Щодо надання роз'яснень (стосовно державного регулювання тарифів)
НК держрегулювання компослуг; Письмо от 31.05.2013
Документ n0075866-13, текущая редакция — Принятие от 31.05.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Щодо надання роз'яснень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (далі - Закон) основним завданням Комісії є здійснення державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках.

Згідно із Законом до повноважень Комісії віднесено, зокрема, встановлення тарифів суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією, а саме: тарифів на виробництво (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування та постачання теплової енергії.

Статтею 5 Закону України "Про природні монополії" визначено, що до сфери діяльності суб'єктів природних монополій відноситься, зокрема, транспортування теплової енергії, а до суміжних ринків - виробництво теплової енергії (крім випадків, коли вона використовується виключно для внутрішньовиробничих потреб) в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва теплової енергії (ліцензійними умовами); постачання теплової енергії.

Предметом державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, згідно з цим Законом, є, зокрема, регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій.

Крім того, згідно зі статтею 12 Закону України "Про ціни і ціноутворення", державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб'єктами, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про теплопостачання", теплова енергія є товарною продукцією, що виробляється на об'єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу.

Тариф (ціна) на теплову енергію - грошовий вираз витрат на виробництво, транспортування, постачання одиниці теплової енергії (1 Гкал) з урахуванням рентабельності виробництва, інвестиційної та інших складових, що визначаються згідно із методиками, розробленими центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання.

Враховуючи викладене, тарифи, за якими суб'єкт господарювання реалізовує теплову енергію стороннім споживачам, підлягають державному регулюванню.вверх