
Відповідно до пп. 5.2.5 п. 5.2 ст. 5 Закону N 334/94-ВР
( 334/94-ВР ) до складу валових витрат включаються, зокрема, суми
внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів),
установлених Законом N 1251-XII ( 1251-12 ) (крім тих, що прямо не
визначено у переліку податків, зборів (обов'язкових платежів),
визначених зазначеним Законом).
Статтею 14 Закону N 1251-XII ( 1251-12 ) загальнодержавним
збором (обов'язковим платежем) визнано збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування.
Відповідно до ст. 2 Закону України N 400/97-ВР ( 400/97-ВР )
для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 ст. 1 цього Закону,
об'єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату і
доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" ст.
13 Закону N 1788-XII ( 1788-12 ) до досягнення працівниками
пенсійного віку, передбаченого ст. 12 Закону N 1788-XII, тобто
пенсії за віком на пільгових умовах. Проте пункти "б" - "з" не
передбачають пенсії, призначеної науковим (науково-педагогічним)
працівникам державних небюджетних підприємств і організацій.
У разі коли працівник, якому призначено пенсію згідно із
Законом N 1977-XII ( 1977-12 ), продовжує працювати на державному
небюджетному підприємстві, різниця між сумою призначеної пенсії
згідно із зазначеним Законом та сумою пенсії, обчисленою
відповідно до інших законодавчих актів, належить до складу валових
витрат такого підприємства відповідно до пп. 5.6.2 п. 5.6 ст. 5
Закону N 334/94-ВР ( 334/94-ВР ).
Проте якщо працівник попередньо перебував у трудових
відносинах на державному небюджетному підприємстві, але на даний
час вже не працює, то до складу валових витрат не належить сума
різниці між сумою пенсії, призначеної науковим працівникам, та
сумою пенсії, обчисленої на загальних підставах.
Наталія ХОЦЯНІВСЬКА, заступник директора Департаменту
оподаткування юридичних осіб ДПА України - начальник управління
податку на прибуток та податкових платежіввверх