Документ 89/98-ВР, действует, текущая редакция — Принятие от 06.02.1998
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.02.1998. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору до Енергетичної Хартії та
Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної
ефективності і суміжних екологічних аспектів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 26, ст.150 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Договір до Енергетичної Хартії ( 995_056 ) та Протокол до
Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних
екологічних аспектів ( 995_056 ), підготовлені в рамках
Конференції по Європейській Енергетичній Хартії ( 995_061 ) та
підписані від імені Уряду України 17 грудня 1994 року в
м. Лісабоні (Португалія), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 6 лютого 1998 року
N 89/98-ВРвверх