Мінімальна заробітна плата
Редакції видань; Комментарий от 17.08.2006
Документ n0085697-06, текущая редакция — Принятие от 17.08.2006

                    Мінімальна заробітна плата 

Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений
розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче
якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну,
погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної
плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та
компенсаційні виплати.
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією,
обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм
власності і господарювання.
Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною
Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, як правило,
один раз на рік у законі про Державний бюджет України з
урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів,
представників професійних спілок, власників або уповноважених ними
органів, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і
укладення Генеральної угоди.
Розмір мінімальної заробітної плати може переглядатися при
внесенні змін до закону про Державний бюджет України залежно від
зростання індексу цін на споживчі товари і тарифів на послуги за
угодою сторін колективних переговорів.
Зміни розміру мінімальної заробітної плати іншими законами
України та нормативно-правовими актами є чинними виключно після
внесення змін до закону про Державний бюджет України на
відповідний рік.
Виплата заробітної плати в розмірах нижче встановленого
мінімуму, зокрема з вини керівника підприємства, є додатковою
умовою для розірваніня з ним трудового договору (ст. 41 КЗпП
( 322-08 ).
Деякі випадки, в яких використовується показник мінімальної
заробітної плати, наведене в таблиці.
------------------------------------------------------------------ |Коли застосовується (може |Яким документом передбачено | |застосовуватися) | | |--------------------------------+-------------------------------| |При визначенні мінімального |Ст. 24 і 52 Закону України "Про| |розміру статутного капіталу АТ, |господарські товариства" від | |ТОВ і ТДВ |19.09.91 р. N 1576-XII | | |( 1576-12 ) | |--------------------------------+-------------------------------| |При визначенні розміру |П. 6.1 Закону N 889 | |податкової соціальної пільги |( 889-15 ) | |--------------------------------+-------------------------------| |При розрахунку суми податку з | | |доходів фізичних осіб при |П.п. 11.2.1 Закону N 889 | |відчуженні об'єкта нерухомості, |( 889-15 ) | |придбаного у власність після | | |01.01.2004 р. | | |--------------------------------+-------------------------------| |При визначенні розміру | | |відшкодування шкоди, заподіяної |Ст. 1195 ЦКУ | |каліцтвом чи іншим ушкодженням |( 435-15 ) | |здоров'я особі, яка в момент | | |заподіяння шкоди не працювала | | |--------------------------------+-------------------------------| |При визначенні розміру оплати | | |вільних від роботи днів, що | | |надаються працівникам, які |Ст. 218 КЗпП ( 322-08 ) | |навчаються на останніх курсах у | | |вузах та в аспірантурі | | |--------------------------------+-------------------------------| |При встановленні підстав для |Ст. 6 Закону України "Про | |порушення справи про банкрутство|відновлення платоспроможності | | |боржника або визнання його | | |банкрутом" від 14.05.92 р. | | |N 2343-XII ( 2343-12 ) | ------------------------------------------------------------------
Наведемо розміри мінімальної заробітної плати, установлені у
1996 - 2006 рр.
Розмір мінімальної заробітної плати ------------------------------------------------------------------ |Розмір |Термін дії |Документ, яким |Примітка | | | |затверджено | | | | |даний розмір | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |1 |2 |3 |4 | |---------+-------------------+------------------+---------------| |185 крб. |01.07.91 - 30.11.91|Закон УРСР |Не включаються | | | |N 1280-XII від |доплати, | | | |03.07.91 |надбавки, | | | |( 1280-12 ) |премії та інші | | | | |виплати. | |---------+-------------------+------------------+---------------| |400 крб. |01.12.91 - 30.04.92|Указ Президента | | | | |України N 34/92 | | | | |від 09.01.92 | | | | |( 34/92 ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |900 крб. |01.05.92 - 31.10.92|Постанова ВРУ | | | | |N 2301-XII від | | | | |29.04.92 | | | | |( 2301-12 ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |2300 крб.|01.11.92 - 31.12.92|Постанова ВРУ | | | | |N 2779-XII від | | | | |16.11.92 | | | | |( 2779-12 ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |4600 крб.|01.01.93 - 31.05.93|Декрет КМУ N 19-92| | | | |від 29.12.92 | | | | |( 19-92 ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |6900 крб.|01.06.93 - 31.08.93|Постанова ВРУ | | | | |N 3243-XII від | | | | |01.06.93 | | | | |( 3243-12 ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |20000 крб|01.09.93 - 31.08.93|Постанова ВРУ | | | | |N 3415-XII від | | | | |27.08.93 | | | | |( 3415-12 ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |60000 крб|01.12.93 - 29.02.96|Постанова ВРУ | | | | |N 3653-XII від | | | | |25.11.93 | | | | |( 3653-12 ) | | | | | | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |1500000 |01.03.96 - 01.09.96|Постанова ВРУ | | | крб. | |N 49/96-ВР від | | | | |20.02.96 | | | | |( 49/96-ВР ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |15 грн. |02.09.96 - 31.12.97|Указ Президента |У зв'язку з | | | |України N 762/96 |проведенням в | | | |від 25.08.96 |Україні грошо- | | | |( 762/96 ) |вої реформи | |---------+-------------------+------------------+---------------| |45 грн. |01.01.98 - 30.06.98|Закон України | | | | |N 780/97-ВР від | | | | |24.12.97 | | | | |( 780/97-ВР ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |55 грн. |01.07.98 - 31.12.98|Указ Президента | | | | |України N 669/98 | | | | |від 23.06.98 | | | | |( 669/98 ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |74 грн. |01.01.99 - |Закон України | | | |31.03.2000 |N 366-XIV від | | | | |25.12.98 | | | | |( 366-14 ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |90 грн. |01.04.2000 - |Закон України | | | |30.06.2000 |N 1766-III від | | | | |01.06.2000 | | | | |( 1766-14 ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |118 грн. |01.07.2000 - |Закон України | | | |31.12.2001 |N 1766-III від | | | | |01.06.2000 | | | | |( 1766-14 ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |140 грн. |01.01.2002 - |Закон України | | | |30.06.2002 |N 2896-III від | | | | |13.12.2001 | | | | |( 2896-14 ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |165 грн. |01.07.2002 - |Закон України | | | |31.12.2002 |N 2896-III від | | | | |13.12.2001 | | | | |( 2896-14 ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |185 грн. |01.01.2003 - |Закон України | | | |30.11.2003 |N 372-IV від | | | | |26.12.2002 | | | | |( 372-15 ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |205 грн. |01.12.2003 - |Закон України | | | |31.08.2004 |N 380-IV від | | | | |26.12.2002 | | | | |( 380-15 ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |237 грн. |01.09.2004 - |Закон України | | | |31.12.2004 |N 1344-IV від | | | | |27.11.2003 | | | | |( 1344-15 ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |262 грн. |01.01.2005 - |Закон України | | | |31.03.2005 |N 2282-IV від | | | | |23.12.2004 | | | | |( 2285-15 ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |290 грн. |01.04.2005 - | - << - | | | |30.06.2005 | | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |310 грн. |01.07.2005 - | - << - | | | |31.08.2005 | | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |332 грн. |01.09.2005 - | - << - | | | |31.12.2005 | | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |350 грн. |01.01.2006 - |Закон України | | | |30.06.2006 |N 3235-IV від | | | | |20.12.2005 | | | | |( 3235-15 ) | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |375 грн. |01.07.2006 - | - << - | | | |30.11.2006 | | | |---------+-------------------+------------------+---------------| |400 грн. |01.12.2006 - | - << - | | ------------------------------------------------------------------
Приклад використання показника "мінімальна заробітна плата"
Чинним законодавством вимоги до величини статутного фонду АТ,
ТОВ і ТДВ "прив'язані" до мінімальної заробітної плати.
Визначимо мінімальний розмір статутного фонду з урахуванням
сьогоднішнього розміру мінімальної заробітної плати:
- для АТ-1250 мінімальних заробітних плат виходячи зі ставки
мінімальної заробітної плати, що діяла на момент створення
товариства, або 468750 грн. (1250x375);
-для ТОВ і ТДВ-100 мінімальних заробітних плат виходячи зі
ставки мінімальної заробітної плати, що діяла на момент створення
товариства, або 37500 грн. (100 х 375). Зазначимо, що збільшення
розміру мінімальної заробітної плати не означає обов'язкового
збільшення статутного фонду. Розмір його встановлюється виходячи
із рівня мінімальної заробітної плати на моменті реєстрації.
Звертаємо увагу, в період з 1 липня 2006 року до
30 листопада 2006 року мінімальну заробітну плату встановлено в
розмірі 375 грн.вверх