Документ 469-VIII, действует, текущая редакция — Редакция от 05.01.2017, основание - 1798-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень з питань судоустрою

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 30, ст.284)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50}

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

{Підпункт 1 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону № 1798-VIII від 21.12.2016}

2) пункт 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 18, ст. 132; із змінами, внесеними Законом України від 21 квітня 2015 року № 336-VIII) доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Члени Вищої ради юстиції, призначені з’їздом суддів України до набрання чинності цим Законом, набувають повноважень після складення ними присяги на засіданні Верховної Ради України".

2.  Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 травня 2015 року
№ 469-VIII
вверх