Про доповнення пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65
Постановление Кабинета Министров Украины от 23.04.1999677
Документ 677-99-п, текущая редакция — Принятие от 23.04.1999

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 квітня 1999 р. N 677
Київ
Про доповнення пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України
від 20 січня 1998 р. N 65

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня
1998 р. N 65 ( 65-98-п ) "Про затвердження Положення про
освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 3, ст. 108) після слова "юридичного"
доповнити словом "транспортного".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28вверх