Документ 959-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 05.02.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 26.02.2009. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 18 Закону України
"Про оцінку земель"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 26 , ст. 324 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Частину другу статті 18 Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 229) викласти у такій редакції:
 
     "Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться:
 
     розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років;
 
     розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років, а несільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 7-10 років".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 5 лютого 2009 року
N 959-VIвверх