Документ 747/2006, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 14.01.2012, основание - 8/2012

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 8/2012 ( 8/2012 ) від 11.01.2012 }
Про внесення змін до Указів Президента
України від 10 грудня 2003 року N 1425
і від 30 червня 2004 року N 697

1. Внести до Положення про порядок розгляду питань щодо
призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної
юрисдикції (крім адміністративних посад у Верховному Суді України)
та звільнення з цих посад, затвердженого Указом Президента України
від 10 грудня 2003 року N 1425 ( 1425/2003 ), такі зміни:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. У Верховному Суді України та вищих спеціалізованих судах
за поданнями голів апеляційних судів формується резерв кандидатів
на заміщення адміністративних посад у судах загальної юрисдикції.
Суддя не може бути призначений на адміністративну посаду в суді до
закінчення шестимісячного строку перебування у резерві.
Пропозиції щодо кандидатур суддів на адміністративні посади в
судах (з урахуванням строку перебування їх у резерві), в разі
відкриття вакансії, протягом 10 днів з цієї дати вносять:
голова апеляційного суду - Голові Верховного Суду України
щодо кандидатур на адміністративні посади в місцевих загальних
судах;
голова апеляційного спеціалізованого суду - голові
відповідного вищого спеціалізованого суду щодо кандидатур на
адміністративні посади в місцевих господарських та
адміністративних судах;
голова вищого спеціалізованого суду - Голові Верховного Суду
України щодо кандидатур на адміністративні посади у вищому
спеціалізованому суді";
2) доповнити Положення пунктами 2-1 і 2-2 такого змісту:
"2-1. Списки резерву кандидатів на заміщення адміністративних
посад у судах загальної юрисдикції надсилаються до Секретаріату
Президента України для проведення спеціальної перевірки
відомостей, що подають кандидати на адміністративні посади в
судах. Відомості підлягають спеціальній перевірці за наявності
письмової згоди на це кандидата на посаду. В разі відсутності
такої згоди спеціальна перевірка не провадиться і питання про
призначення даної особи на відповідну посаду не розглядається.
Спеціальна перевірка здійснюється у місячний строк за
дорученням Глави Секретаріату Президента України відповідним
структурним підрозділом Секретаріату Президента України за участю
Державної податкової адміністрації України, Міністерства
внутрішніх справ України і Служби безпеки України.
2-2. Спеціальній перевірці підлягають:
достовірність даних, повідомлених кандидатом на
адміністративну посаду в суді про себе;
додержання кандидатом на адміністративну посаду в суді вимог,
установлених законодавством про статус суддів, судоустрій та
боротьбу з корупцією;
достовірність зазначених у деклараціях даних про доходи,
зобов'язання фінансового характеру та майновий стан кандидата на
адміністративну посаду в суді щодо себе та членів своєї сім'ї.
Про отримання інформації, яка перешкоджає призначенню судді
на адміністративну посаду у суді загальної юрисдикції,
інформується Голова Верховного Суду України (голова вищого
спеціалізованого суду) з метою виключення цієї особи зі списків
резерву кандидатів на заміщення адміністративних посад у судах
загальної юрисдикції.
Якщо кандидат не згоден із результатами спеціальної
перевірки, він може викласти зауваження (пояснення) у письмовій
формі або звернутися безпосередньо до Державної податкової
адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України стосовно надання йому роз'яснень з питань,
що виникли";
3) пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. Опрацювання внесених на розгляд Президентові України
матеріалів стосовно кандидатів на адміністративні посади в судах
та підготовка відповідного указу Президента України здійснюється в
установленому порядку в Секретаріаті Президента України".
2. Внести до Положення про порядок розгляду питань та
підготовки матеріалів щодо призначення на посаду професійного
судді вперше, затвердженого Указом Президента України від
30 червня 2004 року N 697 ( 697/2004 ), такі зміни:
1) абзац другий пункту 4 після слова "управління" доповнити
словом "державної";
2) пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. Попередній розгляд внесеного на розгляд Президентові
України Вищою радою юстиції подання про призначення на посаду
судді здійснюється в установленому порядку в Секретаріаті
Президента України. При цьому проводиться спеціальна перевірка
відомостей, що подають кандидати.
Відомості підлягають спеціальній перевірці за наявності
письмової згоди на це кандидата. В разі відсутності такої згоди
спеціальна перевірка не проводиться і питання про призначення
даної особи на відповідну посаду не розглядається.
Спеціальна перевірка здійснюється у місячний строк за
дорученням Глави Секретаріату Президента України відповідним
структурним підрозділом Секретаріату Президента України за участю
Державної податкової адміністрації України, Міністерства
внутрішніх справ України і Служби безпеки України";
3) доповнити Положення пунктами 15-1 і 15-2 такого змісту:
"15-1. Спеціальній перевірці підлягають:
достовірність даних, повідомлених кандидатом про себе;
додержання кандидатом вимог, установлених законодавством про
статус суддів, судоустрій та боротьбу з корупцією;
достовірність зазначених у декларації даних про доходи за
минулий рік.
15-2. Про результати спеціальної перевірки Секретаріат
Президента України повідомляє кандидата, стосовно якого
проводилась перевірка.
Якщо кандидат не згоден із результатами спеціальної
перевірки, він може викласти свої зауваження (пояснення) у
письмовій формі або звернутися безпосередньо до Державної
податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України стосовно надання йому роз'яснень з
питань, що виникли".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 вересня 2006 року
N 747/2006вверх