Документ 996_021, действует, текущая редакция — Ратификация от 19.10.1999, основание - 1162-XIV


Гарантійна угода
(Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання
та очищення води м. Запоріжжя)
між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку
від 21 травня 1999 р.
( Угоду ратифіковано Законом N 1162-XIV ( 1162-14 )
від 19.10.99 )

Гарантійна угода
Ця Гарантійна угода вчинена 21 травня 1999 р. між Україною
(надалі "Гарант") та Європейським банком реконструкції та розвитку
(надалі "Банк").
Преамбула
Оскільки Гарант, "Місто Запоріжжя" та Державне комунальне
підприємство "Водоканал" м. Запоріжжя ("Позичальник") зажадали
сприяння з боку Банку у частковому фінансуванні Проекту; оскільки згідно з Кредитною угодою від 21 травня 1999 р.
( 985_003 ) між Банком та Позичальником ("Кредитна угода"), Банк
погодився надати Позичальникові позику в сумі, еквівалентній
двадцяти восьми мільйонам Доларів (28.000.000 Доларів США)
("Позика") на умовах, визначених у Кредитній угоді, але тільки за
тієї умови, що Гарант погодиться гарантувати зобов'язання
Позичальника в зв'язку з такою Позикою, як це викладено в цій
Гарантійній угоді; оскільки Гарант, зважаючи на укладення Банком Кредитної угоди
з Позичальником, погодився гарантувати такі зобов'язання
Позичальника; оскільки за угодою про проектні фонди та гарантії від 21
травня 1999 р. між Банком та "Містом Запоріжжям" ("Угода про
проектні фонди та гарантії"), "Місто Запоріжжя" погодилось надати
(i) гарантію щодо зобов'язань Позичальника стосовно Позики, та
(ii) фонди на суму, еквівалентну трьом мільйонам Доларів
(3.000.000 Доларів США) та іншу фінансову, адміністративну та
організаційну підтримку у здійсненні Проекту; та оскільки за угодою про підтримку проекту від 21 травня
1999 р. між Банком та "Запорізькою областю" ("Угода про підтримку
проекту"), "Запорізька область" погодилася надати фінансову,
адміністративну та організаційну підтримку у здійсненні проекту; то сторони за цим документом уклали угоду про таке:
Стаття I
Стандартні умови; визначення; заголовки
Розділ 1.01 Включення стандартних умов
Усі положення "Стандартних положень та умов"
( 985_001 ) від лютого 1999 р. включено до цієї Гарантійної угоди
та зроблено чинними щодо неї з такою самою силою та дією, які вони
мали б у разі повного їх викладення в цій статті (згадані вище
положення надалі іменуються Стандартні умови).
Розділ 1.02 Визначення
У будь-якому місці цієї Гарантійної угоди, якщо не вказано
інакше, терміни, визначені в Преамбулі, мають відповідні, наведені
в них значення; терміни, визначені в Стандартних умовах та в
Кредитній угоді повинні мати відповідні, наведені в них значення,
а наступний термін має таке значення: "Повноважний представник Гаранта" означає Міністра фінансів
Гаранта.
Розділ 1.03 Заголовки
Заголовки статей та розділів та Зміст вставлені лише для
зручності користування документом і не повинні використовуватися
для тлумачення цієї Гарантійної угоди.
Стаття II
Гарантія; Обов'язки Гаранта
Розділ 2.01 Гарантія
Гарант цим безумовно гарантує, як основна особа, яка прийняла
на себе зобов'язання, а не лише як поручитель, належну та
пунктуальну виплату всіх та будь-яких коштів, належних за
Кредитною угодою, в зазначений термін або достроково, а також
пунктуальне виконання всіх інших зобов'язань Позичальника,
викладених у Кредитній угоді.
Розділ 2.02 Завершення проекту
(а) Гарант зобов'язується, в разі наявності обгрунтованої
причини вважати, що кошти, наявні у Позичальника є недостатніми
для покриття очікуваних видатків, необхідних для завершення цього
проекту, не гаючи часу вжити прийнятних для Банку заходів з метою
надання або забезпечення надання Позичальникові таких коштів, які
є необхідними для покриття таких видатків та потреб.
(б) Без обмеження універсальності інших положень цієї
Гарантійної угоди або Стандартних умов, Гарант зобов'язується
прийняти та забезпечити дію нормативних актів, які дадуть змогу
Позичальнику вводити в дію, так часто як необхідно, зміни рівня та
структури його тарифів для забезпечення спроможності Позичальника
виконати свої обов'язки за Статтею IV Кредитної угоди.
Розділ 2.03 Інші обов'язки
(а) Гарант відшкодовує Банкові всі та будь-які його втрати,
виплати за скаргами, зобов'язання та збитки, пов'язані зі шкодою,
завданою довкіллю внаслідок забруднення, пов'язаного з проектом,
включаючи, без обмеження, шкоду здоров'ю та безпеці співробітників
або третіх осіб та витрати на очищення.
(б) У разі накладання на Позичальника будь-яких нових
платежів чи обов'язків, за обгрунтованим висновком Банку,
погіршать його фінансовий стан, Гарант не гаючи часу прийме такі
заходи, які будуть необхідними для забезпечення спроможності
Позичальника виконати свої обов'язки за Кредитною угодою.
(в) Якщо будь-яке бюджетне підприємство чи організація,
діяльність якого повністю фінансується Гарантом, не сплатить
будь-які кошти, які воно винно Позичальникові, протягом 90 днів з
терміну виникнення зобов'язань по платежу, Гарант повинен не гаючи
часу компенсувати Позичальникові всі такі кошти, або дозволити
компенсувати такі кошти за рахунок сум, належних Гаранту від
Позичальника.
(г) Гарант прийме заходи, які можуть бути необхідними або
сприятливими для:
(i) переоцінки основних засобів Позичальника, за
відновлювальною вартістю;
(ii) надання Позичальникові можливості добитися цілей,
викладених у розділах 3.01 (ж) та (з) й 4.03 (в) та (г) Кредитної
угоди.
(д) Гарант буде вживати всі дії, необхідні у відповідності з
законодавством Гаранта, для зобов'язання юридичних осіб, якими
Гарант володіє чи які він контролює, здійснювати платежі
Позичальнику за надані послуги повністю та в строк.
Стаття III
Різне
Розділ 3.01 Повідомлення
В цілях Розділу 10.01 Стандартних умов наводяться такі
адреси: Гарант: Міністерство фінансів України До уваги: Міністр фінансів 12/2 вул. М. Грушевського Київ 252 008 Україна
Телефон (38 044) 293 4517; (38 044) 293 5363 Телефакс (38 044) 293 8243; (38 044) 293 2178
Банк: European Bank for Reconstruction and Development Attention: Operation Administration Unit One Exchange Square London ЕС2А 2JN
Телефон (44 171) 338 6000 Телефакс (44 171) 338 6100 Телекс 881 2161
Розділ 3.02 Умови, які передують набранню чинності;
Юридичний висновок
В цілях Розділу 9.03 (b) Стандартних умов, є необхідним
надання Банкові Міністром юстиції від імені Гаранта юридичного
висновку чи висновків. На засвідчення чого сторони цієї угоди через своїх належним
чином уповноважених представників забезпечили підписання та
укладення цієї Угоди в Києві, Україна в 4 (чотирьох) примірниках,
у день та рік, зазначені вище.
Україна Представник: підпис
Ім'я:
Європейський банк реконструкції Представник: підпис
та розвитку Ім'я:вверх