Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 05.07.2019570
Документ 570-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 05.07.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 09.07.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 липня 2019 р. № 570
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 570

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1023 “Про визначення державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності “Укрінтеренерго” постачальником “останньої надії” - із зміною, внесеною розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 200:

1) у пункті 3:

в абзаці першому слова і цифри “з 1 квітня 2019 р.” виключити;

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“1) з 1 квітня 2019 р.:”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“2) укласти договори про постачання електричної енергії за вільними цінами з усіма вугледобувними підприємствами державної форми власності або господарськими товариствами з видобутку вугілля, 100 відсотків акцій яких належать державі, за умови відсутності у зазначених підприємств (господарських товариств) укладених з 1 липня 2019 р. договорів про постачання електричної енергії з іншим електропостачальником.”;

2) доповнити розпорядження пунктом 4 такого змісту:

“4. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:

за участю державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності “Укрінтеренерго” забезпечити вжиття заходів для врегулювання питання реструктуризації заборгованості за електричну енергію перед державним підприємством зовнішньоекономічної діяльності “Укрінтеренерго”, яка виникла у комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу”, шляхом укладення до 17 липня 2019 р. договорів про реструктуризацію заборгованості, що утворилася на 1 липня 2019 р. за договором постачання електричної енергії “останньої надії”;

забезпечити визначення джерел фінансування для оплати поточного споживання електричної енергії комунальному підприємству “Компанія “Вода Донбасу”.”.

2. У Порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1209 “Деякі питання постачання електричної енергії захищеним споживачам та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 12, ст. 402, № 31, ст. 1110):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“На час проведення операції Об’єднаних сил обмеження, відключення електропостачання не застосовуються щодо об’єктів комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу”.”;

2) абзац перший пункту 12 після слів “у сфері телекомунікацій та зв’язку” доповнити словами “, комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу”;

3) пункт 18 після слів “у сфері телекомунікацій та зв’язку” доповнити словами “, комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу”;

4) пункт 20 після слів “у сфері телекомунікацій та зв’язку” доповнити словами “, комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу”;

5) перше речення пункту 27 після слів “у сфері телекомунікацій та зв’язку” доповнити словами “, комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу”;

6) пункт 28 після слів “у сфері телекомунікацій та зв’язку” доповнити словами “, комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу”;

7) третє речення пункту 29 після слів “у сфері телекомунікацій та зв’язку” доповнити словами “, комунальне підприємство “Компанія “Вода Донбасу”.

3. У пункті 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 80 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 18, ст. 616), - із зміною, внесеною постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 542:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) повернення до державного бюджету коштів, виділених Міненерговугіллю для погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками вугільної промисловості на поворотній основі з резервного фонду державного бюджету;”;

2) доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:

“4) оплату видатків за договорами постачання електричної енергії у сумі 100 млн. гривень.”.вверх