Документ 756-IV, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2011, основание - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до статті 12 Закону України
"Про плату за землю"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 30, ст.243 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 12 Закону України "Про плату за землю"
( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45,
ст. 238; 2000 р., N 43, ст. 363) такі зміни:
( Підпункт 1 пункту 1 виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005
2) частину другу після слів "за землі кладовищ" доповнити
словами "за землі дитячих санаторно-курортних та оздоровчих
закладів України, а також за земельні ділянки підприємств, установ
і організацій України, зайняті їхніми структурними підрозділами
(філіями, представництвами), що надають санаторно-курортні та
оздоровчі послуги дітям".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 травня 2003 року
N 756-IVвверх