Документ 490-V, действует, текущая редакция — Принятие от 19.12.2006
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 13.01.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Земельного кодексу України
щодо заборони продажу земель сільськогосподарського
призначення до прийняття відповідних законодавчих актів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.78 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Пункти 14 та 15 розділу X "Перехідні положення" Земельного
кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 3-4, ст. 27; 2005 р., N 2, ст. 25; 2006 р., N 26,
ст. 209) викласти в такій редакції:
"14. До 1 січня 2008 року забороняється внесення права на
земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств.
15. До 1 січня 2008 року не допускається:
а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної та комунальної власності, крім вилучення
(викупу) їх для суспільних потреб;
б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних
ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних
ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам
земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського
господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у
спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку
відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для
суспільних потреб.
Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних
ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та
"б" цього пункту, запроваджується з 1 січня 2008 року за умови
набрання чинності законами України про державний земельний кадастр
та про ринок земель, визначивши особливості обігу земель державної
та комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського
виробництва.
Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії
заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних
ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та
"б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом
відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих
земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є
недійсними з моменту їх укладення (посвідчення)".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк після
набрання чинності цим Законом:
а) подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів
про внесення змін до законів України "Про іпотеку" ( 898-15 ) та
"Про оренду землі" ( 161-14 ) щодо можливості застави майнових
прав на земельні ділянки для одержання кредитів, у тому числі
довгострокових, і до статті 20 Земельного кодексу України
( 2768-14 ) щодо удосконалення зміни цільового призначення земель;
б) розробити та затвердити нормативно-правові акти щодо
вдосконалення методики оцінки земель товарного
сільськогосподарського виробництва.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 грудня 2006 року
N 490-Vвверх