Документ 592-2001-р, текущая редакция — Принятие от 20.12.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 20 грудня 2001 р. N 592-р
Київ

Про затвердження плану заходів з виконання рішень
Змішаної Українсько-Російської комісії
по співробітництву

1. Затвердити план заходів щодо виконання рішень Змішаної
Українсько-Російської комісії по співробітництву, прийнятих на
шостому засіданні 4 грудня 2001 р. у м. Москві (далі - план
заходів), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити виконання
плану заходів і починаючи з січня 2002 р. щомісяця до 20 числа
подавати Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції звіт про результати роботи.
Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
узагальнювати зазначені звіти та інформувати щомісяця до 30 числа
Кабінет Міністрів України про стан справ.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 50

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2001 р. N 592-р
ПЛАН
заходів з виконання рішень Змішаної
Українсько-Російської комісії по співробітництву,
прийнятих на шостому засіданні
4 грудня 2001 р. у м. Москві

------------------------------------------------------------------------------------------- Зміст рішення Змішаної | | Термін | Відповідальні Українсько-Російської комісії | Зміст заходу |виконання| виконавці по співробітництву | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Про виконання рішень Протоколу п'ятого засідання
Змішаної Українсько-Російської
комісії по співробітництву від
16 липня 1999 р.
Керівникам підкомісій, проаналізувати стан 15 лютого Мінекономіки відповідним міністерствам і виконання заходів, 2002 р. керівники підкомісій відомствам, іншим затверджених Української частини центральним органам розпорядженням Кабінету Змішаної комісії виконавчої влади Сторін Міністрів України від Рада міністрів вжити спільних заходів до 26 липня 1999 р. N 720 Автономної Республіки забезпечення виконання ( 720-99-р ), з Крим рішень Протоколу п'ятого невирішених питань обласні, Киівська та засідання Змішаної внести пропозиції щодо Севастопольська Українсько-Російської коригування термінів міські держадміністрації комісії по співробітництву і виконання або Управління економічної в лютому 2002 р. доповісти припинення дії окремих взаємодії з новими секретаріатам національних пунктів Протоколу незалежними державами частин Змішаної комісії про п'ятого засідання Східної Європи та виконання зазначених рішень Змішаної комісії Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
2. Про стан і перспективи розвитку
торговельно-економічних
відносин
Підкомісіям з питань керівникам зазначених I квартал Мінекономіки промислової політики і з підкомісій 2002 р. Мінпромполітики науково-технічного проаналізувати стан Мінпаливенерго співробітництва та з питань торговельно-економічних Мінтранс торговельно-економічного відносин з Російською Мінагрополітики співробітництва, а також Федерацією, за Управління економічної іншим профільним підкомісіям необхідності внести взаємодії з новими продовжити роботу з пропозиції до незалежними державами розширення господарських Секретаріату Змішаної Східної Європи та зв'язків між підприємствами комісії Центральної Азії і організаціями всіх форм Департаменту розвитку власності, розвитку реального сектору коопераційних зв'язків, економіки усунення перешкод у взаємній Секретаріату Кабінету торгівлі з метою збільшення Міністрів України обсягів взаємного
товарообороту і спільного
виходу на ринки третіх країн
2.2. На черговому засіданні підготувати пропозиції згідно з Мінекономіки підкомісії з питань щодо активізації роботи планом
торговельно-економічного з даного питання і роботи
співробітництва розглянути внести їх на розгляд підкомі-
підсумки взаємної торгівлі Російської Сторони та сії
за 2001 рік і на основі Кабінету Міністрів
аналізу цих підсумків подати України
до секретаріатів
національних частин Змішаної
комісії узгоджені пропозиції
з розширення торговельних
зв'язків між двома країнами
2.3. Сторонам завершити в I доопрацювати проект I квартал Мінекономіки кварталі 2002 р. підготовку Угоди та ініціювати 2002 р. Управління економічної проекту нової Угоди між переговори з Російською взаємодії з новими Урядом Російської Федерації Стороною щодо незалежними державами і Кабінетом Міністрів прискорення його Східної Європи та України про вільну торгівлю погодження Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
2.4. Підкомісіям Змішаної проаналізувати стан щокварта- керівники підкомісій Українсько-Російської виконання Програми, лу Української частини комісії по співробітництву розробити заходи щодо Змішаної комісії забезпечити виконання надолуження допущеного Рада міністрів Заходів до Програми відставання Автономної Республіки міжрегіонального і Крим прикордонного обласні, Київська та співробітництва Російської Севастопольська Федерації і України на міські держадміністрації 2001-2007 роки в установлені
терміни, приймати узгоджені
рішення за пропозиціями
регіонів, суб'єктів
господарювання про включення
до Програми додаткових
проектів і програм
Міндержмайна Росії та Фонду підготувати та узгодити лютий МЗС державного майна України за з Російською Стороною 2002 р. Фонд державного майна підсумками роботи в 2002 спільні пропозиції із Управління стратегії році підготувати спільні зазначеного питання, реформування відносин пропозиції про терміни поінформувати Кабінет власності та регуляторної завершення подання на Міністрів України політики Департаменту розгляд документів із економічної політики визнання прав власності Секретаріату Кабінету Російської Федерації і Міністрів України України в рамках реалізації
Угоди між Російською
Федерацією і Україною про
взаємне визнання прав та
врегулювання відносин
власності ( 643_037 ) від 15
січня 1993 року
2.6. Мінпромнауки Росії та остаточно узгодити з січень Мінпромполітики Мінпромполітики України, Російською стороною 2002 р. Мінекономіки Мінекономіки завершити проект Протоколу та Управління економічної роботу з підготовки до нести його в взаємодії з новими підписання проекту Протоколу установленому порядку незалежними державами про поставки продукції в до підписання Східної Європи та рамках виробничої кооперації Центральної Азії на 2002 рік і забезпечити Управління експертизи, його підписання до 1 лютого аналізу та дерегуляції 2002 року розвитку реального сектору економіки Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
2.7. Сторонам проаналізувати з урахуванням положень лютий Мінекономіки чинні спеціальні заходи Меморандуму між Урядом 2002 р. Управління економічної захисту на предмет їх України та Урядом взаємодії з новими можливої лібералізації Російської Федерації незалежними державами відповідно до норм про принципи Східної Європи та національного законодавства незастосування Центральної Азії та у разі прийняття рішення спеціальних заходів Управління експертизи, про зміни зазначених заходів відносно імпорту товару аналізу та дерегуляції інформувати одна одну походженням з митної розвитку реального території Сторін, сектору економіки підписаного 4 жовтня Департаменту розвитку 2001 р. у м. Києві, реального сектору проаналізувати стан економіки справ з цього питання Секретаріату Кабінету та внести відповідні Міністрів України пропозиції Кабінету
Міністрів України, а
також поінформувати
Російську Сторону в
установленому порядку
Українська сторона продовжити ініціювання грудень Мінекономіки звернулася з проханням переговорного процесу з 2001 р. Управління економічної завершити в грудні 2001 року відповідними взаємодії з новими переговорний процес з російськими структурами незалежними державами урегулювання питання про про поставки Східної Європи та поставки українських труб в українських труб до Центральної Азії 2002 році. Російська Сторона Російської Федерації Управління експертизи, прийняла до відома звернення аналізу та дерегуляції Української Сторони розвитку реального сектору економіки Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
2.8. Про валютні кошти
фізичних і юридичних осіб
України на рахунках
Зовнішекономбанку СРСР
Зовнішекономбанку та завершити звіряння до 1 Укрексімбанк Укрексімбанку за участю залишків валютних січня Управління економічної заінтересованих підприємств коштів юридичних осіб 2002 р. взаємодії з новими і організацій продовжити України і Російської незалежними державами роботу із звіряння залишків Федерації і про Східної Європи та валютних коштів юридичних результати Центральної Азії осіб України, що надійшли на поінформувати Кабінет Департаменту розвитку їх рахунки у Міністрів України реального сектору Зовнішекономбанку до і після економіки 1 січня 1992 р., а також Секретаріату Кабінету заборгованості українських Міністрів України юридичних осіб перед
Зовнішекономбанком
колишнього СРСР і доповісти
про результати звіряння
урядам Сторін
З метою забезпечення продовжити роботу щодо постійно МЗС виконання рішення Протоколу вирішення зазначеного Управління економічної п'ятого засідання Змішаної питання взаємодії з новими Українсько-Російської незалежними державами комісії по співробітництву Східної Європи та Українська Сторона здійснить Центральної Азії додаткові заходи, спрямовані Департаменту розвитку на прискорення ратифікації реального сектору Верховною Радою України економіки Угоди від 9 грудня 1994 р. Секретаріату Кабінету про врегулювання питань Міністрів України правонаступництва щодо
зовнішнього державного боргу
й активів колишнього СРСР
(нульовий варіант)
3. Про хід реалізації Програми економічного
співробітництва Російської
Федерації і України на
1998-2007 роки
3.3. Міністерствам і проаналізувати стан лютий Міністерство економіки відомствам Російської виконання Заходів до 2002 р. та з питань європейської Федерації, міністерствам та Програми за підсумками інтеграції іншим центральним органам 2001 року, опрацювати Рада міністрів виконавчої влади України пропозиції щодо їх Автономної Республіки вжити необхідних заходів із уточнення та Крим забезпечення виконання в коригування, узгодити з обласні, Київська та поточному і в 2002 році Російською Стороною Севастопольська Заходів до Програми, перелік проектів міські держадміністрації звернувши особливу увагу на міжурядових угод з Управління економічної пункти, реалізація яких найбільш актуальних взаємодії з новими передбачається в 2001 році, питань економічного і незалежними державами а також на підготовку разом соціального розвитку Східної Європи та з діловими колами Сторін обох держав та внести Центральної Азії пропозицій з уточнення відповідні пропозиції Управління експертизи, Заходів до Програми з на розгляд аналізу та дерегуляції урахуванням реалій Координаційної ради розвитку реального сьогоднішнього дня, в тому сектору економіки числі на підготовку проектів Управління моніторингу міжурядових угод з найбільш та ринкових перетворень актуальних питань в енергетичному секторі економічного і соціального економіки розвитку обох держав Управління координації здійнення аграрної політики Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України Управління фінансової політики Департаменту економічної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України
4. Про співробітництво в паливно-енергетичному
комплексі
Про заходи щодо врегулювання
Україною питання з погашення
заборгованості за
поставлений російський
природний газ і забезпечення
надійності транзиту газу
через територію України в
європейські країни
4.1.1. Мінпаливенерго та забезпечити реалізацію у вста- Мінпаливенерго Мінфіну України, НАК зазначених Угоди і новлені НАК "Нафтогаз України" "Нафтогаз України", а також Протоколу терміни Управління економічної Міненерго та Мінфіну Росії, взаємодії з новими ВАТ "Газпром" забезпечити незалежними державами реалізацію в установлені Східної Європи та терміни Угоди про додаткові Центральної Азії заходи щодо забезпечення Управління моніторингу транзиту російського та ринкових перетворень природного газу територією в енергетичному секторі України ( 643_221 ) від 4 економіки Департаменту жовтня 2001 р. і Протоколу розвитку реального про обсяги та умови транзиту сектору економіки природного газу через Секретаріату Кабінету територію України в 2002 Міністрів України році, маючи на увазі його
підписання до 14 грудня 2001
р., забезпечити їх
реалізацію у встановлені
терміни
4.1.2. Українська і організувати відповідну 1 січня Мінпаливенерго Російська Сторони доручають роботу і про результати 2002 р. НАК "Нафтогаз України" відповідним міністерствам, поінформувати Кабінет Мінфін відомствам і уповноваженим Міністрів України Мінекономіки господарюючим суб'єктам до 1 Управління економічної січня 2002 р. завершити взаємодії з новими звіряння всієї незалежними державами заборгованості українських Східної Європи та оптових покупців російського Центральної Азії природного газу перед ВАТ Департаменту розвитку "Газпром", Міноборони Росії реального сектору і ТОВ "Газкомплектімпекс" економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
4.1.3. Українська Сторона підготувати відповідні лютий Мінпаливенерго доручить відповідним пропозиції і внести їх 2002 р. НАК "Нафтогаз України" міністерствам та іншим на розгляд Кабінету Управління економічної центральним органам Міністрів України взаємодії з новими виконавчої влади разом із незалежними державами господарюючими суб'єктами, Східної Європи та уповноваженими постановою Центральної Азії Кабінету Міністрів України Управління моніторингу від 23 грудня 1996 р. N 1539 та ринкових перетворень ( 1539-96-п ) здійснювати в енергетичному секторі закупівлю у ВАТ "Газпром" економіки Департаменту російського природного газу розвитку реального для потреб України в сектору економіки 1997-1998 роках, підготувати Секретаріату Кабінету пропозиції щодо врегулювання Міністрів України зазначеної заборгованості за
спожитий російський
природний газ і надіслати їх
Російській Стороні на
узгодження до 1 березня
2002 р.
4.1.4. Російська Сторона розглянути зазначене до 1 Державна податкова просить Українську Сторону питання та про січня адміністрація сприяти у вирішенні питання результати 2002 р. НАК "Нафтогаз України" щодо відшкодування ЗАТ поінформувати Кабінет Управління економічної "Газтранзит" за виконані ним Міністрів України взаємодії з новими у 2000-2001 роках роботи незалежними державами утриманого фінансовими Східної Європи та органами України податку на Центральної Азії додану вартість у сумі 44,3 Управління моніторингу млн. гривень відповідно до та ринкових перетворень Генерального контракту між в енергетичному секторі ЗАТ "Газтранзит" і АТ економіки Департаменту "Трансбалкан" по будівництву розвитку реального компресорної станції сектору економіки "Тарутине" газопроводу Секретаріату Кабінету "Ананьєв-Ізмаїл" Міністрів України
4.2. Про співробітництво у
нафтовій промисловості
4.2.1. Російська Сторона забезпечити підписання до 1 Мінпаливенерго доручить Міненерго Росії з Російською Стороною березня НАК "Нафтогаз України" передбачити в балансі Протоколу на 2002 рік 2002 р. Управління економічної власної нафтової сировини по щодо поставок нафти та взаємодії з новими Російській Федерації на 2002 нафтопродуктів, а також незалежними державами рік ресурси нафти, обсягів транзиту Східної Європи та нафтопродуктів, а також казахстанської нафти Центральної Азії обсяги транзиту для поставки в Україну Управління моніторингу казахстанської нафти для і експорту через її та ринкових перетворень поставки в Україну і територію в обсягах не в енергетичному експорту через її територію нижче рівня 2001 року секторі економіки в обсягах не нижче рівня Департаменту розвитку 2001 року реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
4.2.2. Українська Сторона продовжити переговорний постійно Мінпаливенерго просить Російську Сторону процес з Російською Мінфін розглянути питання щодо Стороною щодо вирішення Мінекономіки скасування експортного мита зазначеного питання Управління економічної на обсяги нафти, яка взаємодії з новими експортується в Україну з незалежними державами Російської Федерації і Східної Європи та переробляється на Центральної Азії українських нафтопереробних Управління моніторингу підприємствах та ринкових перетворень в енергетичному секторі економіки Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
4.3. Про спільні баланси активізувати роботу з постійно Мінпаливенерго паливно-енергетичних Російською Стороною Управління моніторингу ресурсів на 2002 рік Сторони щодо розроблення та ринкових перетворень продовжать роботу з спільних балансів в енергетичному секторі розроблення щорічних паливно-енергетичних економіки спільних балансів ресурсів Управління економічної паливно-енергетичних взаємодії з новими ресурсів незалежними державами Східної Європи та Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
4.4. Про проект інтеграції
нафтопроводів "Дружба" і
"Андрія"
4.4.1. Сторони підтримали інформувати Кабінет постійно Мінпаливенерго проект Багатосторонньої Міністрів України про НАК "Нафтогаз України" угоди (Росія, Україна, хід переговорів з Управління моніторингу Білорусь, Казахстан, Російською Стороною та ринкових перетворень Угорщина, Словаччина і щодо опрацювання в енергетичному секторі Хорватія) про інтеграцію проекту економіки нафтопроводів "Дружба" і Багатосторонньої угоди Управління економічної "Адрія", що передбачає взаємодії з новими єдиний наскрізний тариф від незалежними державами білорусько-українського Східної Європи та кордону до порту Центральної Азії Омішаль/Хорватія/ (0,64 Департаменту розвитку долара/тонну на 100 км) реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
Російська Сторона відзначає, проконтролювати постійно Мінпаливенерго що обсяги нафти, яка зазначене питання НАК "Нафтогаз України" транспортується Управління моніторингу нафтопроводом "Дружба" - та ринкових перетворень "Адрія" (порт Омішаль), в енергетичному секторі передбачаються додатково до економіки обсягів нафти, яка Управління економічної транспортується взаємодії з новими нафтопроводом "Дружба" незалежними державами (орієнтовно 17 млн. тонн на Східної Європи та рік) Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
4.4.2. Сторони домовилися продовжити переговорний до 1 Мінпаливенерго комплексно розглядати процес з Російською січня НАК "Нафтогаз України" питання тарифної політики, а Стороною та підготувати 2002 р. Управління економічної також узгодження обсягів звернення до Уряду взаємодії з новими транзиту російської нафти Російської Федерації із незалежними державами через територію України зазначених питань Східної Європи та Центральної Азії Управління моніторингу та ринкових перетворень в енергетичному секторі економіки Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
4.5. Про проект освоєння
ресурсів Марківського
газоконденсатного родовища
Мінпаливенерго забезпечити реалізацію постійно НАК "Нафтогаз України" України і Міненерго Росії рішень Комісії Мінпаливенерго разом із заінтересованими Управління моніторингу організаціями та та ринкових перетворень підприємствами активізувати в енергетичному секторі роботу щодо спільного економіки освоєння Марківського Управління економічної газоконденсатного родовища взаємодії з новими незалежними державами Східної Європи та Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
4.6. Про співробітництво у
вугільній промисловості
Сторони підготують підготувати відповідні до 1 Мінпаливенерго пропозиції щодо розвитку пропозиції і внести їх лютого Управління моніторингу співробітництва у вугільній на розгляд Кабінету 2002 р. та ринкових перетворень галузі Міністрів України в енергетичному секторі економіки Управління економічної взаємодії з новими незалежними державами Східної Європи та Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
4.7. Про співробітництво в
галузі електроенергетики
Сторони будуть сприяти у організувати проведення постійно Мінпаливенерго реалізації інвестиційних відповідної роботи і Управління моніторингу програм в про результати та ринкових перетворень електроенергетичних галузях поінформувати Кабінет в енергетичному секторі України і Російської Міністрів України економіки Федерації Управління економічної взаємодії з новими незалежними державами Східної Європи та Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
4.7.2. Сторони підтверджують визначити учасників I Мінпаливенерго готовність до пріоритетного проекту спільного квартал Управління моніторингу розвитку проектів спільного експорту електроенергії 2002 р. та ринкових перетворень експорту електроенергії в в треті країни, в енергетичному секторі треті країни. Українська оформити їх у економіки Сторона визначить учасника у встановленому порядку Управління економічної спільному проекті з експорту взаємодії з новими із свого боку незалежними державами Східної Європи та Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
4.8. Про співробітництво в
галузі атомної енергетики
4.8.1 Російській і
Українській Сторонам:
завершити до 12 грудня терміново узгодити 14 Мінпаливенерго 2001 р. підготовку Угоди між проект зазначеної Угоди грудня Управління моніторингу Урядом Російської Федерації та виконати необхідні 2001 р. та ринкових перетворень і Кабінетом Міністрів процедури для її в енергетичному секторі України про співробітництво підписання у економіки у завершенні спорудження і встановлений термін Управління економічної введення в промислову взаємодії з новими експлуатацію на території незалежними державами України енергоблоку N 2 Східної Європи та Хмельницької і енергоблоку Центральної Азії N 4 Рівненської атомних Департаменту розвитку електростанцій, маючи на реального сектору увазі підписання її 14 економіки грудня 2001 р. у м. Харкові Секретаріату Кабінету під час зустрічі ділових кіл Міністрів України Росії і України за участю
президентів двох країн
укласти відповідно до відпрацювати з I Мінпаливенерго зазначеної Угоди кредитну дотриманням квартал Управління моніторингу угоду та контракти з законодавства України 2002 р. та ринкових перетворень додержанням законодавства необхідні проекти в енергетичному секторі Сторін кредитної угоди та економіки контрактів Управління економічної взаємодії з новими незалежними державами Східної Європи та Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
забезпечити початок робіт із забезпечити виконання I Мінпаливенерго зазначеного співробітництва цих рішень квартал Управління моніторингу в I кварталі 2002 р. 2002 р. та ринкових перетворень в енергетичному секторі економіки Управління економічної взаємодії з новими незалежними державами Східної Європи та Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
Мінатому Росії та забезпечити 30 Мінпаливенерго Мінпаливенерго України доопрацювання проекту грудня Управління моніторингу завершити роботу з проекту Угоди та внести 2001 р. та ринкових перетворень Угоди між Урядом Російської пропозиції до Кабінету в енергетичному секторі Федерації, Урядом Республіки Міністрів України економіки Казахстан і Кабінетом Управління економічної Міністрів України про взаємодії з новими сприяння у створенні незалежними державами спільного підприємства з Східної Європи та виробництва ядерного палива Центральної Азії для реакторів ВВЕР-1000 Департаменту розвитку атомних електростанцій реального сектору України і внести відповідні економіки пропозиції до Уряду Секретаріату Кабінету Російської Федерації і Міністрів України Кабінету Міністрів України
4.8.3. Мінатому Росії та вжити вичерпних заходів 30 Мінпаливенерго Мінпаливенерго України щодо розроблення квітня Управління моніторингу забезпечити розроблення зазначених пропозицій, 2002 р. та ринкових перетворень російсько-українською внести проект документа в енергетичному секторі робочою групою пропозицій на розгляд Кабінету економіки про співробітництво між Міністрів України Управління економічної Російською Федерацією і взаємодії з новими Україною в сфері поводження незалежними державами з опроміненим ядерним Східної Європи та паливом, узгодити Центральної Азії відповідний документ і Департаменту розвитку подати його на розгляд Уряду реального сектору Російської Федерації і економіки Кабінету Міністрів України Секретаріату Кабінету Міністрів України
5. Про військово-технічне співробітництво
5.1. Про удосконалення
нормативно-правової бази для
подальшого розвитку
військово-технічного
співробітництва
5.1.1. Міністерству підготувати і внести в до 4 Мінекономіки економіки та з питань установленому порядку березня Управління економічної європейської інтеграції до Кабінету Міністрів 2002 р. взаємодії з новими України України проект Угоди незалежними державами (Держекспортконтроль) і КВТС для схвалення Східної Європи та Росії за участю Центральної Азії заінтересованих міністерств Департаменту розвитку і відомств не пізніше I реального сектору кварталу 2002 р. підготувати економіки до підписання узгоджений Секретаріату Кабінету проект Міжурядової угоди про Міністрів України порядок взаємодії при
здійсненні експорту
продукції, робіт і послуг
військового призначення в
треті країни
5.1.2. КВТС Росії, внести пропозицію I Мінпромполітики Міноборони і Мінпромнауки Російській Стороні щодо квартал Управління економічної Росії розглянути надісланий прискорення розгляду 2002 р. взаємодії з новими Мінпромполітики України переданого їй проекту незалежними державами проект Угоди між Урядом Угоди Східної Європи та Російської Федерації і Центральної Азії Кабінетом Міністрів України Департаменту розвитку про ремонт, модернізацію і реального сектору випробування кораблів, економіки суден, плавучих технічних Секретаріату Кабінету засобів, озброєння і Міністрів України віськово-морської техніки
Військово-Морського Флоту
Російської Федерації і
Військово-Морських Сил
України і не пізніше
I кварталу 2002 р. направити
висновок Українській Стороні
5.1.3. КВТС Росії, узгодити проект Угоди і до 4 Міноборони Міноборони Росії та в установленому порядку березня Управління експертизи та Міноборони України здійснити внести до Кабінету 2002 р. аналізу оборонно- внутрішньодержавні процедури Міністрів України для мобілізаційної роботи, щодо узгодження проекту схвалення діяльності правоохоронних Міжурядової угоди про органів і органів юстиції проведення спільних Департаменту внутрішньої науково-дослідних робіт в політики галузі озброєння і Управління економічної військової техніки і не взаємодії з новими пізніше I кварталу 2002 р. незалежними державами підготувати його до Східної Європи та підписання Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
5.2. Про погашення
заборгованості Міноборони
Росії перед підприємствами
ВПК України
5.2.1. Мінфіну, Міноборони, постійно ініціювати до 1 Мінпромполітики Мінекономрозвитку Росії і розгляд та вирішення січня Мінфін Россуднобудуванню протягом даного питання перед 2003 р. МЗС 2002 року вжити необхідних Російською Стороною Управління економічної заходів до погашення взаємодії з новими заборгованості перед незалежними державами підприємствами ВПК України Східної Європи та за виконані і прийняті Центральної Азії роботи в узгоджених з Департаменту розвитку Українською Стороною реального сектору обсягах, у тому числі перед економіки ВАТ "Севастопольський Секретаріату Кабінету судноремонтний завод Міністрів України "Лазаревське Адміралтейство"
за виконані роботи з ремонту
кораблів проекту 1134 зав. N
2002 (БПК "Очаків") і
проекту 1135 зав. N с-14 СКР
"Беззавєтний", а також
підводного човна проекту
641Б зав. N с-133
5.2.2. Мінфіну і Міноборони внести відповідні протягом Мінпромполітики Росії в 2002 році пропозиції Російській 2002 Мінфін забезпечити фінансування Стороні року МЗС робіт із завершення Управління економічної будування і підготовку до взаємодії з новими перегону до постійного місця незалежними державами базування плавучого доку Східної Європи та зав. N 01345 на ДП Центральної Азії "Херсонський суднобудівний Департаменту розвитку завод "Паллада" реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
Міноборони, Мінфіну, ініціювати вирішення до 1 Мінпромполітики Мінекономрозвитку Росії і питання перед квітня МЗС Россуднобудуванню розглянути Російською Стороною 2002 р. Управління економічної варіант подальшого взаємодії з новими використання плавтехбази незалежними державами проекту 2020 зав. N 698, що Східної Європи та будується на ДАХК Центральної Азії "Чорноморський суднобудівний Департаменту розвитку завод" (м. Миколаїв, реального сектору Україна), і прийняти економіки остаточне рішення з цього Секретаріату Кабінету питання, про що не пізніше Міністрів України ніж у I кварталі 2002 р.
поінформувати Українську
Сторону
5.3. Про поглиблення
кооперації в оборонному
комплексі
5.3.1. Сторони доручають організувати проведення до 1 підкомісія з питань підкомісії з питань спільного засідання квітня військово-технічного військово-технічного підкомісії. За 2002 р. співробітництва співробітництва не пізніше I результатами засідання Управління економічної кварталу 2002 р. провести внести пропозиції до взаємодії з новими спільне засідання, на якому Кабінету Міністрів незалежними державами розглянути питання України Східної Європи та військово-технічного Центральної Азії співробітництва, виконання Департаменту розвитку раніше прийнятих спільних реального сектору рішень і домовленостей, економіки включаючи реалізацію схеми Секретаріату Кабінету погашення заборгованості Міністрів України перед підприємствами ВПК
України, погашення
заборгованості перед
Миколаївським заводом "НАРП"
за виконаний ремонт літаків
для морської авіації ВМФ
Росії і заборгованості за
використання вузлів СПРН
"Мукачеве" та "Севастополь"
у сумі 1336,5 тис. доларів
США, вивіреної за станом на
1 вересня 2001 р., у тому
числі 995,1 тис. доларів США
за 2000 рік, а також питання
надання технічного сприяння
Українській Стороні в
поставках озброєння і
проведенні випробувань
систем крейсера "Україна".
За результатами засідання
підкомісії внести пропозиції
з проблем
військово-технічного
співробітництва, що
потребують ухвалення рішення
на рівні Урядів Сторін
5.3.2. Сторони відзначають відпрацювати механізм I Міноборони наявність нереалізованого реалізації Угоди квартал Мінпромполітики потенціалу в рамках 2002 р. МЗС Міжурядової угоди про Управління експертизи порядок взаємних поставок та аналізу озброєння і військової оборонно-мобілізаційної техніки, комплектуючих роботи, діяльності виробів і запасних частин, правоохоронних органів і організації ремонту і органів юстиції надання послуг військового Департаменту внутрішньої призначення від 8 лютого політики 1995 року (643_058) Міноборони, Управління економічної Мінпромполітики України і взаємодії з новими Міноборони, Мінпромнауки незалежними державами Росії і КВТС Росії в I Східної Європи та кварталі 2002 р. Центральної Азії відпрацювати механізм Департамент розвитку реалізації зазначеної реального сектору Міжурядової угоди економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
5.3.3. Сторони розглянуть підготувати і узгодити до 1 Міноборони можливість надання сприяння з Російською Стороною березня Мінпромполітики підприємствам оборонних відповідні пропозиції і 2002 р. МЗС галузей промисловості з поінформувати Кабінет Держмитслужба питань спрощення і Міністрів України Управління експертизи скорочення процедур митного та аналізу оборонно- оформлення взаємних поставок мобілізаційної роботи, продукції діяльності правоохоронних органів і органів юстиції Департаменту внутрішньої політики Управління економічної взаємодії з новими незалежними державами Східної Європи та Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
6. Про співробітництво в галузі літакобудування і
космічної промисловості
6.1. Про хід розгортання
серійного виробництва літака
Ан-70
6.1.1. Сторонам забезпечити забезпечити виконання протягом Мінпромполітики необхідні обсяги цих рішень 2002 р. Мінфін фінансування для завершення Управління експертизи, спільних державних льотних і аналізу та дерегуляції сертифікаційних випробувань розвитку реального літака Ан-70 і силової сектору економіки установки СУ Д-27 і Управління економічної розгортання виробництва взаємодії з новими настановної партії літака незалежними державами Ан-70 у строки, визначені Східної Європи та постановами Уряду Російської Центральної Азії Федерації від 4 грудня Департаменту розвитку 1999 р. N 1336 і Кабінету реального сектору Міністрів України від економіки 12 жовтня 2000 р. N 1549 Секретаріату Кабінету ( 1549-2000-п ) Міністрів України
6.1.2. Сторонам включати в підготувати і внести I Мінпромполітики державні оборонні замовлення пропозиції до Кабінету квартал Міноборони Міноборони Росії і Міністрів України 2002 р. Мінфін Міноборони України на 2002 Управління економічної рік і наступні роки серійне взаємодії з новими виготовлення продукції незалежними державами відповідно до Державних Східної Європи та програм озброєнь Сторін і Центральної Азії укладених державних Департаменту розвитку контрактів, а також реального сектору забезпечити пропорційне економіки бюджетне фінансування витрат Секретаріату Кабінету з організації серійного Міністрів України виробництва літака Ан-70,
його силової установки СУ
Д-27 і бортових систем
6.1.3. Російській Стороні ініціювати перед протягом Мінпромполітики віднести виконані в рамках Російською Стороною 2002 МЗС реалізації зазначене питання року Управління економічної Російсько-Української взаємодії з новими Міжурядової угоди про незалежними державами подальше співробітництво в Східної Європи та забезпеченні створення, Центральної Азії спільного серійного Департаменту розвитку виробництва і поставок в реального сектору експлуатацію економіки оперативно-тактичного Секретаріату Кабінету військово-транспортного Міністрів України літака Ан-70 та
транспортного літака Ан-70Т
із двигунами Д-27 від 24
червня 1993 р. і прийняті в
установленому порядку роботи
із створення
військово-транспортного
літака Ан-70 до державного
оборонного замовлення
Російської Федерації та
погасити вивірену суму
заборгованості в 2002 році
відповідно до російського
законодавства
6.1.4. Сторонам завершити узгодити проект до 1 Мінпромполітики узгодження і підписати в Протоколу і в березня Мінфін I кварталі 2002 р. Протокол установленому порядку 2002 р. МЗС про рівні права на внести до Кабінету Управління економічної інтелектуальну власність Міністрів України для взаємодії з новими (50/50), отриману в ході схвалення незалежними державами реалізації Програми Ан-70 Східної Європи та Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
6.1.5. Сторонам підготувати підготувати проект I Мінпромполітики Протокол до Угоди між Урядом Протоколу і в квартал Управління експертизи, Російської Федерації і установленому порядку 2002 р. аналізу та дерегуляції Кабінетом Міністрів України внести до Кабінету розвитку реального про Міжнародний консорціум Міністрів України для сектору економіки "Середній транспортний схвалення Управління економічної літак" від 19 травня 1999 р. взаємодії з новими (643_500), який закріплятиме незалежними державами пряму участь українських Східної Європи та державних підприємств: АНТК Центральної Азії імені О.К. Антонова, ЗМКБ Департаменту розвитку "Прогрес", КиДАЗ "Авіант" в реального сектору російсько-українському ВАТ економіки "Міжнародний консорціум Секретаріату Кабінету "Середній транспортний Міністрів України літак"
6.1.6. Сторонам підготувати підготувати і внести до -"- Мінпромполітики пропозиції щодо участі Кабінету Міністрів Управління експертизи, Урядів в акціонерному України відповідні аналізу та дерегуляції капіталі ВАТ "Міжнародний пропозиції розвитку реального консорціум "Середній сектору економіки транспортний літак" Управління економічної взаємодії з новими незалежними державами Східної Європи та Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
6.2. Про хід спільного
виробництва і реалізації
літака Ан-140
6.2.1. Прискорити активізувати роботу з лютий Мінпромполітики організацію серійного Російською Стороною 2002 р. Управління експертизи, виробництва літака Ан-140 на щодо вирішення аналізу та дерегуляції Самарському підприємстві зазначених питань розвитку реального "Авіакор-авіаційний завод". сектору економіки У 2001 році завершити Управління економічної оформлення ліцензійного взаємодії з новими договору між АНТК імені незалежними державами О.К. Антонова і Східної Європи та "Авіакор-авіаційний завод", Центральної Азії який передбачає передачу Департаменту розвитку повного комплекту реального сектору конструкторської економіки документації Російській Секретаріату Кабінету Стороні Міністрів України
6.2.2. Сторонам у I кварталі підготувати і внести до I Мінпромполітики 2002 р. підготувати Кабінету Міністрів квартал Управління економічної узгоджені пропозиції щодо України відповідні 2002 р. взаємодії з новими зниження вартості літака пропозиції незалежними державами Ан-140 за рахунок Східної Європи та оптимізації кооперованих Центральної Азії поставок, а також спільної Департаменту розвитку реалізації цих літаків реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
6.3. Про хід реалізації
Програми Ту-334
6.3.1. Росавіакосмосу, вжити вичерпних заходів постійно Мінпромполітики Мінфіну Росії та до виконання Управління економічної Мінпромполітики України зазначеного рішення взаємодії з новими забезпечити добудову незалежними державами дослідних літаків Ту-334 Східної Європи та N 005 - у 2002 році, N 003 - Центральної Азії у 2003 році, проведення Департаменту розвитку сертифікаційних випробувань реального сектору і підготовку серійного економіки виробництва літака Ту-334 у Секретаріату Кабінету 2003 році відповідно до Міністрів України затверджених Протоколу і
Рішення щодо розподілу
роботи між Російською
Федерацією і Україною при
кооперованому виробництві
близькомагістрального
пасажирського літака
Ту-334-100
6.3.2. Взяти до відома, що ініціювати вирішення протягом Мінпромполітики існує заборгованість АНТК даного питання перед 2002 Управління економічної імені А.Н. Туполєва перед Російською Стороною року взаємодії з новими КиДАЗ "Авіант" за виконані незалежними державами роботи з виготовлення Східної Європи та дослідної партії літаків Центральної Азії Ту-334. Російській Стороні Департаменту розвитку забезпечити вжиття заходів реального сектору до погашення зазначеної економіки заборгованості у 2002 році Секретаріату Кабінету Міністрів України
6.4. Про підтримку льотної
придатності літаків Ан-124
6.4.1. Оформити у першому підготувати і узгодити перше Мінпромполітики півріччі 2002 року проект Угоди півріччя Управління економічної Міжвідомчу угоду про порядок 2002 р. взаємодії з новими підтримки льотної незалежними державами придатності, післяпродажної Східної Європи та підтримки в експлуатації, Центральної Азії гарантійного і авторського Департаменту розвитку нагляду за експлуатацією реального сектору літаків Ан-124 і Ан-124-100 економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
6.4.2. Сторонам доопрацювати доопрацювати травень Мінпромполітики Міждержавну комплексну Міждержавну комплексну 2002 р. Управління економічної програму підтримки льотної програму і в взаємодії з новими придатності і модернізації установленому порядку незалежними державами літаків Ан-124 і Ан-124-100 внести до Кабінету Східної Європи та та двигунів Д-18Т з Міністрів України Центральної Азії урахуванням проведення робіт Департаменту розвитку з доведення їх характеристик реального сектору у відповідність з вимогами економіки IV розділу ІКАО і у першому Секретаріату Кабінету півріччі 2002 р. оформити в Міністрів України установленому порядку
Про внесення доповнень і
змін до Міжурядової угоди
про співробітництво в сфері
розроблення, виробництва,
постачання і експлуатації
авіаційної техніки від 20
серпня 1997 р. ( 643_109 )
Сторони погодилися про розробити проекти I Мінпромполітики необхідність підготування Протоколів і в квартал Управління економічної проектів Протоколів про установленому порядку 2002 р. взаємодії з новими внесення змін і доповнень до передати Російській незалежними державами Міжурядової угоди від 20 Стороні для узгодження Східної Європи та серпня 1997 року в Центральної Азії частині: Департаменту розвитку забезпечення з боку реального сектору розроблювачів технічного економіки супроводження виробництва, Секретаріату Кабінету сервісного обслуговування, Міністрів України підтримки льотної
придатності і модернізації
авіаційної техніки на
підприємствах і в
організаціях Росії і
України;
спільної реалізації літаків
Ан-140.
Сторони погодилися про розробити проект лютий Мінпромполітики необхідність підготування у спільної міжурядової 2002 р. Мінтранс I кварталі 2002 р. спільної програми і в Управління економічної міжурядової програми установленому порядку взаємодії з новими державної підтримки продажу передати Російській незалежними державами цивільної авіаційної техніки Стороні для узгодження Східної Європи та російського і українського Центральної Азії виробництва підприємствам Департаменту розвитку цивільної авіації України і реального сектору Російської Федерації у економіки процесі оновлення парків Секретаріату Кабінету повітряних суден своїх Міністрів України держав, у тому числі з
використанням лізингових
фінансових схем
6.6 Про співробітництво у
сфері космічної
промисловості
Російському підготувати проект травень НКАУ авіаційно-космічному Угоди і внести до 2002 р. Управління економічної агентству і Національному Кабінету Міністрів взаємодії з новими космічному агентству України України разом з незалежними державами у першому півріччі 2002 р. в відповідним проектом Східної Європи та установленому порядку разом його рішення Центральної Азії із заінтересованими Департаменту розвитку міністерствами і відомствами реального сектору Російської Федерації і економіки міністерствами, іншими Секретаріату Кабінету центральними органами Міністрів України виконавчої влади України
підготувати до підписання
проект Угоди про порядок
виготовлення, запуску і
спільної експлуатації
космічного апарату "Січ-1М"
і проекти розпоряджень Уряду
Російської Федерації і
Кабінету Міністрів України
про ратифікацію зазначеної
Угоди
7. Про співробітництво в галузі транспорту
7.1. Про залізничні тарифи продовжити роботу з постійно Мінтранс на перевезення гармонізації Управління експертизи, експортно-імпортних вантажів залізничних тарифів та аналізу та дерегуляції за участю залізниць формування розвитку реального Російської Федерації і конкурентоспроможних сектору економіки України МШС Росії і наскрізних тарифів на Департаменту розвитку Мінтрансу України продовжити перевезення окремих реального сектору на регулярній основі видів вантажів економіки практику розгляду питань, Секретаріату Кабінету пов'язаних із гармонізацією Міністрів України залізничних тарифів і
формуванням тарифів на
перевезення окремих видів
вантажів
7.2. Про розширення внести пропозиції щодо протягом Мінтранс міжгалузевої кооперації в розроблення спільних з 2002 Управління експертизи, галузі залізничного Російською Стороною року аналізу та дерегуляції транспорту програм з організації розвитку реального Сторони домовилися ремонту і модернізації сектору економіки розглянути питання про залізничного рухомого Департаменту розвитку створення програм щодо складу реального сектору організації ремонту і економіки модернізації залізничного Секретаріату Кабінету рухомого складу Міністрів України
7.3. Про умови плавання
іноземних суден внутрішніми
водними шляхами Російської
Федерації і України
Російська Сторона підготувати відповідне січень Мінтранс запропонувала Українській звернення до Уряду 2002 р. Управління експертизи, Стороні звернутися до Уряду Російської Федерації аналізу та дерегуляції Російської Федерації за розвитку реального дозволом на плавання суден сектору економіки під українським прапором Департаменту розвитку внутрішніми водними шляхами реального сектору Росії економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
7.4. Про умови заходу
російських та українських
суден змішаного "річка-море"
типу плавання в порти
України та Росії на
Азовському і Чорному морях
Мінтрансу Росії і Мінтрансу в установленому порядку I Мінтранс України з метою розвитку підготувати та квартал Управління експертизи, перевезень експортно- підписати в I кварталі 2002 р. аналізу та дерегуляції імпортних вантажів між 2002 р. Протокол про розвитку реального Росією і Україною умови заходу російських сектору економіки підготувати разом і і укранських суден Департаменту розвитку підписати в I кварталі змішаного "річка-море" реального сектору 2002 р. Протокол про умови типу плавання в порти економіки заходу російських і України та Росії на Секретаріату Кабінету українських суден змішаного Азовському і Чорному Міністрів України "річка-море" типу плавання в морях
порти України та Росії на
Азовському і Чорному морях
7.5. Про практичну взаємодію
і співробітництво з питання
організації транспортного
процесу в Азовському морі і
Керченській протоці
Комісія відзначає, що Сторо- вжити заходів до I Мінтранс ни сприятимуть прискоренню прискорення прийняття квартал Управління експертизи, прийняття Положення про зазначеного Положення 2002 р. аналізу та дерегуляції взаємодію національних розвитку реального систем управління рухом сектору економіки суден (СУРС) Керченської Департаменту розвитку протоки (СУРС порту Керч - реального сектору СУРС порту Кавказ) економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
7.6. Про виконання положень
міжурядової Угоди про
міжнародне автомобільне
сполучення від 21 березня
1995 року
7.6.1. Українська Сторона з урахуванням I Мінтранс вживатиме заходів до законодавства України квартал Управління експертизи, дотримання Угоди про вжити заходів до 2002 р. аналізу та дерегуляції міжнародне автомобільне застосування до розвитку реального сполучення від 21 березня російських перевізників сектору економіки 1995 р. при нарахуванні статті 7 Закону України Департаменту розвитку розміру єдиного збору, який від 12 липня 2001 р. N реального сектору стягується з транспортних 2659 ( 2659-14 ) "Про економіки засобів, що пересікають введення єдиного збору, Секретаріату Кабінету державний кордон України що стягується в пунктах Міністрів України пропуску через
державний кордон
України"
7.6.2. Сторони сприятимуть з урахуванням січень Мінтранс усуненню стягування місцевих законодавства України 2002 р. Управління експертизи, зборів при здійсненні внести пропозиції щодо аналізу та дерегуляції автомобільних перевезень на можливого усунення розвитку реального території Російської стягування місцевих сектору економіки Федерації і України зборів при здійсненні Департаменту розвитку автомобільних реального сектору перевезень на території економіки України і Російської Секретаріату Кабінету Федерації Міністрів України
7.7. Про співробітництво в
галузі авіаційного
транспорту
7.7.1. Сторонам визначити провести консультації з -"- Мінтранс шляхи вирішення питання Російською Стороною та Управління експертизи, ліквідації заборгованості за визначитися щодо шляхів аналізу та дерегуляції аеронавігаційне вирішення зазначеного розвитку реального обслуговування повітряних питання сектору економіки суден у повітряному просторі Департаменту розвитку Російської Федерації і реального сектору України, а також попередити економіки про можливу заборону на Секретаріату Кабінету здійснення польотів Міністрів України
7.7.2. Сторони доручають терміново провести грудень Мінтранс авіаційним владам до кінця консультації з 2001 р. Управління експертизи, 2001 року провести спільні Російською Стороною та аналізу та дерегуляції консультації з розгляду і внести узгоджене розвитку реального внесення пропозицій до рішення сектору економіки Урядів щодо можливого Департаменту розвитку врегулювання таких питань: реального сектору виконання російськими і економіки українськими авіакомпаніями Секретаріату Кабінету регулярних польотів за Міністрів України маршрутом Москва-Київ;
встановлення аеропортових
зборів згідно з Чиказькою
Конвенцією про цивільну
авіацію;
пропозиції Української
Сторони про звільнення
українських перевізників від
роялті у разі виконання
перевезень транссибірським
маршрутом
8. Про вирішення питань функціонування Чорноморського
флоту Російської Федерації та
його перебування на території
України
Українська Сторона погодити з Російською червень Міноборони підтвердила свою згоду на Стороною порядок 2002 р. МЗС передислокацію корабля на передислокації корабля Мін'юст повітряній подушці "Самум" у з урахуванням
2002 році (червень) до національних інтересів
Чорноморського флоту та положень Угоди
Російської Федерації, що ( 643_075 ) від 28
дислокується на території травня 1997 року
України, без додаткових умов
8.1. Вважати за необхідне у встановленому порядку грудень МЗС підвищити представницький внести проект 2001 р. Управління економічної рівень підкомісії з питань відповідного рішення взаємодії з новими функціонування Кабінету Міністрів незалежними державами Чорноморського флоту України Східної Європи та Російської Федерації та його Центральної Азії перебування на території Департаменту розвитку України і призначити реального сектору Головами її національних економіки частин відповідно з Секретаріату Кабінету Української Сторони - одного Міністрів України з віце-прем'єр-міністрів
України, з Російської -
одного із заступників Голови
Уряду Російської Федерації
8.2. Сторонам забезпечити підготувати та провести I МЗС разом із необхідний рівень і четверте засідання квартал заінтересованими паритетний склад підкомісії зазначеної підкомісії 2002 р. центральними органами з питань функціонування на території Російської виконавчої влади Чорноморського флоту Федерації в I кварталі (згідно з компетенцією) Російської Федерації та його 2002 року. Внести
перебування на території пропозиції щодо складу
України і провести її та організаційної
четверте засідання на структури Української
території Російської частини підкомісії, що
Федерації в I кварталі забезпечуватиме її
2002 р. функціонування.
Провести в січні
2002 р. чергове
засідання Української
частини підкомісії
8.3. З метою удосконалення
нормативно-правової бази, що
забезпечуватиме нормальне
функціонування та
перебування Чорноморського
флоту Російської Федерації
на території України,
Сторони активізуватимуть
роботу з узгодження в
найкоротші терміни таких
Угод:
про касове обслуговування визначитися з проблемою січень- Національний банк Чорноморського флоту касового обслуговування лютий Мінфін Російської Федерації, що Чорноморського флоту 2002 р. Мін'юст дислокується на території Російської Федерації, Міноборони України; що дислокується на МЗС території України, та
внести відповідні
пропозиції
про навігаційно- прискорити узгодження I Мінтранс гідрографічне забезпечення проекту Угоди та внести квартал Міноборони безпеки мореплавання в відповідні пропозиції 2002 р. МЗС Чорному і Азовському морях СБУ Держкомкордон
9. Про хід переговорів з прикордонних питань
9.1. Сторони констатували продовжити роботу з грудень МЗС суттєвий прогрес у процесі оформлення документів 2001 р. Держкомкордон делімітації сухопутної по делімітації
ділянки державного кордону сухопутної ділянки
між Російською Федерацією і державного кордону між
Україною і домовилися Російською Федерацією і
продовжити роботу з метою Україною
його завершення до кінця
поточного року та оформлення
відповідних документів
9.2. Сторони домовилися активізувати роботу із грудень МЗС інтенсифікувати переговорний забезпечення правового 2001 р. - Держкомкордон процес з прикордонних питань оформлення березень
в Чорному і Азовському морях домовленостей щодо 2002 р.
та Керченській протоці, а прикордонних питань в
також про правовий статус Чорному і Азовському
Азовського моря і морях та Керченській
Керченської протоки як протоці, а також про
внутрішніх вод Росії і правовий статус
України, виходячи з Азовського моря і
домовленостей, які вже Керченської протоки як
напрацьовані внутрішніх вод
Російської Федерації і
України
10. Про співробітництво в гуманітарній сфері
10.1. Вважати за необхідне внести пропозиції щодо січень МЗС підвищити представницький складу підкомісії разом 2002 р. Мінкультури рівень підкомісії з питань з проектом звернення до МОН гуманітарного Російської Сторони Управління економічної співробітництва і призначити взаємодії з новими головами її національних незалежними державами частин відповідно з Східної Європи та Російської Сторони - одного Центральної Азії із заступників Голови Уряду Департаменту розвитку Російської Федерації, з реального сектору Української Сторони - одного економіки з віце-прем'єр-міністрів Секретаріату Кабінету України Міністрів України
10.2. Підкомісії з питань розробити відповідні I МЗС гуманітарного заходи і проект Угоди квартал Держкоммолодьспорттуризм співробітництва розробити та передати Російській 2002 р. Управління науково- заходи з активізації Стороні для узгодження технічного та двостороннього молодіжного гуманітарного розвитку співробітництва. Підготувати Департаменту внутрішньої проект Міжурядової угоди в політики області молодіжної політики Управління економічної взаємодії з новими незалежними державами Східної Європи та Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
10.3. Підкомісії з питань провести спільне до 1 МЗС гуманітарного засідання підкомісії, лютого Міносвіти співробітництва на на якому розглянути 2002 р. Управління економічної найближчому засіданні зазначене питання взаємодії з новими розглянути питання про незалежними державами створення і функціонування Східної Європи та філій вищих навчальних Центральної Азії закладів Росії на території Департаменту розвитку України і філій вищих реального сектору навчальних закладів України економіки на території Росії Секретаріату Кабінету Міністрів України До 1 лютого 2002 р. узгодити розробити проект Угоди до 1
і підписати Угоду про і в установленому лютого
функціонування Чорноморської порядку внести її 2002 р.
філії МДУ імені Кабінету Міністрів
М.В. Ломоносова у України
Севастополі
10.4. У рамках підкомісії з утворити робочу групу, I підкомісія з питань питань гуманітарного провести підготовку до квартал гуманітарного співробітництва налагодити проведення зазначеної 2002 р. співробітництва взаємодію Сторін з метою роботи у 2002 році Управління економічної об'єктивного висвітлення взаємодії з новими історії Росії та незалежними державами російсько-українських Східної Європи та відносин у підручниках Центральної Азії України і історії України та Департаменту розвитку українсько-російських реального сектору відносин у підручниках економіки Росії. Утворити для цього Секретаріату Кабінету робочу групу з учених, Міністрів України педагогів, представників
міністерств освіти двох
країн
10.5. Російським і продовжити роботу із протягом МЗС українським експертам зазначеного питання 2002 р. Мінкультури продовжити роботу з Управління економічної ідентифікації фрагментів взаємодії з новими мозаїк і фресок незалежними державами Михайлівського Златоверхого Східної Європи та собору Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
10.6. Заінтересованим розробити проект Угоди I МЗС міністерствам Сторін і передати Російській квартал Управління економічної провести переговори з метою Стороні для узгодження 2002 р. взаємодії з новими підготування та узгодження незалежними державами Міжурядової угоди про Східної Європи та поховання на територіях Центральної Азії Росії і України жертв війн і Департаменту розвитку політичних репресій реального сектору Російська Сторона економіки запропонувала розширити Секретаріату Кабінету предмет цієї Угоди, Міністрів України поширивши його на питання
цілості історичних і
культурних пам'яток і
пам'ятних місць на
територіях Росії і України
10.7. Українська Сторона порушити в I МЗС запропонувала розширити установленому порядку квартал МОН квоти обміну студентами та перед Російською 2002 р. Управління науково- аспірантами за рахунок Стороною зазначене технічного та державних стипендій питання гуманітарного розвитку Департаменту внутрішньої політики Управління економічної взаємодії з новими незалежними державами Східної Європи та Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
10.8. Російська Сторона прискорити узгодження -"- МЗС наполягає на прискоренні зазначеного проекту МОН узгодження проекту Комплексної програми Мін'юст Комплексної програми Управління співробітництва із науково-технічного задоволення національно- та гуманітарного культурних запитів розвитку російського населення Департаменту України (включаючи російську внутрішньої політики мову) і національно- Управління економічної культурних запитів взаємодії з новими українського населення Росії незалежними державами (включаючи українську мову) Східної Європи та Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
10.9. Українська Сторона розробити проект Угоди I МЗС наполягає на розробленні та та ініціювати квартал Мінкультури підписанні Угоди про переговори з Російською 2002 р. Управління співробітництво у справі Стороною щодо його науково-технічного та повернення культурних погодження гуманітарного розвитку цінностей, загублених і Департаменту незаконно переміщених під внутрішньої політики час Другої світової війни та Управління економічної у наступні роки взаємодії з новими незалежними державами Східної Європи та Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
10.10. Російська Сторона скласти графік лютий МЗС пропонує продовжити розроблення проектів 2002 р. Управління економічної розроблення проектів угод із угод на 2002 рік і взаємодії з новими питань, що стосуються встановити контроль за незалежними державами правового статусу громадян його додержанням Східної Європи та Російської Федерації, які Центральної Азії постійно мешкають на Департаменту розвитку території України, і реального сектору громадян України, які економіки постійно мешкають на Секретаріату Кабінету території Росії Міністрів України
10.11. Українська Сторона внести відповідні I МЗС порушила питання про пропозиції Російській квартал МОН набрання чинності Угоди між Стороні 2002 р. Управління економічної Урядом Російської Федерації взаємодії з новими і Кабінетом Міністрів незалежними державами України про створення і Східної Європи та умови діяльності Центральної Азії інформаційно-культурних Департаменту розвитку центрів реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
10.12. Українська Сторона внести пропозицію січень МЗС висловлює надію на позитивне Російській Стороні про 2002 р. Управління економічної вирішення питання про прискорення розгляду взаємодії з новими встановлення пам'ятної дошки зазначеного питання незалежними державами М.С. Грушевському у Східної Європи та м. Москві Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
10.13. Російська Сторона за зверненням постійно МОН запропонує уряду Москви Російської Сторони МЗС вирішити до кінця надавати необхідну Управління економічної II кварталу 2002 р. питання допомогу взаємодії з новими про відкриття Бібліотеки незалежними державами української літератури в Східної Європи та м. Москві Центральної Азії Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України
12. Про удосконалення діяльності робочих органів
Змішаної Українсько-Російської
комісії по співробітництву
12.1. Прийняти пропозицію Секретаріату грудень Мінекономіки Секретаріату Комісії про Української частини 2001 р. Управління економічної скорочення кількості Комісії у встановленому взаємодії з новими підкомісій за рахунок порядку внести незалежними державами скасування підкомісії з пропозиції щодо змін Східної Європи та питань проведення узгодженої структури та складу Центральної Азії структурної політики в підкомісій Департаменту розвитку економіці та об'єднання реального сектору підкомісії з питань економіки промислової політики з Секретаріату Кабінету підкомісією з питань Міністрів України науково-технічного
співробітництва в підкомісію
з питань промислової
політики і науково-
технічного співробітництва
12.2. Покласти функції підкомісії з питань постійно Мінекономіки контролю за ходом виконання торговельно- Управління економічної Програми міжрегіонального і економічного взаємодії з новими прикордонного співробітництва незалежними державами співробітництва Російської забезпечити контроль за Східної Європи та Федерації і України на виконанням Програми та Центральної Азії 2001-2007 роки на підкомісію щокварталу інформувати Департаменту розвитку з питань Кабінет Міністрів про реального сектору торговельно-економічного хід її виконання економіки співробітництва Секретаріату Кабінету Міністрів України
12.3. Керівникам керівникам підкомісій січень Секретаріат Української національних частин Української частини 2002 р. частини Комісії Управління підкомісій до 1 лютого Комісії подати до та економічної взаємодії з 2002 р. подати Секретаріату узгоджені щомісяця новими незалежними відповідальним секретарям з Російською Стороною протягом державами Східної Європи національних частин плани робіт на 2002 рік 2002 та Центральної Азії Комісії узгоджені плани для зведення та року Департаменту розвитку робіт на 2002 рік та узгодження загального реального сектору відповідні строки подавати плану роботи Змішаної економіки інформацію про виконану комісії, маючи на увазі Секретаріату Кабінету роботу домовленості про Міністрів України проведення чергового
засідання Змішаної
комісії в червні-липні
2002 р. в м. Києві
12.4. Запровадити порядок, керівникам підкомісій постійно Керівники підкомісій згідно з яким конкретні Української частини Української частини питання співробітництва, що Комісії, Секретаріату Комісії пропонуються до обговорення керуватися зазначеним Секретаріат на засіданнях Змішаної положенням Української частини комісії, в обов'язковому Комісії Управління порядку попередньо економічної взаємодії опрацьовуються в рамках з новими незалежними національних частин державами Східної відповідних підкомісій та Європи та Центральної інших робочих органів Азії Змішаної комісії, а рішення Департаменту розвитку з цих питань подаються до реального сектору Секретаріатів її економіки національних частин не Секретаріату Кабінету пізніше ніж за місяць до Міністрів України засідання Змішаної комісіївверх