Документ 561/93, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 08.02.2005, основание - 208/2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 208/2005 ( 208/2005 ) від 08.02.2005 )
Про Координаційний комітет по боротьбі
з корупцією і організованою злочинністю
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 654/94 ( 654/94 ) від 01.11.94
N 102/96 ( 102/96 ) від 31.01.96
N 402/2003 ( 402/2003 ) від 13.05.2003 )

Виходячи з надзвичайно важливого значення дальшого посилення
боротьби з найбільш небезпечними організованими формами злочинної
діяльності та на виконання Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити при Президентові України Координаційний комітет
по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю (далі -
Координаційний комітет).
Координаційний комітет очолює Голова. ( Частина друга статті
1 в редакції Указу Президента N 654/94 ( 654/94 ) від 01.11.94 )
( Частина третя статті 1 втратила чинність на підставі Указу
Президента N 402/2003 ( 402/2003 ) від 13.05.2003 )
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 402/2003 ( 402/2003 ) від 13.05.2003 )
( Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 102/96 ( 102/96 ) від 31.01.96 )

4. Організаційне та інше забезпечення діяльності
Координаційного комітету покласти на Адміністрацію Президента
України.
5. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента
України від 18 червня 1993 року N 218 ( 218/93 ) "Про
Координаційний комітет з питань боротьби із злочинністю".
6. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 26 листопада 1993 року
N 561/93
( Склад Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю втратив чинність на підставі
Указу Президента N 402/2003 ( 402/2003 ) від 13.05.2003 )




вверх