Про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення
Вищий адміністративний суд; Постановление от 05.04.2006
Документ n0048760-06, текущая редакция — Принятие от 05.04.2006

                                                          
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
05.04.2006

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в
складі: головуючого судді Ліпського Д.В., суддів: Амєліна С.Є.,
Гуріна М.І., Берднік І.С., Лиски Т.О., секретар Криворучко А., за
участю представника позивача - О., представників відповідача - Г.,
Т., У., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну
скаргу ДПІ у Печерському районі м. Києва на рішення господарського
суду м. Києва від 29 червня 2005 року та на ухвалу Київського
апеляційного господарського суду від 22 листопада 2005 року по
справі за позовом ТОВ "Тоналіто-Інтур" до ДПІ у Печерському районі
м. Києва про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення,
В С Т А Н О В И Л А:
В квітні 2005 року ТОВ "Тоналіто-Інтур" звернулось до суду з
позовом до ДПІ у Печерському районі м. Києва про визнання
недійсним податкового повідомлення-рішення N 12/15-70 від
18 жовтня 2004 року.
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від
22 листопада 2005 року залишено без змін рішення господарського
суду м. Києва від 29 червня 2005 року, яким позов задоволено
повністю.
Не погоджуючись з зазначеними судовими рішеннями, ДПІ у
Печерському районі м. Києва звернулась з касаційною скаргою до
Вищого адміністративного суду України.
В касаційній скарзі відповідач просить скасувати ухвалу
Київського апеляційного господарського суду від 22 листопада
2005 року та рішення господарського суду м. Києва від 29 червня
2005 року, прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні
позовних вимог, оскільки суди першої та апеляційної інстанцій
неправильно застосували норми матеріального права, а саме:
ст.ст. 2, 5 Закону України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ), ст. 57 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ), п. 11
ст. 1, пп. "в" пп. 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), ст. 58 Конституції
України ( 254к/96-ВР ).
Заслухавши доповідь судді Вищого адміністративного суду
України, перевіривши доводи касаційної скарги за матеріалами
справи, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає
задоволенню з наступних підстав:
Судом першої та апеляційної інстанцій встановлено, що ДПІ у
Печерському районі м. Києва здійснено камеральну перевірку
дотримання вимог податкового законодавства відповідно до п. 1 ч. 1
ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу України"
( 509-12 ) від 4 грудня 1990 року. В ході перевірки встановлено
методологічну помилку при складанні ТОВ "Тоналіто-Інтур"
розрахунку плати за торгові патенти за I квартал 2004 року та
останній квартал їхньої діяльності, яка полягає у неврахуванні
позивачем ст. 57 Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ), згідно якої збільшилася плата за торгові
патенти на використання грального автомату, на столи з кільцем
рулетки і на спеціальні столи для казино, внаслідок чого збільшено
податкове зобов'язання.
За результатами перевірки було складено акт N 14/15-70 від
15 жовтня 2004 року, на підставі якого прийняте податкове
повідомлення-рішення N 12/15-70. Зазначеним податковим
повідомленням-рішенням згідно пп. "в" п. 4.2.2 ст. 4 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" N 2181-III
( 2181-14 ) від 21 грудня 2000 року (далі - Закон України 2181) та
згідно п. 3 ст. 5 Закону України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" N 98 ( 98/96-ВР ) від 23 березня
1996 року позивачу визначено суму податкового зобов'язання -
обов'язковий платіж (плата за торговий патент) в сумі
141700,00 грн.
ТОВ "Тоналіто-Інтур" здійснює діяльність з надання послуг у
сфері грального бізнесу і станом на 1 січня 2004 року придбало
31 торговий патент для використання гральних автоматів відповідно
за N 267895 - 267016, N 162101 - 162110, три торгових патенти для
використання столів з кільцем рулетки відповідно N 267917,
N 267918, N 161972 і шість торгових патентів для використання
інших (спеціальних) столів для казино відповідно за N 267920 -
267923, N 203397, N 203173. Оплата вартості зазначених торгових
патентів за I квартал 2004 року була здійснена платіжними
дорученнями від 02.12.2003 р. N 1157, від 03.12.2003 р. N 1160,
від 04.12.2003 р. N 1161, ТОВ "Тоналіто-Інтур" N 1155, від
05.12.2003 р. N 1154, від 08.12.2003 р. N 1169, N 1171, від
09.12.2003 р. N 1172, від 10.12.2003 р. N 1168, від 11.12.2003 р.
N 1170, в загальній сумі 130850 грн.
Відповідно до п. 3 ст. 5 Закону України "Про патентування
деяких видів підприємницької діяльності" N 98/96-ВР ( 98/96-ВР )
від 23 березня 1996 року (в редакції, що діяла до внесення змін
Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" від
27 листопада 2003 року N 1344-IV ( 1344-15 ) (далі - Закон України
N 98/96-ВР) вартість торгового патенту на здійснення операцій з
надання послуг у сфері грального бізнесу встановлюється у
фіксованому розмірі (за рік): для використання грального автомата
з грошовим або майновим виграшем - 1400 гривень; для використання
грального столу з кільцем рулетки - 64000 гривень; для
використання інших гральних столів (спеціальних столів для казино,
крім столів для більярду) - 48000 гривень за кожний стіл. Термін
дії торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у
сфері грального бізнесу становить 60 календарних місяців. Оплата
вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг
у сфері грального бізнесу провадиться щоквартально до 15 числа
місяця, що передує звітному кварталу.
Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з
надання послуг у сфері грального бізнесу суб'єкт підприємницької
діяльності вносить одноразову плату у розмірі вартості торгового
патенту за три місяці. На суму, сплачену під час придбання
торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент,
яка підлягає внесенню в останній квартал його дії.
Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню
оплату вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання
послуг у сфері грального бізнесу за весь термін дії торгового
патенту. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється
від обов'язків додаткового внесення вартості торгового патенту у
разі, якщо прийнятими після цього актами законодавства
збільшується його вартість. Зазначене положення передбачене у п. 5
ст. 5 Закону України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ).
Задовольняючи позов ТОВ "Тоналіто-Інтур" суд першої інстанції
неправильно розтлумачив дану норму закону, оскільки позивач
проводив оплату вартості торгового патенту щоквартально і не
скористався передбаченим цією нормою закону правом здійснити
попередню оплату вартості торгового патенту за весь термін його
дії, що звільняло б його від обов'язків додаткового внесення
вартості патенту в разі її збільшення.
Статтею 57 Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ) передбачено, що у 2004 році збільшується
вартість торгового патенту на надання послуг у сфері грального
бізнесу.
При цьому встановлені ч. 3 ст. 5 Закону України N 98/96-ВР
( 98/96-ВР ) цифри "1400", "64000", "48000" стосовно вартості
торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері
грального бізнесу замінені відповідно цифрами "2800", "128000",
"96000". Відповідні зміни щодо вартості торгового патенту Законом
України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 )
внесені до ч. 3 ст. 5 Закону України N 98/96-ВР.
Згідно ст. 111 Закону України "Про Державний бюджет України
на 2004 рік" від 27.11.2003 р. N 1344-IV ( 1344-15 ) даний Закон
вводиться в дію з 01.01.2004 року.
Тому вимога податкового органу у повідомлені-рішенні про
доплату вартості патенту за перший квартал 2004 року є
обґрунтованою.
Пунктом 19 ч. 1 ст. 14 Закону України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ) плата за торговий патент на деякі види
підприємницької діяльності передбачена серед загальнодержавних
податків і зборів (обов'язкових платежів), що обумовлює суть плати
за торговий патент.
Зазначені вимоги Закону свідчать про правомірність
донарахування позивачеві суми в розмірі 10850,00 грн. за останній
квартал дії придбаних торгових патентів на 31 гральний автомат
(згідно розрахунку N 1 до акта перевірки).
Суд апеляційної інстанції помилки суду першої інстанції не
виправив, а послався на те, що позивачем були виконані вимоги
Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності" ( 98/96-ВР ), що не дає податковому органу підстав
вимагати здійснення доплати вартості патенту за перший квартал
2004 року.
При цьому ні суд першої інстанції, ні суд апеляційної
інстанції не врахували вимог частини 2 статті 4 глави 1 Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ), згідно з яким: "При здійсненні
бюджетного процесу в Україні положення нормативно-правових актів
застосовуються лише в частині, в якій вони не суперечать
положенням Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Кодексу та
закону про Державний бюджет України".
Враховуючи наведене судові рішення по справі підлягають
скасуванню з прийняттям нової постанови про відмову у задоволенні
позову.
Керуючись ст.ст. 220, 221, 223, 229, 230, ч. 5 ст. 254 КАС
України ( 2747-15 ), колегія суддів П О С Т А Н О В И Л А:
Касаційну скаргу ДПІ у Печерському районі м. Києва
задовольнити, рішення господарського суду м. Києва від 29 червня
2005 року та ухвалу Київського апеляційного господарського суду
від 22 листопада 2005 року скасувати.
Прийняти нову постанову, якою відмовити у задоволенні
позовних вимог ТОВ "Тоналіто-Інтур" до ДПІ у Печерському районі
м. Києва про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з
моменту проголошення.вверх