Документ 834-XIV, первая редакция — Принятие от 06.07.1999
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про поширення дії окремих положень Закону України
"Про міліцію" на особовий склад Державної фельд'єгерської
служби України при Державному комітеті зв'язку та
інформатизації України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 34, ст.298 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Поширити на особовий склад Державної фельд'єгерської
служби України при Державному комітеті зв'язку та інформатизації
України дію статей 12 і 13, пунктів 1 і 3 частини першої, частин
другої і третьої статті 14, пунктів 2, 3 і 5 частини першої,
частин другої і третьої статті 15, статті 15-1, частин першої,
другої, третьої, п'ятої, шостої і сьомої статті 21 Закону України
"Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36,
ст.526; 1995 р., N 15, ст.102).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 липня 1999 року
N 834-XIVвверх