Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про міліцію"
Постановление Верховной Рады Украинской ССР от 25.12.1990583-XII
Документ 583-XII, первая редакция — Принятие от 25.12.1990
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про міліцію"

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 4, ст.21 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Закон Української РСР "Про міліцію" ( 565-12 ) ввести в
дію з 1 січня 1991 року, за винятком статті 8, пунктів 10 - 12
статті 11, статей 18 і 23.
2. Раді Міністрів Української РСР: до 1 липня 1991 року розробити і подати на розгляд Верховної
Ради Української РСР проекти законів про профілактику
правопорушень та оперативно-розшукову діяльність органів
внутрішніх справ УРСР; до 1 квітня 1991 року з метою врегулювання основних засад та
умов проходження служби в міліції, забезпечення формування
кадрового складу підрозділів міліції на конкурсній основі
висококваліфікованими освіченими спеціалістами: підготувати і подати на розгляд Президії Верховної Ради
Української РСР проект Дисциплінарного статуту органів внутрішніх
справ УРСР; розробити і затвердити Положення про проходження служби
особовим складом органів внутрішніх справ та текст Присяги
працівника міліції УРСР; розробити і ввести в дію Положення про порядок і умови
державного страхування працівників міліції УРСР. Привести рішення Уряду республіки у відповідність із Законом
Української РСР "Про міліцію".
3. У зв'язку з цим стаття 8, пункти 10 - 12 статті 11, статті
18 і 23 набирають чинності після прийняття зазначених вище
відповідних актів законодавства.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м.Київ, 25 грудня 1990 року
N 583-XIIвверх