Про стягнення надмірно сплачених коштів на придбання патентів
Вищий адміністративний суд; Определение от 29.03.2006
Документ n0019760-06, текущая редакция — Принятие от 29.03.2006

                ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ 
У Х В А Л А
29.03.2006

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в
складі: головуючого - судді Маринчак Н.Є., суддів:
Васильченко Н.В., Кравченко О.О., Харченка В.В., Чалого С.Я., при
секретарі: Муравйовій Л.В., розглянувши в судовому засіданні в
порядку касаційного провадження адміністративну справу за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ розваг" до Державної
податкової інспекції у Фрунзенському районі міста Харкова та
Відділення Державного казначейства у Фрунзенському районі міста
Харкова про стягнення 2800 грн. за касаційною скаргою Товариства з
обмеженою відповідальністю "Світ розваг" на постанову Харківського
апеляційного господарського від 23 травня 2005 року,
В С Т А Н О В И Л А:
У січні 2005 року ТОВ "Світ розваг" звернулося до
господарського суду Харківської області з позовом до Державної
податкової інспекції у Фрунзенському районі м. Харкова та
Відділення Державного казначейства у Фрунзенському районі
м. Харкова про стягнення надмірно сплачених коштів у сумі
2800 грн. за перший квартал 2004 року на придбання патентів.
Позовні вимоги обґрунтовувались тим, що ТОВ "Світ розваг"
(далі - Товариство) до 15.12.2003 року сплатило вартість торгових
патентів за перший квартал 2004 року у розмірі 1400 грн. за
патент, відповідно до вимог п. 3 ст. 5 Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР )
в редакції Закону від 23.03.96 року, а тому вимога ДПІ сплатити
вартість патентів в подвійному розмірі, відповідно до вимог ст. 57
Закону України "Про Державний бюджет на 2004 рік" від
27.11.2003 року N 1344-IV ( 1344-15 ), чинного з 01.01.2004 року,
суперечить ст. 14 Закону України "Про систему оподаткування"
( 1251-12 ), згідно якої вартість патенту віднесено до
обов'язкових платежів.
ДПІ у Фрунзенському районі м. Харкова проти позову
заперечувала, посилаючись на пункт 5 статті 5 Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності"
( 98/96-ВР ), згідно якої оплата вартості патенту здійснюється
щоквартально, до 15 числа місяця, що передує звітному кварталу.
Рішенням Господарського суду Харківської області від
16 березня 2005 року позовні вимоги Товариства з обмеженою
відповідальністю "Світ розваг" задоволено, стягнуто з державного
бюджету 2800 грн. зайво сплаченої вартості торгових патентів.
Вищезазначене рішення мотивоване тією обставиною, що вимоги
податкового органу щодо збільшення розміру вартості патенту на
підставі Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( 1344-15 ) є необґрунтованими, оскільки відповідно до ст. 58
Конституції України ( 254к/96-ВР ) закони та інші
нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім
випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність
особи.
Постановою Харківського апеляційного господарського суду від
23 травня 2005 року вищезазначене рішення скасовано, в позові
Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ розваг" до Державної
податкової інспекції у Фрунзенському районі міста Харкова та
Відділення Державного казначейства у Фрунзенському районі
м. Харкова про стягнення 2800 грн. відмовлено.
Зазначена постанова мотивована тим, що Законом України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" від 27.11.2003 р. N 1344-IV
( 1344-15 ) встановлено, що у 2004 році збільшується вартість
торгового патенту на здійснення діяльності з обміну готівкових
валютних цінностей, надання послуг у сфері грального бізнесу.
Встановлені частиною третьою статті 5 Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР )
стосовно вартості торгового патенту на здійснення операцій з
надання послуг у сфері грального бізнесу цифри по гральних
автоматах "1400" замінені цифрами "2800".
Згідно абзацу 3 пункту 5 статті 5 Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР )
суб'єкт підприємницької діяльності може здійснювати попередню
оплату вартості торгового патенту на здійснення операцій на
надання послуг у сфері грального бізнесу за весь термін дії
торгового патенту. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності
звільняється від обов'язків додаткового внесення вартості
торгового патенту у разі, якщо прийнятими після цього актами
законодавства збільшується його вартість. Відповідно до абзацу 3
пункту 4 статті 5 вказаного Закону строк дії торгового патенту на
здійснення операцій на надання послуг у сфері грального бізнесу
складає 60 календарних місяців.
Враховуючи, що відповідачем не внесено оплату за весь термін
дії (60 календарних місяців) придбаних патентів, суд апеляційної
інстанції дійшов висновку, що вартість торгових патентів позивача
повинна була збільшитися на суми визначені Законом України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ).
Не погоджуючись з постановою Харківського апеляційного
господарського суду від 23 травня 2005 року Товариство з обмеженою
відповідальністю "Світ розваг" подало касаційну скаргу в порядку
розділу XII-1 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ) до Вищого господарського суду України, який своєю
ухвалою від 4 листопада 2005 року на підставі пп. 7, 10
Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного
судочинства України ( 2747-15 ) направив її для вирішення до
Вищого адміністративного суду України.
Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 13 лютого
2006 року було відкрите касаційне провадження за касаційною
скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ розваг" на
постанову Харківського апеляційного господарського суду від
23 травня 2005 року.
Розглянувши доводи скаржника та вивчивши матеріали справи,
колегія суддів доходить висновку, що касаційна скарга підлягає
задоволенню, виходячи з нижчевикладеного.
Згідно з пунктом 19 частини 1 статті 14 Закону України "Про
систему оподаткування" ( 1251-12 ) плата за торговий патент на
деякі види підприємницької діяльності віднесена до
загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів).
Господарськими судами встановлено, що ТОВ "Світ розваг"
придбало 8 патентів на здійснення операцій з надання послуг у
сфері грального бізнесу, зокрема для використання гральних
автоматів.
Статтею 5 Закону N 98/96-ВР ( 98/96-ВР ) від 23.03.96 року
вартість торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг
у сфері грального бізнесу встановлена у фіксованому розмірі (за
рік) для використання грального автомата з грошовим або майновим
виграшем 1400 грн. за кожний стіл.
Термін дії торгового патенту становить 60 календарних
місяців, а оплата вартості торгового патенту провадиться
щоквартально до 15 числа місяця, що передує звітному кварталу.
Під час придбання торгового патенту суб'єкт підприємницької
діяльності вносить одноразову плату у розмірі вартості торгового
патенту за 3 місяці.
Ст. 57 Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік від 27.11.2003 року N 1344-IV ( 1344-15 ) у 2004 році
підвищено вартість торгового патенту з надання послуг у сфері
грального бізнесу. Згідно зі ст. 111 цей Закон набирає чинності з
01.01.2004 року.
На підставі Закону N 1344-IV ( 1344-15 ) внесені відповідні
зміни до ч. 3 ст. 5 Закону України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ), зокрема вартість
торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері
грального бізнесу визначена в 2800 грн.
Господарськими судами встановлено, що ТОВ "Світ розваг" за
8 торгових патентів на здійснення діяльності з надання послуг у
сфері грального бізнесу здійснено одноразову плату у розмірі
вартості патентів за три місяці в сумі 5600 грн.
Згідно з ч. 2 ст. 5 Закону України "Про патентування деяких
видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) на суму, сплачену
під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за
торговий патент, яка підлягає внесенню в останній квартал його
дії.
Зазначена сума ТОВ "Світ розваг" сплачена у межах дії цього
Закону в редакції від 23.03.96 року N 98/96 ( 98/96-ВР ).
Вимоги податкового органу щодо збільшення розміру вартості
патентів до 5600 грн. на підставі Закону України "Про Державний
бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) правильно визнана
господарським судом першої інстанції необґрунтованою, оскільки
відповідно до ст. 58 Конституції України ( 254к/96-ВР ) закони та
інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім
випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність
особи.
Посилання суду апеляційної інстанції на норми абзацу 3
пункту 4 статті 5 Закону України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) колегією суддів не
приймаються, з огляду на те, що вищезазначеною правовою нормою
встановлено право платника на збереження вартості вже оплаченого
патенту, натомість не встановлено обов'язку зі здійснення доплати
у випадку збільшення вартості.
За таких обставин законне і обґрунтоване рішення
господарського суду Харківської області від 16 березня 2005 року
безпідставно скасоване оскаржуваною постановою Харківського
апеляційного господарського суду від 23 травня 2005 року.
Керуючись ст.ст. 221, 223, 227 КАС України ( 2747-15 ),
колегія суддів У Х В А Л И Л А:
Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю
"Світ розваг" задовольнити.
Постанову Харківського апеляційного господарського суду від
23 травня 2005 року скасувати, рішення господарського суду
Харківської області від 16 березня 2005 року залишити без змін.
Ухвала набуває законної сили з моменту її проголошення.вверх