Документ 708-2009-п, действует, текущая редакция — Принятие от 01.07.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 17.07.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 липня 2009 р. N 708
Київ
Про заходи із забезпечення виконання
експортних контрактів Харківським державним
авіаційним виробничим підприємством

З метою забезпечення виконання Харківським державним
авіаційним виробничим підприємством експортних контрактів Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства промислової
політики, Міністерства транспорту та зв'язку і Державного
управління справами щодо передачі Державним авіаційним
підприємством "Україна" Харківському державному авіаційному
виробничому підприємству майнових прав на авіаційну техніку, що
будується відповідно до договору між відкритим акціонерним
товариством - лізинговою компанією "Укртранслізинг" (далі -
лізингова компанія) та Державним авіаційним підприємством
"Україна", що укладений згідно з пунктом 4 Порядку використання у
2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки, будування якої
розпочато у 2004 році, та її передачі Державному авіаційному
підприємству "Україна", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19 грудня 2006 р. N 1755 ( 1755-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 51, ст. 3408), і передбачає
передачу авіаційної техніки на баланс цього підприємства на
безоплатній основі.
2. Міністерству транспорту та зв'язку і Міністерству
промислової політики вирішити питання щодо:
врегулювання договірних відносин з лізинговою компанією, що
визначена одержувачем бюджетних коштів на конкурсних засадах
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня
2004 р. N 469 ( 469-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 15, ст. 1045), в частині припинення зобов'язань лізингової
компанії за договором про використання бюджетних коштів від
14 липня 2004 р. N 1/77, укладеним Міністерством транспорту та
зв'язку з лізинговою компанією, без висунення до неї вимог,
передбачених договором;
укладення угоди між Харківським державним авіаційним
виробничим підприємством та лізинговою компанією про взаємне
припинення зобов'язань, визначених договором поставки авіаційної
техніки від 2 вересня 2004 р. N 023-1-145/2004 між зазначеними
суб'єктами господарювання, без висунення до кожної із сторін вимог
згідно з договором.
3. Міністерству фінансів, Державному казначейству разом з
Міністерством транспорту та зв'язку і Міністерством промислової
політики протягом одного місяця після виконання пунктів 1 і 2 цієї
постанови здійснити перереєстрацію кредиторської заборгованості
лізингової компанії за бюджетними програмами "Надання кредитів для
здійснення операцій фінансового лізингу авіаційної техніки" згідно
із Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( 1344-15 ) та "Здійснення операцій з фінансового лізингу
авіаційної техніки" згідно із Законом України "Про Державний
бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) за Харківським державним
авіаційним виробничим підприємством.
4. Міністерству промислової політики забезпечити:
збільшення в установленому порядку статутного капіталу
Харківського державного авіаційного виробничого підприємства на
суму кредиторської заборгованості перед державним бюджетом, що
становить 150,3 млн. гривень, перерахованих лізинговою компанією
зазначеному підприємству для будування двох літаків Ан-74 ТК-300Д
відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ) та Закону України "Про Державний бюджет
України на 2006 рік" ( 3235-15 ) (для здійснення операцій з
фінансового лізингу авіаційної техніки);
внесення протягом трьох місяців до Статуту Харківського
державного авіаційного виробничого підприємства змін, що
випливають з цієї постанови.
5. Міністерству фінансів, Міністерству економіки,
Міністерству промислової політики, Державному управлінню справами:
передбачити під час підготовки проекту Державного бюджету
України на 2010 рік асигнування для завершення будівництва двох
літаків Ан-148 з облаштуванням салону для перевезення вищих
посадових осіб держави, яке здійснювалося за рахунок коштів,
виділених згідно із Законом України "Про Державний бюджет України
на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України" ( 107-17 ) (програма "Придбання літаків Ан-148 через
державне лізингове підприємство");
передати після завершення будівництва до кінця 2010 року
зазначені літаки на безоплатній основі Державному авіаційному
підприємству "Україна".
6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 19 грудня 2006 р. N 1755 ( 1755-2006-п )
"Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення операцій з
фінансового лізингу авіаційної техніки, будування якої розпочато у
2004 році, та її передачі Державному авіаційному підприємству
"Україна" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 51, ст. 3408).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21вверх