Документ 501-2019-р, действует, текущая редакция — Принятие от 05.07.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 5 липня 2019 р. № 501-р
Київ

Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з відзначення 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках

1. Утворити Організаційний комітет з відзначення 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках у складі згідно з додатком.

Надати голові Організаційного комітету право затверджувати його персональний склад та вносити у разі потреби до нього зміни.

2. Затвердити план заходів з відзначення 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 501-р

СКЛАД
Організаційного комітету з відзначення 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках

Віце-прем’єр-міністр України, голова Організаційного комітету

Міністр культури, заступник голови Організаційного комітету

Міністр закордонних справ

Міністр освіти і науки

Міністр інформаційної політики

Заступник Міністра фінансів

Голова Держкомтелерадіо

Голова Українського інституту національної пам’яті

Голова Укрдержархіву

Голова Держкіно

Президент Національної академії наук (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Представники громадських організацій (за згодою)

Представники наукових установ та закладів вищої освіти (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 501-р

ПЛАН
заходів з відзначення 75-х роковин депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках

1. Організувати:

1) проведення меморіальних заходів у зв’язку з 75-ми роковинами депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках (далі - депортація українців) за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, засобів масової інформації, іноземних гостей.


Український інститут національної пам’яті, Мінкультури, МОН, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).


Вересень 2019 р.;

2) тематичні наукові конференції, засідання за круглим столом.


МОН, Мінкультури, Український інститут національної пам’яті, Національна академія наук (за згодою).


Протягом 2019 року;

3) проведення у закладах освіти, закладах культури лекцій, засідань, семінарів, інших методичних, виховних, інформаційно-просвітницьких заходів з метою донесення до молоді та студентів об’єктивної інформації про передумови, перебіг і наслідки депортації українців.


МОН, Мінкультури, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою), Національна академія наук (за згодою).


Протягом 2019 року;

4) тематичні виставки архівних документів та фотовиставки, приурочені депортації українців.


Укрдержархів, Мінкультури, МІП, Український інститут національної пам’яті, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).


Протягом 2019 року.

2. Забезпечити:

1) виготовлення і розміщення тематичної соціальної реклами у населених пунктах у зв’язку з відзначенням 75-х роковин депортації українців.


МІП, Український інститут національної пам’яті, обласні та Київська міська держадміністрації.


Вересень 2019 р.;

2) проведення заходів із збереження та популяризації традиційної культури українських етнічних груп, що внаслідок депортації втратили історичну батьківщину.


Мінкультури, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).


Постійно;

3) випуск художнього маркованого конверта, приуроченого 75-ми роковинам депортації українців.


АТ “Укрпошта” (за згодою).


Протягом 2019 року.

3. Створити тематичні музейні експозиції і виставки, приурочені депортації українців.


Обласні та Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).


Протягом 2019 року.

4. Запропонувати закладам загальної середньої та вищої освіти передбачити у навчальних планах вивчення історичних подій, що стосуються депортації українців.


МОН.


Протягом 2019 року.

5. Сприяти:

1) проведенню подальших досліджень, пов’язаних з депортацією українців.


МОН, Український інститут національної пам’яті, Національна академія наук (за згодою).


Постійно;

2) створенню художніх і документальних фільмів, спрямованих на підвищення поінформованості про депортацію українців.


Держкіно, МІП, Мінкультури, Український інститут національної пам’яті, обласні та Київська міська держадміністрації.


Постійно;

3) представникам української громадськості за кордоном у проведенні заходів у зв'язку з 75-ми роковинами депортації українців.


МЗС, Мінкультури, Український інститут національної пам’яті.


Протягом 2019 року;

4) громадським об'єднанням, благодійним фондам, громадянам у проведенні заходів у зв’язку з 75-ми роковинами депортації українців, досліджень історії та культури українців Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини, провадженню заходів із збереження культурної спадщини, її популяризації, відповідної науково-дослідної та інформаційної діяльності.


Обласні та Київська міська держадміністрації, Український інститут національної пам’яті.


Протягом 2019 року;

5) широкому висвітленню у засобах масової інформації заходів у зв’язку з 75-ми роковинами депортації українців, трансляції тематичних теле- та радіопередач, програм, фільмів, використанню тематичних інтернет-ресурсів.


МІП, обласні та Київська міська держадміністрації, ПАТ “НСТУ” (за згодою).


Протягом 2019 року;

6) проведенню роботи із збереження українських місць пам’яті за кордоном, зокрема на територіях, з яких було депортовано українців.


Український інститут національної пам’яті, Мінкультури, МЗС, громадські об’єднання (за згодою).


Постійно;

7) проведенню у м. Городку Львівської області фестивалю-конкурсу “Пісні незабутого краю”.


Львівська облдержадміністрація, Мінкультури, громадські об’єднання (за згодою).


Протягом 2019 року.

6. Вжити заходів до забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення заходів у зв’язку з 75-ми роковинами депортації українців.


МВС, Національна поліція, обласні та Київська міська держадміністрації.


Протягом 2019 року.вверх