Документ 693-2019-р, действует, текущая редакция — Принятие от 21.08.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 серпня 2019 р. № 693-р
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року

1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, відповідальним за виконання плану заходів:

забезпечити виконання плану заходів у межах видатків, передбачених у державному і місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством;

подавати Міністерству внутрішніх справ щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, та щороку до 15 березня інформацію про стан виконання плану заходів.

3. Міністерству внутрішніх справ:

подавати Кабінетові Міністрів України щороку до 30 березня звіт про виконання плану заходів;

підготувати загальний звіт за результатами реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року на підставі результатів оцінки досягнення її мети з урахуванням набору індикаторів високого рівня, що додається, подати зазначений звіт до Кабінету Міністрів України та оприлюднити.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 693-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 рокуДодаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 693-р

НАБІР ІНДИКАТОРІВ
високого рівня для оцінювання досягнення мети Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року

Набір індикаторів визначено на основі міжнародних стандартів та кращого досвіду держав - членів ЄС, насамперед Естонської Республіки, який, зокрема, базується на результатах періодичних соціологічних досліджень, що проводяться Соціологічною службою ЄС “Євробарометр”.

Оцінювання досягнення мети Стратегії здійснюється за такими індикаторами високого рівня:

оцінка громадянами внутрішньої безпеки в Україні: індикатор дасть змогу визначити динаміку оцінки загального стану внутрішньої безпеки в Україні у зв’язку з реалізацією Стратегії, а також порівняти отримані дані з даними іноземних держав. Індикатор визначатиметься за результатами соціологічного дослідження на підставі критеріїв, які застосовуються Соціологічною службою ЄС “Євробарометр”, що дасть можливість порівняти рівень сприйняття суспільством внутрішньої безпеки в Україні та в державах - членах ЄС. Після закінчення строку реалізації Стратегії МВС прогнозує підвищення оцінки громадянами стану внутрішньої безпеки в державі;

оцінка громадянами безпеки в найближчому середовищі (населеному пункті): індикатор спрямовано на визначення рівня відчуття безпеки громадянами в їх безпосередньому оточенні в межах населеного пункту. Це дасть змогу зробити висновки щодо можливих шляхів гармонізації рівня відчуття безпеки в усіх регіонах України. Індикатор також визначатиметься за результатами соціологічного дослідження на підставі критеріїв, які застосовуються Соціологічною службою ЄС “Євробарометр”, що дасть можливість порівняти отримані результати з результатами іноземних держав;

рівень довіри громадян до органів системи МВС: індикатор спрямовано на визначення ступеня довіри громадян до органів системи МВС (як до системи МВС у цілому, так і до кожного центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ) на підставі власного досвіду контактів з представниками відповідних служб, а також готовність до викликів і партнерської співпраці з представниками таких служб у подальшому за наявності відповідних обставин. Індикатор дасть змогу визначити динаміку рівня довіри населення до органів системи МВС, а також порівняти такий показник з показниками іноземних держав;

оцінка громадянами ефективності діяльності (рівень задоволеності послугами) органів системи МВС: індикатор спрямовано на визначення динаміки сприйняття якості отриманих громадянами послуг, зокрема адміністративних, від органів системи МВС, а також готовність отримувати такі послуги (сервіси) в подальшому. Заходи з реалізації Стратегії спрямовано, зокрема, на зміцнення та розвиток клієнто-орієнтованого підходу в діяльності органів системи МВС;

оцінка обізнаності громадян щодо головних загроз внутрішній безпеці: індикатор дасть змогу визначити рівень обізнаності громадян про різноманітні загрози, пов’язані із внутрішньою безпекою. У ході дослідження громадяни оцінюватимуть наявність небезпеки чи загрози для себе та своїх сімей. Заходи з реалізації Стратегії, зокрема, спрямовано на підвищення рівня обізнаності людей про небезпеки та можливості щодо нейтралізації наявних загроз. При цьому необхідно враховувати, що з підвищенням рівня обізнаності громадяни можуть почуватися менш захищеними;

залученість громадян у галузі внутрішньої безпеки: індикатор спрямовано на оцінку добровільного внеску громадян у підвищення рівня внутрішньої безпеки шляхом участі у добровільних громадських формуваннях, русі пожежників-добровольців, реалізації принципу “Community policing” тощо. Заходи з реалізації Стратегії спрямовано, зокрема, на підвищення рівня розуміння громадянами впливу на власну безпеку, а також підвищення рівня розуміння того, що внутрішня безпека не є виключним завданням держави.

З метою визначення сприйняття суспільством якісних змін у зв’язку з реалізацією пріоритетів Стратегії МВС законтрактує проведення незалежною соціологічною службою репрезентативного опитування на основі індикаторів високого рівня, що проводитиметься за погодженими МВС критеріями після схвалення Кабінетом Міністрів України плану заходів з реалізації Стратегії та після закінчення строків її реалізації.вверх