Документ 4995-XI, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Кримінально-процесуального, Виправно-трудового кодексів
Української РСР і Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 50, ст. 1016 )
( Указ затверджено Законом УРСР
N 5743-XI ( 5743-11 ) від 18.04.88 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст.21
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12,
N 13, ст.88 }

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 12
жовтня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до Основ
виправно-трудового законодавства Союзу РСР і союзних республік", а
також з метою дальшого вдосконалення законодавства Української РСР
Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
I. Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і
доповнення:
( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )
{ Стаття 2 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
( Стаття 3 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003 - набуває чинності з
01.01.2004 року )
4. У Кодексі Української РСР про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1986 р., N 46, ст. 933;
1987 р., N 35, ст. 674):
назву і текст статті 188 після слів "виправно-трудових
установах" доповнити словами "слідчих ізоляторах".
II. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 1988 року.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 1 грудня 1987 р.
N 4995-XIвверх