Документ 540-VI, первая редакция — Принятие от 18.09.2008
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо недопущення захоплення підприємств,
установ, організацій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 6, ст.23 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину першу статті 10 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 2000 р.,
N 10, ст. 79, N 27, ст. 213; 2002 р., N 26, ст. 176; 2003 р.,
N 30, ст. 247; 2004 р., N 36, ст. 434; 2005 р., N 10, ст. 187;
2006 р., N 34, ст. 292) доповнити пунктом 30 такого змісту:
"30) надавати допомогу державному виконавцю при проведенні
виконавчих дій у випадках, передбачених законом".
2. У Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207;
2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37; 2005 р., N 26,
ст. 358, N 48, ст. 480; 2006 р., N 35, ст. 295, ст. 296):
абзац двадцять другий частини третьої статті 5 доповнити
такими словами: "(крім випадків виконання судових рішень, ухвал
про зміну органів управління та посадових осіб підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності)";
статтю 10 доповнити частиною третьою такого змісту:
"При виконанні судових рішень, ухвал про зміну органів
управління та посадових осіб підприємств, установ, організацій
незалежно від форми власності можуть залучатися виключно
працівники органів внутрішніх справ. Залучення інших осіб у
процесі виконання таких рішень не допускається".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 вересня 2008 року
N 540-VIвверх